Helene Ommundsen

Alder: 61
  RSS

Om Helene

Medmenneske. Meddyr.

Følgere

Kone og hustru

Publisert over 10 år siden

Begrepet "kone" har altså eksistert i Bibelssammenheng i flere tusen år.

Da kan du sikkert vise til det.

I Bibelen.

Samtidig kan du da forklare hvordan og hvorfor begrepet kobles til det såkalte ekte skapet.

Språkhistorisk, altså.

Gå til kommentaren

Gyldenskap

Publisert over 10 år siden
John Doe – gå til den siterte teksten.

Jeg har vist til en rekke bibelsteder som presenterer ekteskapet som eneste gyldige samlisvform. Men når du ikke er kristen, så skal jeg ikke forvente at du forstår Bibelen.

Nei, du har ikke det.

Ordet ekteskap blir ikke brukt. Det forholdet du snakker om kan like gjerne brukes om f.eks. samboerskap.

Vis meg ordet ekteskap i klar bibelsk tale (hvis det er mulig ;), og jeg tror at du tror dette er sannheten i Bibelen.

Gå til kommentaren

Publisert over 10 år siden
  • uten empati
  • intolerante
  • ute av stand til å tenke egne tanker
  • dumme
  • arogante
  • smålige
  • våre meninger til å kaste opp av
  • osv osv

Jeg pleide å leke i høyet som barn.

Jeg har høysnue, og måtte legges i kaldt bad etterpå fordi jeg knapt fikk puste.

Gå til kommentaren

Fortsatt samme skap

Publisert over 10 år siden
John Doe – gå til den siterte teksten.

Jeg oppfatter det slik at du ikke tror på Jesus? Arrestér meg hvis jeg tar feil. Når du ikke tror på Jesus, så skal jeg heller ikke forvente at Guds Ord og DHÅ har gitt deg noen indikasjon på at ekteskapet er den eneste rette form for seksuelt samliv. Det krever jeg ikke av deg. Du har frihet til å tro det du ønsker, også når du ikke er en troende. Leste du det jeg skrev som svar på ditt spørsmål om ekteskapet som institusjon?

I denne sammenhengen er det irrelevant om jeg tror på Jesus eller ikke. Den hellige ånd er for øvrig et tåkebegrep for meg, og jeg synes nok at dette bør forbeholdes andre kristne.

Til saken og skapet: Saken er som følger. Begrepet "ekteskap", som du prøver å vise til via Bibelen, fins ikke der.

Hvis du mener at "ekteskap" fins som en forutsetning i Bibelen og som en leveregel for deg som formodentlig føgler den, er du nødt til å vise frem påstanden din.

Hittil har du ikke vist til noe annet enn dine egne oppfatninger.

Gå til kommentaren

Det var da pokker til skap!

Publisert over 10 år siden

I neste omgang kan du lese i 1 Mosebok kapittel 2 og se at Gud innstifter ekteskapet og igjen er det presisert at det er snakk om en mann og en kvinne.

I min Bibel står følgende:

"Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett."

Det er formodentlig ordet "hustru" du henger deg opp i, og som du tillegger ekteskapelige egenskaper.

Nå er det slik at ordet "hustru" i Bibelen ikke opprinnelig ble brukt. Den valgte oversettelsen og redigeringen "hustru" kommer fra gammelnorsk og er kun blitt tilføyd i nyere bibeloversettelser. Hvis du ønsker det, kan jeg gjerne finne linker til eldre utgaver samt engelske, tyske og franske bibelutgaver. Slik jeg ser det, omhandler ikke Jesu ord noe formelt ekteskap i det hele tatt. For ham var nok - slik jeg forstår ham og med forbehold om hans eventuelle eksistens overhodet - ekteskap, samboerskap og for øvrig forpliktende, sann og ærlig kjærlighet, like mye verdt.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere