Oddbjørn Johannessen

Alder: 65
  RSS

Om Oddbjørn

Cand.philol., amanuensis i nordisk litteratur, Universitetet i Agder.

"Kristelig" CV: Døpt i statskirken, Gikk på søndagsskole i Guds menighet på Vegårshei, Gikk på Yngres i Indremisjonen. Engasjert i skolelagsbevegelsen. Utmeldt av statskirken som 19-åring i 1974. Døpt i pinsebevegelsen samme år. Aktiv soldat i Frelsesarméen ("fanesersjant" og søndagsskolelærer) 1972-1978. Samtidig aktiv i Norges Kristne Arbeideres Forbund. Vil i dag ikke gi livssynet mitt noen merkelapp, men er innbitt motstander av alle former for livssynsmessig tvang og skråsikkerhet.

Følgere

Donald Trump har startet sin rundreise til flere land - og i dag trådte han ut på den røde løperen i Saudu-Arabias hovedstad.

Ifølge New York Times fikk Trump en entusiastisk mottakelse. Kongen møtte ham på flyplassen (noe han unnlot å gjøre da Obama besøkte landet) - og det ble viftet med store plakater som viste bilder av Trump og kong Salman.

Deretter mottok "the Donald" Saudi-Arabias høyeste utmerkelse - en "fredsmedalje" (!) i gull "for sin innsats for å styrke bilaterale forhold og spre stabilitet i verden" (sitat NRK).

Det er så man nesten ikke tror det man leser.  Lettere blir det ikke når man så blir informert om at en viktig hensikt med besøket er at Trump skal signere våpenavtaler med dette bøddelregimet til en verdi av nesten 1000 milliarder kroner!

Og neste stopp?  Israel...

Gå til innlegget

Sterri-debatten

Publisert over 4 år siden

Det er nå en rekke innlegg her i VD som har utgangspunkt i "Sterri-debatten"

Aksel Braanen Sterris utsagn om "fullverdige liv", Downs syndrom osv. har, naturlig nok, vakt oppsikt.  Det er derfor ikke underlig at det også reflekteres i et forum som bærer navnet verdidebatt.

Det er en viktig diskusjon som nå føres, men det ville, synes jeg, vært en fordel om de forskjellige innleggene her i forumet kunne vært samlet i en eller to tråder - i stedet for at nye reaksjoner og innspill kommer som separate innlegg.  Jeg forstår at dette nok skjer fordi de fleste hovedinnleggene opprinnelig har vært publisert i papiravisen, men det burde likevel være mulig å redigere dem inn i eksisterende tråder.  I hvert fall de innleggene som er utformet som direkte svar på tidligere innlegg.

Gå til innlegget

Oppstandelsen – noen "kjetterske" tanker

Publisert over 4 år siden

Jesu oppstandelse regnes for å være et helt avgjørende dogme i kristendommen, men hvor sannsynlig er det at det her dreier seg om en historisk hendelse?

Vår beste kunnskap sier oss at en fysisk oppstandelse fra de døde er en umulighet. Det sannsynlige er knyttet til hva som er historisk troverdig - og i forbindelse med påstanden om en fysisk oppstandelse fra de døde også om hva som er biologisk troverdig.

En mer fordomsfri – eller "fritenkersk" - måte å nærme seg problematikken på, kan være å skille mellom historiske, religiøse og metaforiske sannheter.  Jesu oppstandelse kan oppfattes som en religiøs sannhet, selv om den ikke er historisk sann – som et mysterium som bare troen kan gripe. Den kan også oppfattes metaforisk. Det kommer jeg tilbake til – etter en liten omvei.

Den danske filosof og etiker Mogens Pahuus har i boken Livet selv (forlaget Philosophia, Århus 1993) presentert en "livsfilosofisk" tolkning av kristendommen som han innledningsvis kaller "et forsøg på at formulere en konsekvent ikke-metafysisk tolkning af kristendommen. En immanent gudsforståelse".  I et av kapitlene omtaler han, delvis parafraserende, den tyske teologen Herbert Braun (en av Rudolf Bultmanns elever) bl.a. slik (s. 116-117):

"Braun vil ikke sige, at det er meningsløst, når det i traditionen siges om Jesus, at han var Guds søn, og at han er opstanden fra de døde, og at han som den Guds søn, som døden ikke kunne fastholde, besidder en tidløs magt. Men han vil sige, at sådanne udtryk. altså f.eks. opstandelse, er en 'gammelkristelig udtryksform og ydermere en omverdensbetinget udtryksform, hvori man formulerer den autoritet, som Jesus vandt over mennesker. Vi kan i dag ikke opfatte denne udtryksform som forpligtende for os selv. Men den autoritet, som disse udtryksformer tilskriver Jesus, kan meget vel være bindende for os i dag'."

Og i et senere avsnitt:

"Derfor bør vi tage os i vare for at spørge om et menneske kristelighed og dømme om denne ud fra, om han anser Jesus for Guds søn eller tror på Jesu opstandelse - for nu at nævne de mest yndede testspørgsmål. Og bliver vi selv spurgt ud på denne måde, skal vi ikke ængstelig vige tilbake, men svare klart: I den bogstavelige betydning, hvori disse titler bruges i Det nye Testamente, kan jeg ikke overtage dem. - Skulle jeg overtage dem, da måtte jeg sammen med dem overtage antikke tænke- og forestillingsformer. Og det kan jeg ikke".

Herbert Brauns forståelse av oppstandelsen ligger, dersom jeg tolker det rett (men nå er jo ikke jeg teolog) et sted mellom det religiøse og det metaforiske - og her skiller han og Mogens Pahuus lag.  I Pahuus' "livsfilosofiske" kristendomsforståelse forstås det mirakuløse i evangeliene konsekvent metaforisk.  Gud er en metafor for "Livet selv", og forestillingen om Jesu oppstandelse må følgelig også bli et metaforisk anliggende. 

Om jeg så, i forlengelsen av Pahuus' tenkning, skal foreslå en måte å tolke Jesu oppstandelse metaforisk på, kan det for eksempel se slik ut:

Dersom Gud tolkes som en metafor for "Livet selv", kan den historiske personen Jesus forstås som en reformator med et nytt og revolusjonerende budskap om hvordan "vi mennesker er ubetinget og udelt krævet eller forpligtet i forhold til andre mennesker" (Pahuus, s. 115).  Og begrepet "nåde" kan forstås som den "grundtanke (…) at vi mennesker lever ud af en uudtømmelig rigdom i vort liv, som vi ikke har os selv at takke for, men som kommer til os, uden at vi har gjort os fortjent til den" (op.cit.).  Jesu oppstandelse - livets seier over død og destruksjon – kan da tolkes som et meget sterkt, billedlig uttrykk for at noe må dø for at noe nytt skal vokse. "Livet selv" er livets mening.

Gå til innlegget

Hodeløst av Utdanningsdirektoratet!

Publisert over 4 år siden

I Vårt Land kan vi i dag lese at bibelskolen til IMI-kirken i Stavanger, Acta, nettopp har fått Utdanningsdirektoratets godkjenning til å starte to nye linjer til høsten.

"Acta Helbredelsesskole" og "Acta Profetiskole" heter IMI-kirkens to nye studietilbud, som altså nå er lovet statsstøtte.  Utdanningsdirektoratets avgjørelse er hodeløs og ubegripelig.  Vi kan i Vårt Lands oppslag om saken blant annet lese følgende:

På profetiskolen skal elvene lære seg å «lytte til Guds stemme inn i folks liv og situasjoner». Helbredelsesstudiet innebærer blant annet undervisning i helbredelse i Skriften og kirkehistorien, samt hvordan imøtekomme den syke. Sistnevnte inkluderer 120 timer med praksis med blant annet evangelisering og helbredelse i Stavangers gater. Elever får også øve seg på hverandre og i IMI-kirkens gudstjenester.

Her er det mye som kunne vært kommentert, men la meg gripe fatt i det mest kontroversielle:  Helbredelsespraksis på gatene i Stavanger.  Studentene skal altså, som en del av studiet, gå ut i Stavangers gater og teste ut sine ferdigheter i "guddommelig helbredelse" – med statens godkjenning!

Nå er det ikke første gangen denne menigheten, som i utgangspunktet er en luthersk indremisjonsmenighet, har skapt hoderystende undring. For noen år siden ble 14-åringer sendt ut på gatene i forbindelse med den såkalte Impuls-konferansen for å øve seg på helbredelse.

Ja, det er virkelig grunn til å sette mange store spørsmålstegn ved hvordan de ansvarlige i Utdanningsdirektoratet har hatt tenkt i denne saken.

Lenke til Vårt Lands oppslag:

http://www.vl.no/nyhet/far-statsstotte-for-utdanning-i-helbredelse-og-profeti-1.952049

Gå til innlegget

Ekteskap til besvær

Publisert over 4 år siden

Jeg har med en viss undring registrert hvor mye energi som det siste året er blitt brukt i Den norske kirke på krangel om vielse og ekteskap.

Det har vært skrevet spalte opp og spalte ned om hvem som kan (eller ikke kan), bør (eller ikke bør) få gifte seg i kirken.  Som utmeldt av Den norske kirke for 43 år siden, er jeg vel ikke meningsberettiget, men jeg tillater meg likevel å undre meg over all energien som de ulike fraksjonene velger å investere i denne saken.  Ja, man kan faktisk få et inntrykk av at ingen saker er viktigere.

Det ville sannsynligvis ha senket støynivået om kirker og livssynssamfunn hadde blitt fratatt vigselsretten.  I en del andre land – bl.a. i Frankrike – er det kun borgerlig vigsel som er juridisk gjeldende.  Så er det opp til hvert enkelt brudepar om de i tillegg ønsker seg en bestemt livssynsmarkering av ekteskapsinngåelsen.  Det er ryddig – og dessuten det mest logiske, siden et ekteskap jo i bunn og grunn er et juridisk kontraktsforhold.  Det samme gjelder mange samboerskap.

Så vil det sikkert oppstå en del situasjoner der de nygifte ikke tilfredsstiller ulike trossamfunns trange nåløye for å få Guds velsignelse over forholdet – men alle ville i det minste bli likebehandlet i forhold til selve ekteskapsinngåelsen.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere