Kurt-Johnny Olsen

Alder: 68
  RSS

Om Kurt-Johnny

Tidligere medlem av Østre Aker menighetsråd og Fossum menighetsråd, tidl. leder av Fossum menighetsråd. Journalist og tidl. ansvarlig for kirke- og livssynsstoff i Aftenposten.
Forfatter av lokalhistoriske bøker.

Følgere

Gratulerer, Den norske kirke!

Publisert rundt 4 år siden

Og plutselig ble Teologisk Fakultet igjen representert i Den norske kirkes bispekollegium. Med den beste av de beste, Kari Veiteberg. Gratulerer til henne - og gratulerer til Den norske kirke!

Det måtte en kvinne til, hovedstadens dyktige gatemisjonsprest. Fra nå av kan det bare gå fremover. Og oppover. For Den norske kirke. Og Oslo bispedømme.

Gå til innlegget

Nu går alt meget bedre

Publisert rundt 4 år siden

Et par dager etter årets stortingsvalg får vi vite hvem Kirkerådet har ansatt som ny biskop i Oslo. Selv om saken har utløst beskjeden oppmerksomhet blant hvermansen, har det vært spennende nok for en utenforstående å følge med – på avstand.

På forhånd håpet jeg at bispedømmerådet ville nominere fem kandidater som reflekterer den teologiske bredden i Den norske kirke, med plass til både ‘konservative’ og ‘liberale’, kvinner og menn. Bispedømmerådet skuffet så visst ikke i sitt valg av kandidater: Tre kvinner og to menn, fire med papirer fra Det teologiske menighetsfakultet og en med papirer fra Teologisk Fakultet, to med teologisk doktorgrad, tre uten – til sammen fem elskelige mennesker som burde være godt kvalifisert for en bispestol. På forhånd hadde jeg faktisk på min liste fire av de fem som sto på bispedømmerådets kandidatliste: Den eneste som ikke sto der, var generalsekretær Olav Fykse Tveit i Kirkenes Verdensråd, som senere opplyste at han ikke var interessert i en slik utfordring ved denne korsvei.

Ingen har sagt det, men tanken ligger snublende nær: Det har vært, og er, et sterkt ønske om at Oslos neste biskop bør være en kvinne. Spennende. Tiden er absolutt moden. Og Den norske kirke har så definitivt et vell av meget dyktige og godt kvalifiserte kvinner å velge blant – hvilket listen til Oslo bispestol bekrefter.

Følger Kirkerådet, som ansetter bisper, anbefalingene fra de stemmeberettigede, tyder mye på at den nye biskopen i hovedstaden vil være en kvinne – enten vil hun hete Kari Veiteberg (gateprest i hovedstaden og dr.theol.) eller Ann-May Grasaas (domprost i Oslo). Professor dr.theol. Sturla Johan Stålsett, som var blant de tre med flest stemmer, nådde ikke helt opp til slutt.

Det er på mange måter en historisk begivenhet som er i ferd med å skje ved denne bispeansettelsen: Oslo kan få sin aller første kvinnelige biskop. Og: For første gang vil i så fall halvparten av landets lutherske biskoper være kvinner. Spennende.

Vel så viktig og interessant som spørsmål om hvem som blir ny biskop, er om den nye biskopen vil være i stand til å gjøre noe ingen i det sittende bispekollegium (eller tidligere) har maktet, nemlig: Å bremse opp alle negative utviklingstrekk i Den norske kirke – for så å bringe inn ny vekst og fremgang: Flere innmeldinger enn utmeldinger (totalt 41.000(!) utmeldinger siste år), flere barnedøpte, konfirmerte, gudstjenestebesøkende og nattverdsøkende, etc. etc. Ja, for det er vel ikke alene bispekåpen, bispeverdigheten og den velkjente bispepompøsiteten som har ført henne seirende til den gjeve bispekrakken?

Jeg kjenner flere teologer – kvinner så vel som menn – som i disse dager uttrykker at de er «både skuffet og vonbråten» over heller ikke denne gang å være oppdaget som utsøkt bispeemne. Spesielt gjev er naturlig nok hovedstadens bispestol, som tradisjonelt pleier nær kontakt med kongehus og andre prominenser. Et sitat av evangelisten Matteus rinner en i hu i slike tider: «For mange er kalt, men få er utvalgt.» (22:14). Slik synes det å ha vært til alle tider i den verdensvide kirke så vel som i vår nasjonale.

For eget vedkommende vil jeg berømme Oslo bispedømmeråd for et meget godt, gjennomtenkt og spennende stykke arbeide i forbindelse med jakten på ny biskop i hovedstaden.

Gå til innlegget

En livlig diskurs

Publisert over 4 år siden

Det pågår for tiden en livlig diskurs blant enkelte lege konvertitter i Oslo katolske bispedømme (OKB). Offisielt fordi bispedømmet har tilsatt en homofil i stillingen som redaksjonssjef i menighetsbladet.

Ikke nok med at den nytilsatte ikke er medlem av Den katolske kirke og er frimurer av første grad – han hadde for flere år siden også engasjement i så vel Gaysir (homofilt nettsted) som i Pridebevegelsen.

For en utenforstående kan det virke som at denne saken har utviklet seg til storm i et vannglass – i en kirke som er verdenskjent for omfattende sædløyse blant både prester/biskoper og ordensfolk - dertil et høyt antall geistlige overgrep av forsvarsløse barn i en rekke land. Da kan det virke rimelig spesielt at ansettelse av en underordnet i en stilling uten krav til vigsling, utløse så sterk harme og strid som her er tilfelle.

En kirkeledelse kan selvsagt ansette medarbeidere fra egne rekker, eller hente medarbeidere utenfra. I denne saken har profesjonelle headhuntere vært engasjert, og det er all grunn til å anta at prosessen har vært gjennomført samvittighetsfullt – og at den best kvalifiserte kandidaten ble utvalgt/ansatt. Dette har som sagt falt noen konvertitter tungt for brystet.

Det interessante med denne saken, sett gjennom brillen til en utenforstående, er at oppmerksomheten nå synes å bli flyttet fra den homofile og over til biskopen, som angivelig ikke har gjort nok for å forhindre den omstridte ansettelsen. På interessant vis orienteres det om muligheten legfolk og geistlige har til å aksjonere med underskrifter rettet mot biskopen. Og for sikkerhets med kopi til nuntius (pavens sendemann til de nordiske land). Hva så med en tilsvarende ‘aksjon’ mot homofilt praktiserende prester/biskoper og ordensfolk, barneovergripende prester/biskoper og ordensfolk og heterofile katolikker som etablerer seg i samboerskap uten kirkelig vielse/velsignelse (alt sammen i strid med Kirkens lover)? Om slike anliggender sier, talende nok, de aksjonerende intet.

For undertegnede fremstår bråket i OKB mer som et opprør mot biskopen enn mot en uinteressant nytilsatt homofil redaksjonssjef. Derfor er denne saken både vond – og stygg! I det minste for en utenforstående Men jeg vet: Også for mange katolikker.

(FOR ORDENS SKYLD: Jeg kjenner ikke biskopen, har aldri møtt ham eller snakket med ham. For mange år siden møtte jeg den nytilsatte redaksjonssjefen, men har hverken møtt eller snakket med ham siden. Med andre ord: Jeg kjenner ham ikke!)

Gå til innlegget

Kjære kulturminister!

Publisert over 4 år siden

Stans den statlige pengestrømmen til Norges Idrettsforbund øyeblikkelig, og la pengekranen forbli lukket inntil lederne på toppen lærer seg folkeskikk og åpner for fullt økonomisk innsyn (også i fjern fortid) helt og fullt - ikke stykkevis og delt. Staten sitter med nøkkelen i denne saken. Bruk den. NÅ!

http://www.vg.no/sport/fotball/idrettspolitikk/nff-styret-vil-vrake-aapenhetsforslag/a/23923564/#xtor=CS6-6-%5B23923564%20nff_styret_vil_vrake_aapenhetsforslag%5D

Gå til innlegget

Forklaring på hvorfor

Publisert over 4 år siden

DENNE GRUFULLE SAKEN, lignende forferdelige forhold samt seksuelt misbruk av barn - både jenter og gutter - begått av geistlige i en rekke land verden over, er grunnen til at medlemskap i Den katolske kirke ALDRI vil være aktuelt for meg! Aldri!

En kirke befengt med så mye dobbeltmoral og menneskelig lidelse og sorg fortjener hverken aktelse eller respekt! Kan forresten mennesker med innsikt i denne kirken med hånden på hjertet bekrefte for meg og verden forøvrig at nevnte uhyrligheter IKKE forekommer idag?


OG: Hvorfor er ellers ofte så talesprengte og meningssterke teologer med både katolsk og luthersk innsikt så tause når slike forhold avdekkes? Fordi sakene ikke angår dem? Ikke er alvorlige nok? Fordi man ikke tør? Eller fordi man ikke ønsker å utfordre kollegafellesskap og vennskap?

Jeg slutter aldri å skuffes over tause/feige og talentløse norske geistlige - katolske såvel som lutherske!

 Hvilken sak som opprører meg så sterkt? Klikk på nedenstående lenke, som foreløpig ikke har utløst noen reaksjoner - hverken her eller andre steder - og finn svar!

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/irland/ny-rapport-bekrefter-800-barn-funnet-i-massegrav-i-irland/a/23940728/#xtor=CS6-6-[23940728%20ny_rapport_bekrefter_800_barn_funnet_i_massegrav_i_irland]

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere