Mons Henrik Slagsvold

Alder: 81
  RSS

Om Mons Henrik

Uten profil-Profilløs.

Følgere

Et ukjent kristenkonservativt samarbeid.

Publisert nesten 4 år siden

Den amerikanske ultraliberale Hillary-tenketanken «Think Progress» har etter grundig research gjordt en del skrekkinngytende funn.

Dette på bakgrunn av at amerikanske konservative kristne og Den Russiske kirken med sterk støtte fra sin kristne president Vladimir Putin har et nært forhold til hverandre pga. samme syn på mange av dagens åndelige stridsspørsmål som homofiles rettigheter - (særlig ekteskap mellom homofile), abort, skillsmisse, undervisning i hjemmene, store familier, islamisme, skolebønn, Hollywood, moralsk forfall, verdensomspennende forfølgelse av kristne og viktigheten av å sette kristne verdier i front og sentrum av samfunnet og dets utvikling.

 Her er noen smakebiter fra tenketankens «skremmende» funn:

 1.Den evangelikale tungvekteren Franklin Graham, sønn av den berømte Billy, er en stor beundrer av Putin. Han er regelmessig i Russland og arbeider nært med representanter for Den Russiske kirke og har møter med Putin sammen med noen få utvalgte amerikanske kollegaer.

 2. Russland har blitt den globale lederen for konservative kristne med stadig stigende støtte fra amerikanske kristne.

 3. Anti-LGBT grupper (Lesbiske, homofile, biseksuelle og transseksuelle) i USA og Russland samarbeider.

 4. Stadig flere prominente amerikanske evangelikale ledere roser og beundrer Russlands konservative sosiale agenda.

 5. Pat Buchanan, en fremtredende konservativ politisk leder og tidligere amerikansk presidentkandidat er også ombord. Han skriver at Russland har potensiale til å ta over USA’s plass som bastion for kristne verdier i verden og spør: «Hvilken side er Gud på nå?» (Min kommentar: Når man leser om sexskandalene som ryster Hollywood og hele det liberale elitemiljøet i USA for tiden kan man sandelig lure!)

 6. Visepresident Pence som er kjent for sitt sterkt konservative kristne ståsted i sosiale spørsmål er også om bord.

 Den politiske stemningen i Washington og deres medier renner over av hysterisk, amerikansk McCarthyisme, russofobi og krigstrusler. Dette tatt i betraktning kan kontakten og forståelsen mellom konservative kristne i USA og Russland også sees på som et modig konfliktdempende mellommenneskelig fredsarbeide på tvers av skillelinjene og en motvekt mot Washingtonelitens utenrikspolitikk. 

 Når man ser på opphavet til researchen og den sannsynlige hensikten må kanskje det hele tas med en klype salt. Men det er ihverfall nok til at det  russiske nettstedet «Christian Faith», hvor mer av rapporten finnes, takker tenketanken «Think Progress» for disse eksellente nyhetene og for å spre gode ord!

http://russian-faith.com/trends-church-politics/many-top-us-christian-leaders-are-working-russia-again-n1035

Gå til innlegget

Fredsprisen.

Publisert nesten 4 år siden

Mangt og meget kunne vært sagt om årets fredspris.

Men jeg vil nøye meg med å si at det var en fryd å være vitne til noe så sjeldent som en engasjert debatt på Dagsnytt 18 i går om norsk forsvars og utenrikspolitikk der man måtte minne Børge Brende om at han ikke er utenriksminister i USA.

Hvis prisen har bidratt til at dette drepende og passiviserende røykteppet av en norsk konsensus som kveler all debatt om disse grunnleggende viktige temaene lettner var prisutdelingen en innertier hva Norge angår. 

En meningsmåling NUPI offentliggjorde for kort tid siden viser at femten prosent av velgerne er mest opptatt av utenrikspolitikk. En av tre vil at det skal spille en sterkere rolle i valgkampen. For to av tre spiller det en rolle for partivalg, for en av fire spiller det en viktig rolle. 

For de fleste av disse vil jeg anta at slike tilløp til debatt om dette viktige interessefeltet var befriende. Men når jeg studerer f.eks. Aftenpostens behandling av gårsdagens begivenhet er det grunn til å vente at røykteppet snart er på plass igjen. 

Men: Hurra for den lille avisen Dagen som synes å være en selvtenkende publikasjon. NRK fortjener også honnør for sin innsats og sitt engasjement etter min formening.

Kanskje bør vi takke Donald Trump?

 

Gå til innlegget

Marionetten Donald Trump.

Publisert rundt 4 år siden

På Breitbart.com skriver det opposisjonelle nettstedets Brian Darling:

"CNBC reported the many statements candidate Trump made opposed to the war including the following: “Afghanistan is a complete waste. Time to come home!”; “We should leave Afghanistan immediately. No more wasted lives. If we have to go back in, we go in hard & quick. Rebuild the US first”; and “Let’s get out of Afghanistan. Our troops are being killed by the Afghanis we train and we waste billions there. Nonsense! Rebuild the USA”.  That was the guy I voted for – not the one I saw tonight.»

Dette og en haug med lignende uttalelser omkring krig, intervensjonisme og utenrikspolitikk var en hovedgrunn til at jeg personlig så med forsiktige forhåpninger på Trump som president. Men nå vedtar hans administrasjon å sende ytterligere 5000 amerikanske soldater til hengemyra Afganistan til en blodig krig som forlengst er tapt og som har kostet amerikanske skattebetalere beløp i trillionklassen av dollar samt 2500 sønner og døtre. De fleste selvsagt tilhørende Hillary Clintons deplorable.

I Trumps fremste talerør, Breitbart, snakkes det nå ustanselig om President McMaster, generalen assistert av svigersønnen Jahred Kushner og datteren Ivanka. 

Nærmest satt på spissen  finner jeg situasjonen interessant som en illustrasjon på dagens politikk og politikere og forholdet mellom valgretorikk og praktisk politikk. I dette tilfelle så åpenbart og nærmest karikert. Det var ikke dette Trump vant valget på.

Og så var det dette sagnomsuste amerikanske «demokratiet» da!! Trump føyer seg allerede inn i rekken av amerikanske marionettpresidenter under ledelse av dypstaten og politiske krigshissere som den traumatiserte krigsaddicten John McCain som elsker endeløse kriger uten mål. Men det militærindustrielle komplekset som Eisenhover advarte mot gnir seg i hendene. Og vasallene tier og dilter med.

Gå til innlegget

Norge bryter folkeretten i Syria.

Publisert rundt 4 år siden

Norge er det eneste landet i Nato foruten de krigspolitiske siamesiske tvillingene USA og UK som deltar aktivt i et eklatant brudd på folkeretten i Syria og bidrar aktivt til å forlenge krigen

Al Mastar News skriver 22.7.2017: – "On Saturday morning, the  Osoud Al-Sharqiya branch deployed two BM-21 Grad multiple rocket launchers against the Syrian Arab Army (SAA), Hezbollah and Iraqi volunteers in the desert of southern Syria.

These rebel forces are supported by US, British and  special Norwegian forces that are based around a military base at the Al-Tanf border crossing." (Al-Tanf ligger inne på Syrisk område.)

Sjefen for USAs Special Operations Command, firestjerners general Raymond A. Thomas, uttalte om USA’s posisjon i Syria under et intervju på Aspen Security Forum 21. juli 2017:

“Here’s the conundrum: We are operating in the sovereign country of Syria. We’re a bad day away from the Russians saying, ‘Why are you still in Syria, US?’It has come up in the form of some close calls there, but it will be hard – I defer to the lawyers in the crowd and others in terms of international law on the basis for us staying there other than our CT [counterterrorism] writ. If the Russians play that card, we may want to stay and have no ability to do it.”

Altså: toppsjefen for USAs spesialoperasjoner innrømmer at USA ikke har internasjonal lov på sin side når det gjelder å ha tropper i Syria og å bli stående der. Og han sier at dersom Russland en dag spør: Hva har dere her å gjøre, så vil USA ha små muligheter til å bli stående.»

Det betyr at USAs operasjon i Syria er i strid med internasjonal lov og folkeretten, og nå blir dette også erkjent av deres kommanderende general.

Det som burde interessere oss i Norge skriver Steigan, "er at når USAs overkommando innrømmer at deres tilstedeværelse i Syria er ulovlig under internasjonal lov, så har de samtidig sagt at også Norges tilstedeværelse er det."

Slik man betrakter Russlands «anektering» av Krim der ikke et skudd ble løsnet er vi tydeligvis fullt på høyde med russerne og vel så det hva brudd på folkeretten angår. 

Noen burde stille Erna Solberg noen ytterst skarpe spørsmål om dette, og det bør bli et krav i Norge at denne ulovlige operasjonen avsluttes umiddelbart.

Men Erna Solbergs regjering er taus som graven i sin angst for debatt om temaet. Og norske medier som skal være folkets vaktbikje følger lydig opp med øredøvende taushet. Skammelig!

Gå til innlegget

Islam, vold og ansvar.

Publisert rundt 4 år siden

«Det er ikke min, men Guds sak å dømme terroristene» sier president Putin. «Min sak er å sende dem til Gud og hans dom.»

Putin slår samtidig fast at han kan ikke å utrydde roten til terrorismen.  Den ekstremistiske takfirismen er det kun muslimene selv som kan utrydde.

Et større poparrangement i Tyskland ble nylig avlyst pga. mistanke om et terrorangrep. En frustrert leder for arrangementet uttalte at nå må muslimene slutte å si at terror ikke har noe med Islam å gjøre og begynne å arbeide aktivt for å renske Islam for svineriet. 

Han har en meningsfelle i den britiske muslimen Maajid Nawaz, tidligere leder av den radikale islamistiske hardlinegruppen Hizb ut-Tahir. 

Nawaz ber om at muslimer må slutte å late som om vold og terrorisme er fremmed for Islam. Nawaz som nå arbeider som radiovert, reporter og forfatter opptrådte på LBC - radio kvelden etter terrorangrepet i London 4.6.017. Som svar på spørsmål fra en oppringer sa han:

«Da profeten Mohammad sa: ‘Jeg er blitt beordret til å krige mot menneskene til de alle erkjenner at det er ingen annen gud enn Gud og Muhammad er hans profet’ så har det noe med vold å gjøre, har det ikke?»

Oppringeren svarte da at han måtte vite hvilken kontekst sitatet sto i før han ville si seg enig.

«Ok, la oss være enige om at kontekst er viktig» svarer Nawaz. «Tolkning er viktig, men la oss ikke late som dette ikke har noe med vold å gjøre ved å argumentere med at vi trenger å kjenne konteksten. For ved å etterlyse konteksten erkjenner vi samtidig at vi diskuterer vold og at volden befinner seg i en eller annen islamsk kontekst. Det er noe annet enn å si at vold har ingenting med Islam å gjøre. «

Nawaz forklarer så hvorfor det er viktig for muslimer å erkjenne linken mellom vold og Islam og fortsetter: «Hvorfor dette er så viktig er fordi når folk hører muslimer som deg si at det (terrorismen) har ingenting med Islam å gjøre tenker de at du prøver å snike deg unna ansvar og vike utenom den enormt viktige oppgaven som påhviler oss alle: å utfordre ekstremisme i våre moskeer og samfunn»

Nawaz fortsetter: «Det kan godt hende det ikke var din hensikt,  men for ikke-muslimer høres det ut som du kommer med en unnskyldning for ikke å sette i gang med den jobben som påhviler oss alle: Jobben med å utfordre ekstremismen»

Nawaz sine synspunkter synes også å ramme politisk korrekte og konfliktskye kristne i vår egen andedam som muligens i angst for motsetninger stadig hevder at terrorismen ikke har noe med Islam og muslimer å gjøre. Slik Nawaz tenker bidrar dette egentlig til å passivisere og parkere det store flertall av mainstream-muslimer i forhold til terrorismen og fratar muslimene alt ansvar for å gå løs på den jobben president Putin, lederen for det tyske arrangementet og Maajid Nawaz etterlyser. 

Putin kaller terroristene «takfirer» som betyr frafallne. Når mainstream-muslimer, også i Norge, sier at «dette er ikke mitt Islam», at terrorismen, jihadismen og radikal islamisme «ikke har noe med Islam å gjøre» o.l. sier også de i realiteten at ekstremistene er takfirer - frafallne. 

Om frafallne sier Profeten: «Hvis en mann sier til sin bror, ‘du er en frafallen’ da har bare en av dem rett. Hvis anklageren tar feil har han selv begått apostase (frafall) ved å komme med falske beskyldninger. Straffen for frafall er døden»

Så når muslimer betrakter wahabismedyrkende terrorister og jihadister som takfirer synes Profeten å tale klart om hvilken oppgave de har.  Jihadistene må fordrives fra ummahen.  Og det er muslimenes eget ansvar. Også de norske.

Den sunnimuslimske lederen Ramzan Kadyrov har forstått dette. Hans modell for et svært strengt Sunni-islamsk samfunn, den såkalte «Tsjetjseniamodellen» anses av Saudiene som en større trussel enn Iran. Sammen med russerne slo Tsjetsjenia to ganger ned voldsomme opprør av Saudifinansierte og CIA/USA-støttede hodekappende wahabister. I dag er Tsjetsjenia stort sett renset for wahabi-viruset.  Ikke en nikkel Saudipenger eller wahabi-immamer slipper til i landet. 

Men i Vesten demoniseres selvsagt Kadyrov og vi serveres løgner en masse til tross for at han sitter med en nøkkel til en fredelig sameksistens mellom kristne og muslimer.  Vestens politikere har hverken hjerne eller ryggrad til å forstå noe av dette. Men i mange islamske land følges Kadyrovs lederskap og Tsjetsjenias utvikling med stor interesse. De kjenner alle det kalde gufset fra wahabiviruset. Og muslimen Kadyrovs faste grep smitter over på Russlands øvrige muslimminoritet. Slik vaksineres russiske muslimer mot wahabiviruset selv om en viss smitteeffekt forekommer også der. 

http://www.breitbart.com/jerusalem/2017/06/06/ex-uk-islamist-leader-stop-saying-violence-nothing-islam/

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere