Svein Ole Hansen

Alder: 65
  RSS

Om Svein Ole

Jeg er en bahá'í

Følgere

Publisert nesten 4 år siden
Kjetil Mæhle – gå til den siterte teksten.
Bahai-ene sin forståelse av Åpenbaringsboken er ganske uinteressant fra et kristent ståsted.

Hvorfor?

MVH Svein-Ole

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Kjetil Mæhle – gå til den siterte teksten.

Jeg forstår ikke hva du mener med rettmessige fortolker. Kan du si litt mer om det?

Når jeg trekker inn bahai-ene så er det fordi du oppgir deg å tilhøre den trosretningen. Derfor antok jeg at du kanskje plasserte bahai-ene inn som etterfølgere av de to vitnene, noe du ikke svarte på.

Hvilken tidsperiode er det du mener har begynt?

Jeg har skrevet om emnet tidligere og ønsker ikke å gjenta meg selv i betydelig grad. Du finner emnet omtalt om du søker litt på bloggen min. Det er riktig å anta at bahá'í-troen utgår fra sjia-islam. Dvs den gren av islam som er etterfølgere av Ali, profetens svigersønn og rettmessige fortolker.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Kjetil Mæhle – gå til den siterte teksten.

For jeg  vil hevde at har jeg Jesu vitnesbyrd og holder fast på Guds ord - da er jeg kristen!

Av ren nysgjerrighet tenker jeg at du kanskje ser Bahai-ene som disse som lider martyrdøden og at det er grunnen til at du tenker at de ikke er jøder eller kristne?

Det ser ut til at du har misforstått det som står i Johannes' Åpenbaring kap. 11. Vitnesbyrdet er det ikke Jesus selv som gir, men hans to vitner. Her gjelder at vitnet er et sendebud (som Jesus var) fra Gud - nevnt som to fordi hans rettmessige fortolker er medregnet.  Dette er avgjørende for å forstå historien og det jeg skrev om. Du bør sette opplysningene om Jesu to vitner inn i den rette historiske kontekst.

Bahá'íene i Iran spesielt lever under umenneskelige kår og er fratatt elementære rettigheter som borgere av et sivilisert land. Tidsperioden jeg skrev om begynte mange hundre år tidligere.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Gå til kommentaren

Angående "1000-årsriket"

Publisert nesten 4 år siden
Dag Løkke – gå til den siterte teksten.
Selvfølgelig kan vi diskutere alt, også ideen om et "tusenårsrike". Min kommentar 22 var bare et lite bidrag i den anledning. Det er også interessant å høres andres meninger.    

Bibelen nevner en tid på tusen år med åndelig makt for de som:

Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Og jeg så sjelene til dem som var blitt halshugget på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds ord, de som ikke hadde tilbedt dyret eller dyrets bilde, og ikke tatt imot merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket som konger sammen med Kristus i tusen år. Åp.20:4.

De det siktes til i Åpenbaringen kap. 20 - og som ble halshugd på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds ord - var ikke kristne eller jøder, men de som i tro fulgte Jesu to vitner som vi kan lese om i Åpenbaringen kapittel 11. 

Det kom til et betydelig skille mellom de som fulgte Jesu to vitner og de som fulgte Dyret som steg opp av avgrunnen, like etter at vitnene hadde fullført sitt oppdrag.

Men når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem, seire over dem og drepe dem. Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet. Åp. 11:7,8.

At Dyret drepte ånden i vitnesbyrdet var tydelig som at likene lå på gaten i Jerusalem tre dager og en halv dag. (Åp.11). Tre dager og en halv dag er en bibelsk tidsangivelse med dager skrevet for år, her som tre og et halvt år. Tre år og et halvt år utgjør 42 måneder. Med 30 dager i måneden gir 42 måneder også 1260 dager som år. Slik sammenfaller tre dager og en halv dag etter bibelsk skrivemåte med 1260 år. De tusen år som nevnt må da ha vært en periode innenfor den totale rammen på 1260 år.

Når du er ferdig med disse dagene, skal du legge deg igjen, nå på høyre side, og bære Judas skyld. I førti dager, én dag for hvert år, lar jeg deg bære den. Esekiel 4:6. (Uthevet av meg).

Og

For tusen år er i dine øyne

som dagen i går da den fór forbi,

eller som en nattevakt. Sal. 90:4.

Og

Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag. 2.Pet. 3:8.

Alt vedrørende Dyret, Dyrets bilde og dets videre etterfølgere med makten var endelig kommet til utfasing og opphør ved innledningen av Herrens dag.


Med vennlig hilsen Svein-Ole

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Dagfinn Gaarde – gå til den siterte teksten.
Barn er i utgangspunktet naive, og dette er noe som bibelen setter høyt. De troende kalles jo for Guds barn. Kan man opparbeide seg naivitet og barnlighet? Eller er det dette som er utgangspunktet?

Det å være voksen, men likevel forholde seg som et barn når tiden er at himmelriket kaller (her på jorden som i himmelen), er som vist i denne teksten:

En gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk han se to brødre: Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Han sa til dem: "Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!" Straks lot de garnet ligge og fulgte ham. Matteus 4:18-20.

Naiv er ikke et godt ord i denne sammenheng. Tillitsfull er det mest passende ordet. For dette ordet harmonerer best med en riktig avgjørelse på et oppdragende verdigrunnlag - som det Moses, Jesus, Muhammed og Báb har gitt.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere