Ole Jørgen Anfindsen

Alder: 63
  RSS

Om Ole Jørgen

Samfunnsdebattant, redaktør av nettstedet HonestThinking og forfatter av «Selvmordsparadigmet» og «Fundamentalistiske favntak». For informasjon om sistnevnte, se http://honestthinking.org/no/Fundamentalisme/

For en tematisk ordnet oversikt over mine VD-artikler, samt lenker til innlegg av andre VD-skribenter som argumenterer mot eller drøfter mine synspunkter, se www.honestthinking.org/no/div/Verdidebatt.html.

Noen utfyllende detaljer: Er udtannet dr. scient. fra Institutt for informatikk ved Universitet i Oslo. Har bl.a. vært forsker i Telenor (FoU) og Det Norske Veritas (R&I), gjesteforsker ved GTE Laboratories (Massachusetts) og Sun Microsystems Laboratories (California), samt førsteamanuensis II ved Institutt for informatikk, UiO.

Følgere

Takk!

Publisert nesten 3 år siden
Arne Danielsen – gå til den siterte teksten.
Tror du peker på noen viktige og dessverre ofte unevnelig poenger her, Rana.

Enig med Danielsen! 

Takk til Rana for en god og tankevekkende VL-spalte!

Gå til kommentaren

Kunnskapsbaserte VL-kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Eg kan forsikre Anfindsen om at research er gjort før kommentaren vart skriven. 

Javel, så hvilke tanker har du da gjort deg om den «dype skepsis til naturvitenskapelige årsaksforklaringer» (Anne Jorunn Berg, fra programstyret Kjønnsforskning: Kunnskap, grenser, endring i Norges forskningsråd og Beatrice Halsaa, faglig leder i Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo) som i mange/alle år har gjennomsyret kjønnsforskningen? Gjør den seg fremdeles gjeldende, eller har det skjedd noe på dette området som jeg ikke har fått med meg? 

Gå til kommentaren
Poenget mitt med kommetaren var likevel å påpeike at skuldingane mot kjønnsforskarar er med på å deligitimere viktig forsking dei har kome med.

Som vist i mine første kommentarer til Hæåks artikkel, har kjønnsforskerne selv sørget for å underminere sin egen troverdighet ved å nekte å svare på grunnleggende, vitenskapsteoretiske spørsmål. 

Gå til kommentaren

Vitenskapelig erkjennelse

Publisert nesten 3 år siden
Eg reknar sjølvsagt med at du er 100% objektiv i dine tankar om temaet og at ingen kan skulde deg for å ha eit ideologisk utgangspunkt i denne debatten. 

Ingen kan påberope seg å være 100% objektiv eller nøytral. Alle har bias, preferanser, sympatier, antipatier, etc. Nettopp derfor er det viktig at vi alle er villige til å akseptere fakta der fakta kan frembringes, eller der det er hevet over enhver rimelig tvil at vitenskapen har kommet til erkjennelser som er pålitelige (nærme nok sannheten til at det blir useriøst å avvise dem).

Respekt for vitenskapelig erkjennelse (kombinert med regler for rasjonell tenkning og logisk argumentasjon) er vel i praksis det eneste vi har som kan forhindre at vi bare synser med utgangspunkt i våre egne preferanser.

Gå til kommentaren

Drøye påstander fra VL-kommentator

Publisert nesten 3 år siden

Anti-intellektualisme. Det er ikkje rart at idear om sosialt konstruerte og flytande kjønnsidentitetar kan opplevast som ei direkte motsetning til skaparverket og trua på at «som mann og kvinne skapte han dei». Me må ta på alvor at forsking rundt kjønn, kjønnsroller og likestilling kan opplevast i direkte strid med samfunnssynet og dei religiøse standpunkta til eit stort mindretal av befolkninga. Samstundes representerer kritikken av kjønnsforsking som ideologibasert, om han kjem frå samfunnsdebattantar, religiøse eller populistar, ein form for anti-intellektualisme.

For det første handlar kjønnsforsking om akademisk fridom. I eit liberalt demokrati må dei framleis ha rett til å forske på fagfeltet sitt. Det må presiserast at det ikkje finst noko grunnlag for å seie at Stein Solberg vil legge ned kjønnsstudia og strupe kjønnsforskinga. Likevel er det interessant å merke seg at framfor å kritisere innhaldet i forskinga kritiserer han personane som står bak for å ikkje ha objektiviteten som trengs. Slikt er med på å delegitimere mykje av den viktige forskinga som føregår på feltet, og det på ei nettside som er ein viktig arena for formidling av kristen tru.

Hæåk viser til "ein forskingsartikkel om populisme og kjønn" av Sahar Abi-Hassan fra 2017. Javel. Men har hun lest seg opp på noen av de mange bøkene og artiklene som kritiserer kjønnsforskningen for å være ideologistyrt og/eller mangle vitenskapelig bakkekontakt? Man kan ikke uttale seg med tyngde om et kontroversielt tema om man ikke kjenner de beste argumentene fra de viktigste aktørene. Korriger meg gjerne om jeg tar feil, men Hæåks kommentarartikkel bærer ikke preg av tilstrekkelig research, og jeg mistenker derfor at den er basert på synsing og ønsketenkning heller enn grundig og god kjenneskap til det hun uttaler seg så kjekt om. 

Og folk som nekter å forholde seg til vitenskapelige krav til forskningsmetoder etc har selvsagt ikke krav på å bli finansiert av fellesskapets midler.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere