Svein Ole Hansen

Alder: 65
  RSS

Om Svein Ole

Jeg er en bahá'í

Følgere

Jo, absolutt

Publisert over 4 år siden
Anders Ekström – gå til den siterte teksten.
Judarna har ingen och kommer aldrig att få någon egen väg att komma tillbaka till fadershuset. Jesu ord gäller lika för alla, lika för Israels hus, lika för Juda hus och lika för hedningarna; "....... ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

Du skulle bare ha visst hvor nært du er i det du skriver, men det siste stykket som er igjen for mange kristne å gå (for kristne som skriver slik som deg) synes å være mer enn de fleste vil gi seg i kast med - forunderlig nok, besværet og målet tatt i betraktning.

Når det gjelder begrepene Sønnen og Faderen så gir disse begrepene mening i vår menneskelige virkelighet. Begrepet Sønnen kjenner de fleste som har lest om Jesus fra hans Evangelium. Begge begrepene tilhører en profetisk virkelighet i det Sønnen profeterer om et fremtidig komme av en Menneskesønn som manifesterer Guds herlighet eller en Menneskesønn som var forventet å komme i sin Fars herlighet. 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Joh. 14:6.

Å komme til Far på denne jord er å anerkjenne Sønnens ord så lenge Far ikke hadde manifestert sitt jordiske komme, men anerkjenne og tro Far når følgende skjer:

For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort. Mat. 16:27.

Den samme situasjon er fremhevet mange ganger av evangelistene. Blant mange skriftsteder også følgende:

Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Mat. 25:31,32.

Det er for dette administrative sete jødene fra langt, langt tilbake i tid har vært utvalgt. Nødvendigvis må da jødene ha et eget land for at Menneskesønnens komme i sin Fars herlighet skal kunne bli oppfylt og Dommens dag kunne bli innledet og videreført.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Kjetil Mæhle – gå til den siterte teksten.

I følge Apg 1:24 er det Herren som vet hva som bor i et menneske sitt hjerte. Så hjertet vårt kan ikke du eller andre dømme eller se inn i. Kun Herren kan det. 

Kristne vil nok ikke ha noe med Bahá'u'lláh å gjøre. Det er gitt oss et navn å bli frelst ved å det er Jesus Kristus.

Nei, selvsagt kan ikke jeg se hva de kristnes hjerter er klargjort til, men om kristnes ord og handlinger er i samsvar med deres hjertets status, synes ikke forventningen om Menneskesønnens komme i sin Fars herlighet å være det kristne er mest opptatt med å søke i vår tid.

I din kommentar overser du nettopp det jeg i mitt korte innlegg poengterte.

Med Evangeliet viste Jesus vei frem i tid til det komme jeg har nevnt. Det kristne synes å gjøre (i alle fall de kristne jeg jeg kommuniserer med) viser vei bak i tid til Jesus som eneste frelse. Den som skulle komme i herlighet i fremtiden var selvsagt en annen Menneskesønn enn den som var ved Jesu ord.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden

Bare slik at min første kommentar på denne tråden kan få litt oppfølging, vil jeg skrive følgende. Hele beretningen som angår Jesu død, dødsriket, graven tom, engelen ved graven, oppstandelsen osv. er rett og slett en allegori for den første menighetens (om vi kan bruke et slikt ord om de første som fysisk fulgte Jesus på jorden) tilstand etter Jesu død og inntil Jesu åndelige innflytelse oppsto igjen bredte seg blant dem.

 De kristne i dag kan redde seg på at det de hevder er allegorisk tale, men da er det som gjelder. Det går ikke å blande den allegoriske fremstilling jeg skriver om og på samme tid hevde at fremstillingen er en gjengivelse av det som virkelig skjedde med personen Jesus. Om det skjer blir forvirringen stor og det som skrives uforståelig. Det finnes mange eksempler på det her på dette nettstedet. 

Hos evangelistene finnes det rikelig med fremstillinger som peker i en allegorisk retning. Engelen ved den tomme grav - som gjelder et syn for de første som ble vekket fra dødsrikets og gravens mismot. Dødsriket som angår fysisk levende mennesker, men som i dette tilfellet angår desillusjonerte mennesker som har mistet relasjonen til Gud. Og fremstillingen av Tomas tvil - som vitterlig ikke er slik man vanligvis gjenkjenner et kjært menneske.


Med vennlig hilsen Svein-Ole

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
For som det heiter i trusvedkjenninga vår: "…….døydde og vart gravlagd, for ned til Dødsriket, sto oppatt tredje dagen, for opp til Himmelen…"  Jesus for ikkje opp til Himmelen dødsdagen, men ned til Dødsriket. Dit reiste også røvaren og vart der saman med alle andre døde. Men Jesus sto opp tredje dagen og for til Himmelen.

 

I en kommentar i en annen tråd skrev jeg noe sånt som at «hva i all verden hadde Jesus i dødsriket å gjøre». Årsaken til den noe spesielle formuleringen kom etter en ordveksling der det ble hevdet at Jesus skulle ha dratt ned til dødsriket. DET GJORDE HAN IKKE. Grunnen til at jeg avviser det så bastant, kan du finne i versene fra Job. Dødsriket var for de som IKKE hadde lyst til å kjenne Guds vei. Det dreide seg om fysisk levende mennesker som IKKE fulgte Guds vei. Med andre ord er det fysisk levende mennesker som levde like etter Jesus død oppmerksomheten bør vies mht dødsriket.

 

De synger til tromme og lyre

          og jubler til fløytetoner.

De nyter sine dager i lykke

          og går til dødsriket uten smerte.

Men til Gud sier de: «Gå fra oss!

          Vi har ikke lyst til å kjenne din vei.

Hvem er Den veldige, hvorfor skal vi tjene ham?

          Hva får vi igjen for å påkalle ham?» (Job 21:12-15)

 

 

Dersom du ser mitt poeng, kan vi samtale videre. Hvis ikke trenger vi selvsagt ikke å føre noen dialog.

 

Med vennlig hilsen Svein-Ole

 

PS. Uthevet i halvfet skrift av meg

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden

Fint at vi kan avslutte med vennskapelige ord. Alt godt ønsker jeg for deg videre.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere