Asbjørn Bergs1g

Alder: 9
  RSS

Om Asbjørn

Musikk og data, nysgjerrig på og interessert i mennesker. Profilbildet er tatt hjemme i stua :)

Følgere

Enoks Bok -- Noah !

Publisert over 10 år siden

1.Enok kap 106 og 107

Nogen tid efter tog min søn Metusala en hustru til sin søn Lamek, og hun blev svanger ved ham og fødte ham en søn. Og hans krop var hvid som sne og rød som rosenblomster, og hans hovedhår var hvide som uld, hans øjne var som solens stråler og når han åbnede sine øjne opplyste han hele huset som solen så at hele huset var meget lyst. Derpå rejste han sig opp i hændene på jordmoderen, åpnede sin mund og talte til retfærdighedens Herre. Hans fader Lamek blev bange og flygtede til sin fader Metusala og sagde til ham . ”Jeg har avlet en besynderlig søn, han er ikke som mennesker, men han ligner børn af englene i himlen. Hans natur er en anden, han er ikke som vi, hans øjne er som solens stråler og hans ansig er herlig. Det forekommer mig at han ikke stammer fra mig, men fra englene, og jeg frygter at et under vil blive øvet på jorden i hans dage. Og nu min fader er jeg her for at bønfalde dig og bede dig om at gå til Enok vår fader og høre sandheten af ham, thi hans bolig er blant englene.

Og da Metusala hørte sin søns ord, kom han til  mig ved jordens ender, og han sagde til mig. Der er født min søn Lamek en søn, hvis lige ikke findes, og hvis natur ikke er som menneskers, han legemesfarve er hvidere end sne og rødere end en rosenblomst. Hans hovedhår er hvidere end uld og han øjne er som solens stråler. Hans fader Lamek blev bange og flygtede til mig, han tror børnet er et afbilllede av himlens engle, og se, jeg er kommet til dig for at du kan forkynde mig sandheden.

Og jeg Enok svarede og sagde til ham ”Herren vil udføre nye ting på jorden, og dette har jeg allerede set i et syn og kundgjort dig. En stor ødelæggelse skal komme over hele jorden,og der skal være oversvømmelse og stor ødelæggelse i eet år” Og denne søn som er født jer, skal blive tilbage på jorden og hans tre børn skal skal frelses sammen med ham. Men kundgør nu din søn Lamek at han som er født i sandhed, er hans søn og kald hans navn Noah, thi han skal blive en rest for jer, og hans børn skal frelses fra den ødelæggelse som komme over jorden på grund af al synden og al uretten.

( så  følger noen utfyllende setninger, så fortsetter Enok)

Derefter skal der komme endnu større uret og slægt efter slægt vil synde, indtil en retfærdig slægt opstår, og forbrydelse tilintetgøres og synd utryddes fra jorden og alt godt kommer på den. Og nu min søn, gå og meddel din søn Lamek, at den søn som er født, er hans søn i sandhed og at dette ikke er løgn. Da Metusala hørte sin fader Enoks ord så vente han tilbage og kalde denne søns navn Noah, thi han skal trøste jorden efter al ødelæggelsen……….

 

 

Gå til innlegget

Enoks Bok !

Publisert over 10 år siden

Om Enoks bok 1 og 2:…..de Falne engler....

Enoks Bok forsvant fra vesten i oldtiden - trolig primært pga. at den ble sett på som en teologisk trussel mot kirkens nylig etablerte kanon og generelle ønske om kunnskapsmonopol innen det religiøse felt. Boken ble imidlertid bevart innen Den etiopiske ortodokse kirke, og ble der gjenoppdaget for den vestlige kultursfære av Jack Bruce, en skotsk oppdagelsesreisende, mot slutten av 1700-tallet. Senere fant arkeologer adskillige eksemplarer av Enoks Bok ved utgravningene av Dødehavsrullene i ruinene etter det jødiske klostersamfunnet ved Qumran.       En vanlig tolkning på det som også brukes i Enoks bok er at ”Gud sønner” er  inngifte  mellom Sems etterkommere og Kain slekten. I jødisk litteratur er det fra gammelt tid  ofte forstått slik at ”Guds sønner” sikter til en gruppe falne engler som inngikk unaturlige forbindelser med ”menneskenes døtre”

Jeg har skrevet av litt fra de danske manuskripter jeg har, enkelte stykker som er interessante …..først om englene som falt....man får ta det som det er…supplerende lesning men interessant kan det jo være for den som er interessert i slikt .  Judas brev og 2.Pet.2-4  sier noe som beslekter det som jeg senere  gjengir fra Enoks bok …(Judas brev) -->….og om de engler som ikke tok vare på sin høye stand men forlot  sin egen bolig, dem holder han i varetekt i evige lenker under mørket til dommen på den store dag….(  2.Peter 2,4  )-->.for så sant Gud ikke sparte engler da de syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen og overga dem til mørkets huler i varetekt til dom…. Denne kunnskap må de ha innhentet en eller annen plass, nærliggende og tro Enoks bok som altså var kjent i oldtiden. Iallfall beslekter Judas og Peters brev med dere kommer til å lese i utdraget fra Enoks bok.

Bibelen sier dette i 1.mosebok 6 kap 1-4

Da nå menneskene begynte å bli tallrike på jorden, og de fikk døtre (2) så ”Guds sønner” at menneskenes døtre var vakre, og de tok seg hustruer, hvem de hadde lyst til (3) Da sa Herren: Min Ånd skal ikke dømme blant menneskene til evig tid, for sin villfarelses skyld er dets dager 120 år. (4) I de dager var kjempende på jorden og likså siden da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, og de fødte dem barn, det er de veldige fra fordums tid, de navnkundige.

 1.Enoks bok  kap 6 – 12

 Og det skete da menneskebørnene var blevet talrige, fødtes der dem i de dager smukke og yndefulde døtre. Og englene, himelens børn, så dem og fattede begær til dem og sagde til hinanden. ”Se, vi vil udvælge os hustruer af meneskebørnene, og vi vil avle os børn” Men Semjaza, der var deres overhoved, sagde til dem. ”Jeg frygter, at I måske ikke for alvor har i sinde at gøre dette, så at jeg alene må bøde for en stor synd” Men de svarede ham alle og sagde ”Lad os alle sværge og nedkalde gensidige forbandelser over os alle, på at vi ikke fraviger denne plan, men vil udføre den”

Derpå svor de alle under et og bandt sig dertil ved indbyrdes forbandelser. Og de var i alt 200 som i Jareds dage steg ned på toppen af bjerget Hermon, og de kaldte bjerget Hermon, fordi de havede svoret og bundet sig ved innbyrdes forbandelser derpå. Disse tog sig hustruer og hver især udvalgter sig een, og di begyndte at gå ind til dem, og de havde omgang med dem og lærte dem tryllemidler og besværgelser og ga dem vejledning i at skære rødder og i brugen af dem. Meneskedøtrene blev svangre og fødte kæmper, hvis høyde var tre tusinde alen. Disse fortærede alt, hvad menneskene møjsommeligt havde erhvervet, indtil menneskene ikke mer kunde ernære dem. Så vendte kæmperne sig mod dem for at fortære menneskene, Og de begyndte at synde mot fuglene og dyrene og krybdyrene og fiskene og at fortære hinandens kød og drikke blodet deraf. Da anklagede jorden lovovertræderne.

Og Azael lærte menneskene at lave sværd og knive, skjolde og brystpansere, og han viste dem metallerne og deres forarbejdning og armringe og smykker og brugen af øjensminke og forskønnelse af øjenbrynene og den mest kostbare og udsøgte at alle sten og alleslags farvestoffer. Og der var stor og omfattende ugudelighed, og de bedrev hor og syndede, og alle deres veje var fordærvede. Semjaza underviste besværgerne og dem der skar rødder. Armaros underviste i løsningen af trylleformularer. Baraquiel  i stjernetydning, Kokabiel og Tamiel underviste i tegnene og i iagtaglese af stjerner, og Sariel i månens løb.

Da skuede Mikael, Uriel, Rafael og Gabriel ned fra himlen og så alt det meget blod som utgødes på jorden, og al den uret som øvedes på jorden. De sagde til hinanden: ”Hør råbet af deres skrig om hjælp, mennesket som råber fra jorden indtil himlens porte” Og nu til jer,I himlens hellige, klager menneskenes sjæle, idet se siger:  ”Bring  vor sag for den Højeste !” Og de sagde til kongernes herre: Du er herrernes herre og gudernes gud og kongernes konge og din herligheds trone består i evigheds slægter, ditt navn er hellig og højlovet i al evighed. Du har skabt alt og magten over alt er hos dig, og alt er åbenbaret og klarlagt for dig. Du ser alt og der er intet som kan skjules for dig. Du har set hva Azazel gjorde, hvorledes han lærte menneskene al  urett på jorden og åbenbarede de evige hemmeligheder som var beredt i himlen, og som mennesker stræbte efter at kende, og ligeledes Semjaza som du gav magt til å herske over aller sine fæller. Og de gikk ind til menneskedøtrene på jorden og sov hos disse kvinder og besmittede sig, og de åbenbarede dem alle synder. Og kvinderne fødte kæmper hvorved hele jorden blev fuld af blod og urett. Og se nu, de dødes sjæle råber og anklager indtil himlens porte, og deres skrig er steget op og kan ikke kommet bort på grund af den urett som øves på jorden. Men du vet alt, før det skjer, og du ved det som rammer dem, men du fortæller os ikke hva vi nødvendigvis skal gøre med dem på grund af dette.

Derpå sagde den Højeste, Den Store og Hellige talte og sendte Uriel til Lameks søn og sagde til ham: Gå til Noah og si til ham i mit navn, ”Skjul dig.” Åbenbar for ham den kommende ende, thi hele jorden skal ødelægges, og en syndeflod skal komme over hele jorden og ødelægge hva der er på den. Belær ham nu for at han kan undslippe og hans sæd blive bevaret for alle verdens slægter.

Og Herren sa til Rafael: ”Bind Azazel på hænder og fødder og kast ham du i mørke og åbn ørkenen og kast ham derud. Kast ru og skarpe sten over ham og indhyl ham i mørke, og der skal han bo for evig, tilhyl hans ansig for at han ikke skal se lyset, og på dommens store dag skal han kastes i ilden . Helbred jorden som englene fordærvede, og forkynd jordens helbredelse for at ikke alle menneskebørnene skal omkomme på grund af alle de hemmeligheder som vægterne åpenbarede og lærte deres børn. Til Gabriel sagde Herren ”Gå til bastardene og de forkastede horebørnene og tilintetgør horebørnene og vægternes børn blant menneskene. Før dem ud og send dem mot hinanden, for at de kan dræbe hinanden i kamp, thi et langt liv skal de ikke få. Til Mikael sagde Herren: ”Gå, bind Semjaza og hans fæller som forenede sei med kvinderne for sammen med dem at besmitte sig ved urenhed. Og når alle deres børn har dræbt hinanden, og når de har set deres kæres undergang så bind dem i 70 slægtled under jordens høje indtil deres doms og endelig dag, indtil dommen fuldbyrdes for al evvighed. Og i de dage skal man føre dem ned i ildens afgrund, i pine og fængsel skal de indesluttes for evig. Og når nogen brænder og går til grunde skal de fra ny af være bundet sammen med dem til alle slægters ende. Tilintetgør alle de vellystige sjæle og vægternes børn, fordi de forbrød sig mod menneskene. Udryd al vold fra jordens overflade, og enhver slet gerning skal ophøre.

Retfærdighedens og sanhedens plante skal komme til syne og være til velsignelse, rettferdighedens og sandhedens værk skal være plantet for evig med fryd. Og nu skal alle de retfærdige undfly og blive i live, indtil de har avlet tusinde børn og alle deres ungdoms og alderdoms dage skal de fulende i fred.

Og i de dage vil jeg åbne de himmelske forrådskamre med velsignelse for at sende dem ned over jorden, over menneskebørnenes værk og arbejde. Og fred og sandhed skal være forent i alle verdens dage og i alle verdens slægter…

 

 

 

Gå til innlegget

Lenge Leve Svart Arbeid !

Publisert over 10 år siden

Innvandring og integreringen i dette landet har ikke gått slik man forventet, politikere  stiller opp i Holywood positur foran de mest effektive, fineste glansbilder av moderne bygninger for asylsøkere. Selvom jeg har forståelse for at det er det beste man som politiker gjerne viser fram i media, lever mange asylsøkere under elendige kår.  I forrige ukes nyhetsoppslag fikk vi vite litt om den praktiske problematikken i og med at 50% av innvandrere går på trygd. (med forbehold skriver jeg ca 400 tusen om jeg forstod tallene rett ? )

Det har i en årrekke vært diskutert for og i mot innvandring i mange kanaler, også her, år etter år. Man diskuterte det for 10 år siden i Dagbladet, Vg, Aftenposten og andre plasser, og man gjør det framdeles i dag og intet skjer. Jeg har savnet en mulighet utenom de vanlige demokratiske valg, for Ola Normann (også farvede) å mer effektivt kunne få politikere Virkelig til å høre. Det har vært opprettet facebook grupper etter gruppe som har fått mange tusen tilhengere der man protesterer mot ett eller annet, men så skjer ingenting de får ingen makt.

Jeg vurderer å sette igang en "test" gruppe på facebook...ordllyd som i overskriften. Utfyllende: Kunne du tenke deg å nekte å betale inn skatt/ m.v.a eller jobbe svart for å tvinge politikere til å endre kurs i innvandring/integrerings politikken.

For en del år siden ble det et stort oppstyr i Vestfold i en spesiell sak der det endte opp med at en gruppe av selvstendige næringsdrivende annonserte at de ville nekte å betale inn m.v.a og skatt, og oppfordret andre som hadde muligheten til det og gjøre det samme.  Mildt sagt kan man vel si at dette vekket oppsikt i media og ble satt på dagsorden hos myndighetne (i all fall lokalt). For skulle slikt få spre omkring seg, så ville det lammet Norge ganske fort. Det ble altså slått alarm, sannsynligvis kom man til en løsning for etter en tid forsvant dette ut av nyhetsbildet. 

Det var den gang,  men det er alarmerende vil jeg si er at man ikke hører særlig mye fra rette instanser om det høye antall innvandrere som går på trygd, 50% ?

En gruppe som blir stor nok ( f.eks 100 tusen, ) og som er villig til å gå til det skritt å nekte å betale inn skatt, eller jobbe svart m.m.  måtte man ta alvorlig da det kan få konsekvenser for rettsvesenet med masse mer arbeid, deretter for Norge som samfunn og nasjon. Det er tross alt arbeiderne som opprettholder velferdsordninger gjennom sin skatt slik at andre kan nyte godt av trygd m.m, det opprettholdes ikke av innvandring og integrering der 50% går på trygd.  

Bakgrunnen for en slik gruppe:  Bedre regulering av innvandring + forsterke integreringen. D.v.s minske innvandringen og forsterke mulighetene for de som er kommet, slik at integrering kan sies å gjøre det man ønsket i utganspunktet. Inntaket av innvandrere står ikke i forhold til tiden det tar å integrere mennesker, ubalanse oppstår med dertil uønskede resultater.

Synspunkter ? 

Gå til innlegget

VD - De Hjemløses Menighet ?

Publisert over 10 år siden

Når man leser debatantenes innlegg og kommentarer slår det meg at her er det et mangfold av personligheter fra den ene ytterfløy ---> til den andre.  Noen meget sterk akademisk...teoretisk til nærmest det hypotetiske, andre mer praktisk og enkel.  Fra det ekstreme til det moderate og midt i strømmen. Noen ganger tenker jeg, er det slik at det faktisk ikke er plass for alle disse noen andre plasser enn nettopp her?  Kanskje dette er plassen der man har sin eneste tilhørighet eller sosiale kontakt?  Er VD blant mye annet også de hjemløses menighet, tanker om det ?

Gå til innlegget

Urettferdighet - men loven er like for alle

Publisert over 10 år siden

I Romjula ble jeg på en bensinstasjon rygget på av en bil som senere stakk av fra området, etter og ha snakket med meg på utsida av bilen, ved pumpene. Jeg trodde ikke mine egne øyne, er det mulig å være så sjofel og frekk. Stikke av fra en godt opplyst shell bensistasjon med 4-6 kamera, og diverse andre kunder som stod der.

Ok, tenkte jeg naivt, det er vel ikke så farlig, de har nok bilen på kameraene. Også beroliget av bekreftelser fra arbeiderne på stasjonen om at... "joda de skulle hjelpe meg så det var ingen sak det."  Vel, tiden har gått og snart 1 mnd senere føler jeg mer at jeg fremstår som overgriperen enn offeret. Jeg har en skade på bilen for nærmere 20 tusen, mini kasko og får det derfor ikke dekket via forsikringen.  Ingen kan hjelpe meg, loven gir ikke unntakt for slikt, Shell pådømmes å beskytte krininelle men om den den faste kunde av Shell er så uheldig og bli utsatt for skadeverk innen for deres område, så er det kundens om skal straffes. Ringte datatilsynet, nei det gis ikke unntakt for regelen. Det er bare politiet som kan forlange bilder utlevert om jeg hadde anmeldt forholdet. Joda, jeg hadde jo det, men så er det dette med politiets prioriteringer og hva som skal vektlegges. Og jeg forstår jo ganske fort at dette ikke er noe som i deres øyne er viktig, interessen er ikke helt til stede. Jeg opplyses om at det er et tak på 14 dg i slike saker der man ikke har muligheter for skikkelig bevis, så legges den bort i en eller annen skuff....henlagt. Men for meg er det viktig, enn viktigere nå med 50% av full lønn i forhold til tidligere tider da man hadde mer å rutte med. 

Loven oppfordrer da til kniminelle handlinger, beskytter i tilegg slike kriminelle og hindrer oppklaring av disse slik den er i dag.     

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere