Kim Steinar Kjærner-Strømberg

Alder:
  RSS

Om Kim Steinar

Følgere

På Den Norske Kirke egen hjemmeside finner man overskriften: «Norge må ta større ansvar». Kirken er i dag blitt de rødes høyborg.

«I stedet for å betrakte flyktningene som kommer hit som en utgiftspost og et problem, er det nå på tide at hele regjeringen betrakter dem som våre gjester. Tilleggsproposisjonen kommuniserer ikke dette. Det er et like grunnleggende prinsipp at de som har mest må betale mest når vi skal oppfylle våre forpliktelser.»

Disse ord kommer fra Biskop Byfuglien. «DE» for å poengtere deg og meg.

Immigrasjonsbølgen koster hver nordmann 72.000 kroner over de neste seks årene, ifølge Finansavisen.
Videre underestimerer regjeringen kostnaden ved å ikke benyttte SSBs tall for flyktningekostnader. Regjeringens beregning har kun tatt hensyn til kostnadsanslag fra UDI og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).
Hva vil så prislappen bety for deg og meg? Budsjettkuttene for 2016 blir enorme. Vedlikehold av veier og veiutbygging vil reduseres kraftig. Det vil bli store kutt til barnehager, dyrere mat, massiv redusert satsing på klimatiltak, og i en urolig tid mindre til det norske forsvaret.

Biskop Byfuglien sine gjester har en prislapp. Den vokser for hvert sekund.

De langsiktige kostnadene vil endre vår velferdsmodell dramatisk. Med en stor innvandring av R3 kategorien så vil  staten finansiere livsløpet, ikke i titusenkroner, hundretusen, men i millionklassen. Dette er ikke bærekraftig. For å bruke Seniorforsker Holmøys ord: «Kostnaden vil bæres av gjennomsnittsnordmannen over skatteseddelen, eller i form av lavere kapasitet eller kvalitet på ulike velferdstilbud, sier Holmøy til Finansavisen.» (Hegnar.no – 13.4.13)

Det er interessant å lese det alternative statsbudsjett til immigrantenes parti, Venstre.
I sitt alternative Statsbudsjett for 2016 nevnes ordet flyktning 24 ganger. Til sammenligning nevnes ordet pensjonist 6 ganger, og da i forbindelse med 2000 færre AFP pensjonister. Selv Venstre forstår at dette har en høy prislapp.

«Det er hevet over tvil at den økte ankomsten av flyktninger og asylsøkere vil medføre økte kostnader i 2016. Hvor store disse kostnadene blir over tid, er helt avhengig av hvor fort vi klarer å få behandlet søknader, og få de som har krav på opphold bosatt og i arbeid. Venstre stiller seg svært undrende til regjeringens framstilling av de økte kostnadene over tid ikke tar høyde for at en eneste av de ankomne kommer seg i arbeid, og dermed bidrar positivt til regnskapet i stedet for det motsatte.»

Vel vitende om at saksbehandlingstiden tar minimum ta 12 måneder og boliger er mangelvare, parallelt med høy og stigende arbeidsledighet, satser Venstre på utopier.

For å finansiere sin asyl og flyktninge politikk vil Venstre kutte 920 milioner i overføringer til de regionale helseforetak, strengere krav til effektivisering og økte bil-og drivstoff avgifter, som igjen vil bety økte priser på næringsmidler.

Venstre ønsker i tillegg til at antall kvoteflyktninger økes med 500 stykker.

Det største paradokset er FRP. Ett parti som siden 1970 tallet har ropt høyt og tydelig nei til åpne grenser, er det partiet i regjeringsposisjon som er ansvarlig for den største innvandringen siden 1905. De kunne ha sagt nei ved å stille kabinettspørsmål. 

Først publisert på demokratene.no

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere