Oddvar Tveito

Alder: 61
  RSS

Om Oddvar

Følgere

Barn i gudstjenesten

Publisert over 5 år siden

Premisset for at barn gis en spesiell rolle i gudstjenesten er ikke noe annet enn for voksne: Det må understøtte gudstjenestens hensikt. Det fungerer oftest helt fint. Det som bryter rytmen er som regel en voksen som skal kommentere barnas deltakelse

Heid Leganger-Krogstad formidler i Vårt Land 20. august viktige anliggender for gudstjenesten: Barns deltakelse må ikke bli en forestilling. Gudstjenestens rytme må ikke forstyrres. Barn er grunnleggende rituelle. De er glade i nattverden. At de ikke forstår alt, hindrer dem ikke i å glede seg over det de er med på.

Mine tanker om dette tar utgangspunkt i spørsmålet: Hva er en gudstjeneste? I en gudstjeneste sitter vi vendt fremover mot et alter. Alteret er et symbolsk uttrykk for Guds tilstedeværelse. Man kommer altså for å møte Gud, sammen med andre. Alt som skjer i gudstjenesten må understøtte dette. En gudstjeneste er ikke et sted hvor man skal bli underholdt. Det er noe man deltar i. En eventuell opptreden må altså understøtte gudstjenestens hensikt. 

Det er i denne sammenheng man må vurdere det å la barn ha en spesiell rolle i gudstjenesten – enten det er i tradisjonelle liturgiske roller eller mer ad-hoc pregede initiativ som f.eks. utdeling av 4-årsbok. Det må understøtte gudstjenestens hensikt. Min erfaring er at barn gjør liturgiske oppgaver i gudstjenesten på en måte som bidrar til nettopp dette, til å berike mitt møte med Gud. Barn tenner et dåpslys med et kroppsspråk ingen voksne kan få til. De formidler en lesetekst på en måte ingen voksne kan. De uttrykker sjenanse og stolthet i det de mottar en 4årsbok – altså det sant menneskelige. Man berøres av slikt – og kan derigjennom gjenkjenne noe i sine følelser som kan tolkes som Guds nærvær.

Gudstjenesten er også en prosess man går igjennom, uttrykt i liturgiens ulike ledd. Det er derfor gudstjenestens rytme er viktig. Problemet med avvik fra gudstjenestens rytme, er gjerne ikke barnas deltakelse, men de voksne, som stopper opp for å introdusere og kommentere barnas deltakelse. Det er de voksne som går inn med forestillingens vokabular – ikke barna. Det forstyrrer rytmen. Barna fungerer godt i seg selv, uten ytterligere kommentering eller forklaring fra voksne. Og så må man ha øvd, slik at man er trygg. Det kan være spesielt krevende i kortere ad-hoc pregede trosopplæringstiltak som Lys Våken, Tårnagent o.l. Men at trosopplæringen knyttes til gudstjenesten, er så viktig at da får vi heller tåle litt haltende rytme et par ganger i semesteret.

Barnekor åpner så å si alltid opp for Guds nærvær i meg. Barnas sang formidler den trygghet og glede troen kan gi. Den trygghet jeg som gudstjenestedeltaker lengter aller mest etter. Jeg er alltid litt gladere hver gang barnekoret har sunget. Mon det er et møte med Gud? Klok er den prest som lar barna gå og sette seg etterpå uten å kommentere, fordi hun er trygg på at barnas sang står støtt på egne bein – som en del av gudstjenestens rytme.

Gå til innlegget

Kan vår tid fostre en Lønning?

Publisert over 5 år siden

Brødrene Inge og Per Lønning er kanskje de to menneskene jeg har beundret mest. Nå er de begge borte. Det som er virkelig trist, er at det er vanskelig å se for seg at slike mennesker skal fremstå i vår tids offentlighet.

Brødrene Inge og Per Lønning er kanskje de to menneskene jeg har beundret mest. Nå er de begge borte. Det som er virkelig trist, er at det er vanskelig å se for seg at slike mennesker skal fremstå i vår tids offentlighet. De var anakronismer allerede mens de levde, og nå er de utenkelige. Den verdikonservative, brilliante Inge Lønning ble i sin tid vraket av partiet Høyre til fordel for enda en kremmersjel. Som om de (og vi) ikke hadde nok av dem.

Offentligheten har ikke lenger plass for Lønning-typens interesse for de lange(somme) resonnementene. Twitter-formatet setter nå standarden. Man vil ha hardtslående konklusjoner. Resonnementene bak fremstår som irrelevante. Spør du folk hvorfor de mener som de gjør, ser de uforstående på deg. I beste fall henviser de til magefølelsen. At en eller annen er en dust. Jeg føler av og til at jeg er født minst 50 år for sent. Som en liten anakronisme – i all beskjedenhet.

Men dog – vår tid er likevel den til nå beste å leve i. Vi respekterer mangfold på en helt annen måte enn før. Vi forstår intuitivt mye bedre hva barn trenger av oppmerksomhet og respekt. Vi reagerer oftere med magen når noen blir plaget. Så får vi heller leve som best vi kan med det forbaskede Twitter-formatet.

Problemet med denne teksten er forøvrig at den har for mange konklusjoner som ikke understøttes av resonnementer eller argumentasjon.

Gå til innlegget

som ikke holder seg til saken, og derfor reduserer lesbarheten av ellers interessante meningsutvekslinger.

Et av Verdidebatts fortrinn fremfor mange andre nettfora, er at det har bidragsytere som kan skape interessante meningsutvekslinger i kommentarene under et hovedinnlegg. Det er imidlertid et økende problem at kommentarene under et hovedinnlegg i liten grad relaterer seg til hovedinnlegget. Alt for mange benytter anledningen til å lufte sin kjepphest, uansett hva temaet er i hovedinnlegget. Og det oppstår fort endeløse krangler som er helt uinteressante for den som var interessert i det tråden opprinnelig handlet om. Det er neppe grunn til å håpe at vennlige oppfordringer om å holde seg til saken vil ha noen effekt. Mitt forslag er derfor at verdidebatt får utviklet mulighet for å filtrere bort skribenter som forsøpler diskusjonene. Dette vil gi en betydelig forbedring av lesbarheten. Slik det er i dag, må man ofte scrolle forbi tiltalls irrelevante innlegg for å finne de skribentenes kommentarer man er interessert i. Det beste ville vært å kunne fjerne en skribent bare i et innlegg, da vedkommende gjerne kan være lesverdig et annet sted. Er det for komplisert, gi oss mulighet for å ta bort alt fra skribenter man ikke ønsker å lese.

Gå til innlegget

Dritthøst!!

Publisert rundt 10 år siden

Det er verre nå – å leve med tapene etter 22.juli.

De første ukene var det svart fortvilelse  og varme klemmer. Vi opplevde over natten at fellesskap bli sterke. Lokale fellesskap hvor vi kunne få nærhet og varme. Et nasjonalt fellesskap som uttrykte samhold på tvers av det som skiller oss. 

Etterhvert er hverdagen kommet tilbake. Nå går vi mer hver for oss igjen.  Mer alene. Og vi tenker fortsatt på dem vi mistet.

Det nasjonale samholdet er det lite igjen av. Det er erstattet av den sedvanlige krangelen om hvem som bør skjerpe seg. Om hvem som har skyld i det som skjedde. Det måtte jo komme. Vi får være glade for den pausen vi fikk – for det samholdet vi fikk oppleve.

Jeg skal ikke klage. Det var ikke jeg som mistet dattera mi. Det var ikke mitt barn som mistet storesøstera si. Men jeg har sett det skje med noen jeg er glad i. 

På en måte skulle jeg ønske at hendelsen ikke ble til en debatt. Til det er den for uhyrlig. Og tapene for brutale. 

Gå til innlegget

”Jeg vant! Dessuten var ikke jeg med!”

Publisert nesten 11 år siden

Vårt Lands kampanjejournalistikk om norsk asylpolitikk overfor konvertitter ble torsdag avsluttet (?) med en ikke-sak som ble forside-sak.

Faktagrunnlaget er at forsvarer og aktorat teller seire og tap i retten ulikt. Overraskende? Neppe. På forsiden blir dette likevel til ”Asyladvokaten som nedkjemper staten” – med stort bilde av kjempen.

Alle som har barn har opplevd dette. ”Jeg vant! Nei, jeg vant.” Eller for å sitere et av min sønns store gullkorn – han var 4-5 år: ”Jeg vant! Dessuten var ikke jeg med!”

Er det lov å håpe at Vårt Land nå igjen kan konsentrere seg om det de vanligvis er relativt gode på: Å gjøre sine lesere klokere?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere