Geir Gary Openhill

Alder:
  RSS

Om Geir Gary

46 år, gift, bosatt i Helsingborg, Sverige.
Lutheraner på alle fronter, men med litt ekstra. Har värt med i stort sett alt innen moderne kristne åndsbevegelser.

Følgere

Antikrist avslørt! Ta ta ta TAAAA!!

Publisert over 5 år siden

Ordet antikrist brukes bare av Johannes og finnes kun i johannes brev. Her er ALLE tre stedene Antikrist nevnes i biblen. Det er kun her vi kan med sikkerthet finne definisjonen på en såkalt antikrist er for noe rart.


2 Jn 1:7  For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.
Ok, så antikrist er en forförer, og forförelsen er en läre som fornekter at Jesus Kristus er kommet i kjöd.
Så han må tydeligvis snakke om falske lärere i kristenheten....


1 Jn 2:18  Mine barn! det er den siste time; og som I har hørt at Antikristen kommer, så er det og nu kommet mange antikrister; derav skjønner vi at det er den siste time.

Johannes sier den siste tiden begynte allerede i den förste generasjonen etter korset, så tydeligvis opererer vi med ett annet tidsskjema om vi fremdeles venter på "endetiden".

Beviset hans er at den utlovede "Antikrist" allerde da var kommet, og det var grunnen til at det var mange "antikrister". Så det var allerde da mange forförere, mange falske lärere i menigheten.

Så Johannes ventet IKKE på noen annen kommende antikrist 2000 år eller mer senere....


1 Jn 2:19  De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss: for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulde bli åpenbart at ikke alle er av oss.
Hvis der er gått ut "fra oss", da betyr det at disse forförerne kommer fra kirken, eller den kristne menigheten...altså kristne forförere, falske lärere.


1 Jn 2:22  Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Dette er Antikristen, den som nekter Faderen og Sønnen.
Igjen, antikrist er kun definert som lärere som i sin läre benekter Jesus er Kristus på noen måte.


1Jn 2:26  Dette skriver jeg til eder om dem som forfører eder.
Igjen, hele brevet er skrevet imot disse "som forförer dere". Altså falske lärere. Antikrist er falske lärere.


1Jn 4:1  I elskede! tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! for mange falske profeter er gått ut i verden.
1Jn 4:2  På dette skal I kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud; og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud;
og dette er Antikristens ånd, som I har hørt kommer, og den er allerede nu i verden.
Så da vet vi med sikkerhet at når noen forkynner i en eller annen ånd som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjöd, da er de "falske profeter", og den ånd de forkynner fra er "Antikristens ånd".


Og der var det ikke fler vers om antikrist!!

Ingen vers om en demon besatt verdens politiker som inntar et tempel i jerusalem og påbyr 666 tatoveringer på alle folks panner!!!
Bibelens egen definisjon av antikrist motsier sånt tankespinn.
Så da har vi bare ett valg: skal vi tro bibelens läre eller moderne ubibelsk endetidsteologi?

Er det egentlig så veldig lurt å ikke akseptere bibelens klare tale, mon tro? Hmmmmmmmmm....

BONUS:


Antikrist betyr "imot Kristus".

Det betyr ikke en falsk utgave av kristus. Det er i såfall pseudokrist som omtales andre steder (mange skal komme å si "Jeg er Ham", tro dem ikke).
Falske forförende läre kalles antikrist fordi den står imot åpenbarelsen om Kristus. Det er hva ordet "anti krist" betyr.


Alle apostlene advarte imot de falske lärere.
Johannes sier at kristne allerde visste om de kommende falske lärere som han kaller antikrist. ("som dere har hört skal komme....")
Med andre ord, det var godt kjent at apostlene profeterte om disse kommende falske lärere.
For eskempel advarte Paulus menigheten her: "Aph.gj 20:29  Jeg vet at efter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blandt eder, som ikke skåner hjorden;
 ja, blandt eder selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene efter sig.
"

Paulus skreve hele brever imot falske lärere, som f.eks. galaterbrevet.

Judas brev er skrevet imot de falske lärere.

Peter skrev sine brev imot de falske lärere.

Og Alle johannes brever er imot de falske lärere.

Så dette er den store advarselen apostlene gav til menigheten, ikke til en kommende verdens regjering som skal forby de kristne å kjöpe vg og kaffe på narvesen.

Jesus Kristus er kommet i kjöd
Det betyr ikke at inkarnasjonen ikke skjedde. Jesus ble födt og senere gitt navnet Jesus, og ble salvet til messais 30 år etter det.
Det er DENNE Jesus Kristus disse falske lärere benekter er NÅ kommet i kjöd.

Alle mennesker er kjöd.
Ånden skulle ytgytes over alt kjöd.
Guds Rike er "rettferdighet,glede, fred, I DEN HELLIGE ÅND"

Dette har skjedd.

Jesus sa, det er til gagn at jeg går bort for da skal GUd sende Ånden. Og da skal JEG komme til dere.
Ånden skulle bli utöst over alt kjöd.


Jesus sa til disiplene "vent i jerusalem, til Faderens löfte kommer...til Ånden kommer over dere"

Når Ånden kom, sa Peter "dette er hva profeten Joel profeterte....Ånden skal bli utöst over alt kjöd"


osv,osv,osv,osv,

Hele evangeliets hemmelighet er kokt ned til denne setningen av Paulus "Kristus i dere, håpet om herlighet"

Om man fremdeles venter på Jesus Kristus, og at han skal engang komme å opprette sitt rike på jorden, da benekter man evangliet som sier "Guds Rike er i dere".

Og da benekter man evangeliet om HAN som ved sin ånd er utlst over alt kjöd, og HAN som har tatt bolig i menneskers kjöd.


Da er man akkurat som jödene som fremdeles venter på sin frelser messias 2000 år etter at han komme og etter Guds Ånds utgytelse over alt kjöd.

Om man benekter at Jesus Kristus komme ved sin Ånd, "Jesu Ånd" som Paulus kaller den Hellige Ånd...

Om man på noen måte ved sin läre benekter at Jesus Kristus er kommet i vårt kjöd, ikke delivis, ikke en "forsmak", ER helt og fullt kommet for å ta boilig i vårt kjöd....
da er man per definisjon "antikrist".

Lykke til med det! :D :D :D

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere