Nils-Petter Enstad

Alder: 67
  RSS

Om Nils-Petter

Forfatter og frilansskribent - blogg: www.enstadmedia.blogspot.com
Tidligere offiser i Frelsesarmeen.
Utgivelser (utvalg):
Et parti for verdier og resultater. Østfold KrF gjennom 70 år (2015)
Gospelsangeren Elvis Presley (2015)
En liten slumsøster lå og skulle dø. Om Frelsesarmeen i nordisk skjønnlitteratur (2014) -
Døden i baksetet - bakgrunnshistorier om gospelsanger og -sangere (2013) -
Sommeren som endret Norge. Om dannelsen av John Lyngs regjering (2013) -
Vårherres sporhunder - om Frelsesarmeens ettersøkelsesarbeid (2012),
- I milla seg og himlen - en vandring i Alf Prøysens religiøse landskap (2010) -
Sverd eller kors? Kristningen av Norge som politisk prosess (2008).

Følgere

Siv Jensen og tilliten

Publisert over 2 år siden

Et mantra fra Siv Jensen har gjerne vært at Frp er i regjering for å føre Frp-politikk. Noen innbydelse til samarbeid er jo ikke den typen bastante erklæringer, men når hun krever en slik rett for seg selv sier vel vanlig folkeskikk at hun også må innrømme andre den samme retten. Ikke desto mindre går hun nå ut og erklærer at hun har mistet tilliten til KrF.

                Hvorfor?
                Fordi KrF forbeholder seg retten til å føre KrF-politikk, og det utenfor regjeringen. Og de gjør det.
                I 2014 foreslo regjeringen at de som handler taxfree kan bytte ut tobakkskvoten sin med mer vin. Forslaget ble vedtatt fordi Venstre sikret flertall for det. Siden har det vært et valg, Venstres stemmer er ikke lenger nok til å sikre flertall for noe som helst. Partiet har dessuten forsvunnet i skyggenes dal ved å bli en del av Solberg-regjeringen. Og nå har flertallet i Stortinget bestemt at fra 2020 skal man ikke ha denne retten lenger.
                En mindretallsregjering må alltid regne med å gå på noen nederlag. Det er en del av parlamentarismens lover; dette som også kalles demokrati. For å vri litt på Berthold Brecht: En regjering som ikke kan godta det nasjonalforsamlingen bestemmer, må finne seg en annen nasjonalforsamling.
                Reaksjonene fra noen av Frps mest synlige og høyrøstede stortingspolitikere har vært som forventet. Men så treffer også Stortingets vedtak partiet på et av deres aller ømmeste punkter: Ideen om at alkohol er noe som skal flyte så fritt og så stridt som mulig her i landet.
                Etter planen skal Frp sette seg ned og drøfte med KrF muligheten for at sistnevnte skal bli en del av Solberg-regjeringen. Det er KrF som sitter med nøkkelen til flertallet i Stortinget. Det kan Siv Jensen mislike så mye hun vil; det er slik norske velgere har bestemt at det skal være.
                I en regjering skal partiene være enige om politikken sju dager i uka, 24 timer i døgnet. Da er det et dårlig utgangspunkt å furte i mediene og si at man ikke har tillit til den som vipper vektskåla den ene eller andre veien.
                Med et slikt utgangspunkt er det kanskje like greit å droppe hele prosjektet?                

Gå til innlegget

Flukten fra abortargumentet

Publisert over 2 år siden

Abortloven ble et tema i debatten om KrFs linjevalg denne høsten. Den som spilte ut abortkortet var nestleder Kjell Ingolf Ropstad. På basis av noe som framstår som lite mer enn litt uforpliktende small-talk mellom ham og statsministeren slo han svært bombastisk fram at det nå forelå det han kalte «en historisk mulighet» til å få en endring av abortloven i skjerpende retning.

Noen av oss forsto allerede der og da at dette var en bløff. Men Ropstad gjentok sitt mantra gang på gang, og fikk også følge av andre med samme egentlige agenda som ham: Å få KrF inn som en del av Solberg-regjeringen.

Det var ikke gått mer enn ett år siden Ropstad, som alle andre blant KrFs stortingskandidater, gikk til valg på at det ikke var aktuelt å gå inn i regjering med Frp.
                Med abortutspillet sitt må Ropstad ha trodd at han her hadde en sak som oppveide den eneste, klare forpliktelsen han hadde gått til valg på: Ikke regjere med Frp.
                Og knepet virket. Flere hang seg på, blant annet KrFU-leder Martine Tønnesen og den kristne avisa Dagen. Godt hjulpet av grovt manipulerende prosedyrer i utvelgelsen av delegater til det ekstraordinære landsmøtet, der Kristiansand KrF og Rogaland KrF står fram som de verste eksemplene, ble det et knapt flertall for Ropstads linje ved det ekstraordinære landsmøtet i november.
               
Men dermed kom også regnskapets dag.
                Ropstad skulle innkassere gevinsten i et lotteri der det ikke finnes noen premie. Ingen av de tre partiene han vil inn i regjering med er interessert i å flytte så mye som et komma i abortloven. Det gjelder også statsministerens parti. Dermed var flukten fra abortargumentet i gang. Ropstad kom med svevende uttalelser om betydningen av «helheten», KrFU-lederen mente at abortsaken aldri hadde vært noe «ultimatum» og på lederplass i Dagen ble høyst hypotetiske muligheter for ubetydelig semantisk kosmetikk i lovteksten framstilt som «gjerdestolper».
                Ropstad gjorde et halvhjertet forsøk på å vise muskler ved å ymte om at det kunne brukes «partipisk» i abortsaken. Han vet, som alle andre, at det er liten og ingen tradisjon for partipisk i de tre regjeringspartiene, like lite som det er noen tradisjon for det i KrF.
Det eneste abortutspillet fra Ropstad og statsministeren har ført til, er dermed at abortdebatten er skrudd minst ti år tilbake i tid. Det både kunne og burde vært unngått. Det ufødte liv fortjener bedre enn det man har sett denne høsten fra begge sider av «fronten».
                Flukten fra abortargumentet full gang. Underveis kan man med fordel også droppe tanken om at KrF har noe å hente ved å gå inn i den regjeringen Erna Solberg leder nå.


Gå til innlegget

Abortlov og forhandlinger

Publisert over 2 år siden

Ragnhild H. Aadland Høen fra Oslo KrF har større tro på kompromissviljen i de tre regjeringspartiene når det gjelder endringer i abortloven for å få KrF med i regjeringen (VL 27. oktober) enn jeg har.

Hun kommer nok til å bli skuffet.

Jeg tror Ragnhild Høen og jeg er enige om at dagens abortlov er en tragisk lov og en ulykke. Selv små innstramminger i den vil være skritt i riktig retning. Jeg vet like godt som henne at både statsministeren og helseministeren kan tenke seg slike innstramminger/endringer/justeringer.

Men det er altså ikke de to som skal avgjøre dette.

Og selv om det – og allerede her er vi langt inne i illusjonens verden – likevel skulle bli enighet om slike justeringer i det forhandlingsutvalget som regjeringspartiene og KrF må sette ned, skal en slik avtale godkjennes i tre ulike stortingsgrupper. Det kommer den ikke til å bli. Ikke i noen av dem. Det tror jeg både statsministeren, helseministeren og KrFs nestleder vet. Sett i det perspektivet blir «uforpliktende pludring» en dannet beskrivelse. Jeg ser nok for meg langt krassere uttrykk som ville vært like dekkende.

Så skriver Ragnhild Aadland Høen at dersom kompromissviljen i regjeringspartiene ikke er så stor som hun håper/tror «kan KrF med god samvittighet gå i regjering med de rødgrønne».

Det synes jeg var et oppmuntrende signal. Det er mulig det er det som må til for at KrF skal komme der partiet hører hjemme: i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Nils-Petter Enstad, KrF-medlem

Gå til innlegget

Abortloven ligger ikke på bordet

Publisert over 2 år siden

Det har klart å feste seg et inntrykk hos mange mennesker at endringer i abortloven er ett av dem temaene som ligger på bordet dersom KrF skulle finne på å gå i forhandlinger med tanke på å gå inn i Solberg-regjeringen.

Det som har utløst denne frykten hos noen og håpet hos andre er noe uforpliktende pludring statsministeren har kommet med angående dette tema. Ballongen ble skutt ned omtrent i samme øyeblikk som den ble sluppet, men rakk likevel å feste seg hos mange.

Det må derfor slås fast: Abortloven ligger ikke på bordet i noen eventuelle regjeringsforhandlinger mellom KrF og de tre regjeringspartiene. Ingen av disse partiene, inklusiv statsministerens eget, ønsker å flytte på så mye som et komma i abort-loven. Langt om lenge kom også statsministeren selv på banen: Utspillet var ikke ment slik som det er blitt oppfattet.

Bare så det er sagt: Jeg ville ikke ha noe imot at abortloven ble strammet inn. Men det skal mer til en litt uforpliktende pludring fra en statsminister i panikk for at det blir tent noen forventning om at så vil skje.

Likevel ser vi at både KrFU-lederen og KrFs nestleder fortsetter å holde liv i dette utopiske håpet.

Det er bare statsministeren selv som kan svare på hva som var tanken bak et slikt utspill. Hun må ha visst at det aldri ville komme noe som helst ut av det, annet enn støy og usikkerhet. Og det var kanskje hele ideen bak det?

Gå til innlegget

Ufullstendige fakta

Publisert over 2 år siden

Sveinung Seljås fra Åmli mener jeg opererer med «alternative fakta» i min beskrivelse av forholdet mellom KrF og Høyre. Selv opererer han med påstander som er så ufullstendige at jeg er usikker på om de i det hele tatt kan kalles «fakta».

At han begrenser begge de periodene som kan kalles KrFs «storhetstid» til én periode hver gang, er ille nok. Det var i begge tilfeller snakk om to påfølgende perioder. For begge de to tidsbolkene ser det ut til han tror dette bare handlet om én sak hver gang. Dette er også feil; så feil at det ville kreve et svært langt svar å forklare hvorfor det er slik.

Så går han i bue utenom det som er mitt hovedpoeng: At det faktisk er stor avstand mellom KrF og Høyre, og har vært det også tidligere. Eller jeg ville latt være å skrive om det.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere