Ragnhild Kimo

Alder: 73
  RSS

Om Ragnhild


Jeg synes det er fint å få innblikk i andres tanker og tro. Selv er jeg oppvokst med kirke og bedehus/ misjonsorganisajoner, og tilhører nok på mange områder den konservative siden i kirkelandskapet. Ønsker inderlig at vi som tror på Jesus som frelser skal huske at vi er greiner på samme vintre, selv om vi ser forskjellig på mange ting.

Følgere

Om å så og høste

Publisert rundt 3 år siden

Penger er ikke såkorn for at vi skal bli frelst, helbredet eller rike på jordisk gods.

Jesus sier:

«Lignelsen skal tydes slik: Såkornet er Guds ord.»

‭‭Lukas‬ ‭8:11‬ 

«Den som høster, får sin lønn og samler inn grøde for det evige liv, slik at den som sår og den som høster, kan glede seg sammen. Her er det et sant ord at én sår, og en annen høster. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere har gått inn i deres arbeid.»»

Johannes 4:36-38 

Jeg vil gjerne ha en «kristen TV-kanal», men forkynnelsen må være edruelig og sann. 

Pengergaver ble knyttet opp mot helbredelse og økonomisk vekst, det så alle som så hele programmet. Det kom frem både under møtet og i studio. Det ble ikke krevd inn penger før forbønn, men det kom tydelig frem i resten av møtet. 

« Du får ikke noe å høste uten at du sår», og da var det snakk om penger. 140, 1400, 14000, fordi det var ca 140 dager igjen av året.  Og flere av profetiene gikk ut på at de skulle oppfylles innen året var omme. 

At den som gir tid eller penger til Guds rikes arbeid blir rikelig velsignet, er en annen sak. Men rikdom er ikke alltid en velsignelse. 

Herrens frelse, fred og hvile er den beste velsignelse et menneske kan oppleve tror jeg.

Gå til kommentaren

Ikke for å dømme andre troende

Publisert rundt 3 år siden

Jeg skriver ikke her for å dømme andre fra verken troen eller frelsen. 

Men jeg vil ikke at noen, verken mine kristne eller ikke-kristne venner, skal tro at jeg går god for slik forkynnelse og oppførsel som her har blitt presentert.

Jeg oppfordrer alle som ber om å gjøre nettopp det! 


Gå til kommentaren

Jeg rakk å se den.

Publisert rundt 3 år siden

Jeg finner ikke ord. Jeg kjente ikke igjen DHÅ i denne seansen. 


Gå til kommentaren

Hvor ble det av forkynnelsen?

Publisert rundt 3 år siden
Innimellom all tungetalen (som tolken "oversetter" med sin egen tungetale) serverer han "profetiske" budskap.  Bibelen er helt fraværende -

Du har helt rett Oddbjørn. 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Jeg håper da ikke jeg har skrevet det? Men ser at jeg har formulert meg upresist.

Vi er nok enige. Jeg ønsket bare å poengtere at vi må si i fra når vi mener noe bærer galt avsted. Og det du skrev fikk meg til å tenke litt, og så skrive :)

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere