Ragnhild Kimo

Alder: 73
  RSS

Om Ragnhild


Jeg synes det er fint å få innblikk i andres tanker og tro. Selv er jeg oppvokst med kirke og bedehus/ misjonsorganisajoner, og tilhører nok på mange områder den konservative siden i kirkelandskapet. Ønsker inderlig at vi som tror på Jesus som frelser skal huske at vi er greiner på samme vintre, selv om vi ser forskjellig på mange ting.

Følgere

Klar tale av Rolf Kjøde.

Publisert rundt 10 år siden

I dagens nettutgave av VL er det et intervju med Normisjons generalsekretær der han gir til kjenne sterk uro for presteutdannelsen ved Menighetsfakultetet.

Alle som er interessert i utviklingen innen kirke og kristenliv anbefales å lese intervjuet. For oss som er med i foreninger innen organisasjonene er det klart at Normisjon og NLM står hverandre nært i Bibelsyn. Til glede for mange.

Men noen blir kanskje forundret. Det er helst NLM og  Espen Ottosen som har fått gjennomgå i diverse media på grunn av konservativt bibelsyn.

Normisjon er en av de største misjonsorganisasjonene, og  engasjerer ca 70 000 mennesker her i landet. Mange av medlemmene har vært engasjert i menighetsråd og frivillig arbeid i menigheter i Dnk. Med flere liberale prester tror jeg at engasjementet blir mindre med årene.

Vi ser en tydelig utvikling i at det organiseres alternativer til kirken i flere av misjonsorganisasjonene. Hvordan er situasjonen om 5-10 år? Vil det finnes konservative presterog biskoper i Dnk? Vil et eventuelt skille stat-kirke utgjøre noen forskjell?

 

 

Gå til innlegget

Er vi alle egyptere, enda?

Publisert over 10 år siden

Da Mubarak rømte fra Egypt brøt jubelen løs der nede, men også her til lands. Statsministeren kunne entusiastisk istemme med en blogger at " i kveld er vi alle egyptere"!

Nå skjer det mye i rask rekkefølge der ute i den store, men akk så lille, verden. Land etter land (muslimske) vil bli fri fra diktatorer. Er vi alle tunisiere, eller libyere? Jubelen her på berget vil kanskje bli litt dempet når vi får smake resultatene.

Vi vil kanskje snart merke det på annet vis enn store oversktifter i avisene, og filmsnutter med fakler og jublende menneskemengder. Vi har allerede hørt om tunisiere som av forskjellige grunner flykter. Alle slår seg nok ikke ned på Lampedusa.

Fra Libya hører vi om store opptøyer og blodige sammenstøt med mange døde. Det skal forundre meg mye om ikke noen snart banker på vår dør for å komme inn! Det er forskjellige grunner til at mennesker rømmer "når de blir frie", men det er debattert på annet sted.

Hva gjør regjeringen hvis det blir en ny bølge med asylsøkere fra de landene som nå er i smeltedigelen? Hva vil vi velgere? Er vi forberedt, eller skal vi bare håpe på at de fleste stopper før de kommer så langt nord?

Jeg lurer litt på hva andre tenker om dette....

 

Gå til innlegget

Med Krf videre?

Publisert nesten 12 år siden

Krf blir diskutert av både bekjennende kristne og bekjennende ikkekristne etter valget. Mange mener at Krf må gå enda lenger i å fjerne seg fra tradisjonell bedehuskristendom for å få flere velgere. Det er nok mange som liker en god del av Krf sin politikk, men som ikke vil blande religion og politikk. Krf sine mest trofaste velgere har derimot ikke kunne skille religion (troen sin) fra politikken. Troen på Jesus er med i alt hva vi foretar oss. Den burde i alle fall være det. Det er det vi strekker oss etter. Et Krf uten klar kristen profil er ikke interessant for mange av oss. Vi har flere partier å velge mellom hvis det viktigste er sosialpolitikk, klimapolitikk, skolepolitikk eller mere penger til oss rike-politikk. Hva er så en klar kristen profil? Jo, den er selvfølgelig grunnet på Bibelens lære. En lengre teologisk utredning om hva det er, er unødvendig. Årsaken til at Krf mister velgere er ikke at en del av partiledelsen er for konservative. Tvert i mot! Det er de som vil liberalisere partiet som gjør at medlemmene ikke lenger er med. Vi skal selvfølgelig ikke kalle Krf en menighet, men hvis vi sammenligner litt ser vi at mange liberale prester mister tilhørere. Mange steder i landet har bedehusfolket forlatt kirkene. Jeg tror vi kan dra paraleller til Krf. Bedehusfolket forlater partiet fordi det ikke lenger er hva det var. Kanskje blir det lokale kriterier som veier mest. Tilslutt et par spørsmål til ettertanke: Hva var årsaken til at Krf ble startet? Hva var årsaken til at Kristent Samlingsparti ble startet? Hva stemte gamle Krf-ere ved siste valg? Hva med neste valg?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere