Svein Ole Hansen

Alder: 65
  RSS

Om Svein Ole

Jeg er en bahá'í

Følgere

Publisert rundt 4 år siden
Å bryte loven fremkaller Guds vrede (Rom. 4, 15). Det betyr at Kristus ved sin lidelse og død bar Guds vredes dom istedenfor oss.

Hvordan kunne Menneskesønnen både være herre over sabbaten og underlagt loven? 

Det synes for meg som om du har tillagt Paulus ord og mening han ikke har skrevet når du hevder at Jesus bar Guds vredes dom istedenfor oss.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Gå til kommentaren

Publisert rundt 4 år siden

Og så går vi ett skritt videre. Slik jeg opplever disse tekstene og ordene trådstarter noe fryktsomt, men ofte trekker frem fra Koranen for å advare om islams innflytelse her i landet, tilhører ordene egentlig en spesiell type av guddommelig tale.

Til denne type tale kan vi også legge til følgende ord: 

Om ditt høyre øye lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg å miste én kroppsdel enn at hele kroppen blir kastet i helvete. Og om din høyre hånd lokker deg til fall, så hugg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg å miste én kroppsdel enn at hele kroppen kommer til helvete. Matteus 5:29,30.

Med andre ord beskrives denne type guddommelig tale ved å sette opp det folk flest vill kalle uhyrligheter for å gi perspektiver på viktigheten av å bevare Gudstroen til Herrens dags komme. 

Ikke ment som fysisk veiledning, for aller viktigst er innsikten og det trosstyrkende ved ordlyden. Med økt innsikt rundt «det som ville vært bedre enn …» skjønner den troende viktigheten av å bevare troen ren for de vantros innflytelse, å bli lokket til fall osv. og at det å beskytte sin Gudstro står over alt som kan fordunkle troens ledelys.


Med vennlig hilsen Svein-Ole

Gå til kommentaren

Publisert rundt 4 år siden

Ja jeg leste nettopp sura 3.7 Enkeltvers sier du?

Sura 9. 3-5 er  en hel historie. 3 vers som sier drep dem. Kanskje du kan tolke ordet drep i en annen betydning enn det vi oppfatter det som?

Den som tror på det kristne hevder om treenighet tror også at Johannes’ Åpenbaring er siste bok i Bibelen.

Den som tror på det kristne hevder om treenighet, tror ikke på Allah hvis sendebud åpenbarer:

De vil at dere skal være vantro, som de selv er vantro, slik at dere blir like. Slutt dere ikke til noen av dem, før de drar ut for Guds sak! Hvis de snur seg bort, så pågrip dem og drep dem der dere finner dem, og ta ingen av dem til venn eller hjelper,… (Sura 4:89).

Den som tror på det kristne hevder om treenighet, tror også Åpenbaringens ord om Jesu to vitner som skulle komme etter Jesu tid, men før Dommens dag:

Om noen vil skade dem, går det ild ut av munnen på dem og gjør ende på fiendene deres. Ja, slik skal den som vil skade dem, dø! De har makt til å lukke himmelen så det ikke faller regn i den tiden de er profeter. De har makt til å gjøre vann til blod og til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil. (11:5,6).

Den som tror på det kristne hevder om treenighet, tar ikke inn over seg at Allahs sendebud kom og oppfylte sin del av Johannes’ Åpenbaring fra første til siste bokstav. Treenighet tror kristne om Gud, men Allah består ikke av tre av sitt like.

Skjønner du nå at ord står i en sammenheng. 

 

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Gå til kommentaren

Publisert rundt 4 år siden
Sura 9 vers 3-5

Du er vel klar over at enkeltvers som du har trukket frem fra Koranen må fortolkes slik at de samsvarer med ryggraden i Den hellige Boken. Jeg håper at du også fornemmer at hverken Koranen eller Bibelen er skrifter man nærmer seg for demonstrativt å trekke ut vers man ikke liker, og ved det vise at forståelsen er erobret og ankepunktene påpekt. 

Siden du allerede synes å vise en slags begynnende interesse for Koranen, kan du jo også finne sura 3, vers 7. Her vil du kunne lese og forstå at Koranens innhold ikke er ment å bli forstått ved at enkeltvers og enkelt ord trekkes ut av sin sammenheng, men at de bare kan bli forstått om versene leses i lys av helheten de er en del av.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Gå til kommentaren

Publisert rundt 4 år siden
Er kristne blitt så kjønnspolitisk korrekte at de ikke engang har mot og integritet til å ta Jesus og apostlene på ordet

Den Far Jesus talte om var enda ikke åpenbart (på profetnivå), men var hos Gud til daggryet for Dommens dag, Herrens dag eller himmelrikets komme. Tidspunktet da Menneskesønnen var profetert å komme i sin Fars herlighet.

Det var ikke tilfeldig at Jesus brukte ordet Far. Jesus fant ikke på det selv, men sa det som var gitt ham å si av Gud.

Med ordet Far innvarslet han blant annet også Jesajas ord (9:6) og ga i Sønnen eksempelet å bære for troende i møte med Far. Gud er den bakomliggende kraft og livgivende skaper, evig opphøyet en menneskelig attributt som kjønn. Men Guds egenskaper, vilje og plan er vi gjort kjent med ved Gudsmanifestasjonene.

Helt siden Adam er profetordet tillagt én til fastsatt tid å bære. Kvinnen er ikke fritatt, hun er gitt å bære det ufødte liv - frem til fødsel.

Mange er de som ikke ser noen progresjon i guddommelig åpenbaring, men bare betrakter Evangeliet som oppfylt slik det er. De har stoppet opp. Bare Gud har makt over disse, men Guds plan rulles videre ut, og det uavhengig av kristne eller andre troende som tilsynelatende synes å være fullstendig parkerte i teologiske avsporinger.

Dersom en låser begrepet Far til Gud og tar begrepet og forventningene rundt det bort fra profetnivået, er det ikke noe mer å åpenbare og Evangeliet har mistet sitt glade budskap. Å forfekte noe slikt vil være en svært grov teologisk avsporing.


Med vennlig hilsen Svein-Ole


Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere