Ragnhild Kimo

Alder: 73
  RSS

Om Ragnhild


Jeg synes det er fint å få innblikk i andres tanker og tro. Selv er jeg oppvokst med kirke og bedehus/ misjonsorganisajoner, og tilhører nok på mange områder den konservative siden i kirkelandskapet. Ønsker inderlig at vi som tror på Jesus som frelser skal huske at vi er greiner på samme vintre, selv om vi ser forskjellig på mange ting.

Følgere

Håret i suppa?

Publisert rundt 3 år siden
Dan Lyngmyr – gå til den siterte teksten.

Mange følte seg selvsagt sviktet når  toneangivede personer i KRF i praksis gjenomfører en vielse  sterkt i strid med hva mange oppfatter som partiets erklærte og vedtatte program -  som partiets familiepolitiske talsmann og partiets kommunikasonssjef.

Jeg var en av de mange.

Da fremstår argumentene fra partiets ledelse om at dette "ble foretatt som privatpersoner " i et særdeles lite troverdig lys.

Sitat av deg: 

«Andelen som vil føre KRF i mere liberal retning og som f,eks bifaller likekjønnet ekteskap har utvilsomt vokst de siste årene, og for disse er tradisjonele velgere, i alle fall til en viss grad, å betrakte som "brysomme". 

Ja, akkurat. Vi blir «håret i suppa», og det vil man helst kvitte seg med. Men hva vil man så med KrF? Er det noe særpreg som gjør at partiet skiller seg vesentlig fra mange andre, slik at det er verd å stemme på? 

Gå til kommentaren

Det under siterte skrev jeg på VD i 2009

Da lå partiet enda godt over sperregrensen. Er det ikke mulig for ledelsen å se at flere skritt til venstre ender i grøfta? 

Sitat: «Krf blir diskutert av både bekjennende kristne og bekjennende ikkekristne etter valget. Mange mener at Krf må gå enda lenger i å fjerne seg fra tradisjonell bedehuskristendom for å få flere velgere. 

Det er nok mange som liker en god del av Krf sin politikk, men som ikke vil blande religion og politikk. Krf sine mest trofaste velgere har derimot ikke kunne skille religion (troen sin) fra politikken. 

Troen på Jesus er med i alt hva vi foretar oss. Den burde i alle fall være det. Det er det vi strekker oss etter. Et Krf uten klar kristen profil er ikke interessant for mange av oss. 

Vi har flere partier å velge mellom hvis det viktigste er sosialpolitikk, klimapolitikk, skolepolitikk eller mere penger til oss rike-politikk. 

Hva er så en klar kristen profil? Jo, den er selvfølgelig grunnet på Bibelens lære. En lengre teologisk utredning om hva det er, er unødvendig. 

Årsaken til at Krf mister velgere er ikke at en del av partiledelsen er for konservative. Tvert i mot! Det er de som vil liberalisere partiet som gjør at medlemmene ikke lenger er med. 

........

Tilslutt et par spørsmål til ettertanke: Hva var årsaken til at Krf ble startet? Hva var årsaken til at Kristent Samlingsparti ble startet? Hva stemte gamle Krf-ere ved siste valg? Hva med neste valg?»

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Frode Meland – gå til den siterte teksten.
Åndelig påfyll betyr for mange mennesker en betydelig grad av å glemme alt intellektuelt snikksnakkeri og forstyrrende kritiske spørsmål.  Man vil gi seg over til illusjonen.

Hmm. Hvor har du det fra tro? 

Er kanskje lenge siden du hørte en bibeltime eller en søndagspreken på et bedehus?

Det er sikkert forskjellige grunner til at man går til kirke eller bedehus, og det er forskjell på forkynnere. At åndelig påfyll er å glemme alt intellektuelt var nytt for meg.  

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Jeg registrerer at Indremisjonen ikke lenger er hva den var, og at morfar neppe ville ha kjent seg igjen i dagens utgave.

Mine besteforeldre og foreldre ville nok også følt seg litt fremmed i alt dette nykarismatiske. Jeg kjenner egentlig ikke så mye til IMI-kirken og forkynnelsen der at jeg kan uttale meg om det.

Ellers har nok Indremisjonen, nå Normisjon, litt forskjellig møteform rundt om i landet.

Her jeg bor går normisjonsfolk og sambanditter m.fl. mye sammen. Vi er kanskje litt gammeldagse her, men vi har da både trommer, elgitar, PC og prosjektor :))

Det ville kanskje bestefar sagt var i meste laget? Jeg vet ikke.....

Sist søndag var vi ca 90 stk samlet på bygdas bedehus. Både barn, unge, eldre og gamle. Det er altså mulig å samle folk uten at det skjer noe ekstraordinært. 

Men jeg lurer litt på hvordan det er når mine barn blir besteforeldre. 


Gå til kommentaren

Fint å lese!

Publisert rundt 3 år siden
men her er han først og fremst brukt som eksempel - som en representant for en annen type kristendomsforståelse enn amerikansk inspirert mirakelkarismatikk.

Det er en kristendomsforståelse jeg kjenner igjen fra min barndom og oppvekst, ja enda :-)

Jo da, konservativ var bestefar. Pappa også. Og det var en del regler jeg ikke har fulgt opp i min familie :)

Men det fulgte slik fred med dem. DHÅ jeg fikk lære å kjenne var Jesus inne i meg, slik jeg oppfattet det.

Den slo meg ikke ned, men løftet meg opp. Visst minnet DHÅ meg om synd, men også om nåde og tilgivelse. Det var og er trygghet. 

Bestefar reiste av og til som predikant om vinteren, og han ba mye for folk. Det beste jeg hørte var når han fortalte om mennesker som hadde kommet til tro. Han var så glad da, og det smittet. 

Fortellingen din fremkalte gode minner!Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere