Ragnhild Kimo

Alder: 73
  RSS

Om Ragnhild


Jeg synes det er fint å få innblikk i andres tanker og tro. Selv er jeg oppvokst med kirke og bedehus/ misjonsorganisajoner, og tilhører nok på mange områder den konservative siden i kirkelandskapet. Ønsker inderlig at vi som tror på Jesus som frelser skal huske at vi er greiner på samme vintre, selv om vi ser forskjellig på mange ting.

Følgere

Himmelen er jo alt åpen :)

Publisert rundt 3 år siden
Mot slutten av møtet, før sekvensen med "massehelbredelser" startet, skrek Baez både til forsamlingen og til fjernsynskameraet om at nå måtte alle "så" - mens Vipps-nummer til Visjon Norge rullet over skjermen.  "Så 1400, så 14000!"  "Gjør det nå, så åpnes himmelen for deg!"

Ja, dette var rett og slett vondt å høre og se! 

Himmelen ble vel åpnet for oss da Jesus døde og sto opp. Det er det som er evangeliet! Av nåde, gratis, ufortjent.

Takkegaver og takkoffer er noe helt annet. Heldigvis!

 

Gå til kommentaren

det er viktig for de som ennå ikke tror på evangeliet, men kan komme til å gjøre det. Det du avdekker i ditt innlegg kan vel kanskje også føre til at noen vil komme til å kunne ta avstand fra evangeliet for alltid? kanskje det også vil virke negativt på synet ikke-troende har til kristne også?

Men det var jo ikke evangeliet som ble forkynt vel? I alle fall var det bare en svært liten del av forkynnelsen. Jeg følte meg rett og slett dårlig av det som ble sagt.

Jeg er ikke ute etter å dømme og kritisere troende som har en annen møteform enn jeg er oppvokst med, men når forkynnelsen ikke stemmer med Jesu’ og apostlenes lære mener jeg det er riktig å si fra.

Vi kan ikke kjøpe verken tro eller helbredelse for penger. Det er ikke penger som er såkornet!

Jeg tror det er viktig at vi viser og sier at vi tror på Jesus, men ikke på all  verdens mirakelpredikanter som kobler pengegaver til helbredelse. 

Hvis noen tar avstand på grunn av kritikk mot det som er vrangt, bør vi være dess ivrigere til å forkynne sannheten! 

For meg er det viktig å fortelle at Jesus var nær gjennom prøvelser. Predikanter som forkynte at vi manglet tro, ikke tok imot helbredelse, hadde uoppgjort synd osv. kunne gjort sykdom og død vanskeligere å takle hvis vi satte vår lit til det de sa.

«Herren er min hyrde, om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal!» 


Gå til kommentaren

Men mange led martyrdøden

Publisert rundt 3 år siden
Og disse tegnene skal følge dem som tror

Jeg tror jo på det som Jesus har sagt. Det vil si, det disiplene fortalte at han hadde sagt.

Han lovet å være med dem alle dager, de som dro ut med evangeliet.

Men sa Jesus noen gang at alle som ble bedt for skulle bli helbredet, eller stå opp fra de døde? Hva med alle martyrer?

Flere av de navngitte predikantene i tråden sier at Gud ikke vil at noen skal være syke, at alle som tror kan helbrede, og at alle kan bli helbredet. 

Er det sant da? Hvor står det?

Jeg leser og ser at det er forkynnelsen som her er feil. Derfor reagerer mange millioner troende kristne. 

Vi reagerer på løfter som ikke har sitt grunnlag i Jesu ord. Løfter som helt tydelig ikke innfris. Vi har sett, som flere her har skrevet, (f.eks.) at mennesker blir dratt opp av rullestol og kommandert til å gå, men som har blir lempet tilbake uten at noe har skjedd. 

Vi er mange som har møtt, eller hatt kontakt med mennesker som er dypt ulykkelige, og føler seg anklaget for at de selv ikke har sterk nok tro. 

Jeg mener ikke at alt disse predikanter forkynner er vrangt!

Men jeg tror at de bruker under/mirakler som trekkplaster. 

Andrew Womack svarer på spørsmål om hvorfor ikke alle blir helbredet, og sier at disse må få et annet syn på helbredelse. «Det er noe i hodet, jeg vet ikke hva, men det er ikke Gud» Her blir det vel noe vrangt i alt det rette?

Han legger rett og slett skylden på pasienten! Han sier også at man ikke skal be om helbredelse, eller bli bedt for, men ta imot en helbredelse som ligger ferdig.

Både min mor og min mann døde av kreft, alt for tidlig synes jeg. De var troende og ble bedt for. Men de tok altså ikke imot helbredelsen? Fordi vi ba i Jesu navn isteden for å kreve?

Det var ikke helbredelser og oppvekkelse fra døde som var det mest fremtredende i Jesu’ og apostlenes forkynnelse. (Under skulle følge! Av og til være en bekreftelse kanskje, og til Guds ære. Ikke for at mennesker skulle få et æret navn!)

Hovedbudskapet var frelse fra evig død. 

At Gud av kjærlighet sendte sin sønn til soning for menneskenes synd. 

Vi skulle elske vår neste, og være som samaritanen som sørget for pleie til den som var skadet. 

Vi skulle vende om fra ugudelig liv og følge Jesus.

Vi skulle elske hverandre slik Jesus elsket oss. Bergprekenen er også en del av Jesu forkynnelse. 

Det samme er Jesu yppersteprestlige bønn. Han ville at alle skulle være ett med Ham selv og Faderen.

Da Jesus sendte disiplene ut med evangeliet fikk de løfte om tegn som skulle følge dem, og løfte om spesiell beskyttelse. Det kan også mange vitne om at de har hatt. 

Men de gikk ut i verden, de ble forfulgt, og noen led martyrdøden.

Allikevel har troende kristne fortsatt å forkynne. De har opplevd Guds nærvær og hjelp og trøst. Og tegnene har fulgt dem, men det største underet har vært frelsesvisshet og troen på evig liv sammen med Jesus.

Og disse følgende ord av Jesus tror jeg vi skal få erfare når vi lar Ham være vår Herre og Mester.

Joh. 14:27 «Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir.» Den freden kan erfares også under sykdom og død!

Mvh og bønn for alle. Ragnhild.

Gå til kommentaren

Alle vil vel heim tilslutt :-)

Publisert rundt 3 år siden

Fra to forskjellige oversettelser, men meningen blir nok den samme. 

«Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg.»

Filipperne 3:20-21
NB

«Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt.»

Filipperne
3:20-21 N11BM

«I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham.»
‭‭Efeserne‬ ‭2:6‬ ‭N78BM‬‬

«For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.»
‭‭Matteus‬ ‭6:21‬ ‭N78BM‬‬

God helg.

 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Det ser ut til at noen oppfatter mitt innlegg som et oppgjør med kristendommen som sådan.  Slik er det ikke ment. Det er snakk om et oppgjør med mirakelkristendommen.  Her savner jeg de fagteologiske stemmene.

Jeg tror jeg har oppfattet deg rett, og føler meg heller ikke truffet :) selv om jeg har opplevd bønnhørelse og sett mennesker bli helbredet. 

Jeg skulle ønske at også konservative fagteologer kom på banen. Jeg vet at mange av dem tar avstand fra herlighetsteologi, uten at de derfor mener det er galt å be for syke. Det blir ikke utbasunert og brukt som lokkemiddel for å få folk til møter.

Å bli bedt for når man er syk er godt, selv om man ikke blir helbredet. Det er like viktig å få fred og trygghet. (Det opplevde min mann og jeg for noen år siden. Jeg skrev noe om det på VD for 6-7 år siden, med tittelen «hjelper det å kjefte på Gud». 


Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere