Odvar Omland

Alder: 98
  RSS

Om Odvar

Engasjert i kristelig virksomhet. For tiden formann i Kristent Mannsarbeid.Er leder av styret i stiftelsen Blå Kors Drammen. Totalavholdende siden 1950. Tidligere rådmann og har innehatt forskjellige kommunale og fylkeskommunale tillitsverv - vært vararepr. til Stortinget

Følgere

Kjære antibyråkrat!

Publisert rundt 3 år siden

Da jeg sluttet i Drammen kommune og ble pensjonist fikk jeg en hyggelig hilsen med på veien videre. I en avskjedshilsen startet en av politikerne sin tale slik: KJÆRE ANTIBYRÅKRAT.


 Den tittelen er den jeg synes best om å ha bekledt. Det kan jeg takke min oppdragelse i lensmannsetaten i 11 år etter siste verdenskrig for. Jeg lærte ganske fort at det er ingen regel uten unntagelse. Selvsagt må vi ha gode regler for de virksomheter som skal betjenes.Men det må gå an at ennten man er parkeringsvakt eller skal vurdere helseattest for bilførerkandidater å være tillatt og bruke skjønn.Det er det visst ikke i dag i nevnte tilfeller.
Som antibyråkrat vil jeg peke på den største antibyråkraten som jeg vet om, Jesus. I dagens søndagstekst får vi et bevis på det. Det kan vi lese om i Markus evangelium kapittel 2, 23 – 28. Jesus gikk sammen med disiplene langs kanten av en kornåker. På sabbaten. Da fikk han påpakning av regelerytterne, fariseerne. Som spurte : «Hvorfor gjør dere dette på sabbaten?» De fikk fikk et kontant svar. Jesus henviste til Kong David da han og mennene hans sultet. David gjorde noe som var forbudt. Han gikk inn i Guds hus og spiste av skuebrødene, som bare prestene hadde lov til. David ga også sine menn av skuebrødene. Og så føyde Jesus til :
»Sabbaten ble til for mennesket, ikke menneske for sabbaten.» Jeg synes pastor Kjell Gilbert treffer spikeren på hodet i sin betraktning av dagens tekst. Han siste setning lyder slik: «….reglene har ingen annen funksjon enn å lage rammer for et godt liv.» Er det noe rart at jeg likte å bli kalt antibyråkrat?

Gå til innlegget

Den kristne røsten

Publisert rundt 3 år siden

Fra tid til annen dukker det opp debatt om forholdet kristendom og poltikk. Mer kristendom i politikken? - Bland ikke kristendom og poltikk! - Bibelen rettesnor i poltikken?5.juli kan vi lese i Vårt Land at man vi ha kirkedebatt i Høyre. Altså den kristne kulturarv, som man snakker pent og pyntelig om uten at dette viktige verdigrunnlaget for Norge som nasjon ikke ser ut til å være særlig involvert dagens politikk. Når han noen sist nevnt Jesus i stortingsdebatten? Det var en professor som i sin tid pekte på Jesus som bedriftsherre. Heldigvis var han ingen partipolitiker. Men blant annet de fire evangeliene i Bibelen gir god anvisning også for dagens politikere. . I denne forbindelse drister jeg meg til å si at «de gamle er eldst». Og da tenker jeg så kort tid tilbake som til som til Inge Lønning. Som etter min mening var en god kristen kulturbærer, som virkelig lot sin røst høre. Ellers er det smått med «Lønninger». Derfor er det virkelig god grunn til å ønske partileder Knut Arild Hareide hjertelig velkommen til å få fres i målbæring av kristendommen, det vil si peke på den forrang som denne kulturarven har krav på . I det flerkultuelle Norge mener jeg og forhåpentlig mange med meg at det er nødvendig å være sikker på landets kristne ståsted. Og da med respekt for andre religioner. Lykke til Hareide. Med å heve røsten om det kristne tankegodset. Men for all del kristendommen skal ikke ligge an til å være hverken høyre- eller venstrevridd eller «tilhøre « noe politisk parti. «Her er ikke jøde eller greker..

Gå til innlegget

En kronglete vei videre?

Publisert over 3 år siden

I et overflodsamfunn er det neimen ikke så særlig lett for de politiske partiene. Sliter med lite medlemskap . Kommunikasjonen til velgerne er heller ikke lett. Mindre partier kjemper mot sperregrensen på 4%.

En av dem hadde dagsseminar om veien videre. Forresten overraskende at det møtte over 100 Krf-ere til landsseminar – de fleste pensjonister. Det dreide seg altså om Kristelig Folkeparti. Det startet med omvisning i Stortinget og en hilsen fra generalsekretæren Hilde Frafjord Johnsen.
Vi fikk et meget grundig og konstruktivt foredrag om regionale utfordringer sett fra fylkesmannens side, Valgerd Svarstad Haugland. Statens forlengede arm. Synes lite rasjonelt at den regionen Valgerd skal styre vil få «tre hovedseter» nemlig Oslo, Moss og Drammen som fylkesmannen «skal fly mellom» . Vel i politikken skjer det så mangt. Når det så gjelder den fremtidige veien for KrF var det partileder Knut Arild Hareide som selvsagt foredro den biten. . En engasjert Knut Arild. Han understreket at verdifundamentet skal ligge i bunnen i møte med endringene. Naturlig nok pekte han på KrF`s opplagte holdning mot sortering av mennesker. «Alle er 100 % gode nok.» . Han understreket at det kristne verdisynet ikke skal rokkes. Noen klar vei ut av partiets skrale tilslutning, kam man vel dog ikke si at talen ga godt svar på . Kunne vel heller ikke vente det, så lenge partiet strever med å få lagt fram en sakstrategi for deretter å bestemme samarbeidsveien. Synes dette arbeidet kunne forseres.. Ellers kan det være fare for at velgerne sender partiet ut «i en enda dypere grøft». Heller ikke den sprudlende redaktør Magne Lerø klarte å peke å noen konstruktiv veikurs. Han holdt et engasjert og humørfylt foredrag om KRF - henvist til ørkenen eller finnes det et «lovende land»? Hadde noen tips, men la meg si det slik at jeg for hjem med fortsatt uvisshet om hvilken vei barometernåla vil ende til slutt. Men kan ikke la være å slutte dette epos uten å peke på partiets kamp for partiets kristne verdisyn. Og jeg digger Knut Arild som står på så «det gnistrer av og til». Ja, også takk for alt du faktisk har medvirket og fått gjennomslag. For mange saker. Og til slutt litt store ord: Landet vil bli fattigere og jeg vil sørge, dersom KrF «gikk på dunken».

Gå til innlegget

90 år

Publisert over 3 år siden

For noen år siden fikk jeg en telefon fra en psykiater. Blant annet skulle vedkommende fortelle meg at 90-åringer ikke skulle kjøre bil

 Til orientering var legen nettopp pensjonert fra en hukommelsesklinikk ved en av våre sykehus . Og sikkert hatt mange helsevurderinger av eldre folk og førerkort. La det være sagt man skal selvsagt ikke kjøre bil dersom man har helseskavanker, som kan bevises medfører en usikker bilfører. Men det bør kanskje være måte med alt. Det forekommer meg at det nå kan virke som 90-åringer, ja også 80-åringer får særskilt streng behandling. Stigmatisering? Det som er litt tragikomisk i denne sammenheng er vel at eldre ikke er de verste skadevolderne . Lege burde i sin vurdering av førerkortfornyelse ha anledning til å bruke et praktisk skjønn, ikke bare telle testpoeng. Slik jeg forstår det nå praktiseres. Tror for øvrig at de nåværende tester ikke alltid treffer blink. La merke til at en lege med godt kjennskap til helsekrav uttalte for en tid siden at det ikke finnes noen sikker vurdering av bilførerdyktighet. Siste instans som noenlunde brukelig skulle vel være kjørevurdering hos Statens vegvesen. Men det hjelper visst ikke om sensor der anbefaler fornyelse av førerkort. Hele prosessen blir da nærmest et «narrespill». Samferdsels- og helsepolitikere burde se litt nærmere på någjeldende rigide(?) forskrifter og deres praktisering. . Og ikke la hele problematikken ligge helt i hendene på leger. Jeg lurer nemlig på hvor mange avslag på fornyelse medfører at helsen går raskere ned for bakke ved førernekt? Etter forlydende sitter det i dag nok mange eldre med «klump i halsen». Hvor mange av disse har fått berettigede avslag? Tråkker nok en del i salaten med mine betraktninger, og innrømmer at jeg setter det hele på spissen - av den enkle grunn at jeg ønsker en seriøs nyvurdering.
Odvar Omland
En gammel biltraver
Asker
odvar-o@online.no

Gå til innlegget

Noen vei ut av uføre

Publisert over 3 år siden

1945 – 2018. 73 år i samme parti – KrF – Fortsatt digger jeg dette partiet med de verdier partiet står for og som de burde vært kjent for, nemlig at det «høver best å hjelpa de som treng det mest.»

 

 Den som har fulgt med i historien fra frigjøringsdagene er ikke i tvil om at innsats på dette området med basis i de kristne kjerneverdier har etter forholdene hatt god gjennomslagskraft. Men det ser ut til at man nå ikke klarer å «selge seg selv» overfor velgerne lengere. Bare skarve 4%.. Hvorfor ikke? Har sans for de kommentarer politisk i redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle kommer med i dag om «De rådvilles vinter.» Det dreier seg om Ap og Krf. Om Krf skriver han at «KrF er i en dramatisk situasjon. velgerne, medlemmene og de tillitsvalgte splittet i synet på hvilken vei partiet skal ta – til høyre eller venstre.» Stanghelle mener at det er et stort paradoks at KrF ikke appellerer til flere i en tid der stadig flere både tørster etter verdier og kjenner på frykt for et samfunn der bioteknologi og andre utviklingstrekk kan uthule menneskeverdet. Det er jo rom for Krf i Norsk poltikk, sier han videre. Bare de greier å finne fram til det. Så langt den politiske redaktør. Hittil har man dessverre ikke funnet lyset i tunnelen. Tilsynelatende bare rotet det til for seg. Jeg satt og hørte en del på det som kom frem på landskonferansen til partiet med ca. 350 deltakere forleden. Og satt nettopp og lyttet på talen til stortingsrepr. Hans Fredrik Grøvanunder årsmøtet til Akershus KrF. Solid tale om hva partiet har gjort og gjør. Men ut over det? Lite krutt.
Når det gjelder de to nevnte samlingene merket jeg altså ikke noen kime til fengende skikkelig vei videre.Kanskje vi må vente på den KrF-ungdommen som etter hvert trer fram? Håper dog at strategisamtalene ved seminar og ellers i tiden framover kan gi et svar man klarer å selge til velgerne . Det som jeg synes er litt pussig at partiets organer fortsatt tviholder på å være et sentrumsparti. Er helt alene. Hyggelig med vippeposisjonen i denne perioden. Men den varer neppe evig. Derfor bør man før jo heller finne fram til å samarbeide med en av de to virkelige maktalliansene i stortinget. Legger ikke skjul på at den ikke-soialistiske siden vil jeg foretrekke, og forhandle seg inn i nåværende regjering. Dog lar jeg også min veterannese skue mot begge leire som levelige. Men bestem dere så snart som mulig.!!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere