Morten Dahle Stærk

Alder: 41
  RSS

Om Morten Dahle

Jeg er generalsekretær i Menneskeverd og tidligere forlagssjef i Luther forlag. Ideen om hvert enkelt menneskes unike verdi, uavhengig av egenskaper, må tilkjempes i hver generasjon. Menneskeverds livsberettigelse er å gi stemme til det stemmeløse livet, løfte frem likeverdet som et alternativ til sortering og peke på livshjelp som alternativet til kravet om dødshjelp.

Følgere

Publisert over 4 år siden
G Solli – gå til den siterte teksten.

Takk for svar. Ja, det var en slurvefeil: «og materialisme» skulle det stå. 

Jeg har lest artikkelen du viser til, og her gjentar Sterri poenget sitt: «et liv uten Downs syndrom er å foretrekke, altså er det bedre. En annen måte å si dette på er å si at personer med Downs syndrom ikke lever fullverdige liv.» Så begrunner han dette med bortfall av bortfall av rasjonalitet, evne til å styre livet og evnen til å søke sannhet.

Det hjelper lite å beklage når man bekrefter det man mener. Det er dette synet som rammer sårbare grupper, og som i sin tid ga opphav til hele den eugeniske tekningen. 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 5 år siden

Godt spørsmål! Jeg har jobbet for lite med dette til å kunne gi et virkelig godt svar, men det er en veldig spennende tematikk som jeg håper å få tid fremover til å fordype meg i. Spørsmål som reises er feks om bevissthet er et produkt av Gud-billedligheten eller om en kunstig bevissthet kan ha noe begrep om anger, skyld og tilgivelse. Som sagt, jeg har ikke svarene klare, men er spent på samtalen.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 5 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.

Finnes kunstig bevisste individer?

Ikke P.T., og det er ikke sikkert at de dukker opp heller.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 5 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.
Det skjulte i Gud kan da være tydeligere for noen enn andre

Jeg tror ikke man kan vite nøyaktig hva som er skjult og hva som ikke er skjult. Hva Guds allmakt, godhet og visdom egentlig rommer, det er for stort for oss mennesker. Men vi kan stole på at den åpenbaringen som kommer frem i Skriften og først og fremst gjennom Jesus Kristus er klar og tilstrekkelig for oss. Jeg tror at denne sondringen er viktig fordi det gir oss en buffer mot å tro at vi kjenner Gud og sannheten fullt ut, på den ene siden, og likevel ikke blir utrygge på at Gud har gitt seg til kjenne med sin frelsesvilje i Jesus Kristus, på den andre siden.

Dette er derfor på et annet mer grunnleggende plan enn spørsmålet om noen kan vite mer om Gud enn noen andre. Det tror noen kan (fordi Gud ikke er begrenset til å meddele seg til enkeltpersoner), men vi kan ikke utlede dogmer av det.

Gå til kommentaren

Kirken og kunstig bevissthet

Publisert rundt 5 år siden

Det er ikke på siden, snarere tvert imot er det et godt spørsmål. Jeg forsøker å kartlegge hva som er blitt gjort i teologiske miljøer, men er bare såvidt i gang med det. I praktisk teologi forstår jeg at det er diskutert hvorvidt kunstig bevisste individer kan døpes. Jeg tror denne debatten vil skyte fart snart..

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere