Tor-Olav Foss Baldersheim

Alder: 43
  RSS

Om Tor-Olav Foss

Følgere

Peter fra Egypt

Publisert over 10 år siden

Islam er i kraftig fokus over hele verden. Takket være moderne kommunikasjon som satellitt-TV og Internett, med nettsider, artikler videoklipp og debattfora, spres ideer og synspunkter raskt. Temperaturen er høy, for det er mye som står på spill.

Det har som kjent skjedd en radikalisering hos muslimer av min generasjon. Islamistene er på politisk fremmarsj i land som Tyrkia og Egypt. Samtidig finnes det de som hevder at millioner av muslimer som skal ha forlatt islam til fordel for kristendommen, i tillegg til alle de som lever sekulært.

I Frankrike nå ble antall muslimer mellom 18 og 50 år rapportert til 2,1 millioner. Barn, ungdom og middelaldrende kommer i tillegg. Tallene ble betegnet som lavere enn ventet, men var basert på egenrapportering av religion og ikke på etnisitet.

Det kan også nevnes at det hevdes at Islam er blitt upopulært blant unge persere, både i USA og Iran, mye takket være Khomeini, mens i Kabylia i Algerie skal kristendommen være på fremmarsj. Dette er noen av områder der Islam angivelig er under press, men som kjent er det livsfarlig å konvertere fra Islam. Når det i tillegg også er en propagandakrig som raser, er det vanskelig å anslå omfang.

Det diskuteres uansett mye på nett. Beskyldninger hagler ofte mellom muslimer og andre. I Norge ser man det i ulike nettfora (som dette). Flere har også vært kastet ut av både desi.no og islamnet.no etter å ha skrevet ting som har falt i dårlig jord. (For ordens skyld: Jeg er ikke blant dem).

Ofte har debattantene funnet sitater i koranen og hadith, som de så har brukt for hva de de har vært verd. Tilsvarende foregår også mange andre steder i verden, muslimskdominerte land inkludert.

Ta for eksempel Egypt, det største og viktigste arabiske landet, der sunnimuslimenes viktigste universitet også befinner seg. Dette landet har som kjent en lang kristen historie også, med en betydelig kristen (voldsutsatt) minoritet. Hvor mange de utgjør, er uklart. De offisielle tallene på 10 % er nok med hensikt for lave og det er heller ikke gitt at alle kristne står frem. Sikkert er det at mange av dem gløder for sin tro og gjerne vil overbevise muslimer også, fortrinnsvis uten å risikere liv og helse.

En av de som har valgt å ta diskusjonene er en eldre prest, Zakarias Peter, som bor i skjul utenfor Egypt. Han har et TV-program og dette skal ha gjort ham til Islams fiende nr 1...

Vedlagt følger en artikkel som omhandler ham og deretter et klipp.

http://www.nationalreview.com/articles/223965/islams-public-enemy-1/raymond-ibrahim?page=1

http://www.youtube.com/watch?v=4HXX2fO8pM4

 

Gå til innlegget

En politisert kirke?

Publisert over 10 år siden

Er kirken blitt for sterkt påvirket av sosialistis tankegods, slik at den er blitt en aktør og er på vei bort fra sine tradisjonelle synspunkter? Spørsmålet rettes til verdidebatt.

I den svenske valgkampen og ikke minst rett etterpå, ble kirken brukt poltitisk. Prester med partitilhørighet fikk holde taler, der Sverigedemokraterna ble kritisert. Det hele endte med skandale, ved at partiets riksdagsmedlemmer marsjerte ut under en preken. Noen var kanskje fornøyd, men jeg syntes det hele ga en flau smak i munnen.

Lengre vest rives den anglikanske kirken innvendig. Det er blitt så ille at katolikkene har begynt å fiske etter konservative anglikanske prester, som synes kirken er blitt for liberal. Det er til og med en mulighet for at kirken splittes, for anglikanere i land som Nigeria er konservative og er misfornøyde.

Siden jeg selv ikke er religiøs, har jeg ikke satt meg inn i alt av hva de strides om og har ei heller gjort meg opp sterke meningene om stridene. Til gjengjeld har jeg litt bedre kjennskap til Norge. Min fornemmelse har vært at biskopene har vært politisk utvalgt og dermed ofte mer liberale eller venstreorienterte, enn mange av de vanlige, aktive kirkemedlemmene.

Hvor tydelig dette kan være, var jeg ikke klar over, før jeg helt nylig kom over en kronikk av Anders Ulstein, på det nykonservative nettstedet document.no. Her beskrives en kirke som ligger tett opp til SVs partiprogram. Tekstene endres til og med bort fra det personlige og over i en mer marxistisk retning, samtidig som Jesus nærmest blir fremstilt som en politisk aktør, noe han ikke skal ha vært.

Jeg synes temaet er viktig, så jeg kunne tenke meg å høre hvordan dere som er lesere her inne vurderer det. Dere har tross alt bedre kjennskap til dette enn meg.

http://www.document.no/2011/03/en-menighet-for-venstresiden/

 

Gå til innlegget

Ny trend, kristendommen hylles av politikere?

Publisert over 10 år siden

For to dager siden fulgte Sarkozy opp sin kritikk av multikultur med å hylle Frankrikes kristne arv.

Sarkozy har nå hyllet den kristne arven i Frankrike. Han kaller dens arv for fantastisk, både hva gjelder kultur og sivilisasjon. Han understreker videre det sekulære og for noen uker siden kritiserte han multikultur.

Dette er synspunktene som han synes å dele med Merkel og Cameron, som begge også har kritisert det siste fenomenet og understreket betydningen av et felles verdisett. Merkel fremhevet kristendommen og det ble sagt at hun talte med glød.

Tilfeldig eller ikke, så har Ole Borten Moe også nettopp betonet sin kristne tro. Kynikere kan mene at mye av dette er politisk begrunnet. Kanskje kan de ha rett, men i så fall kan det skyldes et trendskifte i befolkningen. Selv er jeg ikke religiøs, men betydningen av den kristne arven har likevel for alvor begynt å gå opp for meg og dette har særlig skjedd de siste månedene.

 

http://www.youtube.com/watch?v=-z59FVqolgg

 

PS!  Som en kuriositet kan nevnes at det kinesiske vitenskapsakademi har vært på studietur i Europa, i et forsøk på å forstå hvordan vår verdensdel vokste frem og klarte å skape den moderne verden. Konklusjonen de etter hvert skal ha kommet frem til, er at kristendommen var den viktigste forklarende faktoren.

http://www.ionainstitute.ie/index.php?id=1336

 

Gå til innlegget

Vil skifergass gjøre Vesten energiuavhengig?

Publisert over 10 år siden

De siste årene har Vesten begynt å utnytte sine enorme skifergassressurser. De politiske implikasjonene er lovende.

Peak oil synes å være en realitet, både i Norge og resten av verden. Dette har hardnet spillet om energiressurser, spesielt olje og gass, og har gitt autoritære land som Russland, Iran og Saudi Arabia gode kort, men nå i det siste har det dukket opp noe som kan forandre energibalansen.

Gassprisen har allerde stupt i USA og den har falt i resten av verden, for man har klart å få kommersiell utnyttelse av enorme skifergassressurser.

Teknologien er dessverre ikke uten miljømessige faremomenter. Det brukes kjemikalier og det er risiko knyttet til å hente ut gass fra jorden under bebygde strøk, men om dette vil være til hinder for betydelig utnyttelse på sikt er usikkert, for de økonomiske og politiske konsekvensene er positive, om enn kanskje ikke for Norge, så for vesten generelt.

For det er enorme ressurser som finnes, både i USA og Europa. Potensielt vil disse kunne frigjøre vår verdensdel fra utpressing, både fra Russland og fra Midt Østen. Forhåpentligvis vil det også kunne gjøre det globale spillet som pågår om energiressursene i den muslimske verden, fra Sudan til Turkmenistan, mindre viktig.

Formodentlig vil også strømregningene falle.

 

http://www.aftenposten.no/okonomi/utland/article3456279.ece

http://www.businessinsider.com/oil-has-joined-the-past-ng-is-the-future-2011-2

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704709304576124133487805272.html

 

Gå til innlegget

Kristendommen spres, men er det den samme?

Publisert over 10 år siden

Her er en artikkel som bør være av interesse. Den forteller om den nye kristendommen som vokser frem i resten av verden, delvis på toppen av gamle tradisjoner og forestillinger.

Det er lett å glemme at kristendommen opprinnelig ikke er fra Europa og har eksistert andre steder i verden lenge. Lokale kulturelle, åndelige og politiske forhold spiller inn, som det har gjør og har gjort oss oss.

I Europa er det er mulig å lage en forenklet tredeling langs historiske linjer, der katolikker/anglikanere er det vestlige Roma, ortodokse er det østlige Roma og lutherske protestanter er germanske stammer.

Når kristendommen nå spres for alvor i Afrika og Kina: Hva vil det si at den blir adaptert av lokale kulturer?

Hva skjer teologisk? Vil kristendommen bli mer mystisk? Blir den strengere? Kan nye elementer komme til å påvirke kristendommen?

Hva skjer samfunnsmessig, i verdi- og identitetsspørsmål? Hvilke implikasjoner har spredningen av kristendommen? Hva vil det bety at de kristne fra sør flytter nordover?

Hva skjer politisk? Blir globale allianser påvirket? Vil kristne afrikanere finne sammen? Hvordan vil et eventuelt kristent Kina bli? Vil de ulike kirkene være universelle eller lokale?

Her er en artikkel åpner opp temaet. Den er lang og inneholder mange momenter, så den må lesten leses flere ganger. Kanskje kan det lages en oppsummering. Uansett hadde det vært interessert å høre refleksjonene til andre her på forumet.

 

http://www.brusselsjournal.com/node/4693

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere