Per Winsnes

Alder: 79
  RSS

Om Per

Følgere

Skyhøye strømutgifter

Publisert nesten 6 år siden
Petter Kvinlaug – gå til den siterte teksten.
AMS står for Avanserte Måle og Styringssystemer. Den gir deg større muligheter til å ha kontroll på strømforbruket ditt og dermed spare penger.

Det skulle være fint om du, eller noen andre, kunne gi oss noen gode eksempler på hvordan du ser for deg at man skal kunne få bedre kontroll med strømforbruket og dermed spare penger med den nye AMS-smartmåleren.

For hvis jeg har forstått tingene riktig, så er det ikke selve strømmen som blir dyrere, det er nettleien som går kraftig opp - alt avhengig av hvilken tid på døgnet man bruker strøm.

Dette skulle tilsi at hvis man bor i en blokk med 70 - 80 leiligheter, og de fleste der står opp ved 6-tiden for at barna skal komme seg på skolen og de voksne på jobb, da er det rimelig å tro at vil det bli et ganske stort strømforbruk i perioden 05:30 - 08:00

Bruken av strøm vil avta fra klokken 08:00 og frem til ca. kl. 15:00, (når barna kommer fra skolen), hvoretter bruken av strøm vil være ganske høyt i perioden 16:00 til 21:00 pga. matlaging og igangsetting av vaskemaskin slik at alle skal ha rent tøy.

Og så har vi perioden fra begynnelsen av desember og frem til Jul og Nyttårsaften; en periode da det er ganske mørkt og hvor eldre og/eller svaksynte må ha på ekstra lys. For ikke å glemme lysene på juletreet og bruken av strøm i forbindelse med middagen på Juleaften og Nyttårsaften.

Med det nye systemet skulle det altså ikke spille noen rolle hvor lite strøm man bruker frem til og med den 23. desember, for når alle setter i gang på samme tid med forberedelsene til middagen på Juleaften, da blir det en kraftig økning i strømforbruket.

Men - strømforbruket kommer bare til å være høyt i en kort periode på noen få timer, slik som på den 24. desember og på Nyttårsaften. Og det at mange husstander i ditt bruker mye strøm på samme tid, det vil resultere i en ekstrem høy nettleie.

Og hva med de av oss som bor i et område hvor det er store barnehager, sykehus og mange helseinstitusjoner, (bo- og behandlingssenter) med kontinuerlig døgndrift?

Vil det være rimelig å tro at nettleien for oss som bor i slike områder vil øke drastisk som følge av det nye "smarte" målesystemet som nå skal innføres?

Jeg gjentar derfor spørsmålet: Det skulle være fint om du, eller noen andre, kunne gi oss noen gode eksempler på hvordan du ser for deg at man skal kunne få bedre kontroll med strømforbruket og dermed spare penger med den nye AMS-smartmåleren.

Gå til kommentaren

En pinlig sak

Publisert nesten 6 år siden
Eksamen i norsk i grunnskolen er over. Oppgavene er lest og besvart. Nå begynner sensorenes arbeid. Spinner vi avgårde i en prestasjonsspiral der generasjon prestasjon til slutt ikke orker mer og får ME unisont?

Etter å ha lest årets eksamensoppgave i norsk hovedmål/hovudmål etter 10. trinn, synes jeg at ledelsen i Utdanningsdirektoratet (Udir) bør gratuleres; virkelig gratuleres med sitt geniale valg av eksamens­oppgave.

Tittelen var/er "Arven etter Ibsen – å sette problemer under debatt," og det har Udir klart på en eksepsjonell god måte.

Måten som eksamensoppgaven er formulert på er nå under stor og seriøs debatt, ikke bare blant elever, mens også blant lærere og folk flest. Det er derfor ikke urimelig å hevde at Udir klart oppgaven sin med glans.

For å sitere avdelingsdirektør Sissel Skillinghaug i Utdanningsdirektoratet, slik det fremgår av denne artikkel i Aftenposten (www.aftenposten.no/norge/Larere-fortviler-over-arets-norskeksamen-Provoserte-og-sinte-pa-elevenes-vegne-198003b.html ):

– Det er ikke uvanlig at eksamen skaper diskusjon, og vi er glad for slik debatt om eksamen.

Det som jeg nå lurer på er dette: Hva har Udir tenkt å gjøre for å avhjelpe den fortvilelse som elevene på 10. trinn måtte sitte igjen med?

Og hva med den frustrasjon og forrakt som måtte bygge seg opp hos elever og store deler av folket (jeg har realskole og handelsskole), når det gjelder disse "fordømte akademikerne" og deres arrogante måte å lage eksamensoppgaver på?

- Ja, jeg er også frustrert, og jeg håper virkelig at Udir ikke bare debatterer, men at de gjør noe praktisk også i denne saken - for dette er flaut. Virkelig flaut.

Gå til kommentaren

Utviklingen videre

Publisert rundt 6 år siden

Jeg synes at boken "22.juli-profetien" var (og er) meget informativ og tankevekkende.

Og supplementet, "Et brudd i muren," som jeg nettopp har lastet ned fra www.22juliprofetien.com og lest, det ser ut for meg til å være en "god" påminnelse om alvoret i den situasjonen som Norge (og Europa for øvrig) nå befinner seg i - enten man tror på det som står skrevet i Bibelen eller ei.

Det skal derfor bli interessant å følge utviklingen i den (manglende) støtten som Israel kommer til å få i tiden fremover.

Gå til kommentaren

Hvor lang tid skal det gå?

Publisert over 7 år siden
Dette må tas høyde for i kirkens videre drøftinger.

Jeg har et problem med kommentaren til biskopen. Enten har hun ikke lest spørsmålene hun har fått her på VD, eller hun velger å overse dem da "kirken fortsatt trenger tid til refleksjon over praksiser som kan bidra til et fredelig, flerreligiøst samfunn."

Det er det siste punktet, det at: "kirken fortsatt trenger tid til refleksjon over praksiser som kan bidra til et fredelig, flerreligiøst samfunn," som jeg har problemer med å forstå.

Islam har eksistert i 1400 år. Islams målsetting er kjent: Enten aksepter du islam som "sannhets religion," eller du må ta konsekvensen av ditt valg, ref. Sura 9, vers 29:

Bekjemp dem som ikke tror på Gud og dommens dag,
som ikke forbyr det Gud og Hans sendebud har erklært forbudt,
og som ikke bekjenner sannhets religion av skriftfolkene,
til de punger ut med tributt i ydmykhet.

Det er derfor nærliggende å spørre: Hvilken tidsramme har Kirken satt for slike "drøftinger"? Når kan medlemmer av Den norske kirke forvente at Kirkens øverste ledelse vil komme med forslag til handlingsplan; en plan der den kristne delen av Norges befolkning får vite hvordan de best skal forholde seg til det faktum at islam ikke bare er en religion, men også et statsrettslig system som baserer seg på Koranen, Hadith og Sharia-lovgivningen?

Gå til kommentaren

Et narrespill?

Publisert over 7 år siden
Skal dette sitatet ovenfor fra fungerende biskop Anne-May Grasaas liksom være en forklaring/forsvar for Gyrid Gunnes' bønn til Allah på Høstutstillingen?

Sandsmark, jeg vet ikke hva den fungerende biskopen vil svare på dine spørsmål, men måten som denne saken blir håndtert på fra biskopens side, kan tyde på at Den norske kirke kanskje er et politisk narrespill; et narrespill som har til hensikt å tilfredsstille et religiøst behov i deler av befolkningen - og da spiller det kanskje ingen rolle hva vi andre måtte tro og mene om saken?

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere