Tor-Olav Foss Baldersheim

Alder: 43
  RSS

Om Tor-Olav Foss

Følgere

Demagogens fortelling

Publisert nesten 9 år siden

Et av hovedproblemene med fortellingen til Peder "Fjordman" Jensen er at den reduserer samtidshistorien til en giftig historie om fiender og svikere.

Et av de store stridstemaene her inne de siste dagene har vært den beryktede bloggeren Peder ”Fjordman” Jensen. Med tanke på de åpenbart ekstreme politiske posisjonene han står for, skulle man forventet at diskusjonene raskt endte med konsensus om at det var ille, men så har dessverre ikke skjedd.

Jeg har stilt meg spørsmål om hvorfor? Første bekymring som dukker opp går på hans ekstreme ideer om raser, etnisk renskning og politisk bevæpning. Kan disse ha støtte fra så mange?

Nei er svaret de fleste gir, men hva kan det da være? Jeg har måttet tenke meg nøye om og min antagelse er at det handler om fortellingene han serverer. Det siste tiåret har mye vært skrevet av mange om temaene innvandring og islam, men det som skiller Peder Naustvold Jensen fra andre er at han over tid har bygget opp en helt bestemt fortelling. Det er denne jeg tror mange har funnet forførende, deriblant Anders Behring Breivik, som tok tingene ut til en slags ytterste konsekvens.

Hva handler så fortellingen om?

Først og fremst handler fortellingen om at innvandring fra den muslimske verden i intensjon og i konsekvens er en form for tredje muslimske invasjon av Europa, etter arabernes erobring av Spania og tyrkernes erobring av Balkan og det sydlige Ukraina. Muslimene blir i denne fortellingen sett på som aggressive okkupanter og alt fra terrorhandlinger til kriminalitet sees på som uttrykk for jihad og en slags lavintensitets borgerkrigstilstand, som ikke vil ende før en ny Karl Martell eller Jan Sobieski jager dem ut.

For Fjordman og hans nærmeste er det at så ikke har skjedd, et uttrykk for et svik fra en amerikansk-europeisk elite som ønsker å ta makten fra nasjonalstatene og innføre et slags globalt byråkratistyre. Disse elitene anklages for å ha inngått avtaler med den arabiske verden som på sikt skal føre til et Eurabia, der europeere over tid vil ende opp med status som dhimmier, det vil si borgere med begrenset rettsvern.

Felles med deler av den amerikanske høyresiden (Buchanan m.fl.) mener de videre at Europa og Vesten er svekket og at dette skyldes kulturelle forhold, mer enn økonomiske og politiske. For dem er det etterkrigstidens ånd som er problemet, en ånd de betegner som kulturmarxisme, ettersom de ser på det som et resultat av planmessig infiltrasjon fra kommunister på universiteter, i pressen og andre steder i samfunnet.

Det samlede budskapet er så bygget på over tid, med stadig sterkere retorikk og med økende hat og forakt, men selv om dette er åpenlyst ille for de fleste, så ligger kjerneproblemet ikke her. I et nøtteskall så er historien til Fjordman en fortelling med en ytre fiende og en indre sviker, et budskap som er svært så giftig.

Gå til innlegget

Langsiktige prosesser i Midt Østen?

Publisert rundt 9 år siden

Urbanisering, utdannelse og fallende fødselstall kan komme til å endre landene betydelig.

Et av de mest interessante spørsmålene man kan stille seg i dag handler om hva som kommer til å være fremtiden for Europas naboland i sør og sørøst. Hvordan vil Algerie, Egypt, Iran og Tyrkia utvikle seg på litt lengre sikt?

Kan man se på endringene i disse samfunnene på samme måte som man kan se på hva som skjer eller har skjedd i resten av verden? Vil det være så at kraften i det som skjer, helt ned på familienivå, vil være så stor at landene vil være vesensforandret i løpet av få tiår? Min antagelse er ja, og her vil jeg skrive kort litt om hvorfor.

Fremdeles leves livet mange steder slik det tradisjonelt har vært, på landsbygden, i store familier og med relativt stabile omgivelser, men de siste generasjonene har opplevd en kraftig urbanisering, endrede familieforhold og i økende grad blitt eksponert mot nye ideer og tenkemåter.

Hvor langt denne endringen har kommet varierer fra land til land, men trenden er den samme. I Egypt bor ennå flertallet på landsbygden, mot 1 av 3 i Algerie, Iran og Tyrkia. Ser en på fødselstallene per kvinne så er de store barnekullenes tid på mange måter forbi. I Egypt skal tallet ligge et sted mellom 2,5 og 3,0, litt avhengig av hvilken kilde man henter fra, noe som er kraftig ned fra over 7 som det lå på for noen tiår siden. I de andre tre landene rapporteres det at tallene skal ha falt til rundt eller under 2,1 som er det som må til for å opprettholde befolkningsstørrelsen på lengre sikt. Ser man på utdannelsesnivået i de ulike landene vil man se et lignende bilde, med Egypt som landet som henger etter med mye analfabetisme.

Tallene er interessante i seg selv og det er verdt å reflektere på hva endringene de vitner om vil kunne innebære.

Urbanisering og utdannelse er kanskje de enkleste å se effekter av. Begge deler løser opp tilknytningsbånd til tradisjonelle leve- og tenkemåter. Gjennom utdannelse og de jobbene som gjerne følger med, blir en eksponert for flere ideer og man trenes opp i å evaluere dem opp mot hverandre.

Kulturelt tror jeg likevel det som skjer i familiene er vel så viktig, ettersom familien på mange måter er samfunnets byggestein nummer én, uansett hvor man er i verden. Følgelig vil endringer her fort kunne føre til store endringer i samfunnet ellers.

Som nevnt er perioden med store barnekull per kvinne nå over. Selv om befolkningsveksten ennå er stor, så handler det nå mest om at det er få som er veldig gamle og at de mange unge menneskene stifter egne små kjernefamilier.

Ikke bare er barnekullene på vei nedover, det skjer endringer i ekteskapene også. I Egypt, som i resten av verden, ser en også at stadig flere gifter seg senere. Mange gifter seg heller ikke i det hele tatt, noe stor arbeidsledighet delvis kan forklare, men mer oppsiktsvekkende er det at hvert tredje muslimske ekteskap ender med oppløsning i løpet av det første året. Det er et oppsiktsvekkende høyt tall og det alarmerer mange egyptere.

Hva innebærer så disse tingene? Ganske mye, tror jeg. De lavere barnetallene vil indirekte løse opp mange av båndene som per i dag eksisterer. Med færre fødsler blir det færre søsken, noe som i neste trinn også vil gi færre søskenbarn, onkler og tanter for den enkelte. Det betyr at det blir færre nære som man har rundt seg, enn hva som har vært vanlig. På godt og vondt blir det ikke lenger like mange som bryr seg om hvordan man har det, hva man gjør eller hvordan det måtte reflektere på familien.

Legger en alle disse tingene sammen, høyere utdannelse, bor i by og få slektninger, så er det i sum en oppskrift på at individene blir mer løsrevet fra det som har vært av bånd, tilhørighet og tilknytning.

Dette vil både kunne ha positive og negative effekter. Den enkelte blir mer overlatt til seg selv, mer alene og mindre bundet av normer og regler. Det kan fort gi flere individuelle problemer og større sosial oppløsning, men også føre til større endringer i tankemønster, som på sikt vil kunne gjøre landene likere vår del av verden.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Urbanization_by_country

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_and_dependent_territories_by_fertility_rate

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_literacy_rate

Gå til innlegget

Ta debatten tilbake fra de ekstreme

Publisert rundt 9 år siden

Etter de siste dagers forestillinger i retten er det kanskje på tide å trekke pusten og begynne å reflektere litt dypere og videre.

Først hva er det vi har sett?

For noen dager siden startet det med et sett med vitner som har knyttet massemorderen opp mot ideologiske univers som alle havner under fanen høyreekstrem eller fascistisk, for å vise at han ikke hadde sugd tingene av eget bryst.

Mye var i og for seg kjent, men så er heller ikke stridstemaet i den offentlige debatten om han er høyreekstrem, men mer om hvilke/hvor mange ideer som faller inn, hvor utbredte disse er og om sammenhengene med debatten generelt.

Neste sett med vitner var mer broket, men en del ser ut til å ha som rolle å være eksempler på det nevnte over. Spesielt en gjorde da også en helhjertet innsats på å ta en slik rolle, selv om det i utgangspunktet ikke var gitt på forhand og han kanskje ikke helt hadde sett for seg det resultatet selv.

Denne personen hadde blitt opphøyet til sakkyndig, men basert på det han fremførte blir det trolig lenge til neste gang. Det var et særdeles lite overbevisende foredrag, som nå ligger ute på hans blogg i form av en Power Point fil, der referansene tenderer til å være obskure, irrelevante eller tatt ut av kontekst. I tillegg snakket han igjen om rase og om hvitt selvhat.

I tillegg til ham hadde flere rolle som vitner, deriblant en kombinert odinist og nazist, som på blant annet har kritisert Breivik for å ikke støtte Hitler. Dess mindre som sies om han dess bedre.

En tidligere NDL-leder var også invitert. Selv hadde han brukt litt tid på å oppdage at hans nærmeste politiske omgangskrets i NDL dels bestod av dobbeltagenter fra Tjen Folket og dels av en gruppe mennesker som nekter å ta avstand fra massemord av tenåringer, men da han gjorde det kom han seg ut. I dag hevder han hardnakket at han langt fra er rasist, ”for islam er ingen rase.”

Selvsagt har ikke disse foredragene gått upåaktet hen. Gule forholdt seg saklig i sin kommentar til den første, men hvordan øyebrynene ikke løsnet da han himlet skjønner jeg ikke. Andre har vært mindre tilbakeholdne.

Thomas Hylland Eriksen, lenge verbal skyteskive blant innvandringsmotstandere på nett, benyttet anledningen til å snakke om reptilhjerner i VG. Det kjentes sikkert godt å skrive, men den kan knapt sies å ha hevet den offentlige debatt spesielt mye.

En annen som la heller ikke listen spesielt høyt var AUF-leder Eskil Pedersen, som sammenlignet diskusjonspartnere i de tusen hjem med Tore Tvedt.

Trolig ser mange ser nå sitt snitt til å ta igjen for tidligere angrep og får få protester når de smeller til, i særdeles ikke etter at det har vært slike forestillinger, men spørsmålet er om det er riktig måte å gå frem på?

Kanskje er ikke fokuset på de ekstreme det viktigste? Kanskje handler det mer om å involvere et bredere publikum og få en bedre debatt, som handler både om premisser og mål, og gjennom det marginalisere dem?

I så fall tror jeg at måten å gå frem på fremover er ved nyanseringer og åpnere refleksjoner, så det blir tydelig hvilke avveininger som ligger bak de ulike posisjonene.

 

Gå til innlegget

Ondskap søker ideologi?

Publisert over 9 år siden

Nå er rettsaken for alvor kommet i gang, med monsteret i tale. Gruen rykker i mot på nytt. Bare det å se fremtoningen og lese en del av forklaringene. Det nærmest setter seg i kroppen og pulsen banker stresset.

Ennå er det tre måneder igjen, men alt nå begynner det å dannes et inntrykk hos meg at det så kalte ”politiske budskapet” kun er staffasje og pynt.

Der han sitter og blir spurt ut om ulike tema fra sitt eget liv svarer han med løgn, overdrivelser og unnvikelser. Gjelder samme fenomen for det høyreekstreme hos ham også?

Jeg vil ikke se bort fra muligheten for at så er tilfelle. I sin ”forretning” drev han med falskneri. Tilsvarende er hans kompendium er klipp og lim fra andre. Ser en på det han selv har skrevet, så synes det å være en mangel på koherens, noe som i mye mindre grad er tilfelle hos noen av hans ekstreme ideologiske idoler, med Fjordman som det viktigste eksempelet.

Kanskje spørsmålet mer om hva det var som gjorde at han ble tiltrukket av dem, snarere enn om det var ideologien som drev ham videre?

Jeg tror i hvert fall selv, at dette først og fremst handler ondskap som middel til selvhevdelse. I den sammenheng er enkelte ideologier langt mer egnet enn andre, så han fant nok det han lette etter, men var politikken den underliggende årsaken? Eller var den mer et påskudd som muliggjorde det som lå der latent?

Gå til innlegget

"Den saudiarabiske journalisten Hamza Kashgari skrev på Twitter at profeten Muhammed er hans likemann. Nå risikerer han dødsdom."

Skriver Fri Tanke i sin artikkel om ham og samme fremstilling kan leses i the Guardian og flere andre aviser:

http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=8753

 

Selve saken handler om en ung mann som skrev til Muhammed på Twitter i Saudi Arabia. Det skulle han ikke gjort, for nå risikerer han dødsdom.

Saken har fått internasjonal oppmerksomhet, blant annet fordi Interpol er anklaget for å ha hjulpet Malaysia med å få ham sendt til Saudi Arabia, under dekke av at han var terrorist.

En gruppe på nett er opprettet for å hjelpe ham. Denne er internasjonal. Dessverre rapporteres det at saudiske medlemmer nå arresteres.

Samtidig er det en annen og langt større gruppe som vil ha hevn over Hamza Kashgari. Denne er på arabisk og tross gjentatte klager nekter Facebook å slette den. Nå er har hackere gått til spam-angrep.

Via google translate kan man lese innholdet. Man må bare kopiere teksten først. Den aktuelle gruppen og deretter oversettelse av gruppens navn:

https://www.facebook.com/groups/kashgre/

http://translate.google.com/#auto|en|%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%20%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5%20%D9%85%D9%86%20%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9%20%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%B1%D9%8A

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere