Roald Iversen

Alder: 8
  RSS

Om Roald

Følgere

Publisert over 3 år siden
Robin Tande – gå til den siterte teksten.

Skillet mellom "natural evil" og "human evil" er knyttet til at naturen ikke kan velge, mens mennesker kan det. Den som opplever at et barn omkommer i et snøras kan oppleve det like hardt som den som opplever at barnet rammes av menneskelig ondskap, men naturen i seg selv er ikke ond. Onde h a n d l i n g er er knyttet til valg, onde h e n d e l s e r  (i naturen) er det ikke. I begge tilfeller er det mulig å tenke seg at Gud lider med den som er rammet. Hvis gudsbildet er formet av Jesus-fortellingene (altså et kristent gudsbilde), er det nærliggende å tenke slik om Gud. Jeg tror at verken onde hendelser eller onde handlinger er villet av Gud. Når de skjer, kan den som er rammet, klage. Og den som ikke er direkte rammet, kan lide med og støtte den som er det. Som vi synger i en salme: "Dette er vårt kall på jord: bære bør for andre". Å gjøre det, gir ikke svar på alle "hvorfor" som den som er rammet roper ut i natten. Men det kan gjøre veien framover lettere å gå for ham eller henne.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

B.E. Fjerdingen, jeg tenkte på meg selv. "Her" viser til det svaret som kommer - her :) 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere