Oddbjørn Johannessen

Alder: 65
  RSS

Om Oddbjørn

Cand.philol., amanuensis i nordisk litteratur, Universitetet i Agder.

"Kristelig" CV: Døpt i statskirken, Gikk på søndagsskole i Guds menighet på Vegårshei, Gikk på Yngres i Indremisjonen. Engasjert i skolelagsbevegelsen. Utmeldt av statskirken som 19-åring i 1974. Døpt i pinsebevegelsen samme år. Aktiv soldat i Frelsesarméen ("fanesersjant" og søndagsskolelærer) 1972-1978. Samtidig aktiv i Norges Kristne Arbeideres Forbund. Vil i dag ikke gi livssynet mitt noen merkelapp, men er innbitt motstander av alle former for livssynsmessig tvang og skråsikkerhet.

Følgere

Kjønnsdelte SV-møter

Publisert over 4 år siden

Jeg har, med stigende undring, lest i diverse medier at SV har funnet det nødvendig med kjønnsdelte formøter på landsmøtet sitt.

I første omgang tenkte jeg at dette måtte være et eklatant eksempel på "fake news".  Det var det ikke, viste det seg.  I forkant av hovedmøtene har visst partiet i flere år hatt en halvtimes formøter for hvert kjønn. 

Ordningen skal angivelig være feministisk begrunnet, selv om partiet også framhever at menn kan profitere på dette. Kvinnene, særlig de unge og uerfarne, skal kunne "pep-talke" litt i forkant for å ruste seg til å møte mennenes hersketeknikker.  Hva skal mennene snakke om på sine formøter, tro?

Kjønnsdelingen fikk sterk støtte av kommentator Aksel Braanen Sterri i Dagbladet i går, som avslutter forsvaret slik:

Så kan en innvende at det å dele inn etter kjønn opprettholder et bilde av kvinnen som det svake kjønn. De som vil se det slik, kan selvfølgelig gjøre det. Men som feminister har vært klar over lenge, det å anerkjenne at kvinner og menn møter ulike standarder, er første steg på veien til reell kvinnefrigjøring. Så lenge kvinner og menn behandles ulikt, kan vi ikke late som om kjønn er uten betydning.

Den påstått feministiske begrunnelsen uttrykkes enda tydeligere av partileder Audun Lysbakken (sitert fra Bergens Tidende):

– Vi er et feministisk parti, og det innebærer å være bevisst på hvordan en del usynlige strukturer fungerer. Dette gjør vi for å ha et inkluderende landsmøte.

Denne saken er blitt heftig diskutert i sosiale medier de siste par dagene, og jeg har da registrert at et stort antall av dem som har ristet kraftigst på hodet av hele greia, har vært kvinner.  Det bør vel være et tankekors for det selverklærte feministpartiet?

Gå til innlegget

Som gammel bokanmelder i avis er jeg et stykke på vei "oppdradd" til å oppfatte bøker som ferskvare. Som litteraturlærer, derimot, lever jeg i et univers der ingen bøker har datostempel.

Jeg fikk plutselig en uimotståelig trang til å skrive noen setninger om ei bok som kom ut for to år siden, men som jeg av ulike grunner ikke har fått lest før nå.  Boka er Presten og ateisten – en brevdialog mellom presten Stian Kilde Aarebrot og ateisten Didrik Søderlind.  Det som aktualiserte min leseforsømmelse, var et sterkt og personlig innlegg av Didrik Søderlind i Verdidebatt.no nylig med tittelen Nåden er andre mennesker (på et vis en liten fortsettelse av dialogen i boka).

Begge brevskriverne investerer mye av seg selv i samtalen, noe som gjør dialogen dem imellom til en helt annen form for utveksling enn dem vi møter i kommentarfeltdiskusjonene.  Det resulterer i en konstruktiv dybdesamtale som riktignok tydeliggjør forskjeller – men som i enda større grad demonstrerer at vi mennesker sannelig også er nokså like i vår felles eksistensielle streben.

Boka er herved sterkt anbefalt for alle som interesserer seg for livssynsdialog.  Selv leste jeg den i stigende grad som en spenningsbok i løpet av noen lørdagstimer.  Jeg fikk rett og slett ikke lagt den fra meg før den var ferdiglest.  Kanskje ble jeg hekta på en spesiell måte, siden jeg i ulike faser av livet har "vært" både presten og ateisten.  Jeg kunne dermed på sett og vis også oppleve boka som en diskusjon med meg selv.

Presten og ateisten er et utmerket eksempel på at det faktisk er mulig å føre en sivilisert, vennlig og personlig dialog over livssynsgrensene - og i tillegg innrømme at vi har noe å lære av hverandre. Noen nødvendige forutsetninger må imidlertid være til stede: En genuin interesse for den andre - og evnen til å lytte.  En slik samtale ville trolig ikke vært gjennomførbar på samme måte mellom fundamentalister.

Det dialogiske er for øvrig her også understreket ved at boka er utgitt av Vårt Land forlag og Humanist forlag i fellesskap. 

Slikt trenger vi mer av!

https://vimeo.com/114922622

 

Gå til innlegget

Trump og pressen

Publisert over 4 år siden

Trumps anstrengte forhold til pressen tok en ny og alvorligere vending i dag.

I sin 50 minutter lange tale til en vennligsinnet forsamling på den årlige CPAC-konferansen i dag, hamret Trump nok en gang løs på den delen av pressen han hevder produserer "fake news".  Forsamlingen av "konservative aktivister" (det lyder noe nær en selvmotsigelse) jublet og klappet.  Hele seansen kunne minne om et karismatisk vekkelsesmøte, og da Trump sveipet innom Hillary Clinton i et par setninger, ropte forsamlingen taktfast:  "Lock her up!"

Trump gikk langt i å hevde at det burde være forbudt for pressen å benytte anonyme kilder, noe som i så fall – dersom han virkelig mente det seriøst – ville bety en sterk begrensning i utøvelsen av kritisk journalistikk.  Og i etterkant av dagens konferanseprogram, sørget Trumps pressetalsmann Sean Spicer for at flere av de mediene presidenten har beskyldt for å produsere "fake news", ble utestengt fra en pressebriefing i Det hvite hus.  Det gjaldt bl.a. kjente medier som CNN, The New York Times, BBC og Politico.  I protest mot denne avgjørelsen valgte Associated Press og TIME å holde seg borte.

Trumps insistering i talen på at ingen elsker det første tillegget i den amerikanske grunnloven (det som omhandler ytringsfrihet) høyere enn ham, står ikke til troende.  Trumps forhold til pressen begynner å likne det vi er vant til å forbinde med paranoide diktatorer.  Og det lover definitivt ikke godt når hans sjefsstrateg, den høyreradikale Steve Bannon, nylig uttalte i et intervju at forholdet mellom Trump og pressen ikke kom til å bli bedre framover, snarere tvert om.

Gå til innlegget

Graham-støtte forvitrer

Publisert over 4 år siden

Jeg ser av et oppslag i dagens papirutgave av Vårt Land at flere sentrale kristenledere nå trekker sin støtte til den norske invitasjonen av evangelist Franklin Graham.

Både Arnfinn Løyning (pastor og tidligere synodeformann i Den Evangelisk-Lutherske Frikirke), Svein Granerud (leder av Normisjons arbeid i Norge) og Hermund Haaland (utviklingsleder i den kristne tankesmien Skaperkraft) sier nå at de ikke lenger kan stå bak kampanjen.  De begrunner det med Grahams sterke støtte til president Donald Trump, en støtte som ikke var like allment kjent på det tidspunktet Graham-aksjonen ble planlagt.

At disse tre nå reviderer sine oppfatninger på bakgrunn av ny kunnskap, synes jeg det står respekt av.  I en fellesuttalelse fra Arnfinn Løyning og Svein Granerud henvises det til uttalelser fra Franklin Graham som kan «tolkes som både politisk og kristent begrunnet støtte til presidenten».  Dette finner de to svært problematisk.  Og Hermund Haaland sier til avisen:  «…da jeg var i USA i forbindelse med den store, nasjonale bønnefrokosten i forrige uke, fikk jeg et stadig sterkere inntrykk av hvor aktivt Franklin Graham har støttet Trump og hvor langt han har gått i sin støtte.  Da tippet det over for meg».

Vårt Land har også snakket med generalsekretær i Stefanusalliansen, Hans Aage Gravaas (som ikke har vært blant innbyderne til kampanjen).  Han summerer opp noe av det problematiske med Graham-invitasjonen med utgangspunkt i evangelistens påstand om at Gud står bak valgutfallet i USA:  «Teokratisk tankegang finner ingen støtte i Det nye testamente (…). Enkeltpolitikere og deres støttespillere bør være varsomme med å guddommeliggjøre egne valg eller å påberope seg Guds særskilte støtte i politiske prosesser».  Kloke ord.

De gjenværende støttespillerne bak Graham-kampanjen kommer i stor grad fra pinsekarismatiske sammenhenger.  Ja, hva er det med karismatikere og Trump?

Også enkelte politikere står bak invitasjonen av Franklin Graham – bl.a. Svein Harberg (H) fra Aust-Agder.  Han kommenterer saken slik til Vårt Land:  «- Dette er en underlig debatt.  Jeg skjønner ikke problemstillingen».  Nei, det er ikke en underlig debatt – men en underlig reaksjon fra en stortingspolitiker som jeg ellers kjenner som en fornuftig mann.

Gå til innlegget

«Guidet av Gud»

Publisert over 4 år siden

Pinsemenigheten Filadelfia i Kristiansand arrangerer i disse dager åpningsuke for sitt gigantprosjekt med det litt kryptiske navnet «Q42» - et kirkebygg til den nette sum av 600 millioner kroner.

Filadelfia Kristiansand ("Q42")Strengereid forsamlingshus

I et større oppslag i Vårt Land karakteriserer faglig leder i den kristne tankesmia Skaperkraft, Hermund Haaland, byggeprosjektet som «et utslag av gründertenkning i god Hans Nielsen Hauge-tradisjon».  Dette kommer jeg tilbake til.

«Q42» er blitt noe mer enn et kirkebygg.  Hovedsalen med plass til 1400 mennesker skal også kunne brukes som konferansesenter – Sørlandets største i sitt slag.  I tillegg huser bygget restaurant, 11 hotellrom, medieavdeling, treningssenter, trivselssenter for eldre og 71 selveierleiligheter.  Ifølge pastor (og tidligere bankmann) Øyvind Valvik er det beregnet at salg av leilighetene skal dekke halvparten av utgiftene.  For øvrig er det litt opp til Gud hvordan resten skal finansieres, så vidt jeg forstår – men menigheten har de siste par årene fått god drahjelp av Jan Hanvold og Visjon Norge, har vi tidligere kunnet lese i diverse medieoppslag.

Apropos visjon: Dette har åpenbart vært et kjernebegrep for menigheten i de 20 årene drømmen om dette bygget har fått vokse seg stor – og pastor Valviks nylig utgitte bok om realiseringen av drømmen har da også fått tittelen «Guidet av Gud».

Fra én side sett framstår «Q42» som et vellykket samarbeid mellom Gud og Mammon – men jeg er personlig nokså usikker på i hvilken grad Hans Nielsen Hauge bør blandes inn.  Han var riktignok en driftig gründer ved siden av sin predikantvirksomhet, men han var samtidig en forsiktig mann som hadde «Gudsfrykt med nøysomhet» som ledestjerne.  «Gevinsters Aand fordærver endog gode Hierter», kunne han si.  Økonomisk fortjeneste måtte aldri bli et mål i seg selv, men handelsvirksomhet skulle «ophjelpe den ringe Mand» til å kunne stå på egne ben.

Nå skal jeg på ingen måte mistenke ledelsen i Filadelfia Kristiansand for å ha andre motiver enn de åndelige.  Det har jeg ikke grunnlag for.  Jeg må likevel få si at jeg undrer meg over den tilsynelatende business-aktige måten en kristen menighet tenker ekspansjon på – og særlig over henvisningen til «Gud» i en slik sammenheng. 

Protestantisk dissenterkristendom har sannelig forandret seg i løpet av 2-3 generasjoner, og jeg må igjen tenke på mitt gamle bedehus, som nylig ble solgt til boligformål for under en million.  Det har jeg forresten tidligere mimret over her:

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11648651-bedehus-til-salgs

Det er ikke fritt for at jeg faller i tanker over hvilke refleksjoner min fattige oldefar og de andre medlemmene av Guds Menighet på Vegårshei ville ha tenkt om de hadde kunnet se inn i framtida.  I 1907 satte de opp det enkle forsamlingshuset sitt på dugnad.  Jeg er overbevist om at de også mente seg «guidet av Gud» i realiseringen av sitt lille prosjekt – men Han hadde antakelig ennå ikke lært seg «to think big»…

 

Lenke til oppslag i Vårt Land:

http://www.vl.no/nyhet/pinsemenighet-satser-600-millioner-i-ny-pinsekirke-1.909667

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere