Kurt-Johnny Olsen

Alder: 68
  RSS

Om Kurt-Johnny

Tidligere medlem av Østre Aker menighetsråd og Fossum menighetsråd, tidl. leder av Fossum menighetsråd. Journalist og tidl. ansvarlig for kirke- og livssynsstoff i Aftenposten.
Forfatter av lokalhistoriske bøker.

Følgere

Godt, men godt nok?

Publisert nesten 5 år siden

Det er vanskelig ikke å ha forståelse for reaksjonen fra Gry Friis-Eriksen, lederen i Norsk kvinnelig teologforening (NKTF), som jubler over at Nidaros bispedømmeråd nominerte tre kvinner og en mann til den ledige bispestolen etter Tor Singsaas.

Jeg er gammel nok til å huske bispedømmeråd som nominerte utelukkende menn til ledige bispestoler med begrunnelse om at 1) kvinnelige biskoper stred mot både skrift og tradisjon og 2) at ‘man ikke fant kvinner som var tilstrekkelig kvalifiserte til en så høy kirkelig posisjon’. Husker jeg ikke feil, var det et av argumentene da Borg bispedømmeråd for 18 år siden nominerte bare menn til bispestolen, som Ole Chr. M. Kvarme til sist ble utnevnt til.

Glemmes skal heller ikke: Så sent som i fjor nominerte Stavanger bispedømmeråd fire menn og en kvinne til å etterfølge Erling Pettersen. Selvsagt skaper slike holdninger frustrasjoner blant kvinnelige prester. For selvsagt finnes det både en, to og fem kvinner som er like godt kvalifisert til å bli biskop i Stavanger, som den nyansatte Ivar Braut (som var solid forkynner i vår menighet for mange år siden). 

Selv om kvinnelige prester utgjør drøyt 30 prosent av presteskapet i Den norske kirke, vil det neppe bli ro før det er like mange kvinnelige som mannlige biskoper – altså seks av hvert kjønn. I dag er åtte av dem 12 menn. Med sin nominasjon har i så måte bispedømmerådet i Nidaros sendt et kraftig signal til Kirken om at Singsaas’ etterfølger må/bør være en kvinne.

Alle fire nominerte er proster – blant de tre kvinnene finner vi domprosten i stiftet og tidligere domprost i Tromsø.

Det er ganske sikkert en sterk kandidatliste som nå sendes ut til avstemning. Selv skulle jeg gjerne sett at noen av kandidatene hadde professorkompetanse (dr.theol). Man kan saktens spørre om hvorfor dr.theol. Kari Veiteberg ikke er å finne blant kandidatene? Og hvorfor ble ikke dr.theol. Olav Fykse Tveit, til daglig generalsekretær i Kirkenes Verdensforbund, inkludert i det gode selskap? Og hva med professor Hallgeir Elstad, som også har forsvart sin meget gode doktorgrad? En dyktig kvinne og to dyktige menn som alle besitter spisskompetanse Den norske kirke så sårt trenger.

Og for ordens skyld: I Den norske kirke finnes et vell av dyktige kandidater, både kvinner og menn, som både evner å tenke teologiske tanker på et selvstendig grunnlag, er dyktige forkynnere og glitrende i møte med både medarbeidere og oss her ute. 

Gå til innlegget

Himmel, helvete eller begge deler?

Publisert rundt 5 år siden

Dobbelt utgang av dette livet – himmel eller helvete? Eller bare himmel? Bibelen forteller at en gang skal alle bøye kne og bekjenne at Jesus Kristus er Herre.

Det forutsetter ikke at noen skal gå fortapt, komme til helvete eller leve borte fra Gud i all evighet, hevder en.

Gammelt nytt, mener en professor. Han holder seg til Paulus, skriver han, og begrunner dette blant annet med Romerbrevet 8,19 («Alt som er skapt, venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet.») og 1. Kor. 15,28 («Og når så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg under Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.» Det er nok. Professoren har alltid forundret seg, skriver han, over dem som har behov for å mene at Gud skal pine folk i helvetet. Hvordan har de det med seg selv, og hvilket gudsbilde har de?

Jeg spør: Hva sa Jesus? Jo, fra Matteusevangeliet henter vi følgende utsagn: «Men jeg sier dere: Den som blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror: `Din idiot!` skal være skyldig for Det høye råd, og den som sier: `Din ugudelige narr!` skal være skyldig til helvetes ild.» (5,22)

Litt lenger bak i det samme evangelium leser vi et enda sterkere utsagn fra Mesteren selv: «Om hånden din lokker deg til fall, så hugg den av! Det er bedre for deg å gå lemlestet inn til livet enn å ha begge hender og komme til helvete, til ilden som aldri slukner.» (18, 8-10)

Det er vel neppe noen som benekter at Jesus sa i Lukasevangeliet: «Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte: Frykt ham som kan slå i hjel og siden har makt til å kaste i helvete. Ja, jeg sier dere: Det er ham dere skal frykte!» (12,5)

Er det så å forstå at utsagn Paulus uomtvistelig skrev, skal overordnes utsagn fra Mesteren selv? Hvorfor?

 

Gå til innlegget

Kostbar bispevigsel

Publisert over 5 år siden

Over en halv million kroner kostet den nylig avholdte festen i forbindelse med innsettelse av ny biskop i Bodø. Uten blygsel krever bispedømmet i ettertid at staten betaler for kalaset.

På prinsipielt grunnlag og i anstendighetens navn: Dette er en sak som er norske skattebetalere helt uvedkommende! Kravet må derfor avvises som både meningsløst og useriøst! Enten får bispedømmet selv betale - eller så må de ansvarlige for festen stilles personlig til økonomisk ansvar.

Saken lærer oss: Så lenge den selv ikke makter å gå foran med et bedre eksempel, bør Den norske kirke for fremtiden være ytterst forsiktig med å belære hjorden måtehold! 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere