Ragnhild Kimo

Alder: 73
  RSS

Om Ragnhild


Jeg synes det er fint å få innblikk i andres tanker og tro. Selv er jeg oppvokst med kirke og bedehus/ misjonsorganisajoner, og tilhører nok på mange områder den konservative siden i kirkelandskapet. Ønsker inderlig at vi som tror på Jesus som frelser skal huske at vi er greiner på samme vintre, selv om vi ser forskjellig på mange ting.

Følgere

Publisert over 10 år siden
Tor Fagerhaug – gå til den siterte teksten.

Men hvem går i fakkeltog for Ali fra Iran som risikerer dødsstraff?

Dette ble litt for dumt, Tor Fagerhaug! Hvis "Ali" fra Iran eller "Krekar" fra Irak  risikerer dødsstraff blir de ikke sendt ut, samme hvor kriminelle de er! De har ikke behov for at noen går i fakkeltog for dem! Mange av oss som støtter "Maria Amelie" går aldri i fakkeltog, men vi kjenner litt til asylproblematikken. Vi ser kanskje nyanseforskjellene bedre enn en del andre. Vi har også gjennom flere år gjennom arbeid blant innvandrere/asylsøkere gjort oss kjent med lovverket. Vi mener at § 38 uten tvil burde komme til anvendelse i denne saken. De fleste som har jobbet med asylsøkere ser ikke på utseende eller intelligensen til personen. Vi ønsker at norske lover skal håndheves i lys av kristen nestekjærlighet, og at tvilen også i slike saker skal komme "tiltalte" til gode! Vi tror heller ikke at penger betyr alt! Det er ikke mange av oss som ville bo i et for oss ukjent land, uten nære venner, bare vi fikk penger på kontoen.

 

Gå til kommentaren

Publisert over 10 år siden
Arne Danielsen – gå til den siterte teksten.

Jeg oppfatter at du mener at oppfinnsomhet og trenering fra innvandrere sin side bør "premieres" med varig opphold.

Hva jeg har skrevet som kan oppfattes slik er meg komplett uforståelig!

Når det gjelder denne jenta synes jeg ikke det er oppfinnsomhet og trenering når hun går på skole og tar utdannelse etter at hennes foreldre har bragt henne hit. Jeg venter ikke at unge skal melde seg selv som "ulovlige" når de fyller 18.

Denne saken mener jeg bør behandles slik at hun får opphold på humanitært grunnlag. §38 kan uten tvil brukes her. Jeg kjenner flere saker hvor den er brukt uten så gode grunner!

Jeg har ikke skrevet noe som tyder på at dette skal komme andre ulovlige innvandrere tilgode! Jeg sier tvert i mot at alle skal behandles individuelt! Men de som kommer hit som barn, kommer i en spesiell situasjon når foreldrene går i dekning. Derfor bør alle asylsaker behandles raskt, slik at belastningen på barna blir minst mulig.

Angst for masseinnvandring på grunn av denne saken tror jeg er unødvendig. Det blir kanskje for dumt å nevne "Krekar", men når forbrytere i hans sjanger får opphold fordi de kan bli straffet i heimlandet, da kan jeg kjenne spor av angst. Det er alt for mange i den kategorien her allerede. Både lovlig og ulovlig. De lovlige er kanskje de verste!

 

Gå til kommentaren

Øynene som ser og ørene som hører.

Publisert over 10 år siden
Arne Danielsen – gå til den siterte teksten.

Statsministeren lot hensynet til landet gå foran partiets og regjeringens. Slik står det respekt av. Jeg kan ikke huske sist jeg har fått så stor respekt for en politiker som Stoltenberg i disse stormfulle dagene.

For meg fortonet det seg som om statsministeren var meget usikker. Kanskje redd for å miste velgere til Frp. Enda visste han ingenting om reaksjonene blant folket. Jeg trodde faktisk på forhånd at Stoltenberg ville ha en helt annen holdning i denne saken. Jeg er visst ikke den eneste i landet som er overrasket!

Gå til kommentaren

Jeg tenker stadig!

Publisert over 10 år siden
Sissel Johansen – gå til den siterte teksten.

Har du tenkt på at en slik tankegang kan åpne opp for stor grad av menneskesmugling - ikke minst av barn? Skal alle som kommer hit uforskyldt, som barn, har rett til å bli her? Det er også stor grad til å mene at mange ville sende barna først som en slags rambukk for egen søknad.

Men vi kan ikke la angst for fremtidige problem gjøre oss umenneskelige! Reglene for hjemsendelse bør fungere slik at barn blir minst mulig skadelidende. Raskest mulig etter avslag på søknad om opphold, før de er blitt "norske". Etter avslag bør det være meldeplikt inntil HEIMsendelse kan skje.

Marie Amelie burde blitt sendt heim sammen med sine foreldre, hvis det var tryggt. Nå er det for seint! Mennesker skal ikke bare transporteres ut til noe som er ukjent for dem. Jeg er ikke så helgenaktig at jeg tror jeg ville meldt meg selv til politiet som 18 åring, og mens foreldrene mine fortsatt var i skjul! Nå bør hun få prøvd saken sin selv, og ha vanlige ankemuligheter!

 

Gå til kommentaren

Hjemme-Borte-Vekk

Publisert over 10 år siden
Arne Danielsen – gå til den siterte teksten.

Det heter ikke hjemsendelse. Enten er uttransportering, eller så er det utvisning.

Ja, det hørtes mye bedre ut! Da blir saken en helt annen! Transport av mennesker lyder vakkert!

I denne debatten er dere så enige at det er en fryd! Lange avhandlinger (så lange og like at jeg nesten ikke orker å lese dem) om faren ved å ta medmenneskelige hensyn, og hva det kan føre til av elendighet for (Gud signe) vårt dyre fedreland!

Jeg er selv slett ikke en venstreradikal "asylrettforkjemper", men har hatt såpass mye med innvandrere å gjøre at jeg ser enkeltmennesker. Sammenligningene mellom de forskjellige kasus i denne debatten blir derfor uinteressant.

Jeg er FOR at asylsaker skal behandles så raskt som mulig, og at de som ikke får opphold skal sendes HEIM så snart som mulig. Barn og unge bør sendes HEIM før de er etablert som norske, hvis de har en heim å sendes til!

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere