Petter Kvinlaug

Alder: 58
  RSS

Om Petter

.

Følgere

På samme måte som....

Publisert over 4 år siden
"..nå skal til og med fellesskapet finansiere utdanning av profeter og helbredere."

.....Fellesskapet skal finansiere læren om ET og klima.

Gå til kommentaren

Bingo Ulrichsen!

Publisert over 4 år siden
Tenk om de samme kristne enkeltpersonene også hadde tatt norskættede landsmenn inn i sine hjem og gitt dem en ny familie og mye omsorg og kristen nestekjærlighet. Det har de vel hatt mulighet til hele tiden, ikke sant Nyborg?

Hvordan kan vi snakke om å ta vare på verdens befolkning, før vi kan ta vare på våre egne?

Det å snakke om nestekjælighet, slik du gjør Nyborg, er som å spille sjakk uten en plan. Du er dømt til å tape. Etter to innlegg til, er du satt i matt av Ulrichsen:-)

Gå til kommentaren

Hva vil du med ditt innlegg?

Publisert over 4 år siden
Det var ingen nøling da Jesus talte om samaritanen. Fariseerne ville nok advart på Facebook mot en mulig farlig mann som ikke hørte til. Jeg blir slått over hvor klar og ekstremt utfordrende Jesus er når han taler om vårt forhold til andre mennesker. I Matteus sier Jesus «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ På disse to budene hviler hele loven og profetene.» 

Jeg tror det er et fåtall som hater innvandrere, men mange er skeptiske til å ta imot for mange. Da vil hatet øke.

Skal nestekjærligheten få kristne til å miste all fornuft?

Da Jesus talte om samaritanen var det en oppfordring til å hjelpe folk, ikke ta alle hjem til seg. Det har vi ikke muligheter til, fordi det er for mange flyktninger i verden.

De som elsker flyktninger må gå forran og stå for løsninger som virker. Det er å dyrke opp Sahara. Da kan vi hjelpe alle med små midler.

Det er noe gnient og sperrende pietisisk med slike innlegg du kommer med her Nyborg. Du er bare ute etter å gi folk dårlig samvittighet uten å komme med forslag til løsninger. Det fører ikke noe godt med seg, bortsett fra at du kanskje selv føler å ha gjort en god gjerning og rensket opp i din egen samittighet?

Gå til kommentaren
Renate Solberg – gå til den siterte teksten.
For en side av saken som ikke er belyst, er at for hundretusener, ja, for millioner, vil en inngripen i Nord-Koreas nåværende tilstand, være en befrielse og lettelse de har ventet på i over 60 år. Ja, for noen vil Trump faktisk kanskje være redningsmannen.

Uten dem ville ikke Nord-Korea eksistert.

Men Kina vil ikke ha et vestlig dominert styre opptil sin grense. For det er de villige til å ofre mange millioner menneskeliv. Det er Kina som sitter med nøkkelen her for å kunne løse problemet. Det er det ikke så mange som snakker om.

Gå til kommentaren

Hmm

Publisert over 4 år siden

Du skriver mye her.

Av og til, lurer jeg på om ikke psykiatri har mere med religon å gjøre enn legevitenskap........

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere