Petter Kvinlaug

Alder: 58
  RSS

Om Petter

.

Følgere

Alle disse trådene om WWJD

Publisert over 10 år siden

Hei

Jeg ser alle disse trådene om WWJD. Dette er hypotetiske spørsmål. Kunne vi ikke like godt har spurt:"Hva ville Hitler gjort som fagforeningsleder".Vet du hva Jesus sa om de som kom med hypotetiske spørsmål?

18 Det kom noen saddukeere til ham, de som hevder at det ikke er noen oppstandelse. De la fram for ham et spørsmål: 19 «Mester!» sa de, «Moses har gitt oss denne forskriften: Om en mann har en bror som dør og etterlater seg kone, men ingen barn, da skal han gifte seg med enken for å holde brorens ætt oppe. 20 Nå var det sju brødre. Den eldste tok seg en kone, men døde uten å etterlate seg barn. 21 Den nest eldste giftet seg da med henne, men også han døde barnløs, og på samme vis gikk det med den tredje. 22 Ingen av de sju etterlot seg barn. Sist av dem alle døde kvinnen. 23 Men i oppstandelsen, når de står opp, hvem av dem skal da ha henne som kone? Alle sju har jo vært gift med henne.» 24 Jesus svarte dem: «Dere farer vill! Og skjer ikke det fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt? 25 For når de døde står opp, så verken gifter de seg eller blir giftet bort; nei, de er som engler i himmelen. 26 Men at de døde står opp – har dere ikke lest om det i Moseboken, i fortellingen om tornebusken? Gud talte til Moses og sa: ' Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud.' 27 Han er ikke en Gud for døde, men for levende. Dere er helt på villspor.»

Derfor sier jeg dere også: "Dere er helt på villspor" Dette fører bare forvillelse med seg.

Mvh Petter

Gå til innlegget

Hva er det som skaper folkemeningen?

Publisert over 10 år siden

Da jeg var student bodde jeg en liten tid i Grimstad hos en gammel dame. Det var i den tiden det var betryggende å ha en mann i huset. Jeg bodde i peisestuen. Der var det en stor bokhylle med gamle bøker. Jeg fant et leksikon fra 1930-tallet.

Det var underholdende lesning men også tankevekkende. Jeg studerte artikler om vitenskap, samfunn, politikk og historie. Artiklene om vitenskap og historie var veldig bra. De hadde selvfølgelig ikke noe om 2. verdenskrig fordi den hadde ikke vært enda. Det var en rosende artikkel om Hiltler som hadde fått gang på Tyskland, men det var jo før han hadde fått vist sitt sanne jeg. Artiklene om vitenskap var veldig bra. De snakket jo ikke om mobiltelefoner eller internett men det som omhandlet mattematikk og fysikk var kanskje enda bedre enn det vi ser i dag.

Når vi kommer til samfunn er det litt andreledes. Jeg skal prøve å gjengi en artikkel etter hukommelsen:

Homofili: En pervers form for seksuelt avvik. Det er individer som føler sitt behag i å ha seksuell samkvem med personer av samme kjønn. Det har vært utprøvd mange behandllingsmetoder hvor lobotomi har fungert i noen tilfeller. I andre tillfeller må man ty til kastrering......

Denne artiklen beskriver tydlig tidens holdninger. Det var mange andre eksempler på det. Jeg så at det har skjedd en radikal endring i folkemeningen siden den gang og hva som er "allmene" sannheter. Den gang snakket man om primitive negre, sigøynere og annet pakk og det var sosialt akseptert.

Det kan man ikke gjøre i dag, heldigvis. Det er skjedd en endring. Det er i dag mye større muligheter for kommunikasjon vha internett og mobiltelefon.

Det jeg lurer på er, hvilke mekanismer ligger bak denne endringen i folkemening og hva som er soialt akseptert å uttrykke.. Hvem er det som bestemmer hva vi skal mene?. Jeg har noen tanker omkring dette og jeg har lyst til å høre litt om hva dere mener. Jeg har ingen fasit men jeg tror det ligger noen ovverraskelser på lur for mange av oss.

Mvh Petter

Gå til innlegget

Har kristendom noe med politikk å gjøre?

Publisert over 10 år siden

Jeg bare spør.

Det finnes kristne innenfor alle de etablerte politiske partier. Politikk er på mange måter et fag. Akkurat som ingeniører og økonomer osv. Bør vi ikke sette økonomer til å ta seg av den økonomiske biten, bør vi ikke sette advokater til å ta seg av jussen, bør vi ikke sette ingeniører til å ta seg av den tekniske utviklingen  Bør vi ikke på samme måte ha politikere som er utdannet politikere og som er eksperter på dette området. Hvis vi bytter om på rollene går det ikke så bra.

Jeg synes det er merkelig at på et av det viktikste områdene i livet vårt bruker vi amatører. Hvordan skulle det gått i næringslivet. Jeg synes Monty Phyton illustrerer hvordan man bruker feil personer i feil stilling ganske bra. Se på denne:

http://www.youtube.com/watch?v=T7UqhDs8zj4

Vi kan ha kristne rørleggere, kristne advokater og kristne prester (det siste har vi jo ikke så mange av). Det er jo vel og bra at folk er kristne, men det betyr ikke så mye for hvordan de utfører sin proffesjon. Det er hele poenget mitt. Vi må ha kristne personer innefor alle yrkesgrupper, men det å være kristen er ikke noen kvalifisering i seg selv. Jeg skjønner ikke poenget med Kristelig Folkeparti. Jesus og disipplene hans drev overhodet ikke politikk, og oppfordret ikke heller til det. La oss velge de som kan dette, istedet for å la oss overbevise av tullete valgløfter. Hva er de verdt? Bare tenk på barnehagedekningen.

Valgkamp er fordummene. Det er masse slagord og massehysteri. Jeg husker da Erik Solheim var partileder i SV. Han kom med slagordet "Ut av rundkjøringen med SV!" Han kjørte veldig på dette fordi han mente at politikken fram til nå, hadde vært en enste runddans uten resultater. Dette varte til Jan P. Syse (tror jeg det var) påpekte at "For å komme ut av en rundkjøring er du faktisk nødt til å kjøre til høyre!". Etter dette hørte vi ikke mer om denne runkjøringen.

Vi lever i et samfunn alle sammen. Det er dette vi må få til å fungere. Da må vi bidra alle sammen og bruke folk i riktige posisjoner. Det er ingen som er født advokater ingeniører, økonomer eller politikere. Den sistnevnte gruppen er det enkelte som kan prate seg til. Det synes jeg er meget betenkelig

Mvh Petter

Mvh Petter

Gå til innlegget

Jeg så følgende artikkel i Dagblader i dag:

http://www.dagbladet.no/2011/09/04/nyheter/israel/palestinske_selvstyremyndigheter/terrorisme/utenriks/17941848/

"Utenriksdepartementet avviser problemstillingene og omtaler lønnsutbetalingene som sosiale ytelser"

Hva er det vi holder på med her i skogen?

Mvh Petter

Gå til innlegget

Menneskerettighetene er en katastrofe

Publisert over 10 år siden

Hei

Gud ga oss de ti bud slik at vi har gode retningslinjer for hvordan vi skal leve. Han har skapt oss og vet hvordan alt fungerer. Han skapte oss med en fri vilje og vår vilje er noien ganger vrang. Vi klarer, som mennesker,  ikke å følge de ti bud fordi vi er født syndige. Derfor sendte Gud Jesus til å dø for våre synder slik at de som tror på ham kan leve i nåde og kjærlighet. Så enkelt, men allikavel så vanskelig.

Det er mange som ikke vil tro på dette. De tror rett og slett ikke på noen Gud. De kalles for ateister. De har laget sine egne bud. De kaller dem for menneskerettigheter. De går stort sett ut på at du har krav på, du har krav på og du har krav på.

Det høres jo besnærende ut men hvis du er født med en fri vilje, hvem skal da gi deg alt dette. Hvis du er født med en fri vilje, må jo alle de andre også være det og da har du jo ikke krav på noe som helst. Ellers har jo ikke alle de andre en fri vilje.

Menneskerettighetene er stor sett ting som du skal ha krav på. Det er bare en plikt, og den kommer helt i slutten. Der sies det at du skal følge Staten. Hvem er det? Det er en menneskeskapt gud som alle skal følge. Det finnes også en overhøyet stat. Den kalles FN.

Når du ser hvordan FN fungere (som jeg snakket om i en annen tråd) blir det hele aldeles galneslig.

De ti bud fungerer og er laget av ham som har skapt oss. Kontruktøren har laget bruksanvisningen!

Menneskerettighetene er brukeren som har laget en ønskeliste. Det fungerer overhodet ikke!

Mvh

Petter

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere