Ragnhild Kimo

Alder: 73
  RSS

Om Ragnhild


Jeg synes det er fint å få innblikk i andres tanker og tro. Selv er jeg oppvokst med kirke og bedehus/ misjonsorganisajoner, og tilhører nok på mange områder den konservative siden i kirkelandskapet. Ønsker inderlig at vi som tror på Jesus som frelser skal huske at vi er greiner på samme vintre, selv om vi ser forskjellig på mange ting.

Følgere

Ærlighet varer lengst.

Publisert rundt 3 år siden
Levi Fragell – gå til den siterte teksten.
Er vi i ferd med å våkne!

Da håper jeg at alle våkner og lærer sannheten å kjenne. 

Jeg håper på ærlighet og redelighet fra både predikanter og tilhørere. 

Og også fra debattanter her inne.

Vi som tror skal vel kunne vitne om det vi har opplevd, men uten å heve oss over de som ikke har sterke opplevelser å vitne om. 

Vi bør også kunne påpeke feil uten å være fordømmende, men det er sannelig vanskelig!

La oss være litt ydmyke overfor andres erfaringer. Noen er skadeskutt pga feil forkynnelse. Andre har opplevd både helbredelse og frelsesvisshet. 

Selv ser jeg at jeg har vært heldig, som har vokst opp med sunn forkynnelse om Jesus som frelser, og Guds nåde.  Det har vært det viktigste der jeg har hatt åndelig fellesskap, selv om ikke alt er eller har vært fullkomment. 

Jeg håper at jeg som Paulus skal fullende løpet og bevare troen. 

 

Gå til kommentaren

Ikke greit!

Publisert rundt 3 år siden
Anne Jensen – gå til den siterte teksten.
Dette sitter kristne og ser på, og synes til og med det er greit(!?)

NEI, dette er ikke helt greit Anne. Jeg har sett det samme selv på TV, og ble rystet i mitt innerste! 

Og når jeg nå ser på en del YouTube-snutter blir jeg både opprørt og lei meg. 

Der jeg ferdes er det ikke slik, men av og til lurer jeg på om noen ikke bruker de nådegavene de har fått.


Gå til kommentaren

Ikke alle har samme nådegave!

Publisert rundt 3 år siden
Daniel Kolenda hevdet bl.a. i talen i går kveld i Sarons Dal (som jeg faktisk tok meg tid til å følge på direkten via Troens bevis' web-TV) at alle kristne kunne utføre de samme tegn og mirakler som Bibelen forteller at Jesus gjorde, dersom de grep det i tro.

Da glemmer han at det er skrevet om forskjellige nådegaver, derfor blir dette helt feil.

Det forekommer meg at det blir en blanding av rett og vrangt, og det er trist og vanskelig for oss som tror, men ikke ønsker å være fordømmende. 

En nådegave er å kjenne ånder, om de er av Gud, den er visst ikke så populær. En blir lett «håret i suppa». 

Må vel bare fortelle at den gode forkynnelsen jeg hørte i Melsomvik ikke la slike byrder på troende!

Jeg visste ikke at det ble overført direkte, men regnet med at det ble lagt ut etterhvert. Skal finne det.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Levi Fragell – gå til den siterte teksten.
 Hva betyr det at en sindig og klok TV2- pastor som Egil Svartdahl deltar i Sarons dal sammen med mirakelpredikanten  og dødeoppvekkeren  Daniel Kolenda?

Det betyr kanskje at det blir litt balanse i forkynnelsen?Nå er det vel lite trolig at det blir «dødeoppvekkelse» i Sarons dal. Men det er jo mulig at noen blir helbredet? 

Nå kjenner jeg ikke Kolendas forkynnelse godt nok til å vite hva han egentlig står for. Noen videosnutter sier ikke alt, men jeg kan ikke avvise alt om noe er feil vel? Da blir det ikke mange igjen å lytte til :) 

Men det er helt på sin plass å si i fra hvis noe blir vrangt. Det gjelder også i NLM, Dnk, Pinsemenigheter m.fl.

Du skriver at du har advart i mange år, og det er vel fordi du har opplevd noe som falskt? I din egen tidligere forkynnelse også? 

Det hadde nok vært mere gjennomslagskraft i dine advarsler om du hadde tatt avstand fra det vrange, men bevart troen på Jesus.

Det beste er hvis noen gjennom sunn og rett forkynnelse kommer til tro på Jesus som frelser.

Jeg skrev over her at jeg tar avstand fra ubibelsk forkynnelse, og det mener jeg. 

Men helbredelser er bibelsk. Men å love helbredelse for alle er feil.

Selv har jeg en god venninne som under forbønn ble spontant helbredet for leddgikt, mens jeg selv satt like i nærheten. Det er 5 år siden nå! Og det er bekreftet av leger!

Mannen min ble ikke helbredet for kreft, men mistet ikke troen på Jesus av den grunn. Han ble nesten smertefri, og fikk lengre levetid enn legene forutsa. 

Så har jeg gjennom livet opplevd Herrens nærhet på mange vis. Det viktigste er Guds fred og frelsesvisshet. Og jeg tror det har vært mange helbredelser uten at det har blitt offentliggjort. 

 

 

 

Gå til kommentaren

Offentlig kritikk er vanskelig

Publisert rundt 3 år siden
men det er kanskje slik at det sitter litt langt inne hos en del å kritisere medkristne offentlig?  

Dette stemmer nok for mange. Meg også. Min barnelærdom var at jeg ikke skulle dømme andre troende pga forskjellig møteform eller dåpssyn, selv om vi ikke tolket Bibelen likt på det området.

Jeg var lettere sjokkert da jeg fikk høre at enkelte bedehus var stengt for pinsevenner. (Slik er det vel ikke lenger) Jeg har jo etter hvert fått mange gode venner fra forskjellige kirkesamfunn og menigheter. Vi har hatt fellesmøter til gjensidig glede og oppbyggelse.

Filmsnutter på YouTube, med diverse amerikanske og afrikanske talere som «profeterer og helbreder» er jeg derimot svært skeptisk til. Jeg har aldri vært tilstede på slike møter, og kjenner mer frykt enn fred når jeg hører og ser dette. Derfor bruker jeg ikke dette i mine daglige stunder med Jesus :-)

For eks. Hagin og Hinn, som brøler, skriker, dytter folk over ende og sier at det er Den Hellige Ånd. Det du linker til, og skriver om Kolenda er også så fremmed for meg at jeg umiddelbart kjenner at her hører jeg ikke hjemme. 

På tross av det, ja på tross av alle kirkesamfunn med sine feil og mangler, tror jeg Jesus kan møte enkelte mennesker. Hvis noen vitner om at han/hun er kommet til tro på Jesus, kan jeg ikke benekte det. Det hadde vært greit om kirkeledere i afrikanske land kunne bekrefte dette, for jeg leser av og til om store vekkelser i Afrika og Asia, men uten at disse talere er nevnt.

Men jeg har lite tro for at døde blir oppvekt etter flere dager. Det som er beskrevet i Bibelen om Lasarus er nok ikke hverdagskost verken i Sarons dal eller på Oase. Det sitter allikevel langt inne å kritisere disse organisasjonene, for mennesker jeg kjenner har opplevd Guds nærhet der. 

Fred og glede opplevde jeg  på Norsk Luthersk Misjonssambands generalforsamling i Melsomvik forrige uke. Og der var en av talerne svensk pinsevenn, med sans for Luther og Rosenius ;)

Det var mere fokus på helbredelse av sjelen enn av kroppen. Og jeg behøver fred og hvile! Med Jesus i hjertet!

Hans Johan Sagrusten holdt bibeltimer som  «gjorde Jesus levende» for forsamlingen, uten at han selv som predikant fremhevet seg selv. 

Om det ikke er rop og skrik er Den Hellige Ånd tilstede!

 Og med ca 3,5 tusen påmeldte pluss en god del besøkende var det gripende når forsamlingen sang «Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann. Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan!»

Jeg tror ikke det ble holdt opptelling over de som gikk til forbønn, men det ble invitert etter hvert møte. Ingen døde, og ingen ble oppvekt. Men mange ga uttrykk for at de ble styrket i troen på Jesus. 

Hva så med kritikk av andre, og ta avstand? Jo, jeg tar avstand fra forkynnelse som ikke er forenlig med Bibelen. Jeg tar avstand når forkynneren lover god helse, rikdom og lykke. Da er det på sin plass å si i fra!

Min innerste glede er ankret et annet sted, hos Jesus Kristus og Hans kjærlighet og frelsesverk. 


Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere