Ole Jørgen Anfindsen

Alder: 63
  RSS

Om Ole Jørgen

Samfunnsdebattant, redaktør av nettstedet HonestThinking og forfatter av «Selvmordsparadigmet» og «Fundamentalistiske favntak». For informasjon om sistnevnte, se http://honestthinking.org/no/Fundamentalisme/

For en tematisk ordnet oversikt over mine VD-artikler, samt lenker til innlegg av andre VD-skribenter som argumenterer mot eller drøfter mine synspunkter, se www.honestthinking.org/no/div/Verdidebatt.html.

Noen utfyllende detaljer: Er udtannet dr. scient. fra Institutt for informatikk ved Universitet i Oslo. Har bl.a. vært forsker i Telenor (FoU) og Det Norske Veritas (R&I), gjesteforsker ved GTE Laboratories (Massachusetts) og Sun Microsystems Laboratories (California), samt førsteamanuensis II ved Institutt for informatikk, UiO.

Følgere

Overgrep mot kvinner i stor skala

Publisert over 5 år siden

Vestlige eliters strategi med å dysse ned problemer knyttet til innvandring og manglende integrering er feilslått, og på lang sikt farlig.

Den 19. desember stilte jeg her i avisen følgende spørsmål til KrFU-leder Ida Lindtveit: «Har [hun] reflektert over konsekvensene av å ha tusenvis av sinte, arbeidsledige, mistilpassede og seksuelt frustrerte unge menn gående omkring? Har hun tenkt på at mange av dem kommer fra noen av de mest voldelige, æresbaserte, kvinneforaktende, intolerante og anti-intellektuelle kulturene i verden? Dette vil – blant annet – føre til at mange europeiske jenter og kvinner kommer til å bli voldtatt (slik Sven Egil Omdal påpeker i Aftenbladet 14. november (krever abonnement); deler av artikkelen er sitert her).»

I sitt innlegg to dager tidligere hadde Lindtveit gått høyt på banen når det gjelder å bagatellisere utfordringene knyttet til den pågående flyktningestrømmen, samt komme med hard kritikk (både på og mellom linjene) av alle oss som er bekymret og mener at Norge og Europa må ta rev i seilene om den helt store katastrofen skal unngås. KrFU-lederen har hittil ikke svart.

Tyskland rystes i disse dager av en nasjonal skandale som nettopp har sin bakgrunn i at «tusenvis av sinte, arbeidsledige, mistilpassede og seksuelt frustrerte unge menn [går] omkring». For en nærmere forklaring på hvorfor overvekt av menn er så farlig, se f.eks. Europe’s Man Problem: Migrants to Europe skew heavily male—and that’s dangerous, av professor Valerie Hudson, Politico Magazine 05.01.2016.

På nyttårsaften utsatte et stort antall unge menn med «arabisk eller nord-afrikansk utseende» mer enn hundre tyske kvinner for grov, seksuell trakassering på sentrale steder i Köln, Hamburg og Stuttgart (Spiegel 6/1). Politiet mener at mer enn tusen mennesker var til stede i det aktuelle området bare i Köln (Frankfurter Allgemeine 5/1). Skjønt ingen kan vite med sikkerhet hvor mange av disse som aktivt deltok i å utføre overgrepene (se likevel her, her, her, her).

Seksuell trakassering i en slik skala har, ifølge tysk politi, tidligere ikke forekommet i landet. Når fenomenet likevel opptrer tre forskjellige steder på likt, kan vi være forholdsvis sikre på at det hele er organisert, hvilket gjør det enda mer alvorlig (BBC 5/1). Justisminister Heiko Maas har beskrevet det som en «helt ny form for organisert kriminalitet» (Deutche Welle 5/1; engelskspråklig artikkel).

Mennene opererte i grupper på ti til tjue, sirklet inn sine ofre, og befølte dem over hele kroppen. Mange ble frastjålet mobiltelefoner og verdisaker. Heldigvis er det foreløpig bare anmeldt to voldtekter. Det er likevel klart at trakasseringen – både verbalt og fysisk – er av svært alvorlig karakter (Spiegel 7/1).

Hvor hjelpeløse må ikke kvinnene må ha følt seg når de alene, eller sammen med noen få andre, er blitt omringet av det mangedobbelte antall menn som krafser og klår, hånler av dem, spytter på dem, stikker fingre inn i «alle kroppsåpninger», og i noen tilfeller også river truser etc. av dem.

Saken har selvsagt blitt viet stor oppmerksomhet i tyske og internasjonale medier, men det er verdt å merke seg at det gikk påfallende lang tid fra hendelsene fant sted til det hele ble allment kjent. Dette forsøket på å skåne allmenheten for virkeligheten, har skapt sterke reaksjoner, blant annet fra tidligere innenriksminister Hans-Peter Friedrich (Focus.de, 6/1). Tyske redaktører har formodentlig tenkt omtrent som den norske KrFU-lederen, nemlig at vi må unngå å skape frykt og bekymring i befolkningen.

Noen har ment at de aktuelle overgrepene ikke har noe med den pågående asyltilstrømningen å gjøre. Köln-avisen Express (7/1) har imidlertid snakket med politifolk som opplevde dramaet på nært hold nyttårsaften, og de kan fortelle at mange av overgriperne faktisk var nyankomne asylsøkere (se også Document.no).

På Verdidebatt.no er jeg blitt utfordret til å forklare hvilken ‘agenda’ jeg har når jeg skriver om denne typen fenomener. Her er mitt svar:

  • Jeg tror vestlige eliters mangeårige strategi med å dysse ned problemer knyttet til innvandring og manglende integrering er feilslått, og på lang sikt farlig.
  • Jeg tror med andre ord at ærlighet varer lengst; eller at «sannheten skal sette dere fri» (noe enhver kristen burde kunne si seg enig i).
  • Mer generelt tror jeg at vi må forsikre oss om at integreringen holder tritt med innvandringen. Slik er det ikke i dag, og den pågående utviklingen er neppe bærekraftig. Derfor skriver jeg om utfordringer som jeg mener folk flest, og ikke minst våre politikere, i større grad enn hittil, bør ta inn over seg.

Jeg er glad kansler Angela Merkel nå erkjenner at angrepene har vist at det i enkelte miljøer er «forakt for kvinner» og at hun nå vil ha åpen debatt om integrering. Hun får sterk støtte fra folketingsmedlem Naser Khader i Danmark som mener kvinneforakt er et alvorlig problem i arabisk mannskultur (Jyllands-Posten 7. januar).

La meg avslutningsvis nevne at min siste bok, «Fundamentalistiske favntak», peker på at vestlige samfunn ser ut til å være rammet av en slags politisk/ideologisk fundamentalisme, som gjør oss handlingslammede. Samtidig forsøker jeg å peke på konstruktive veier ut av dagens fortvilte situasjon, blant annet ved å promotere moderat islam (se Appendiks I i nevnte bok, skrevet av professor Abou El Fadl, for en nærmere forklaring og drøftelse av begrepet moderat islam). Dersom overgriperne i Tyskland (samt Finland, Sverige, Sveits og Østerrike) hadde vært gudfryktige muslimer, da hadde de ikke utført disse avskyelige handlingene.

Dette innlegget ble, med noen mindre justeringer og forkortelser, publisert i Vårt Land 09.01.2016 (side 36).

Gå til innlegget

På nyttårsaften ble flere titalls kvinner seksuelt trakassert av gjenger med innvandrermenn i Köln, Hamburg og Stuttgart. Dette er i følge tysk politi et nytt fenomen. Ordføreren i Köln har i dag hatt krisemøte om saken.

Politiet skal ha mottatt 60 anmeldelser fra kvinner som forteller at de ble utsatt for seksuelle overgrep i området rundt Kølns hovedjernbanestasjon på nyttårsaften, der mange mennesker var ute i gatene for å feire inngangen til det nye året. Nyhetsbyrået AP siterer byens politisjef Wolfgang Albers på at vitner skal ha forklart at overgrepene skal ha blitt utført av opptil 1000 menn, hvorav de fleste var av «arabisk eller nordafrikansk opphav». Det er Aftenposten som melder dette. I reportasjen kan vi også lese følgende (lenker i original).

Sitat:

Også meldinger om overgrep i Hamburg og Stuttgart
Det er også meldt om lignende hendelser i Hamburg sentrum. Ifølge Bild-Zeitung skal grupper med det som av vitner omtales som nordafrikanske menn ha ranet, trakassert og antastet unge kvinner på nyttårsaften.

- Noen jenter ble jaget som dyr. At dette kan skje i Hamburg gjør meg sjokkert, sier en 17-år gammel jente til avisen.

Politiet i byen sier de har fått inn seks anmeldelser, men gir samtidig uttrykk for at det trolig finnes flere ofre som ikke har tatt kontakt med politiet.

Focus skriver at det også er blitt meldt inn tilsvarende hendelser fra Stuttgart, der to 18 år gamle kvinner skal blitt omringet av en gruppe på anslagsvis 15 menn, som antastet kvinnene og samtidig stjal mobiltelefonene deres.

- Ikke noe vi har opplevd før
Politiet omtaler hendelsen i Köln som «kriminalitet av en helt ny dimensjon».

- Dette er ikke noe vi har opplevd før, sier Arnold Plickert i det tyske politiforbundet.

Politisjef Albers sier til nyhetsbyrået DPA at det er «en helt uakseptabel situasjon at slike forbrytelser blir gjennomført midt i byen».

I februar skal Köln arrangere sin årlige karnevalsfest, og innenriksminister Ralf Jäger i delstaten Nordrhein-Westfalen lover å styrke innsatsen mot denne type kriminalitet.

- Vil vil ikke akseptere at grupper med nordafrikanske menn samles for å trakassere kvinner seksuelt, sier Jäger, ifølge DW.

Den tyske avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung skriver at denne gruppen lenge har vært i politiets søkelys både i Köln og Hamburg for å ha ranet mennesker i sentrale deler av de to byene.

Ordføreren innkaller til krisemøte [...]

Sitat slutt.

Les reportasjen i sin helhet i Aftenposten. Se dessuten VG Nett, The Telegraph, The Daily Mail og Document.no (sistnevnte med en rekke lenker til andre, internasjonale medier).

Min kommenterar: Det er påfallende at dette fenomenet, som i følge politiet tidligere ikke har funnet sted i Tyskland, plutselig dukker opp i minst tre ulike byer på samme tid. Det er også påfallende at det har gått såpass mange dager før disse rystende opplysningene blir allment kjent.

Når hundrevis av unge innvandrermenn, muligens mer enn tusen, på denne måten viser sin forakt for vestlige verdier og det tyske samfunnet, samt for tyskere generelt og tyske kvinner spesielt, da er det et symptom på at noe er veldig, veldig galt.

Jeg har tidligere advart om at det er farlig å ta inn store grupper innvandrere der unge menn er overrepresentert, men en del politikere er tydeligvis av den oppfatning at det er ideologien som skal styre, uansett hvilke praktiske konsekvenser det etter hvert måtte gi seg. Dette gir grunn til bekymring.

Gå til innlegget

Sannhetssøken og bokomtaler

Publisert over 5 år siden

Dagbladets kulturredaktør Geir Ramnefjell velger å vie sin helgekommentar 19. desember til å omtale min nye bok «Fundamentalistiske favntak». Presisjonsnivået hans er dessverre ikke helt som man burde kunne forvente.

Ramnefjell siterer meg på følgende: «Det norske folk er aldri blitt spurt (i alle fall ikke på en tilstrekkelig grundig og ordentlig måte) om vi synes det er greit å bli redusert til en minoritet i vårt eget land i løpet av et par generasjoner.» Før han så triumferende kommenterer dette slik: «Tall fra SSB som tydelig motbeviser dette, preller naturligvis av.» Her gjør Ramnefjell to alvorlige feil.

Feil nummer en er at han feilsiterer meg. Jeg skriver ikke at nordmenn vil bli en minoritet her i landet i løpet av «et par generasjoner», men derimot «noen generasjoner»; en signifikant forskjell.

Feil nummer to er at den SSB-artikkelen han henviser til, aldeles ikke motbeviser min påstand. Tvert imot bekrefter SSB det jeg har sagt i norsk offentlighet i mer enn ti år, nemlig at nordmenn ligger an til å bli en minoritet her i landet en gang mellom 2050 og 2150. For eksempel finner vi på SSBs nettsider fremskrivninger som viser at Norge kan passere 10 millioner innbyggere allerede i 2067 (hvorav nordmenn vil utgjøre sånn omtrent 40%). Dersom dagens flyktninge- og asylpolitikk videreføres vil det gå enda raskere.

Ramnefjells hovmodige belæring tjener dessverre som illustrasjon på et alvorlig problem i norske medier, nemlig mangel på realfaglig kompetanse.

Han kommer dessuten med følgende påstand: «Anfindsen har etter nitide undersøkelser funnet ut at han må forkaste […] treenighetslæren». Som han straks kommenterer slik: «Er ikke dette bare, med respekt å melde, banale innsikter som svært mange finner ut av i ungdomstida?»

For det første har vi her nok et eksempel på Ramnefjells slumsete omgang med fakta. Som det fremgår av begge de intervjuene [her, her] han selv henviser til i sin bokomtale, samt min nye bok, har jeg ikke forkastet treenighetslæren. Derimot har jeg sagt at jeg fortsatt har ubesvarte spørsmål knyttet til den.

For det andre er det knapt til å tro at han kan få seg til å mene at treenighetslæren enkelt og greit bør kunne avskrives av de fleste i løpet av ungdomstiden. Hans kombinasjon av skråsikkerhet og ignoranse på dette punktet illustrerer nettopp noe av det jeg sa i mitt intervju med NRK Verdibørsen (som han altså refererer), nemlig at alt for mange mediefolk er religiøse analfabeter.

Jeg kan imidlertid si meg enig med Ramnefjell i at det er verdt å merke seg at jeg, til tross for realfaglig utdannelse, forsøkte å fastholde mitt kreasjonistiske syn til jeg var godt over tretti år gammel. Det han tilsynelatende ikke forstår, er at dette viser hvor forblindet man kan bli av sekulær eller religiøs fundamentalisme (i mitt tilfelle bibelfundamentalisme), hvilket nettopp er noe av det jeg ønsker å rette søkelyset mot i min nye bok. Hans bokomtale illustrerer – interessant nok – fenomenet mer enn én gang.

Han avslutter med «en forsiktig, men håpefull spådom: Den lange og tornefulle sannhetsreisen til Anfindsen er nok ikke helt over.»

Neida, min sannhetsreise vil forhåpentlig aldri ta slutt. Men hvordan er det med Ramnefjells egen ditto?

***

Dette innlegget ble først publisert i Dagbladet 29.12.2015 (side 29).

Ole Jørgen Anfindsen

Gå til innlegget

Politikere som skaper frykt

Publisert nesten 6 år siden

Mange av oss er luta leie politikere som slår om seg med store ord med liten substans.

Den 19. september ble Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås intervjuet av Vårt Land. Han ønsket seg blant annet følgende: «Fri og kritisk tenkning, før konklusjonene trekkes – og politikere som ikke høres ut som floskelmaskiner.»

KrFU-leder Ida Lindtveits innlegg i samme avis 17. desember illustrerer Åmås’ poeng. Vi er faktisk ganske mange her i landet som er luta leie av politikere som slår om seg med store ord med liten substans.

Lindtveit er opptatt av at det er for mye fremtids- og fremmedfrykt i det norske samfunnet. Greit. Samtidig virker det ikke som om hun forstår at det faktisk er grunn til bekymring for fremtiden, blant annet fordi vi nå er i ferd med å ta inn for mange fremmede på for kort tid.

Vanskeligere. Desto flere fra en gruppe som kommer til et land, desto vanskeligere vil det være å integrere dem. For jo flere de er, jo større muligheter har de til å forholde seg til hverandre, og jo mindre behov har de for å forholde seg til majoritetsbefolkningen som de presumptivt skulle integreres med. Det er med andre ord mer enn dobbelt så vanskelig å integrere 100.000 innvandrere som 50.000.

Til vårt kontinent kommer nå millioner av muslimer. Dessverre er islam det vi kan kalle en «schizofren» religion; delt mellom en moderat og en ekstrem fløy (det «brenner i islams hus», som Usman Rana uttrykker det). Et skremmende stort mindretall av muslimer nærer et glødende hat mot alt våre samfunn står for.

Forøvrig er unge, single menn dramatisk overrepresentert blant dem som nå strømmer til Europa. Har Lindtveit reflektert over konsekvensene av å ha tusenvis av sinte, arbeidsledige, mistilpassede og seksuelt frustrerte unge menn gående omkring? Har hun tenkt på at mange av dem kommer fra noen av de mest voldelige, æresbaserte, kvinneforaktende, intolerante og anti-intellektuelle kulturene i verden? Dette vil – blant annet – føre til at mange europeiske jenter og kvinner kommer til å bli voldtatt (slik Sven Egil Omdal påpeker i Aftenbladet 14. november).

Ekkokammer. Den som ikke er bekymret nå, lever i et ekkokammer av virkelighetsfornektelse og ønsketenkning. Den som synes denne utviklingen er grei, er formodentlig en ‘humanistisk’ eller antirasistisk fundamentalist.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 19.12.2015

Gå til innlegget

Muslimsk kristen

Publisert nesten 6 år siden

Det overrasker meg at Bastrup gjør kalvinisme til et sentralt begrep når han skal forsøke å forstå min åndelige reise.

Olav Rune Ekeland Bastrups kronikk i Vårt Land 30. november inneholder mye jeg kan si meg enig i, men også en del momenter som forundrer meg.

Det overrasker meg at Bastrup gjør kalvinisme til et sentralt begrep når han skal forsøke å forstå min åndelige reise. Jeg er oppvokst i, og fortsatt tilknyttet, et evangelikalt og ikke-luthersk trossamfunn, nemlig Misjonsforbundet. Det å omtale all ikke-luthersk protestantisme som kalvinistisk er problematisk, siden det tilslører viktige nyanser.

Kalvinisme forbindes med en del teologiske posisjoner (ikke minst predestinasjon og fornektelsen av fri vilje) som er meg fullstendig fremmed. Det er merkelig at Bastrup mener å vite bedre enn meg hvilken teologisk tradisjon jeg (og Misjonsforbundet) står i.

Bastrup stiller seg ellers kritisk til min noe nølende bruk av merkelappen «muslimsk kristen» (ikke å forveksle med «kristen muslim»). Vel, la meg kort antyde en begrunnelse.

Jeg er glad i Misjonsforbundet, og står i takknemlighetsgjeld til et stort antall personer der. Samtidig er det ikke til å komme fra at jeg i unge år ble sterkt påvirket av den bibelfundamentalismen som har preget betydelige deler av dette trossamfunnet, hvilket etter hvert førte meg ut i en dyp, smertefull og langvarig troskrise.

I denne prosessen var det særlig to ting som hindret meg i fullstendig å miste troen, nemlig Den norske kirkes liturgi, og mitt møte med islamsk spiritualitet og fromhetsliv. Jeg ­ønsker altså å anerkjenne at mitt personlige møte med muslimer er en viktig grunn til at jeg i dag regner meg som kristen. Derfor nevnte merkelapp.

Forøvrig mener jeg, på bakgrunn av dyrekjøpt, personlig ­erfaring, å vite mer enn de fleste­ om hvordan fundamentalisme påvirker vår tenkemåte.

Og fordi jeg mener samfunnet trenger å ta et grunnleggende oppgjør med en rekke former for fundamentalisme, inkludert ­islamsk, islamofobisk, sekulær og humanistisk fundamentalisme, har jeg skrevet en bok der disse trådene veves sammen.

På dette området burde Bastrup og jeg kunne stå skulder ved skulder.

Først publisert i Vårt Land 2.12.2015

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere