Svein Ole Hansen

Alder: 65
  RSS

Om Svein Ole

Jeg er en bahá'í

Følgere

Publisert nesten 5 år siden
Jeg vil bare avslutningsvis si at du har gjort ditt beste for å unngå interesse for Bahai-religionen. Den er åpenbart et sammensurium av vrøvl fra ende til annen.

Om det kan være noen trøst for deg kan jeg nevne at ikke alle bahá’íer er som meg. Det finnes mange snille bahá’íer også ;-) Og mange bahá’íer er kunnskapsrike, rettferdige, ydmyke, modige osv. Mitt inntrykk er at ikke mange bahá’íer kan hebraisk enda.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Gå til kommentaren

Publisert nesten 5 år siden

Nu forventer jeg at professor Ulrichsen svarer på spørsmålene jeg stilte i kommentar #452.

Med vennlig hilsen Svein-Ole


Gå til kommentaren

Publisert nesten 5 år siden

Det er jo det sentrale i din vranglære.  Hvorfor vil du misjonere for at alle skal gå fortapt?  Det er den alvorlige konsekvensen av din misjonering.

Føler du intet ansvar for de kristnes og andre mennesker ve og vel - etter døden og i dette livet?

Du må trå varsomt.  For din tro frelser ingen.  Den leder alle til fortapelse.

Du går imot Gud og imot Sannheten.

Jeg fikk det litt travelt tidligere i dag og rakk ikke å svare alle. Kommentaren (som sitert) har jeg rett og slett ikke fått med meg. Jeg har aldri gitt inntrykk av at alle skal gå fortapt? Det er jo det motsatte jeg skriver om. Begrepene frelse og fortapelse synes for meg å ha blitt fangevoktere for deg og mange med deg. Det var ikke meningen opprinnelig. For hadde ånden i Jesu ord blitt bevart og ikke fordunklet av teologisk innblanding, splittelser med falske profeter ..., ville troende i dag vært bedre forberedt.

Men det skal dere vite: Dersom husherren visste i hvilken time tyven kom, ville han ikke la ham bryte seg inn i huset. Vær forberedt, dere også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.» (Lukas 12:39,40).

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Gå til kommentaren

Publisert nesten 5 år siden

Dette er rent tøv. Den nye pakt innstiftes under Jesu siste måltid med disiplene: "Dette er den nye pakt i mitt blod".

Dette må du da vite ellers er jo all debatt ganske meningsløs. Åpb kap. 11 har ingenting med noen paktsinngåelse å gjøre.

Hvordan skulle disse to Jesu vitner begrunne deres makt mener du? De må jo ha hatt en aldeles enorm makt. Hvem hadde gitt dem makten deres? Hvorfor er denne innvarslingen nevnt i Åpenbaringen?


Med vennlig hilsen Svein-Ole

Gå til kommentaren

Publisert nesten 5 år siden

Hva mener du med dette?
Bare det beste for deg, professor Ulrichsen. 

Hvem er profeten? 

For denne dag brukes ordene Guds manifestasjon siden Dommens dag er innledet og profetier om dens komme er avsluttet. Men også Jesus profeterte om Dommens dags komme. Da kan vi bruke ordet profet om han i tillegg til alle andre navn han ble gitt. 

Hva er den større og mindre pakt? Kan du forklare det nærmere f.eks. med bibelhenvisninger? 

Den større pakt, professor Ulrichsen, er en pakt som er gitt på følgende måte (og som jeg allerede har nevnt for dem):

Men med deg vil jeg opprette min pakt. Du skal gå inn i arken, du og dine sønner og din kone og dine svigerdøtre sammen med deg. (1.Mos.6:18)

Som du skjønner er det ikke bare en pakt som ble inngått mellom Gud og Noa. Pakten berørte også Noas sønner, hans kone … Det er den mindre pakt. Altså pakten mellom Noa og de som fulgte han.

Og hva sikter du til med setningen: Jesus selv varslet jo fremtidig paktsinngåelse og da rimeligvis med terminering av den gamle pakt.

 

Med fremtidig paktsinngåelse og da rimeligvis terminering av den gamle pakt mener jeg eksempelvis som med oppfyllelsen av følgende:

Men jeg vil sette mine to vitner, kledd i sekkestrie, til å profetere i 1260 dager.» Dette er de to oliventrærne og de to lysestakene som står foran jordens herre.  Om noen vil skade dem, går det ild ut av munnen på dem og gjør ende på fiendene deres. Ja, slik skal den som vil skade dem, dø! De har makt til å lukke himmelen så det ikke faller regn i den tiden de er profeter. De har makt til å gjøre vann til blod og til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil. (Åp. 11:3-6)

Når de 1260 dager (profetisk for år) er over, kommer en ny paktsinngåelse.

 

Med vennlig hilsen Svein-Ole


PS. Professor Ulrichsens ord er uthevet i halvfet tekst

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere