Randi Johnsen

Alder: 67
  RSS

Om Randi

Jeg er gift, har en voksen sønn og svigerdatter. Har undervist i 27 år i etikk, kommunikasjon og omsorgsteori ved en høyskole. Katolikk, interessert i samfunnsspørsmål, inkludert religiøs tros betydning i et sekularisert samfunn. Har vært på dette forumet en stund, og det har tidvis vært svært interessante debatter. Men jeg har også hatt en følelse av å være på en fremmed planet, særlig i forhold til noen av de teologiske debattene som er her. Og det er jo i seg selv spennende og utfordrende at man kan føle seg mere fremmed blant medkristne enn blant dem som definerer seg som ikke troende.

Følgere

Stortingsrepresentanten Bård Hoksrud har kjøpt sex i et land der dette ikke er forbudt etter dette landets lovgivning, og han kan sikkert hevde at dette var helt frivillig fra "selgerens" side. Vår nye politidirektør Øystein Mæland har "kjøpt" et barn i USA ved surrogati, og hevder også at dette er frivillig fra "selgerens" side, og at det ikke er forbudt i det landet han har kjøpt barnet. Hoksrud forlater sine tillitsverv i FRP i vanære, bare stortingsrepresentant- plassen blir igjen, og da først og fremst fordi den ikke kan tas fra han uten nyvalg. Og han innrømmer å ha gjort noe han aldri skulle, og vil forhåpentligvis ikke gjøre det igjen. Han har dessuten fått en formell straffereaksjon fra vårt rettsvesen, 25000 kroner i bot.

 Øystein Mæland ble utnevnt til politidirektør til tross for at det på forhånd var kjent at han hadde brutt norsk lov, og han har heller ikke blitt særlig konfrontert med dette lovbruddet i våre aviser. Han har videre heller ikke som jeg er kjent med, fått noen formell straffereaksjon fra vårt rettsvesen. Han er  ingen angrende synder som lover å la være å gjøre det igjen, i skrivende stund venter han og hans livspartner på resultatet av barnekjøp nummer to, selv om det fremdeles er kriminelt i følge gjeldende norsk lov. Ingen norske aviser synes å være spesielt opptatt av å problematisere dette, unntatt ved å "fnysende" kommentere et inhumant , norsk byråkrati som finner det problematisk å stadfeste foreldreskap.

Hoksrud blir konfrontert med at han som stortingsrepresentant har et særlig ansvar for å følge loven, å gå foran med et godt eksempel. Man skulle jo tro at en politidirektør hadde minst dette særlige ansvaret, men det virker ikke slik.

 Likhet for loven?

Lett omskrevet Shakespeare: "There is something rotten in the state of Norway"!

Gå til innlegget

Hjertelig takk til Vårt Land

Publisert nesten 10 år siden

Har nå sittet en tidlig nattetime og lyttet til video-opptaket fra den første av tre "Håpskvelder" i Oslo Domkirke. Tankevekkende og godt foredrag av Per Arne Dahl og nydelig musikk fremført av Sigmund Groven og Odd Nordstoga. Jeg anbefaler alle bloggerne her på Verdidebatt å gjøre det samme! Igjen, tusen takk til Vårt land for at dere gjør dette tilgjengelig for oss som ikke selv kan møte frem i Domkirken.

Gå til innlegget

Norge sørger...

Publisert rundt 10 år siden

Også jeg sørger over den ufattelige tragedien som rammet oss på fredag. Resten av verden er også med vårt land i sorgen. En tysk avis skriver:

"Even in their deepest sorrow the norwegians don`t get hysterical. They resist the hate. It is amazing to see how politicians and the whole country reacts. They are sad to the deepest thread of their souls. They cry in dignity. But nobody swears to take revenge. Instead they want even more humanity and democracy. That is one of the most remarkable strengths of that little country."

Dersom dette er en verdi vi kan formidle til resten av verden, kommer det også noe bra ut av denne ufattelige tragedien.

 

http://www.youtube.com/watch?v=0_9BTHcpssM

 http://www.youtube.com/watch?v=heueY09wzFY

 

Gå til innlegget

Selverkjennelse

Publisert rundt 10 år siden

Selvrefleksjon og selverkjennelse synes å være en svært vanskelig øvelse for alle oss mennesker.Men sjeldent har denne manglende evnen åpenbart seg så tydelig som hos terroristen bak fredagens masakre i Oslo og på Utøya. Dersom han virkelig er forfatteren bak det medieomtalte manifestet på 1500 sider med advarsler om at vår kultur i Europa er i fare på grunn av islam, og likeledes at kristendommen er i fare av samme grunn, er det jo for de fleste av oss ufattelig at han viste seg å være den største trusselen selv. Han direkte trampet på europeiske og kristne idealer ved disse uhyrlige voldshandlingene, men krever likevel å bli ansett som en helt. Sakens veldig alvorlige dimensjon gjør at dette ikke er noe å trekke på smilebåndet av, det finnes en ung mann som ikke er i stand til å erkjenne sin egen uhyrlighet, og han har latt det bli mange unge menneskers død.

Han blir i media omtalt som kristenfundamentalist. Dette er litt forvirrende, synes jeg. Mitt inntrykk er at han forfekter en "hjemmestrikket" à la carte kristendom, der han argumenterer med det kristne ut fra eget behov for rettferdiggjøring av sin ideologi. Akkurat denne feilen kan alle vi som bekjenner oss som kristne fra tid til annen gjøre oss skyld i, men sjeldent så grovt som vi ser hos denne unge mannen.

Takk og pris for at vi i løpet av helgen har fått se korrigeringer av slik oppfatning av hva som er kristent ved praktisk demonstrasjon av noen av landets prester og biskoper. Vi trenger alle en slik korreksjon, derfor er kirken og tradisjonen så viktige for vår åndelige utvikling.

Det er også veldig trygghetsskapende å erfare at vår statsminister har opptrådt slik han har gjort det i denne tragiske situasjonen for landet vårt. Dette tror jeg de aller fleste i hele Europa er enig med meg i. Dermed kan man konstantere at det ikke bare er evnen til selverkjennelse som mangler hos terroristen, men også evnen til å kunne forutse konsekvensene av sine handlinger, også ut over det dypt tragiske i at så mange uskyldige mennesker døde som følge av hans handlinger. AUF ungdommene har vist seg å være heltene i denne forferdelige massakren.

Gå til innlegget

Lex Maria Amelie

Publisert over 10 år siden

Det eneste partiet i Norge som både har hjertet på riktig plass, og som snakker om sammenhenger, er Venstre, skriver Trude Ringheim i en kronikk i dagens Dagbladet. Dette er jeg helt enig med henne i, fordi det humanitære aspektet i landets asyl- og flyktninge politikk er i ferd med å forsvinne i all debatten om hvor god integreringen av flyktninger, asylsøkere og andre innvandrere må være for at "den norske befolkningen" skal akseptere at vi tar imot dem.

Det ble hevdet at Maria Amelie gav de papirløse innvandrerne et ansikt. De jeg selv er mest opptatt av i denne sammenhengen er de ureturnerbare, fattige og vanskeligstilte på arbeidsmarkedet sin skjebne ved retur til en tilværelse preget av undertrykking og i verste fall tortur. Som kjent ville ikke departementet at det skulle settes igang et forskningsprosjekt omkring hva som skjer med dem som tvangsreturneres, til tross for at de selv hevder å være i fare.

Venstres åtte forslag i Stortinget i forrige uke angående rettigheter for papirløse fikk støtte kun fra KRF. Venstre foreslo blant annet å gi dem som har vært her svært lenge, opphold, å styrke rettighetene til barn i slike situasjoner og gi dem rett til skikkelig helse- og sosialhjelp.

SV som i Marie Amelie saken gikk veldig høyt på banen med hensyn til omsorg og solidaritet, støttet ikke Venstres forslag. Det er det verdt å merke seg.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere