Mons Henrik Slagsvold

Alder: 81
  RSS

Om Mons Henrik

Uten profil-Profilløs.

Følgere

Velkommen hån og forakt!

Publisert over 11 år siden

En av kirkehistoriens mest berømte skikkelser, mystikeren Bernhard av Clairvaux sier: ”Når mennesket har kommet dit at det har ønsker om det som svært få trakter etter: hån, forkastelse, avvisning og forakt, og man gjerne og med sinnsro tar imot dette, da er man kommet frem til den freden og den friheten som man må eie for å kunne skue inn i gudsspeilet på den riktige måten, nemlig med fullkommen ro og frihet fra enhver rørelse.” 

 Bernhard taler om et liv i Kristi Etterfølgelse. Hardt arbeide og forsakelse for å bli Jesus lik. Et arbeide som krones med det ”høyeste gode” og den ultimate frihet. Kristus valgte å gå frivillig og ensom til sin lidelse, Til  motgang, nederlag, ærekrenkelser, ydmykelser, hån og forakt for tilslutt å stige opp til Gud.  Gjennom dette forble han i det gode og møtte sine fiender med ydmykhet, ro, fred, verdighet og ubevegelighet. Slik ønsker mystikeren å være i sitt eget møte med det livet byr ham av det Kristus ble bydd. De fleste av oss får vel smake noe av det. Derfor hilser mystikeren det velkommen som ”svært få trakter etter.” For det hjelper han i hans arbeide med å være en Jesu etterfølger og komme dit at han kan ”skue i gudsspeilet” Mystikerne kaller det avsondrethet. Fornekte seg selv, dø fra seg selv, glemme seg selv er andre benevnelser.. Slik blir lidelseshistorien  en  metaforisk ”preken” som ligger skjult i påskedramaet. Slik forteller Mesteren oss hvordan vi i dette liv skal forholde oss til vår lidelse, motgang, nederlag, hån og forakt for å finne åpenbaringens Gud. Denne ”preken” er ikke noe alternativ til kirkens forståelse av lidelsen og oppstandelsen. Kun en utdypning. I forlengelsen av dette ligger evnen til ”å elske sine fiender.” Ikke i overbærenhet eller fordi de har fortjent det, men fordi det faller en naturlig.

 Denne Kristusforståelse bygget også mitt forrige innlegg ”Velkommen motgang” på. Men dette er en vei kun for ”Du lille Hjord.”

 I tillit til Gud:

Vennlig hilsen Mons Henrik Slagsvold.

Gå til innlegget

Velkommen motgang!

Publisert over 11 år siden

Jeg vil hilse motgang, nederlag, ensomhet, ærkrenkelser og ydmykelser velkommen. De er mine venner sendt meg av Gud for de hjelper meg inn til min litenhet. Til barnet i meg som kjenner den raskeste veien til Guds nærhet. Åpner portene inn til en dag i Herrens forgårder ”som er bedre enn ellers tusen.” Det kalles FRIHET.

Vennlig hilsen Mons Henrik.
Gå til innlegget

Velkommen motgang!

Publisert over 11 år siden

Jeg vil hilse motgang, nederlag, ensomhet, ærkrenkelser og ydmykelser velkommen. De er mine venner sendt meg av Gud for de hjelper meg inn til min litenhet. Til barnet i meg som kjenner den raskeste veien til Guds nærhet. Åpner portene inn til en dag i Herrens forgårder ”som er bedre enn ellers tusen.” Det kalles Frihet.

Vennlig hilsen Mons Henrik.
Gå til innlegget

Ungdom og teologisk språk.

Publisert over 11 år siden

I mitt sogn hadde vi for noen år siden en prest som var spesielt engasjert i ungdomsarbeide. Dette ble organisert rundt et gospelkor. Hver uke øvde de på stedets bedehus. Der var det en mugget, gammel, mørk og kald kjeller. Der nede dekket man veggene med gamle lakener som var farvet lilla. Et telehull i betonggulvet var delvis fylt med vann p.g.a. en vannlekasje. Dette var “Kilden”. Den ble omkranset av brennende telys. Rundt veggene satt ungdommene i det bekmørke kjellerhullet på isoporplater langs veggene. Midt i rommet stod en lecablokk med et brennende lys på hver side av et krusifiks. “Alteret”. De kalte det råkalde kjellerhullet for “krypten”.

Den unge presten knelte foran sitt lecaalter og forholdt seg stort sett taus. Han overlot vel til sin Gud å virke i ungdommenes sinn. Dette var et fast innslag etter øvelsene og ungdommene elsket disse meditasjonsstundene. Min teori er at det kommer av to ting. Spiritualitet og en fornemmelse av nærhet til  den mysteriøse, uforklarlige Gud. Og effektiv kommunikasjon gjennom fortettet symbolikk som går rett til underbevisstheten. Uforstyrret av fornuftsforklaringer som dreper symbolenes budskap. Som kirkefaderen Den Augustin sa: “Den taler best om Gud som tier om ham”.

Dette var på bygda på tjukkeste Hedemarken, og en av ungdommene fortalte meg at “Je blir helt relljøs ta å vara neri der”! Jeg spurte da hvorfor de ikke gikk i kirken og hørte samme prest? Gutten vred og krympet seg før han svarte: “Det er så kjedelig der”! Og det til tross for at man nå i  årevis har vridd og vrengt på  bibel, salmebok, liturgi og prestekjole til det ugjenkjennelige for at de unge skal “forstå”. Min lille historie kan tyde på at de var mer tiltrukket og fascinert av noe de ikke helt forsto! Finner mennskene all denne lettfattelige og politisk korrekte hverdagstale om en humanistisk Jesus kjedelig og uinteressant? Og legger det et slør over bibelens mysteriøse og spennende budskap?

 ”Gud er annerledeshet og ubeskrivbarhet” sier mystikeren Meister Eckehart. Bør man kommunisere dette ved å få inn igjen helgenbildene, ikonene og mysteriesymbolene? Og hyre inn lysdesignere istedenfor kostbare bibeloversettere og salmebokredaksjoner? Kommunikasjon foregår på flere nivåer. I en del sammenhenger er ordene det  minst viktige. Dette forsto aldri helt Martin Luther.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere