Ragnhild Kimo

Alder: 73
  RSS

Om Ragnhild


Jeg synes det er fint å få innblikk i andres tanker og tro. Selv er jeg oppvokst med kirke og bedehus/ misjonsorganisajoner, og tilhører nok på mange områder den konservative siden i kirkelandskapet. Ønsker inderlig at vi som tror på Jesus som frelser skal huske at vi er greiner på samme vintre, selv om vi ser forskjellig på mange ting.

Følgere

Publisert rundt 3 år siden

Når nesten hele innlegget ditt består av sitater, burde du komme med en tydeligere kildeangivelse.

Lære og pakter

Jeg anbefaler alle å følge linken som Oddbjørn har lagt ut. Der er det flere lenker som forteller hva mormonernes lære er. 

Når man lurer på noen uttalelser fra andre debattanter, er det greit å få vite hvilket kirkesamfunn vedkommende tilhører. 

Ellers er det vel noe rett og noe galt over alt, tror jeg. Det er mange som kaller seg profeter i dag, men det spriker litt for mye til at jeg kan ta til meg alt :-)


Gå til kommentaren

Jeg lar Paulus slippe til her inne:

Publisert over 3 år siden

«Men en kunne si: Hvordan blir de døde reist opp? Hva slags legeme trer de fram med? 

Du dåre! Det du sår, får ikke liv uten at det dør. Og det du sår, er ikke det legemet som skal bli, men et nakent korn - .......

Og det finnes himmelske legemer og jordiske legemer. De himmelske legemene har én glans, de jordiske en annen. Én glans har solen, en annen månen, og en annen stjernene - stjerne skiller seg fra stjerne i glans. 

Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det reises opp i uforgjengelighet. Det blir sådd i vanære, det reises opp i herlighet. Det blir sådd i svakhet, det reises opp i kraft. 

Det blir sådd et naturlig legeme, det reises opp et åndelig legeme. Så sant det finnes et naturlig legeme, finnes det også et åndelig legeme. 

«Som den jordiske var, slik er også de jordiske. Og som den himmelske er, slik skal også de himmelske være. Og likesom vi har båret bildet av den jordiske, så skal vi også bære bildet av den himmelske. 

Men det sier jeg, brødre: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Heller ikke skal forgjengelighet arve uforgjengelighet.»
‭‭1 Korinter‬ ‭15:........

Gå til kommentaren

Salig...

Publisert over 3 år siden

1,8 mrd mennesker har ikke sett Allah, men de tror likevel.

Allah har vel heller ikke kommet med et løfte om salighet pga tro. Muhammed lover et paradis med jomfruer for de som dør i «hellig krig». 

Gå til kommentaren

Er det noen salige her inne? 😀

Publisert over 3 år siden

«Jesus sier til ham: Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.»

‭‭Johannes‬ ‭20:29‬ ‭

Gå til kommentaren

Og sann Gud :-)

Publisert over 3 år siden
Denne Jesus
det evige og sanne menneske –

Men tenk, dette diktet hadde aldri blitt skrevet hvis det ikke var for påske og pinse-budskapet. Og at noen skrev det ned for at det skulle nå ut til hele verden!

Hvis ikke hadde «sant menneske» gått i glemmeboken. For mange sanne mennesker har levd gode liv, men blitt forfulgt, pint og drept. Det skjer hver dag! De fleste blir glemt, unntatt av sine nærmeste. Jeg kan ikke unngå å tenke på det når jeg leser dette diktet. 

Ikke til forkleinelse for Hans Børli altså! 

God 1 mai. :-)


Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere