Odvar Omland

Alder: 98
  RSS

Om Odvar

Engasjert i kristelig virksomhet. For tiden formann i Kristent Mannsarbeid.Er leder av styret i stiftelsen Blå Kors Drammen. Totalavholdende siden 1950. Tidligere rådmann og har innehatt forskjellige kommunale og fylkeskommunale tillitsverv - vært vararepr. til Stortinget

Følgere

Ny ruspoltikk

Publisert rundt 4 år siden

I dag varsler helseminister Bernt Høie (H) historisk skifte i ruspolitikken. I følge Kristelg Folkepartis program vl nok KrF støtte dette. Håper de andre partiene gjør det samme.


. Høie ser for seg dette skifte etter valget. Bort fra den tradisjonelle linjen. Med mer hjelp og ikke straff for rusavhenigge. I den forbindelse vil en nevne at Kristelig Folkeparti har i på sitt program følgende: «Se på muligheten for alternativ til straff for de rusavhengige». Derfor regner jeg med at Knut Arild Hareide sørger for å støtte Høie.
KrF har allltid vært en trygg gg stor forkjemper innen rusområdet fra sin spede begynnelse i 1933. Derfor vil partiet også fortsatt ha nulltoleranse overfor alle former for narkotikaomsetning. Og straffene for innførsel til Norge og salg av narkotika,selv små kvanta, må heves for å begrense mengden av narkotika som omsettes. Håper også Høyre følger opp.
Dette må være en god valgkampsak.

Gå til innlegget

Grøsser

Publisert rundt 4 år siden

når jeg blir minnet om at ekstremister/terrorister er på ferde. Jamen trenger vi å være i beredskap en hver av oss

. Ikke med våpen i hånd, men i ord og samtale og andre sammenhenger på fredelig vis. Når jkeg leser om nettopp avviklet nazimarsj i Norge, riper det opp i meg nazistenes og tyskernes herjinger i Norge, og de mange nordmenn og selvsagt overalt alt i verden som led døden på grunn av disse terroristene.
Sluttavsnittet i dagens leder i Vårt Land er verdt å merke om at det blir for snevert å se dette bare om et spørsmål om ytringsfrihet, Forhåpentlig har FrP-politikeren Ulf Leirstein rett i at dette er en liten gjeng tullinger. Men nazismen er en trussel mot vårt samfuns verdier. Det viktigste er å møte dem med argumenter. Men også poltiet må være på vakt. "

Gå til innlegget

Vekk med promillekjøringen

Publisert rundt 4 år siden

Etter bilen kom på banen har dessverre mange falt for fristelsen å kjøre i beruset tilstand

 Det opplevde jeg også i min tid i lensmannsetaten for 70 år siden. Heldigvis var det få kjøretøyer på veien etter freden i 1945. Likevel ble noen få tatt i den fredelige bygda jeg virket - med omlag 4000 innbyggere. De tragedier som fulgte i sporet etter fyllekjørere kunne være tragisk både for bilføreren og familie. Det sitter "fast" hos meg enda. Min dypeste empati for "uskyldige" som ble rammet.
Når man så hopper til dagens situasjon med den veldige knoppskytingen av biler, kreves det virkelig at ingen medikamenter må forstyrre førerens hode, hender og føtter i å "være edru" for å komme såvidt mulig helskinnet igjennom trafikkmyldret. Heldigvis har lovverket og holdningskampanjer virket i positiv retning. Men neimen om det er nok. Derfor bør forslaget Kristelig Folkeparti fremmet om alkohollås få nødvendig tilslutning. Busser og taxier er jo heldigvis allerede utstyrt med låsen. Som en av de viktigste risikofaktorene i vegtrafikken promillekjøringen er, ville det være trist om forslaget havner i en skuff.

Odvar Omland
KrF-veteran

Gå til innlegget

ALS og ALZHEIMER

Publisert rundt 4 år siden

Etter at jeg som pårørende sto fram med åpenhet om min kjæres alzheimersykdom, har jeg blitt overbevist om hva det betyr å være åpen også om sykdommer


Jeg har inntrykk at mange syntes at min kampanje mot TABU var OK, ja jeg har fått mange gode tilbakemeldinger om det.
Det gjør at jeg nok følger nøyere med i landets sykdomsbilde. I dag vil jeg digge jGeir Hellemo. Han har ALS. Leste med stor interesse intervju med ham i Vårt Land i dag. Bant annet sier han at "på mange måter kan jeg si at jeg har levd rikere og dypere i disse 4 siste årene enn noen gang tidlgere. Det innebærer selvsagt ikke at jeg er glad for min skjebne".
Jeg kjenner meg litt igjen når det gjelder mine opplevelser i de 8 årene Molle var var angrepet av uhelbredelig sykdom (Als er også en dødelig sykdom). Jeg opplevde som ALS-kjenner overlege OLaf Aaserud peker på i forbindelse med ALS-sykdommen at dersom man klarer å fokusere på hvilke funksjoner man fortsastt har, framfor å savne de man har mistet så kan man oppnå mye selv om man lever med ALS. "Bevar ledelsen i eget liv" er mottoet i den forbindelse.
Dessverre artet alzheimersykdomen seg for Molle slik at personlighetsforstyrrelsen stengte for å "ta ledelsen over seg selv". Derimot følte jeg at ansvaret ble lagt på mine skuldre. Og jeg tror hun inntil det siste hadde etter forholdene et meningsfult liv. Hun forlot for øvrig dette livet uten tilsynelatende smerter. Etter hennes død ble det om å gjøre for meg å arbeide for fortsatt å "bevare mitt lv", ja ta ledelsen over meg selv. Faktisk tror jeg det har lykkes. Mrn la meg føye til: Vet ikke hvordan situasjnen hadde vørt uten min trosgnist.
Så tilbake til ALS. Hva er egentlig det?
Svaret er: ALS en forkortelse for Amyotrofisk Lateral Sklerose. ALS er en svært alvorlig sykdom. - ALS starter gjerne enten med lammelser i armer og bein, eller tale- og svelgevansker, forteller Ole-Bjørn Tysnes, professor og nevrolog ved Haukeland Universitetssykehus.

Gå til innlegget

Se -Se til høyre -Se til venstre

Publisert rundt 4 år siden

Fra ungdommen av har jeg ønsket å ha bena på jorda og interesere meg for det som skjer nært og fjernt. Det har blant annet resultert i at jeg havnet i politisk virksomhet.

 Er takknemlig for at jeg har blitt vist tillit i mitt samfunnsengasjement. Følt det som et ansvar som medvandrer. Derfor søkte jeg til et parti som ønsket å være anderledes. Kristelig Folkeparti. Partiet har gitt meg fritt spillerom innen sine programgrenser. At jeg med min nysjerrighet har trådt over slike grenser både i tanker og handlinger har hittil ikke resultert i eksklusjon. Jeg har for eksempel vært en ivrig talsrepresentant for nedleggelse av fylkeskommunen. Partiet av motsatt mening. Har til og med ikke fått kjeft for det.
Jeg digger dette partiet som kan se både til venstre og høyre i politikken. Selvsagt et stor dilemma nå og da for partiledelsen. Hvem skal vi goblunke til. Det er tider i mitt liv jeg har tenkt at når partiet i høyeste grad viser i handling at " det høver best å hjelpa dei som treng det mest.": Da er Arbeiderpartiets kamp for solidaritet og for den jevne arbeiders kår en god samarbeidspartner for KrF. Men så er det til tider jeg syes partiet har opptrådt nærmest "Kristendomsfiendtlig", og da har valget vært lett. I dagens situasjon er jeg tilbøeyelig i min iver over å se til begge sider i politikken, dog med litt villrede. Men da det av og til kan se ut som ut som at hjertesakene for et kristent parti ikke ivarertas noe særlig fra de fleste partiers side , kan det kanskje være hipp som happ hvem samarnbeidsparteneren er . Må innrømme at jeg har litt besnæret av den kristne Ap-politikeren Jonas Gahr Støres frieri. I neste øyeblikk synes jeg Erna Solberg gjør en god jobb som statsminister, der hun også viser takter til å ta hensyn til samarbeidspartneren KrF.
Uansett hva partiledelsen i mitt parti til slutt havner hen etter høstens valg, blir KrF fortsatt mitt partii. For meg finnes det ikke noe bedre alternativ for å ivareta de verdier jeg setter spesielt pris på.
Og dermed ønsker jeg lykke til med valget, hva enn dere mine Facebookavenner velger hvem som bør styre vårt kjære Norge som et multikulturelt land. Spent også på om innvandrere finner fram i et antall av minst 18 partier å velge mellom.
Godt valg fra en medvandrer som respekterer alles partivalg i landet med gode lvevilkår- enten man ser til venstre eller høyre

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere