Morten Andreassen

Alder: 48
  RSS

Om Morten

Følgere

.. en fortsettelse fra Naturen kan ikke skape informasjon av seg selv(5)


Jeg har ikke lest bøkerne til Sandford (eller Behe). Sannsynligvis vil jeg ikke få tid til det heller, selv om jeg har flere. Jeg kjenner godt til seksjoner og spesifikke tema.  Jeg har søkt og leitet etter begrunnelse og redegjørelse for påstandene. Det har vist seg til å være en umulig oppgave. Det konkluderes på bakgrunn av påstandene alene. Disse påstandene er ikke bevis selv om man legger på nye  lag med påstander. Av innleggene her inne vises det heller ikke til en vitenskapelig begrunnelse.


Det er flere som har sett på hva Behe og Sandford sier i deres bøker. Kritikken er omfattende men også sikkert helt ukjent for deg/dere. Jeg har ingen inntrykk av at det er et ønske om kritiske gjennomganger.


Om Sandford er ekspert på gener burde han kunne bruke denne kunnskapen til argumentering. Det kan han ikke, han har akkurat like lite/mye bevis for påstandene som du og andre kreasjonister har.


Om du leser ditt eget innlegg en gang til så vil se at du ramser opp mange fantastiske elementer med naturen. Ingen steder er dette relevant for eller mot verken design eller evolusjon.


Det du gjør kan sammenfattes som en oppramsing av ”åå så fantastisk naturen er” for så å konkludere med at det må være design/gud.


Det er ikke logisk, det er ikke rasjonelt, det er ikke nødvendig.

Gå til innlegget

Svaret fra Lund, her er rettet mot innlegget til Bonkowski, her


Jeg vet dette egentlig ikke er ”rettet mot meg”,  men det er flere momenter med Lunds innlegg som jeg bare må kommentere ;)


AEL: Forskning om opprinnelsen kan imidlertid ikke drives empirisk, da man ikke kan gjenskape historien og mye av den er gått tapt, f.eks. bløtdelsvev.

-

MA:

1. Og likevel utføres det empirisk forskning på området

2. Hva som kan ikke kan gjenskapes av historien er irrelevant vedr. empirisk forskning. Man trenger ikke gjenskape for å forske. Men det interessant mener dette og samtidig påstå at ID/gud er en vitenskapelig forklaring.


AEL: Vitenskap er saklig sett en leting etter årsaker.

-

MA: Slik jeg ser det er vitenskap en samling av ervervede kunnskaper gjennom bruk av den vitenskapelige metode.


AEL:  …anses .. å ha oppstått fra ikke-kodende DNA" er ikke noe argument mot ID

-

MA: Strengt talt jo. Dette kan umulig være en vilje, en mening, en plan.  En design uten plan er egentlig ikke design i det hele tatt.

I samme slengen kan det nevnes endogene retrovirus. Altså rester i vårt/menneskets (og andres) genom som skyldes virusangrep.

Dette er genetisk materialet som kommer i tillegg til vårt eget. Det er derfor NY genetisk informasjon. Den har en funksjon i seg selv og som IKKE er en del av menneskets genom.

Likevel ser vi at overtid blir dette DNAet av betydning for menneskets vel og ve. Det er altså DNA som ikke er designet, men ervervet gjennom virus. Dette kan være helt nye og medfører helt essensielle funksjoner eller endringer i reguleringer av gener.  


Disse funksjonene er ikke fra design, men fra virusangrep.


AEL: Hvordan oppsto kjennetegn på design i levende organismer?

-

MA: At noe ser ut/ har kjennetegn til å være design, beviser ikke at det er design. 


Se også tidligere svar til seg i dag.

Er iskrystaller, snøflak (og andre krystaller) design ?

Er vakre matematiske/grafiske mønster design ?

Vel, snøflak SER ut som design.


Kjennetegn på design oppsto samtidig med mennesket. Som jeg nevnte tidligere så fantes ikke disse kjennetegnene for 2millioner år siden. Skulle alle menneskene forsvinne i morgen ville det ikke være noen kjennetegn for design. Alle som gjør denne koblingen er vekk. Evolusjon går likevel videre.AEL: Mens en tidligere avskrev DNA uten påvisbar funksjon som gamle overlevninger. Det kan motsatt hevdes at materialistisk dogme har hemmet forskingen, og gjort at den har hengt fast i utdaterte holdninger, f.eks. angående 'junk-DNA' -hvorvidt DNA kan kode for annet enn proteiner, måten mikro-RNA kan bidra til å kontrollere, regulere og overvåke protein-produksjonen etc

--

MA: 

Hvordan har det hemmet forskningen, og hva spiller det for rolle ?
Syns du ikke forskningen går fort nok og er eventuelt det et problem ?

Hvem løste opp i dette? (det var i alle fall ikke kreasjonist og ID bevegelsen).

Det er ingenting ved kodende eller ikke-kodende DNA / RNA som kan tas til inntekt for kreasjonisme/ID.


Ikke kodende DNA har vært et sterkt bidrag for evolusjon og evo.t forskning. Ikke-kodende DNA beviser slektskap på tvers av arter som all annen genomisk bevis på slektskap i en moderne rettsstat.

Det er helt uforståelig at du i det hele tatt tar opp dette. Det er jo utelukkende til støtte for evolusjon og evo.t.


AEL: Fra evolusjonært hold savnes fortsatt en god forklaring for oppdukking av ny informasjon. Naturlig seleksjon virker bare på allerede fungerende organismer. Om ID har ført til ekstra forskning om bakterie-flagellen

-

MA: Mutasjoner, all endring er mutasjoner. Som f.eks endogene retrovirus som nevnt ovenfor. Dette var ny informasjon.

ID har som meg bekjent ikke bidratt med ekstra forskning, da må du vise meg forskningsarbeidet ? 

nei, ikke en youtube video eller link til discovery inst. Gi meg Nature, Science o.l for dette er nobelpris materiale. 


AEL: Mange hevder uten videre at det ikke går an å teste gyldigheten til ID. Det er mulig, men testingen henger sammen med hvordan denne type historiske vitenskaper arbeider. ID er testbar ved å sammenlikne forklaringskraften i den, med metoder som kun søker materialistiske forklaringer. Darwin brukte denne metoden i 'Origin of Species'.

--

MA: Darwin viser til fysiske elementer funnet i naturen.

ID viser til ikke-fysiske elementer som aldri er observert.

Det er direkte frekt og uredelig å sette likheter ved disse fremgangsmåtene.


AEL: At ID bedre enn sine konkurrenter kan forklare cellens komplekse informasjon og informasjonssystem,

-

MA: Nei, nei nei.

ID forklarer INGENTING.


Det er ingen forklaringsverdi i å påstå at noe er designet. Det er en tom påstand. ID har ingen forklaring, den er en konklusjon, uten støtte.

Hvordan forklarer design, mutasjoner, rekombinasjoner, vertikal og horisontal genoverføringer osv osv.

Hvordan forklarer design endogene retrovirus !

Tilbake til snøfnugget, det å si at snøfnugg er designet fordi de ser slik ut forklarer ingenting vedr snøfnugget. Hvem, hva, når, hvorfor og hvordan er fullstendig ubelyst alle sammen.


AEL: I Darwins Black Box hevder biokjemiker Michael Behe at  når en går inn og undersøker alder på genene, synes T3SS og bakterieflagellen å være omtrent samtidige.

---

MA: Hva sier vitenskapen ?

Så kan du sammenligne hvilke data vitenskapen bruker og hvilke data Behe oppgir.


AEL: Noen fyliogenetiske studier viser også at bakterie-flagellens gener er eldre enn T3SS genene. Dette virker til å styrke prediksjonen til ID i så måte.

-

MA: Nei, det kan umulig styrke en designer. Er det design må det være på samme tid.  IRK må gjelde for en designer også.

Dessuten om noen proteiner gener er tusenvis av år fra hverandre tid er det ikke bare et problem for intelligent design som du og Sigurd deler. Det fullstendig utelukker en ung-jord som Sigurd har som forutsetning for design. Er ikke dette rart. Hvordan kan EN og samme "forklarings modell" ha to så ekstremt ulike forutsetninger. Det henger ikke på grep, det er rett og slett ikke mulig.

Hvorfor er det avvikende konklusjoner vedr. Behe og andres resultater ?


AEL: Et annet alternativ er at de oppsto uavhengig av hverandre, igjen siden intelligente agenter har mulighet til å kombinere modulære elementer og sub-systemer.

--

MA: Å så beleilig, akkurat slik evo.t predikerer. 

Hvorfor var dette umulig gjennom naturlige prosesser ?


AEL: Denne konklusjonen fører direkte til en forventning ut fra ID-synspunkter, om at nye kropps- planer hos phyla (dyrerekker) plutselig skal vises i fossilregisteret, uten en sammenhengende serie av mellomprodukter, som fører tilbake til stammen av et evolusjonært tre.

-

MA: Den kambriske eksplosjonen varte i millioner av år.  Jeg vet ikke hva du mener med plutselig.  Den er også FULL av evolusjon med sammenhengende serier av mellomformer. At det finnes hull i vår forståelse er så opplagt og naturlig at det burde ikke være nødvendig å nevne det. Men at det er lenge siden og at bløtvev danner fossiler særdeles dårlig er grunnleggende. Men så er det også mange av ”dere” som mener at kambriske eksplosjonen ikke kan ha funnet sted, rent tidsmessig altså. Hvordan kan ID være forskjellig på dette punktet, det gi ikke mening.

Igjen ID har tydeligvis mange forskjellige ikke fullstendig ikke-kompatible forutsetninger. 

Man ikke ha ID i både en ung og gammel jord, så hva er det ?

Hvorfor er ikke ID bevegelsen enige ?

Det er ingenting med den kambriske eksplosjonen som kan tas til inntekt for krasjonisme/ID.


AEL: EPIGENETIKK og betydning av PLASSERING

-

MA: Både 1, 2 og 3 finnes det gode vitenskapelige forklaringer for.

Har du lest disse ?

Hvorfor ikke ?

Hva var poenget med å ta dette med, det er jo ingenting som kan vises til design ?


AEL: Når mange proteiner folder seg ulikt etter hvor de befinner seg i cellulær kontekst, så viser det kontekst-avhengig informasjon.

-

MA: Mener du her at et og samme protein folder seg forskjellig fra hvor det befinner seg i cellen, eller er det flere proteiner flere forskjellige fold ?

Uavhengig hva du mener må for forklare hvorfor dette fører til design.

Ta også med hvordan proteiner folder seg !


AEL: Derfor blir neo-Darwinisme er utilstrekkelig for å forklare dannelse av nye kropp-former.

-

MA: Forstår fortsatt ikke hvorfor du skal blande Darwin inn i dette, men du får vel en form for tilfredstillelse med å kaste noe dritt på navnet. Om du mener vitenskapen, så hvorfor ikke bruke det ordet.

Hva kjenner du til av dannelse for fenotypiske trekk?

Hva har du lest om dette innen vitenskapen ?

Og for all del skulle det ikke finnes tusenvis av arbeid på tema, beviser det ingenting for design.

Btw, hvilken ny kroppsform har vi sammenlignet med sjimpansene ?


AEL: dGRNs (development Gen Regulatory Networks)

-

MA: Hva vet du om vitenskapelige publikasjoner og hvor er de vitenskapelige publikasjonene om design?

Tok med link til noen vilkårlige artikler, regner med du har lest disse og han redegjøre for hva og hvorfor de gjør feil.


A developmental gene regulatory network for C. elegans anchor cell invasion

Properties of developmental gene regulatory networks

Identification and evolution of gene regulatory networks: insights from comparative studies in plants

The Invariant Nature of a Morphological Character and Character State: Insights from Gene Regulatory Networks

Compensatory mutation can drive gene regulatory network evolution

Meta Gene Regulatory Networks in Maize Highlight Functionally Relevant Regulatory Interactions


Hvordan kan DU påstå at DU forstår dette bedre enn de forskerne som jobber med saken ?

Du mener oppriktig at du har rett og de har feil, hvorfor ?


Gå til innlegget

ID og DNA -konsekvenser for religion (7)

Publisert nesten 2 år siden

En fortsettelse av ID og DNA -konsekvenser for religion (6)


AEL: Det er en hemsko om debatten om evolusjonsteorien blir rettet mot personer

--

MA:

Når man setter personlige betingelser og føringer for hva evo.t er / står for og implikasjonene av den, så blir debatten pr definisjon personlig. Nå man insinuerer at evo.t er skyld i personers holdninger vedr andre mennesker blir debatten pr definisjon personlig. Men husk, Det er DU som gjør dette personlig, ikke jeg.

Jeg har avvist ALLE føringer du kommer med jeg vil ha meg frabedt insinueringen om at dette er min holdning.

Denne ”debatten” du sikter til er av og for deg selv.  AEL: Vil du si at svensk håndtering av epidemien, der noen i utgangspunktet snakket om å slippe epidemien løs, også var irrasjonell og besto av tvangstanker -her?

-

MA:

Tviler på at det tvangstanker, men det å gå rundt å beskylde evo.t for handlingen ER en tvangstanke. Å gi evo.t skyld er en tvangstanke. Du må gjerne skylde på gærne personer. Det er f.eks ikke e= m*c^2 sin skyld for atombombene i Japan, verken utførelsen eller at det var teknisk mulig.

Slike absurditeter må du også inkludere med en slik tankegang.

Selv om gravitasjon er fakta og den forklares gjennom gravitasjonsteorien sier dette ingenting om at man kan/burde kaste folk ut vinduet. Eller mener du kanskje det ?

Dessuten er dette som sagt ikke mitt bord.

Jeg tar FULLSTENDIG avstand fra slike holdninger. Mulig det er fordi jeg har lært å tenke selv.AEL: ET sier ikke noe om dette direkte. Men om ikke mennesket er noe mer enn en utviklet amøbe, evt. en parasitt, så ligger ikke tvil om menneskets verdi særlig fjernt. Se f.eks. en abortdiskusjon fra USA –her. Jamvel om det skulle være et høyerestående dyr, -noe paleontolog og agnostiker G. Bechly avviser her, så drepes jo mange dyr. Om du er på jakt etter andre ID-folk som ikke er religiøse, kan Michael Denton være et tips.

--

MA:

“Om mennesket ikke er mer enn en utviklet amøbe”, wtf

* Hvem mener dette ?  Ta det opp med dem.


Evo.t tar ingen stilling til hva er hva. Det er ikke noe “mer/mindre enn” (noe jeg har presisert flere ganger).


Det er direkte trist å se at du ikke greier å skille ut hva ET er. Tenker du ikke tok tipset med så skrive det ned 10 ganger. Kanskje det ikke bare hadde hjulpet deg men også alle de tusener du sikter til.AEL: Du, og metodologisk naturalistisk vitenskap, utelukker det i utgangspunktet. Å hevde at materie kan skape en kode, er som å hevde at en PC kan skrive sitt eget program. Koder kommer fra et sinn, likesom program kommer fra et sinn.

--

MA:

Her er flere ting som vi har vært igjennom tidligere.

1.Jeg utelukker ingenting, kommer jeg til et punkt der man ikke vet. Da er jeg ærlig å sier “vet ikke”. Vet ikke, betyr ikke betyr hos meg, at svaret er noe annet slik du mener.

2.At noe ser vanskelig ut betyr ikke at det er en gud bak. Klassisk ”god in the gap”.

3.Hva trenger du til en genetisk kode ? (Vet du egentlig dette ?, du må jo det for ellers kan du ikke komme med påstanden ?)

4.Hvorfor kan ikke en genetisk kode dannes naturlig ?

5.Hva forskning kjenner du til og hvorfor avviser du denne ?

Din matte vedrørende proteindannelser er feil på så mange plan.

1. Proteinsekvens dikteres IKKE ut fra DNA.

2. Basepar har ingenting med proteindannelse å gjøre.

3. Du kan erstatte helt vilkårlig DNA i nærmere 30% av alle base posisjonene som tilhører proteinsekvens og ende opp med IDENTISK protein. Hva sier dette deg egentlig om at alle mutasjoner er ødeleggende ?  Det er jo rett og slett ikke intelligent designet og mennesket har jo allerede betydelig forbedret denne. 

4. Et protein må ikke bestå av minst 1000baser eller 333aa. Det minste proteinet kan du telle alle aa på en hand.

5. Det er fullstendig feil, uredelig og en stråmann om du mener at proteiner må ha vært av samme størrelse og sammensetning ved primitivt liv (abiogenese) som i dag.

6. Og ikke minst, et protein blir ikke satt sammen virkårlig slik regnestykket ditt krever. Så hvorfor i det hele tatt gjøre en utregning som ikke har hold vi virkeligheten.
MA: 1. Hvilken rest snakker du om ? Har jeg sagt noe om dette ? 1. Hvilken rest snakker du om ? Har jeg sagt noe om dette ?

AEL: Jeg sikter til det du skrev i denne forbindelse : Du: ET derimot er reduksjonistisk og hevder at helheten ikke er større enn summen av delene.

MA: *Det er direkte feil. Den er såpass grov at jeg tenker det må være en skrivefeil.

---

MA:

Jeg forstår ikke denne. Du kommer med en påstand som jeg finner svært merkelig. Så merkelig at jeg tror det må være en skrivefeil. I stedet for å presisere eller korrigere, kommer du på bakgrunn av dette blander du inne noe helt nytt om rester.  

Hvorfor tror du at dette blir mere opplysende ?


Du må nesten gjøre rede for hva du mener så skal jeg prøve svare. Men naturen er full av eksempler på at helheten er større enn summen til delene. Dette har vi til og med et eget begrep for dette.

Gå til innlegget

ID og DNA -konsekvenser for religion (5)

Publisert nesten 2 år siden

..en fortsettelse av

Asbjørn E. Lund: ID og DNA -konsekvenser for religion (4)


AEL: EvolusjonsTeorien (ET) har praktiske, politiske og etiske implikasjoner, f.eks. i synet på retten til liv -i livets begynnelse og avslutning, synet på samliv, menneskeverdet osv. I forbindelse med pågående epidemi, så ville en nærliggende konsekvens av et evolusjonistisk syn vært bare å slippe epidemien løs på populasjonen.

-

MA: Kan ikke tro at det er noen i sine fulle fem som mener noe slik. I så fall får du ta det opp med dem. Jeg har ingenting med dette å gjøre. Jeg finner det FULLSTENDIG ABSURD. (Det har jeg vel egentlig vist utrykk for tidligere så jeg forstår ikke hvorfor du kommer til meg med dette flere ganger)

Jeg register at du har et behov for å legge så mye skyld som mulig på evolusjon og evo.t.

Det blir som å legge skylden for flystyrter på gravitasjonsteorien. Dette er ikke rasjonell tankegang. Slipp deg løs, det er ingen grunn for tvangstanker, verken evo.t og ateisme (ingen sammenhengen mellom dem) gir implikasjoner utover deres respektive områder.


ET sier INGENTING om retten til liv, menneskeverd eller tiltak i forbindelse med virus epidemier.  

Hvorfor legger du slike meninger i ET ?

Er det for å rettferdiggjøre din vendetta ?

Skriv ned 10 ganger hva ET er og hold alt annet utenfor.AEL: Skal man begrunne et verdibasert syn, er det vanskelig å gjøre det ut fra blinde, ikke-styrte naturprosesser.

-

MA: Hvorfor kan ikke mitt verdibaserte syn være MITT syn, hva jeg mener ?

Hvorfor skal det være så vanskelig å forstå at jeg som person kan ha mine meninger og (verdi)syn FULLSTENDIG uavhengig om hva akselerasjonskonstanten til Mars er, eller hvordan arter tilpasser seg over tid.

Jeg har INGEN doktriner som bestemmer hva mitt (livs)syn er eller skal være, ingen bøker, ingen personer, ingen matematisk likninger, ingen kjemiske/biologiske prosesser.

Virker dette provoserende på deg / dere ?


AEL: Det er ikke jeg som er i behov av et religions-substitutt, men alle mennesker er i behov av mening i tilværelsen. Om man ikke får mening og håp gjennom religion, er det som nevnt flere som danner sitt eget religions-substitutt

-

MA: Det du egentlig sier her er at 1) religion er et substitutt for mening i tilværelsene og 2) at de som ikke har religion som substitutt trenger noe annet.


Vel, jeg skal ikke blande meg så mye inn i det første annet enn ”jeg kan se den”. Men for den andre så trenger man ikke noe substitutt. Jeg mener at personer selv, helt på egenhånd, kan finne mening i tilværelsen. Jeg syns jeg greier det fint til, nå i alle fall.


AEL: Du mener vel ikke at den ulike rekkefølgen av baser i ulike proteiner, bestemmes ut fra fysiske egenskaper ved ryggraden (sukkermolekylet) i DNA-et?

-

MA: Dette var heller ikke det din opprinnelige påstand var. Du hadde to setninger.


1. Det er heller ingen informasjon knyttet til 'ryggraden' (sukkermolekylet)  i DNA.

2. Der er aldri påvist at fysisk affinitet påvirker sekvensen av baser.


Punkt 1 har jeg allerede tilbakevist.

Slik jeg har tolket dette sier punkt 2 ingenting om at dette gjelder kun/utelukkende ryggraden. Om du da utelukkende mener ryggraden, har utsagnet heller ingen mening. Det er ingen som mener noe slik, det er en stråmann.

Faktum er likevel slik jeg sa i mitt innlegg, det er fysisk affinitet som påvirker sekvensen av baser så punkt 2 er feil ansett hvordan du vrir på den.

Dessuten ER ryggraden involvert i baseparing, se f.eks bildet som viser hvor de forskjellige baseparingene foregår. Den ene heter slående nok SUKKERsiden.AEL: Om det kan påvises at helheten kan bygges opp av noe som er bygd opp via små gradvise endringer, hvilken rest sitter du da igjen med? I din sammenheng er det underforstått at det hele er bygd opp via naturlige, blinde mekanismer. I ID-sammenheng er det bl.a. sammensetning av deler som viser at noe som ikke kan skyldes lovmessighet/tilfeldigheter, samt trekk som typisk henføres til intelligens i andre sammenhenger, f.eks. IRK.

-

1. Hvilken rest snakker du om ? Har jeg sagt noe om dette ?

du sitte igjen med rest ?

Kan du sitte igjen med rest ?

Kan du ikke sitte igjen med rest ?


Når du sier lovmessig/tilfeldig er det to begreper som jeg slettes ikke syns fortjener en ”/” mellom seg. Det gir absolutt ingen mening. Er det tilfeldig eller er det lovmessig ? Eller er må de være forskjellig pr lov ?


For ID: Hvordan undersøker man sammensetning av deler og hvordan avgjøres det om tilfeldighet eller lovmessighet ?MA: "* NEI. Det er ikke slik at design vinner fordi man ikke fant noe annet."

AEL: Om premissene er rette: At helheten må kunne henføres til enten tilfeldighet og/eller lovmessighet eller design, -at det ikke finnes andre muligheter. -Hva skulle det i så fall være?

-

MA: Vitenskapelig vil aldri premissene være (til)rette. Du kan ikke bevise et negativ. Hva det skulle være, vel om du ikke vet får man si akkurat det ”vet ikke” og jobbe videre med saken.


Et par tenkte scenario. Mennesket kan lange og designe mye fantastiske ting. Dette med design argumentet er utelukkende koblet til menneskets evne til å produsere ting.

1.Men for 2 millioner år siden kunne vi ikke det. I dette scenario er IKKE design mulig. Dette selv om det finnes minst like mye DNA og komplisert liv som nå.

2.Hva om alle spor menneskene forsvinner om to millioner år (eller 2 år for den del). I dette scenario er IKKE design heller mulig.


Kan ta et punkt 3 også.

Hva med at naturen selv kan danne fantastiske ting som virker designet ?

Dette må du benekte er en mulighet, gjør du det ?AEL: Hvorvidt systemet skal kunne ha blitt dannet naturlig, har jeg en diskusjon gående med St. Bonkowski om. Jeg vet ikke om det blir mer av den, vet du?

-

MA: Jeg vet bl.a  at man kan fjerne elementer og likevel ha funksjon.

Jeg vet at det finnes omfattende dokumentasjon over hvordan systemet kan dannes ut fra naturlige prosesser. Det forventer at forlengs er gått gjennom og gjort rede for. Jeg har likevel linket til informasjon som er gode utgangspunkt men jeg har ingen tro (ja tro) på at noen av dere har lest overskriften.  

Forresten, flageller er en ting. Hva med Cilier og Microvilli er disse ”OK” med tanke på evolusjon. Eller er disse også designet!


AEL: Så for deg spiller det ingen rolle om f.eks. en minnebrikke inneholder 1MB eller 1TB? Det fungerer som et viktig argument for kunder som kjøper minnebrikker.

-

MA: Nei hvorfor i alle dager skal det spille noen rolle så lenge jeg har plass til jeg trenger. DNA har plassen, cellen har plassen om det er 1MB eller 1TB er klinkende likegyldig. Hvorfor spiller størrelsen på minnebrikken noe for seg ?
AEL: Nå skal det også sies at det i løpet av debatten har vært hevdet ting, også av meg, som det ikke har vært fullgod dekning for. Du skal ikke få være den eneste som beklager det. Men jeg har ikke 'diktet opp' tall, slik du beskylder meg for. Jeg kvier meg for å oppgi en kilde, da jeg innrømmer at den aktuelle vekten i picogram kan ha skyldtes en misforståelse fra min side, og jeg har ennå ikke fått noe svar fra kilden.

-

MA: I de tilfeller jeg har sagt noe som ikke medfører riktighet vil jeg at det kommer tilbake til meg. Jeg har ingen intensjoner om å ikke å holde meg til fakta. Jeg strever til en hver tid ved å vokte mine ord ved hele tiden spørre meg selv om  jeg dekning for dette. Det kan hende at hukommelsen har spilt meg et puss, men jeg mener at når det kommer til vitenskap har jeg fortalt det som er riktig.


Jeg har ikke alltid oppgitt kilder. Det er to hovedgrunner for det.

1.Tar veldig mye tid.

2.Ingen leser dem.

Gå til innlegget

.. En fortsettelse fra..

Rune Aas:  Naturen kan ikke skape informasjon av seg selv (3)


Selv en kort tekst krever veldig mye for å gå kritisk gjennomlesning. Pga prioriteringer er det ikke sikkert at alt som burde vært med har fått plass.


RAa: …at DNA har 3 milliarder basepar

-

MA: Det er sånn ca korrekt (haploid genom), men det er ikke i nærheten av å være det samme som du tidligere har sagt og blitt korrigert på.RAa: Forskjellige koder i DNA til forskjellige arter

-

MA: Og forskjeller innad i arter.


RAa: Selvfølgelig er alt beslektet fordi de er bygd opp på samme måte hos alle arter

-

MA: Det er ikke en selvfølge men det muliggjør det. Har det IKKE vært oppbygget likt ville det ikke vært særlig sannsynlig for slektskap. (Utsagnet ditt er også selvmotsigelse med det du sier om Koalaen senere)RAa: Han peker på ID og debatterer  blant annet Albert Einstein i dette foredraget.

-

MA: Selvfølgelig peker han på ID, han er jo en av deres største generator av desinformasjon.

Dessuten har jeg ingen tro på at han debatterer Einstein, han døde på 50tallet en gang.RAa: Her debaterer Sanford troverdigheten til Darwin kontra de funnene som er gjort opp til i dag av fossiler.

-

MA: Så hva sier Darwin om de fossile funnene i dag ?

Hvorfor har Darwin en autoritet på dette ?

Burde han heller ikke funnet ut hva vitenskapen sier ?RAa: ..og ble lenge sett på som en overgangs-art mellom fisk og landpattedyr på grunn av den spesielle halen og finnene

-

MA: Det har jeg aldri hørt om.

Jeg vet at denne gruppen og dens nære slektninger har morfologiske og genetiske trekk man forventer i en overgang mellom vann og land. F.eks gener som involverer dannelse lemmer.

(ingen har sagt spesifikk hvilken gruppe/art/individ det er snakk om. Btw. det med individ er en satire på vanlig kreasjonistisk misoppfatning. 


RAa: …og man kan da tenke seg at DNA-oppbyggelsen til denne fiskearten er like avansert i fossil-funnet som i den levende blåfiske-arten.

-

MA: Du trenger ikke tenke deg om DNA oppbyggelsen, den er publisert for flere år siden. Du kan enkelt og gratis laste ned den og drøssevis av andre genom for sammenligning. (Eller du kan lese hva de virkelige forskerene har gjort)RAa:  Derav min konklusjon om det fossile biblioteket, at det er noenlunde konstant.

-

MA: Det av EN levende fisk ?

Er dette en variant av han muslimske kreasjonisten som mente at alle fossiler var bare representanter av dyr vi finner i dag. Som bevis bruke han insekter fra amber og sammenlignet de med ”intelligent designende” fiskekroker.

Nei, fossilrekkene er ikke konstante, men noen har forandres seg mer enn andre. Og selv om noe SER likt ut betyr det ikke at det ikke er omfattende (genomiske) endringer.

Hvorfor mener du at din konklusjon skal tillegges like mye eller mer vekt enn vitenskapen ?


RAa: Koalaen har ingen slektninger og er derfor unik. Jeg  tenker da på at informasjonen som skjuler seg i DNA er nogenlunde konstant uavhengig av tids-beregninger.

-

MA: Selvfølgelig har Koalaen slektninger, det er bare at ingen av deres nærmeste lever i dag. Det samme gjelder for øvrig oss mennesker også. Men der vår nærmeste levende slektning er Sjimpanser, ser det ut til at Koalaens nærmeste levende slektning er Vombat.


Om du lurer på hva som skjuler seg i deres DNA kan du undersøke det da begge genomene ligger gratis tilgjengelig for undersøkelse !

(Eller du kan lese hva de virkelige forskerene har gjort)


RAa: Skjønner ikke at det ikke er mere fokus på dette i forskningsmiljøene.

-

MA: Skjønner ikke at du ikke ser på hva forskningsmiljøene gjør om du virkelig er interessert. Hvilken forskning har du egentlig sett på ?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere