Ragnhild Kimo

Alder: 74
  RSS

Om Ragnhild


Jeg synes det er fint å få innblikk i andres tanker og tro. Selv er jeg oppvokst med kirke og bedehus/ misjonsorganisajoner, og tilhører nok på mange områder den konservative siden i kirkelandskapet. Ønsker inderlig at vi som tror på Jesus som frelser skal huske at vi er greiner på samme vintre, selv om vi ser forskjellig på mange ting.

Følgere

Hvorfor dra andre med seg i fallet?

Publisert rundt 4 år siden

Hva er det som gjør at Jesustroende mennesker plutselig ikke er troende lenger?
Eller er det kanskje ikke så plutselig?

Det er blir kalt forskjellig.
Tidligere het det å falle ifra.
Nå blir det ofte sagt at man mister troen.
Men det handler kanskje om å bort fra Jesus?

Jesus sa: "Gjør dem til mine disipler i det dere døper dem og lærer dem!"

Er det slik fallet starter?
En liker ikke læren, og tror ikke Jesus har sagt det slik det er gjengitt i Bibelen.

Kanskje man liker ikke disippelgjerningen hvis en må sitere Jesus?
En liker ikke å gjøre Jesu vilje, for man må kanskje gi avkall på noe? 

Jeg har snakket med noen, og lest hva andre har skrevet.

Noen syntes det ble for strengt i den forsamlingen de tilhørte.
Noen syntes det ble for mye åndelig prestasjon.
Det ble så mange krav om å være med på forskjellige aktiviteter.

Noen fikk verden kjær, slik Paulus skriver.

Vi tar mange valg i livet.
Å følge Jesus som hans disippel er også et valg.
En får ikke et nært forhold til Jesus når en lever på avstand fra ham.

Mange prøver å nærme seg troen både teologisk og filosofisk gjennom andres skrifter.
Man leser, grubler, får mange svar men kanskje enda flere spørsmål?

Jeg har forståelse for at noen som har "falt fra" vil forklare seg...begrunne sitt fall, sin manglende tro.
Men hvorfor absolutt dra andre med seg i fallet?
Gang på gang prøver de å bortforklare Bibelens ord
Teologer og lærde som selv er kommet i tvil prøver gang på gang å så tvil hos andre...

Er det fordi det føles bedre hvis flere "faller" samtidig?
Et slags bevis på at det var rett å gå sin vei?

Jeg ser jo også tendensen til at mange prester forlater troen
De starter med å bli mer og mer liberale i forhold til sannheten i skriften.
Ikke bare vanskelige ting i GT,
men Jesu ord og lære slik apostlene har gitt oss det blir det også sådd tvil om.
DHÅ blir nesten ikke nevnt.
Det er lenge siden jeg hørte en prest forkynne om Åndens gjerning slik det er beskrevet i Bibelen
Ofte blir DHÅ bare nevnt som en mild bris, en god følelse. Det virker som DHÅ er løsrevet fra Jesus.
Men DHÅ ble gitt oss til opplæring, veiledning, og for å åpenbare Jesus for oss.

"Vil også dere gå bort?" sa Jesus til de 12, da noen forlot Ham.
Vi kjenner Peters svar: Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord!


Det var og er det viktigste. Derfor må vi stadig velge å bli hos Ham, i hans ord og ved hans Ånd.

 

 

 

 

Gå til innlegget

Vekkelse, før og nå.

Publisert over 9 år siden

Vekkelse kan være så mangt. Noen prøver å vekke oss opp fra kristenlivets ”overtroiske sfærer”. Noen ønsker å vekke oss opp fra egenrettferdighetens søvn. Andre ønsker å vekke noen opp fra et liv borte fra Gud. Det er de to siste jeg tenker på.

I en tråd ble det nevnt svovelpredikanter som på femti- og sekstitallet ”raljerte og huserte”. Det fikk meg til å tenke på mine egne og min families møte med bedehusmiljø og husmøter på den tiden.

Mine foreldre ble omvendt, altså bekjennende kristne, i midten av 40-tallet. Av det de fortalte forsto jeg at det hadde vært noe å vende seg bort fra, og noe nytt som fikk betydning for resten av livet. Mine foreldres bønner og vitnesbyrd skapte tro hos meg.

Men hvordan var forkynnelsen egentlig på den tiden? Eller hvis vi går tilbake til slutten på 1800-tallet da det også var store vekkelser over landet? Hvordan var forkynnelsen da?

Mange som er med i misjonsarbeid, søndagsskole og annet barne- og ungdomsarbeid, menighetsråd og annet kristent arbeid er slike som ble troende på 50 tallet, og deres etterkommere.

Jeg husker ingen svovelpredikanter, men det var alltid snakk om både synd, nåde og omvendelse. Ikke alle predikanter var like flinke til å formidle budskapet, eller kanskje var det jeg som bare tok til meg det som jeg følte hadde med meg å gjøre? Jeg vet i alle fall at jeg sorterte litt, og tenkte at ”det er vel noen som behøver å høre dette også”. 

Jeg slet en del med det jeg følte var et krav om omvendelse, en bestemt dag, et bestemt bibelsted som løste meg osv. Mange vitnet om det, og jeg følte meg ofte som den sjalu sønnen som var heime. Måtte jeg virkelig ut å leve et syndig liv, vende om, og komme tilbake for å bli regnet med?

Det var en trøst at den sønnen som var hos Far ikke ble jaget heimefra, men ble ønsket velkommen inn til festen. Altså behøvde jeg den forkynnelsen som gikk ut på å leve i nært fellesskap med min Herre og Frelser, og avstå fra slikt som førte meg bort.

Mitt valg ble altså å holde meg heime og glede meg over de som stadig vendte heim. Det gjør jeg fortsatt, men lurer på hva som skal til i dag.

Hvilken forkynnelse skal til for at mennesker skal ”komme til seg selv”, vende om, og gå heimover til Far?

Gå til innlegget

Hjelper det å kjefte på Gud?

Publisert over 10 år siden

Jeg har hørt og lest uttalelser av både lærd og leg, at Gud tåler at vi kjefter på Ham når vi synes vi er rammet av urettferdighet. For eksempel når vi blir rammet av sykdom. Enkelte sier at vi kan kreve helbredelse av Gud.

Gud tåler det nok, men tåler jeg det? Er det til det beste for meg?

Jeg har aldri våget å sette meg opp mot Gud selv. Jeg har aldri følt trang til å kjefte på Ham. Som barn kunne jeg av og til krangle i mot min far om små ting, men jeg kan ikke huske at det hjalp. Vel kunne han forandre mening og gi seg på ting hvis jeg argumenterte, men han var jo heller ikke allvitende og fullkommen.

Det tror jeg min Gud og Far i himmelen er. Jeg tror han vil oss det beste, alltid.

Jeg forstår ikke hvorfor mannen min fikk alvorlig kreft. Jeg forstår ikke hvorfor han ofte må være plaget med smerter. Jeg forstår ikke hvorfor han får infeksjoner og stadig må inn på sykehus til behandling.  

Jo, jeg forstår det rent medisinsk. Slik er denne sykdommen. Men hvorfor skulle dette ramme ham? Hvorfor kunne ikke han få oppleve å være en frisk, aktiv pensjonist?

I dag takker vi for at han lever enda. Vi takker for at sykdommen tok en uventet positiv retning for to år siden, og at han i følge legen har fått ”forlenget levetid”. Vi tror at Gud grep inn.

Jeg er ofte rammet av angst og fortvilelse, og stor sorg over at livet ikke ble slik som vi håpet. Men når det ”stormer som verst” sender vi sms til slekt og venner og ber om forbønn, og vi ber sammen. Da merker vi Hans nærvær! En ting vet jeg, og det er at vi hittil har fått det Han har lovet. En fred som overgår all forstand. Jeg visste det ikke før jeg prøvde det!

Men ville han vært helt frisk om vi hadde kjeftet litt, og krevd mer? Ville hverdagen min vært mindre problemfylt?  

Ville han, og jeg også, hatt det bedre?

Jeg ønsker en ærlig debatt, ikke medlidenhet ;-) Gjerne bibelsteder som underbygger påstander.

Ragnhild.

Gå til innlegget

Når vi ikke får svar på en kommentar :-(

Publisert over 10 år siden

Hva kan være årsaken til at en ikke svarer på kommentarer som har adresse til en selv?

De fleste av oss opplever at vi ikke får svar på en kommentar, vanligvis langt ute i en tråd.

Mange av oss velger for egen del å avslutte en debatt som vi synes har sporet fullstendig av.

Jeg har også lagt merke til at enkelte sier takk for seg, men kommer tilbake i samme tråd etter en tid fordi de føler seg provosert.

En kan bli provosert når en blir feilsitert eller tillagt meninger en ikke har. Særlig hvis det virker som om det er tilsiktet. Er det da best å fortsette i håp om å bli forstått, eller er det greit å sette sluttstrek?

Hva er god debattkultur? Bør en fortsette så lenge en får henvendelser, eller er det akseptert at en avslutter hvis debatten tar en vending en synes er useriøs?

Selv har jeg ikke anledning til å holde meg oppdatert til en hver tid, og jeg kan innimellom gå glipp av kommentarer der jeg er sitert. Etter en dag eller to kan tråden ha mistet sin ”røde farge”, og det kan føles utidig å blande seg inn igjen.

Er det andre som har tanker og meninger om dette?

Gå til innlegget

Klar tale fra Trygve Wyller, TF

Publisert over 10 år siden

Dekan ved Teologisk Fakultet, Trygve Wyller, forventer at Menighetsfakultetet vedtar nytt syn på homofilt samliv.

Ja, det kan man vel si er klar tale! Les VL 30/5

Bakgrunnen er at nesten halvparten av spurte ved MF sier seg positiv til ekteskap/samboerskap av homofile.  De mener også det samme skal gjelde for prester. Les VL 27/5

Rektor Vidar Haanes sier at MF ikke har noe syn i den saken, men han er litt overrasket over at det er så mange som støtter homofilt samliv.

Han sier også at det er uaktuelt å fatte vedtak i denne saken. Skal det være kun på grunnlag av spørreundersøkelser blant ansatte en kan vite hvordan det blir undervist på MF? Jeg skulle ønske mer tydelighet!

En må ikke forledes til å tro at dette kun gjelder samliv mellom likekjønnede. Det har med Bibelsyn å gjøre. MF ble opprettet som et alternativ til TF, som mange mente hadde en for liberal teologi. Bibelsynet har betydning for mer enn samlivsspørsmål! Er det likt på de to fakultetene nå?

MF er avhengig av frivillige gaver for å drive skolen. Ca 6 mill årlig, fra enkeltpersoner, menigheter, og fra misjonsorganisasjonene.  Mange har gitt mye i mange år for å sikre at det fortsatt blir utdannet konservative prester.  

Er grunnlaget lenger til stede for å gi gaver til MF? Finnes det enda grunner for å beholde MF som utdanningssted for prester?

Som vi har sett tidligere denne uken er Rolf Kjøde i Normisjon bekymret for utviklingen, Kjøde i VL 28/5 . Tydelighet i fra organisasjonsledere er viktig i denne saken.  MF har i alle fall tidligere rekruttert studenter nettopp fra de kristne organisasjonene, og jeg skulle tro at medlemmene har en viss interesse i utviklingen.

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere