Pål Georg Nyhagen

Alder: 64
  RSS

Om Pål Georg

Moses kom med læren og ordene. Kristus som er Ordet realiserte og anskueliggjorde dem; Han kom med nåden og bekreftet ordene i praksis: Kristus illustrerte en relasjonell og ivaretakende livstolkning. Kristus er som kjent ikke målet. Han er veien. Teologi, sosiologi, historie og religionsfilosofi er med i min hverdag – ikke minst sentralt qua mosaisk kristen (jødiske røtter). Men viktigere enn å fordype seg i fagene og diskutere teologi, oppstandelsen, forsoningen og nåden er MØTET med medmennesket - og Ham som nettopp ER oppstandelsen, forsoningen og nåden. Og dermed erkjenne at møtet gir et vekkende tilbakestøt inn i nået og realitetene: Reise seg opp, "ta sin seng" og gå ut i den utfordrende og harde virkeligheten igjen. Kjærlighet er selvovervinnelse. Min erklæring om kjærlighet til Gud vises og illustreres kun gjennom praksis; aktiv kjærlighet til medmennesket. Guds respons på menneskets bekjennelse er som nevnt et tilbakestøt: "Vær en hyrde for mine får". Nærhet, medmenneske-orientert livsholdning, det å akte livet som gave og forpliktelse er alt. Meningen med livet? Lev det! Som betyr det å våge å tre inn i og oppholde seg i livet dag for dag. Troens tillit er omvendt proporsjonal med søken etter erfaringer. Aksept. Møtet med Gud er og vil være et møte med min neste og meg selv. Alt i livet, i hverdagen, peker i hjertet kontinuerlig inn mot og skal speiles i: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og av all din kraft. Og din neste som deg selv". Alt annet er kommentarer. Selvsagt innebærer bejaelse av livet også av aksept av det mørke og utfordrende. Min neste er akkurat som meg selv; en Guds skapning og dermed elsket av samme Gud. Gud skapte først mennesket. IKKE jøden, ikke den kristne, ikke muslimen, etc. Det vi alle, alle, har felles sitter i våre hjerter: det kan aldri endres. Det som skiller, sitter i våre hoder. Dét kan utvikles, endres. Dvs: Viktigere enn spekulasjoner om livet etter døden, og viktigere enn fascinerende teorier om verden og kosmos, selvhevdende diskutering og markeringer, samt det å studere teksten, er utøvelsen av ordets og livets kjerneinnhold i hverdagen. Være til stede. Det finnes ikke mer kjærlighet, sannhet og solidaritet enn det som realiseres i praksis: Virkeligheten er den øverste dommer. "To conquer fear is the beginning of wisdom. A pilgrim is a wanderer with a purpose." - Visdom er krystallisert smerte.

Følgere

Groth

Publisert over 9 år siden

Henvisning: en rekke grove uttrykk om Signe Jensen skrevet av Toril Søland:

"Inkvisitorisk angrep, nidkjær iver i den verbale henrettelsen av andres tro, (Jensen oppleves som) kald, kaldt beregnende, Jensen "etterlyste svar fra dem hun forhørte".

Dette anser jeg ennå som grove personangrep. Ut fra Jensens tekster: Jeg ser ingen grunn til å ikke kalle Sølands ord her for grove angrep. Jeg beklager derfor ikke dette. Jensen har da aldri brukt slike eller andre rammende personlige benevnelser om noen her?

Når Avnskog trekker seg fordi han, muligens helt legitimt, opplevet seg å bli benevnt som "konturløs"; hvordan ville han da reagere om han ble kallt de ting som Jensen her fikk kastet på seg? Er det altså forståelig når Avnskog trekker seg pga av det han mener å oppleve, og ikke når Signe Jensen rammes direkte av slikt? Og på det tidspunkt trakk hun seg heller ikke - slik Avnskog valgte, men tok seg tid til å forklare, pluss at hun kom med en opprettholdelse og presisering av invitasjonen? Ref. fra Signe Jensens svar til Søland: "Jeg gjør akkurat det samme som deg og de andre: Jeg presenterer det jeg mener å ha erkjent. Selvsagt er alt dette åpent for debatt; det skulle da også bare mangle. Men man bør jo begrunne sine standpunkter rimelig godt - kom igjen - det er nettopp dét jeg inviterer til! Og ofte kan man også enes om å være uenige. Inntil videre. Også dét er nyttig og lærerikt, som spennende frø til videre bearbeidelse."

Videre en viktig sak: Jeg kan derimot beklage den tittel mitt innlegg fikk; den var grov: Oppriktige beklagelser til Toril Søland fra meg. Tilgi meg dette.

Ser at Signe Jensen trekker seg nå. Skulle det stemme er det sterkt beklagelig; jeg har opplevet hennes deltagelse som meget inspirerende og ikke minst som en nyttig og vekkende lyskaster. Håper bare at du ikke trekker deg fra hele VD, Signe Jensen. Det behøver du absolutt ikke gjøre!

Groth: Din tekst i siste innlegg er selvmotsigende, og du trekker kun frem det som illustererer din agenda. Morten Christian Groth bør kanskje gå litt i seg selv; han sitter i samme glasshus som han plasserer Signe Jensen i.

Ha en god dag alle sammen.

Gå til kommentaren

Toril Sølands doble bokføring

Publisert over 9 år siden

Det er alltid like barokt å se hvordan enkelte opptrer når de føler seg krenket: Deres forurettethet og reaksjons innhold og form  er ofte langt verre enn det de i utgangspunktet mener å skulle reagere på; og absurd nok mener man seg å ha etisk rett til dette! Altså siden det er en form for "selvforsvar", så har man rett til å gjøre unntak fra den etikk de ellers måler sine medmennesker med - og hamre voldsomt løs. Retten til selvforsvaret opphever faktisk de etiske retningslinjer man altså hevder å leve etter og påpeke brudd på.  Ja, ja...

Sverre Avnskog hevder å ha blitt beskrevet som "konturløs" m.m. av Signe Jensen, og skriver tydelig om dette og trekker seg. Noe hun altså ikke gjorde. Like vel reagerer han som han gjør med den beste samvittighet, og sikkert med egen etisk tillatelse.

Toril Søland bruker en rekke grove uttrykk om Signe Jensen; på bakgrunn av det jeg så langt kan se er misforståelser. Søland er altså fortørnet over noe som ikke står der og hun føler seg forurettet og hamrer grovt og krenkende løs. Men hun opptrer jo på en slik måte at hun opphever sin etiske rett til faktisk å være forurettet. Søland opptrer altså langt, langt verre enn Signe Jensen, uten å innse dette selv. Sågar opprettholder hun nå i etterkant sin reaksjonsform og dermed blir de grove uttrykk hun stempler Signe Jensen med stående med Sølands gode samvittighet som understøtte. Søland mener seg antageligvis å ha rett til dette.

Det er da man ser at de etiske verdiene enkelte mener å identifisere seg med, og representerer, kun er situasjonsbetinget gyldige.  Dette er direkte avslørende og elendig. Signe Jensen fortjener bedre en dette. Hennes innlegg er faktisk inspirerende, annerledes og gode.

Gå til kommentaren

Hallum

Publisert over 9 år siden

Hallum: "Hvor, eller i hva er det jeg tar så feil, Eriksen? Opplys meg er, er du snill!"

Ja, så snill er jeg jo.

Her står det i din tekst: "Og hva gjelder dine (dvs Signe Jensen) utlegninger om hva antroposofi skulle være, kan jeg dessverre bare svare,: det fortjener overhode ingen kommentar!"

Mulig jeg oppfattet denne replikken feil, men da er jeg i godt selskap med mange. Det er nemlig vanskelig å forstå dette annerledes enn at Signe Jensens henvisninger i annet innlegg blir avvist av deg som et falsum, eventuelt grov misforståelse. Det var derfor jeg skrev følgende:

Laurits Hallum tar feil. Signe Jensens konkrete henvisninger til Rudolf Steiners kristologi er korrekte. Hva gjelder det andre hun refererer til fra Steiner kjenner jeg ikke til det; men det betyr jo nødvendigvis ikke at det dermed er ukorrekt. Jeg kan si såpass at Steiner i hvert fall hevder at den som dør uten å bevisstgjøre seg åndelig går en annen, heller ublid, skjebne i møte etter døden.

Det er utgitt langt over 400 bøker av og om Steiner og antroposofien. Men dog er det enkelt å vise til andre sitater av Rudolf Steiner som er minst like bisarre og barokke som de Jensen viser til. Om du vil ha flere eksempler kan du besøke en rekke nettsider som viser til dette. Bruk google. Denne tråden handler ikke om Steiner og antroposofi primært, men dette ble nevnt sekundært som eksempel på reinkarnasjon og kristentro, så vidt jeg kan se? Det kan antageligvis du også se.

Jensens påpekninger er korrekte.

Det finnes faktisk flere som er mer enn godt innsatt i antroposofien uten å være bekjennende og troende antroposof, dvs tilhøre menigheten. Men som vanlig er når det gjelder antroposofene: Blir man oppfattet som en utenfra annuleres påstander og en eventuell kritikk med at man er "kunnskaps- og innsiktsløs" om man fritt kritiserer antroposofien. Kritiserer man derimot innenfra annulleres kritkken med at man er "bitter og hevngjerrig avhopper". Altså finnes det ingen posisjon å kritisere i fra.

Jeg har 2,5 hyllemeter med bøker av og om Steiner. Alle gjennomlest, i løpet av flere tiår. Cato Schiøtz har for øvrig en bok hvor han noterer inn alle de absurde og bisarre tingene han suksessivt møter i Steiners bøker; be ham å få låne den. Bare du da ikke drikker te: Steiner påstår nemlig at den som drikker te blir vimsete og ukonsentrert.

Causa finita est.

Gå til kommentaren

Laurits Hallum/Signe Jensen

Publisert over 9 år siden

Laurits Hallum tar feil. Signe Jensens konkrete henvisninger til Rudolf Steiners kristologi er korrekte. Hva gjelder det andre hun refererer til fra Steiner kjenner jeg ikke til det; men det betyr jo nødvendigvis ikke at det dermed er ukorrekt. Jeg kan si såpass at Steiner i hvert fall hevder at den som dør uten å bevisstgjøre seg åndelig går en annen, heller ublid, skjebne i møte etter døden.

Gå til kommentaren

Sverre Avnskog m.fl.: Ordet er deres

Publisert over 9 år siden

God idé å presentere dette temaet. Men det er påfallende stille her? Hvor blir det av de som mener de er kristne og samtidig hevder at reinkarnasjon er forenlig med kristen tro? Tja... Det er kanskje lettere å være i angrepsposisjon enn forsvarsposisjon?

Sverre Avnskog: Hvorfor skriver du ikke engasjert her på denne tråden, den burde da være midt i blinken for deg?

Nå er det din tur å presentere, forklare og muligens forsvare; om en og annen skulle komme med innsigelser.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere