Svein Ole Hansen

Alder: 65
  RSS

Om Svein Ole

Jeg er en bahá'í

Følgere

Publisert over 4 år siden
Jan-Erik Olsen – gå til den siterte teksten.

Skulle det være alvor? Jeg har vært tilhenger av Iron Maiden siden 80-tallet. Og jeg er en god kristen. Legger ikke bort noe. Hvorfor skulle jeg gjøre det? 

Hørt Iron Maiden siden 80-tallet, sier du. Mest sannsynlig er du en bahá’í. Du har bare ikke hørt det før nå.


Med vennlig hilsen Svein-Ole

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Jan-Erik Olsen – gå til den siterte teksten.
Kan man være en god kristen og samtidig høre på Heavy Metall? 

Nei, du bør legge av deg å være en god kristen ellers hører du ikke musikken.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
Jo, Jesu sonoffer gjelder for alle mennesker.

Mener du at sonofferet bare ble utført av Jesus,  eller av hver den som har tatt sitt kors opp og fulgt han.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden

Jeg opplever det som forfriskende for tanke og sinn å la min agnostisisme utfordres av helt andre måter å betrakte Jesus på enn det som var vanlig i min aktive kristne fortid.

Jeg vil med dette oppfordre dere, mine kristne venner, til også å la dere utfordre av noen andre Jesus-bilder enn dem mange av dere vanligvis forholder dere til.

Og med dette vil jeg ønske alle med-/motdebattanter et riktig godt nytt år!

Jeg er litt usikker på om oppfordringen gjelder en som meg, Oddbjørn. Uansett betrakter jeg Jesus som et betydelig sendebud fra Gud - og deg som en …. tja, …kunnskapsrik, tålmodig og hyggelig kar (i den sammenhengen :-). 

I årevis har jeg skrevet om oppfyllelsen av Evangeliets budskap - som egentlig gjelder varslingen av Herrens dags komme - og nå at Daggryet for Herrens dag har skjedd. Som oftest tar jeg med begrunnelser for det jeg legger frem, men ingen bibelord eller slikt nå. 

I høyeste grad burde det jeg skriver utløse interesse og selvstendig søken. Ikke fordi jeg skriver om det, men en påstand om Herrens dags komme burde utløse et undersøkende engasjement hos kristne, muslimer, jøder og alle andre søkende mennesker. Eller har kristne og mange troende med dem for lengst mistet interessen for Dommens dag.

Det er noen måneder for tidlig med nyttår for meg, men jeg kan selvsagt ønske deg - og alle lesere av denne kommentaren - et riktig godt gregoriansk nyttår!

Med vennlig hilsen Svein-Ole

 

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden

Jeg takker for svar, men tillater meg å utdype mer av det som er mitt anliggende. Det jeg siterte fra ditt innlegg var: 

«Å bryte loven fremkaller Guds vrede (Rom. 4, 15). Det betyr at Kristus ved sin lidelse og død bar Guds vredes dom istedenfor oss

Her kan det oppfattes som om du mener Kristus brøt loven, men det kan bare en som er underlagt loven gjøre. Kristus gjengitte ord er at han kom for å oppfylle loven. Følgelig var han gitt en makt som sto over loven. Da er det oppfyllelsen han i så fall måtte straffes for.

Det synes å være ganske så uforståelig. Vi kan lese hans ord:

Da sa Jesus til dem: «Når dere har løftet Menneskesønnen opp, skal dere forstå at Jeg er, og at jeg ikke gjør noe av meg selv, men sier det som Far har lært meg. Og han som har sendt meg, er med meg. Han har ikke overlatt meg til meg selv; for det jeg gjør, er alltid etter hans gode vilje.»

Johannes 8:28,29.

Under alle omstendigheter må jo Paulus tolkes i samsvar med Peters ord:

Om dere holder ut å bli straffet når dere har gjort noe galt, er det noe å rose dere for? Men om dere holder ut i lidelser når dere gjør det rette, da er det godt i Guds øyne. Det var jo dette dere ble kalt til.

          For Kristus led for dere

          og etterlot dere et eksempel,

          for at dere skulle følge i hans spor. 1Peter 2:20,21.

 

Med vennlig hilsen Svein-Ole

 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere