Øyvind Kleiveland

Alder: 50
  RSS

Om Øyvind

Filmskaper og forfatter. Bor i Oslo.

Følgere

Sølibat for alle - et krav

Publisert over 11 år siden

Når det gjelder den siste tidens oppmerksomhet omkring katolske presters sølibatløfte, så ser jeg på fjernsynsprogrammet "Skavlan" med et visst smil om munnen.

Fredrik Skavlan hadde pater Arnfinn Haram på besøk og samtalen dreide inn på dette temaet, til kommentarer fra de andre. Ikke noe spesielt nytt kom frem i samtalen, som i og for seg var lett og lite sensasjonspreget.

Men; det som slår meg, som en kristen forfatter, predikant og forelder, er at dette er en utrolig forkvakling av Guds skaperverk, å forfekte dette synet; at det er unikt å avholde seg fra sex. 

Det samme var tilfellet i et "God Morgen, Norge"-program, hvor en nordmann ble intervjuet fordi han hadde valgt å bli munk. Det var så vidt de to programlederne klarte å karre seg videre i programmet.

Gud forventer jo at alle mennesker som ikke er i et første ekteskap mellom en mann og en kvinne som ikke har vært gift før, skal forholde seg seksuelt inaktive. 

Det er riktig; jeg brukte ordet inaktiv.IKKE AKTIV, betyr det.

Det betyr, som jeg skrev til en mann som trodde jeg tullet: Gud forlanger at enslige, forlovede, separerte, skilte, enker og enkemenn IKKE skal ha delta i seksuelle aktiviteter.

Dette er jo bibelske befalinger; men lett? Det har jeg ikke påstått.....


Det kan gjerne påstås at vi lever i en moderne verden og ditt og datt, men ikke prøv å forvrenge Guds ord til å stemme med ens egne ønsker og lyster.Guds ord står fast i himmelen til enhver tid, og er ikke noe som kan skjaltes og valtes med etter ens eget forgodtbevinnende.

Gå til innlegget

Forhold deg enslig - eller...

Publisert over 11 år siden

Jeg hadde et innlegg for et par dager siden, som handlet om bruken av ordet "singel" i mediene og den stadige henvisningen til at folk som "DENNE gangen fant han/hun kjærligheten", Linken er her: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread51458/#entry51489

Det jeg ønsker å sette søkelyset på nå, er to saker: Lovens hellighet og bibelens ord i 1.Kor.7.10-12.

Når det gjelder lovens hellighet, så sier bibelen at Loven er hellig.

Rom7,12 La det da stå fast at loven er hellig, og budet er hellig og rettferdig og godt.

Mange som liker å hoppe på undervisningen om bare nåde, pleier å komme med innspillet om at loven jo er borte, men det er ikke riktig.

Vi hedninger har aldri vært under loven, det er riktig, men Loven finnes fortsatt. Og loven er hellig, og budet er hellig, rettferdig og godt.

Men vår EVNE til å følge loven er ikke til stede, uten gjennom en ny fødsel og kraften fra himmelen.

Så derfor, når bibelen underviser om at man ved ekteskapsloven er bundet til sin ektefelle så lenge begge to er i live, så er ikke dette noe som opphører fordi man ikke har vært en jøde under loven. Det er like gyldig for deg og meg i dag, som det var for jødene på Jesu tid.

Rom 7,2-3 Den kvinnen som har en ektemann, er ved loven bundet til sin ektemann så lenge han lever. Men hvis ektemannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til ektemannen. Hvis hun da gifter seg med en annen mann mens hennes ektemann lever, skal hun kalles en horkvinne*. Men hvis hennes ektemann dør, er hun fri fra loven, slik at hun ikke er en horkvinne selv om hun har giftet seg med en annen mann.

Se på det neste verset:

Rom7,4 På samme måte, mine brødre, døde også dere bort fra loven ved Kristi legeme, for at dere skal tilhøre en annen, Ham som ble oppreist fra de døde, for at vi skal bære frukt for Gud.

Hva sier bibelen her? På SAMME MÅTE som man KUN ER FRI FRA LOVEN SOM BINDER OSS TIL VÅR EKTEFELLE GJENNOM Å DØ, så er DEN ENESTE VEIEN TIL Å BLI FRELST, Å BLI FRELST GJENNOM JESUS KRISTUS.

Ikke motsatt!

Mange vil si: Ja, jeg skjønner at det er meningen, akkurat som man dør og står opp igjen med Jesus, så skal ekteskapet være et bilde på dette, og at det derfor hadde vært fint om alle ekteskap varte livet ut, men slik er det jo ikke.... Derfor er Jesu død og oppstandelse et fint bilde på at ekteskapet skal vare livet ut.

DET ER IKKE DET BIBELEN SIER! DEN sier DET HELT MOTSATTE.

Den sier at PÅ SAMME MÅTE at fordi det er slik at man KUN er fri fra sin første`(og eneste) ektefelle gjennom at den ene parten dør, PÅ SAMME MÅTEN er det kun gjennom Jesus du kommer til himmelen.

Om ikke det første bildet holder vann, så gjør ikke det andre, heller. Hvordan kan jeg være så sikker på det=? Jo fordi bibelen bruker uttrykket PÅ SAMME MÅTE.

Det var punkt en.

Punkt to:

1 Kor 7,10-13 De som er gift, pålegger jeg, det vil si ikke jeg, men Herren: En hustru skal ikkeskille seg fra sin ektemann. Men om hun er skilt fra ham, så skal hun leve ugift eller bli forlikt med sin ektemann. Og en ektemann skal ikke skille seg fra sin hustru. Men til de andre sier jeg, ikke Herren: Hvis en bror har en hustru som ikke er en troende og hun er villig til å leve sammen med ham, da skal han ikke skille seg fra henne. Og en kvinne som har en ektemann som ikke er en troende, skal ikke skille seg fra ham hvis han er villig til å leve sammen med henne.

Det viktigste jeg vil peke på, er i vers 11. Om hun er skilt fra ham, så skal hun

1)Leve ugift

eller

2) Forlike seg med sin ektemann.

Og det samme gjelder mannen, siden han nevnes i neste setning. Om han er skilt, så skal han også forholde seg enslig eller forlike seg med sin kone.

Skilte personer har den befalingen. Ingen annen. Men i kjødets sterke kraft, så skjønner jeg at det er vanskelig å holde seg.

Men det er befalingen!

Når noen leser dette, vil de sikkert tenke: Ja, sikkert, i en perfekt verden..... Men det er ikke poenget mitt.

Poenget mitt er: De som gifter seg på nytt, må gjerne komme og innrømme at de ikke klarte å holde seg enslig, av en eller annen grunn, men IKKE DRA GUD MED INN I DET! De må bare ikke påstå at Gud har gitt dem tillatelse...

Han HAR BEFALT hva skilte personer, menn og kvinner, skal gjøre, og kommer ikke til å endre mening om det.

Men jeg skjønner, som separert selv, at ikke alle er gitt å skjønne dette helt.

Gå til innlegget

Verdslighet - en dyd?

Publisert over 11 år siden

Gjennom flere år har jeg lagt merke til den tabloide pressens bruk av ordene "singel" og "kjærlighet" og jeg gremmes over den utviklingen jeg synes å skue. 

Det virker for meg som om nærmest alle personer i medienes søkelys som skiller seg, enten det er kjendiser, pastorer eller andre blir konsekvent kalt "single", selv om de aldri vil kunne gjenoppta sin singelstatus.

En skilt person er skilt og ikke singel. Bibelen forteller oss at det finnes fire typer personer: single, gifte, skilte og enker/enkemenn.

Jeg mistenker at ordet singel brukes, for å dempe "stigmatiseringen" som skjer gjennom å bruke ordet "skilt". For om man bruker ordet skilt, vil man ikke være like "overbærende" overfor det faktum at en rekke av disse velger å finne seg en ny person å dele livet med. 

Om jeg stilte spørsmålet "Er verdslighet en dyd?", ville sannsynligvis alle sammen svare nei... Men er dette riktig, i forhold til den gjengse oppfatningen av hvordan man forventes å leve i dag? 

Katolske prester avgir et kyskhetsløft og oppgir muligheten til å ha et sexliv - men hva er det som er så spesielt med det? 

Guds ord forventer virkelig at alle personer som ikke er i et ekteskap, skal holde seg seksuelt avholdende, men det ser ikk slik ut i Norge i dag! Denne befalingen gjelder enslige, forlovede personer, skilte og enker og enkemenn.

Det virker for meg som om versligheten har kommet så langt inn i kristne menigheter at de ser på prester som avgir et kyskhetsløfte, som rare, når det egentlig skal være helt motsatt! 

Det som burde være rart, var at så mange personer i Norge i dag velger å være seksuelt aktive og våger å peke finger og kalle folk som ønsker å ta Bibelens befalinger om ikke å ha sex utenom i et ekteskapelig forhold mellom to personer som aldri har vært gift tidligere. 

Verden rundt oss ser for meg ut som om den har blitt snudd på hodet. Tidligere ble avholdenhet sett på som en dyd, og bibelen beskriver faktisk avholdenhet som en del av Åndens frukt. I dag blir man sett på som spedalsk om man faktisk bestemmer seg for å holde seg avholdende, slik bibelen befaler, om man aldri har vært gift, eller om man er skilt. 

For en utvikling!

Gå til innlegget

Truet med helvete for en ikke-kristen?

Publisert over 11 år siden

Sitter og leser en artikkel på Dagbladet og kristne som skal ha ringt til Steinar Lem og sagt at om han ikke blr en kristen, så kommer han til å gå til helvete.

Under overskriften"

Truet døende Steinar Lem med å komme til helvete

http://www.dagbladet.no/2010/03/20/nyheter/steinar_lem/innenriks/kristendom/religion/10931080/

Kommer det frem at kristne "helbredere" har ringt til familien, til og med til Steinar Lems egen mobiltelefon for å tilby å be for ham til helbredelse, og for at han må ta i mot Jesus som sin frelser og herre for å kunne gå til himmelen.

Ikke har de spurt om penger, og ikke har de prøvd å lure familien.

Hvor er problemet?

Jeg har selv intervjuet Steinar Lem, som var en veldig sympatisk og imøtekommende mann. Jeg har bare godt å si om ham, men jeg har litt problemer med Dagbladets fremstilling som om det ikke er en kristens arverett å være frisk.

Løftet om at vi skal kunne få Abrahams velsignelser gjelder for dem som er barn av Gud. Dette betyr dem som er i Kristus Jesus, som kan kalles for Abrahams sæd. Løftet gjaldt ikke mange, som om det skulle vært et folkeslag, men løftet gjaldt Abraham og hans ætt (sæd). Dette er Jesus. Om vi tilhører Jesus, så er vi arvinger ifølge løftet. (Gal.3:13-14; Gal 3:19, Gal 3:29)

Derfor er det ikke galt å si at helbredelse er en arverett for alle kristne, men det finnes selvfølgelig folk som ikke vet at det er en rettighet, og derfor går de ikke inn for å få tak i det som er rettmessig deres. Mange kristne tror jo at de må ovetale Gud til å helbrede dem, mens det jo faktisk er han som har satt i gang helbredelses-handlingen gjennom å sende sin sønn til soning for alle våre synder og som bar alle vår sykdommer på sitt eget legeme opp på korset.

Om det skulle stemme at de kristne "helbrederne" har truet Steinar Lem med helvete fordi han ikke ble helbredet, så er det jo helt på jordet.

Det jeg setter spørsmålstegn ved, er hvorfor det lages som en stor sak at en person som ikke er kristen, ikke kommer til himnmelen?

Det er jo Jesu ord at den finnes bare en vei til himmelen, og det er gjennom ham!(Johannes 14:6)

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere