Pål Georg Nyhagen

Alder: 64
  RSS

Om Pål Georg

Katolikk med ubrytelige og høyst levende jødiske røtter. Teologi. Jødisk tro og etikk. Religionsfilosofi. Pedagogikk. Moses kom med læren og ordene. Kristus som er Ordet realiserte dem; Han kom med nåden og bekreftet kjærligheten i læren: Kristus illustrerte i praksis en relasjonell og ivaretakende livstolkning. Teologien og religionsfilosofien er periodevis i fokus i min hverdag; men viktigere enn å diskutere oppstandelsen, forsoningen og nåden er MØTET med Ham som nettopp ER oppstandelsen, forsoningen og nåden. Og dermed erkjenne at møtet gir et vekkende tilbakestøt: Reise seg opp, "ta sin seng" å gå ut i den utfordrende og harde virkeligheten igjen. Min erklæring om kjærlighet til Gud vises og illustreres gjennom kjærlighet til medmennesket. Guds respons på menneskets bekjennelse er som nevnt et tilbakestøt: "Vær en hyrde for mine får". Nærhet, medmenneskeorientert livsholdning, det å akte livet som gave og forpliktelse er alt. Meningen med livet? Lev det!

Som betyr det å våge å tre inn i og oppholde seg i livet dag for dag. Hvor møtet med Gud samtidig er og vil være et møte med min neste og meg selv. Alt i livet, i hverdagen, peker i hjertet kontinuerlig inn mot og skal speiles i: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og av all din kraft. Og din neste som deg selv". Min neste er akkurat som meg selv; en Guds skapning og dermed elsket av samme Gud. Dvs: Viktigere enn spekulasjoner om livet etter døden, og viktigere enn fascinerende teorier om verden og kosmos, selvhevdende diskutering og markeringer, samt det å studere teksten, er utøvelsen av ordets og livets kjerneinnhold i hverdagen.

Det fnnes ikke mer kjærlighet, sannhet og solidaritet enn det som realiseres i praksis: Virkeligheten er den øverste dommer.

"To conquer fear is the beginning of wisdom. A pilgrim is a wanderer with a purpose." - Visdom er krystallisert smerte.

Følgere

Herr Jacobsen: Du foregriper vel begivenhetene her ganske radikalt? Ut fra de innleggene som her foreligger er eneste sanne konklusjon at flere deltagere anser reinkarnasjon som "sannhet". Det er faktisk absolutt ingen som har evnet å presentere en holdbar og forsvarlig argumentasjon for at reinkarnasjon er forenlig med kristen troslære; det vil si en tro som har sine røtter i bibelen og den trosbekjennelse som har sine røtter i den. Din konklusjon er ren selvtekt og manipulasjon, og har videre ingen rot hverken i det som denne tråden viser eller i selve troslæren.

At det finnes forskjellige kirkesamfunn med til dels divergerende oppfatninger under samme troslære er greit nok, men ingen av dem hevder at reinkarnasjon er en sannhet og langt mindre mener noen av disse at dette er forenlig med kristen tro.

Den og de som her presenterer reinkarnasjon som forenlig med kristen troslære har ansett dette som en vedtatt sannhet forut for deltagelse her på tråden - de har møtt hverandre og bekreftet hverandres tro gjensidig alle som en. De har altså opprettholdt en ikke spesielt interesant tematisk monolog. Til tross for ytterst "kreativt" bibelbruk og mye oppfinnsomhet har absolutt ingen klart å bygge noen argumentasjon som annullerer og ugyldiggjør snart 2000 år med kristen troslære og erfaringer med Kristus.

At inkvisisjoner skal fordømmes er selvsagt også kristne enige i.  I dag har man langt mer subtile, effektive og samtidig like livsfarlige måter å bedrive inkvisisjon på; en metode som benyttes fra alle hold i samfunnet; i høyeste grad også fra miljøer som har antroposofiske fasader. Ødelagte liv finnes dessverre i alle samfunns fortiede skygger og grøfter. 

Dine henvisninger til de nevnte steder i NT er direkte ugyldige. Intet ut fra forutsetningene, sammenhenger og kontekstene i disse bibelsteder bekrefter noen form for tro på reinkarnasjon. Ikke i det hele tatt. Her løsriver du helt klart tekster ut fra en sammenheng. For øvrig en lesemetode du kritiserer i andre sammenhenger, ref. dine tidligere innlegg her ovenfor!

Kirkens ledere står klart ansvarlige dersom de punktvis, delvis eller helt, opphever kirkens trosbekjennelse, og ikke klart markerer at reinkarnasjonslæren, karma, astrologiske referanser og påstander, etc. er vranglære og religiøse trossetninger som ikke er forenlig med kristen tro.

 

 

Gå til kommentaren

Apropos

Publisert over 9 år siden

Jeg tillater meg å kopiere en melding fra Ingebrigt Steen Jensen på Facebook. Det berører temaet i høyeste grad:

"Bønder tjener 140.000 for et årsverk. Av en melkepris på nesten 15 kroner i butikken, får bonden ca. 4,-. Det går rett og slett ikke an lenger! Hvis vi vil ha gårdsbruk i landet vårt, produsere i hvert fall halvparten av vår egen mat (andelen synker år for år) og opprettholde lokalsamfunn der landbruket er helt avgjørende, må vi mobilisere BRED støtte til bøndene. Det er ikke nok at de selv stiller krav, myndighetene våre må skjønne at kravene har stor støtte i folket. Les, bli forbanna og gi din støtte til Bondesolidaritet. Vi i Alle Gutta har hjulpet dem litt."

http://www.bondesolidaritet.no/

PS: Kanskje Helge Simonnes kan skrive om at "Alle Gutta"s initiativ? Et reklamebyrå i det blaa Bærum; et miljø som vanligvis ikke akkurat assosieres med solidaritet med bøndene?

(Se: http://www.allegutta.no/)

Gå til kommentaren

Til Groth igjen

Publisert over 9 år siden

Kan du ikke være snill å lese mitt innlegg #98 også Groth? Vi forsøker jo å reise oss og gå videre på veien her. Du, og Avnskog, m.fl. er herved sterkt ønsket som deltager(e).

Ang. veien: Jfr Torger Jacobsens siste innlegg rett over her.

Mvh

Eriksen & Henriksen

Gå til kommentaren

Привет Торгер!
Takk for at du haler tråden inn på veien igjen. :)  Ordet "kirken" betyr så mangt. For enkelte betyr det det samme som den offisielle ledelse av DnK som uttaler seg nærmest ex cathedra på vegne av kristen tro. For andre igjen fungerer det som et samlebegrep på en skuff som inneholder det meste av det de absolutt ikke sympatiserer med hva gjelder sosiale- som kulturelle meninger og påstander; som skulle "bekreftes" i ny og ne via en dessverre utpreget journalistisk overflatiskhet - som dessverre mediene oftest preges av.Men slik mange med meg ser det er "kirken" oss. Fellesskapet. Oss troende, nettopp alle vi som bekjenner oss til Kristus. Og det er slik jeg bruker ordet "kirke" her.

Kan du forklare hvordan du ser på det for kirken så vesentlige begrep "forsoningen"? Her håper jeg du kan sette din forklaringer og påstander inn i en sammenheng som lar seg belyse også fra bibelens bøker. Skal vi være i dialog om dette temaet, så må vi jo kunne få muligheter til å gjenkjenne i hvert fall enkelte av de veisvisere du setter opp? Blir avstanden fra de bibelske henvisninger og en viss type teologisk utlegning på den ene siden av grøften... til dine standpunkter på den annen, så kan man jo faktisk føtst vinke til hverandre fra hver vår side, og så begynne å bygge en bro.

Forslag: Så lar vi resten i temaet "kristendom/reinkarnasjon" etter hvert punktvis komme. Den enkelte kan jo da kaste inn punkter som den ene, andre eller tredje føler seg kallet til å besvare for slik å lage nyttige sidegrener av hovedstammen. Tar man ett punkt av ganger blir det langt mer oversiktlig - og kanskje ikke fullt så mange baller i luften som kommer farende over nettet fra "motspilleren"?  Makter vi dette, så er mulighetene for avsporinger og ikke-intenderte nålestikk også langt færre? Kanskje kan vi sågar samles på Valen med Morten Christian Groth og fortsette på rimelig spor i et slikt prøvende fellesskap? :)  Kanskje Henriksen også vil komme?  :)   (Signe Jensen inviteres også. Hennes ironi ble forstått og akseptert av flere. Hun bedrev kanskje meta-ironi i hennes tilsvar hvor hun endelig besvarer unge herr Groths gjentatte spørsmål om konkretisering?) Å gjenkjenne et paradoks er ikke nødvendigvis alle gitt uansett tid og sted; man bør få våkne i det når man er klar. Bedre da å hjelpe som en jordmor her, enn å trekke seg bort? Ikke sant Groth?

Gå til kommentaren

Groths- selvtifredshet og teflonskall

Publisert over 9 år siden

Groth hevder at han går i dybden av de tekster han leser, opptil flere ganger. Kan du Groth gjøre dette også i forhold til dine egne tekster?

Du avslører faktisk at ditt tidligere lange innlegg, #89, er startet og gjennomført med mildt sagt en viss dose antipati. Det preges nemlig av herskertekiske grep. Morten Christian Groth mener altså at han står i en noe spesiell posisjon slik at han sågar står nærmere Jensens intensjonsdybder enn det hun faktisk selv gjør. Og jeg på min side vet altså ikke en gang forskjellen på selvmotsigelser og paradokser. 

F.eks.: Du gir Signe Jensen kun to alternativer å forholde seg til- som begge er klart negative. Du låser henne i en posisjon hvor hun ender opp med svarteper, uansett. Enten forstår hun ikke selv (!) hva hun selv tenker og skriver... eller så mangler hun empati. Uansett hva hun velger hér ender hun opp med et minus som medmenneske. Det er som kjent fortegnet som bestemmer parantesens verdi; og Groths påtvungne fortegn er her tydlig nok.

Noe tredje alternativ foreligger nemlig ikke for Jensen. Som f.eks at problemet underveis kan finnes i noe tredje, i f.eks. Groths egen tankeprosess, samt de sjelelige krefter også han da sannsynligvis utsettes for? Vi har altså her kommet til det felt hvor man  -denne gangen Groth-  fremfor å argumentere for egne standpunkter, finner psykiske grunner til at andre nærer sine standpunkter. 

Til slutt: Hvem er denne Henriksen du stadig henvender deg til?  :)

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere