Øyvind Kleiveland

Alder: 50
  RSS

Om Øyvind

Filmskaper og forfatter. Bor i Oslo.

Følgere

Før eller etter frelsen?

Publisert over 10 år siden

Lykkelig ekteskap - nummer 16? (Dette hjertesukket er kun til kristne).

Leste i dag en artikkel på en amerikansk hjemmeside som omhandlet "Hollywoods lengste ekteskap". 

Det var grei lesning, og noen av ekteparene skal ha "cred" for at de har holdt ut med hverandre i mer enn 30 år. Ett av parene hadde faktisk holdt ut med hverandre i mer enn 56 år. Men det som var litt malurt i begeret, var at for nesten halvparten var de "lykkelige" forholdene ekteskap nummer to eller tre! 

Sånt blir jeg litt lei meg over. Ikke bare fordi en rekke kunstnere i Hollywood ikke klarer å holde seg på matta, med så mange fristelser rundt hvert gatehjørne, men også fordi det ikke graves litt dypere i materien. Ekteskapet er for livet, og partene er bundet til hverandre så lenge de begge er i live, selv om de skulle bli skilt. Det tragiske er at stadig flere ser på ekteskapsinngåelse som noe som oppløses ved en skilsmisse, og at man derfor "har rett" til å leve i seriemonogami; "så lenge det bare er en om gangen, så er det greit". 

Det er ikke greit!

Gud innstiftet ekteskapet som en ubrytelig pakt, som er gjeldende så lenge begge parter er i live, så fremt de ikke har vært gift tidligere. Dette ser vi gjentatte ganger i bibelen, men spesielt i Romerbrevet og 1. Korinterbrev. Til tross for dette, så har det ikke vært fremholdt som en livslang pakt av alle de påfølgende generasjoner kristne siden Jesu død og oppstandelse. Det begynner nå.

Derfor kommer det som en overraskelse på mange at ekteskapet med ens første EKTEfelle er bindende FOR LIVET. Er ikke det rart? 

Det mange kristne ikke tenker på, er at når de "åpner for gjengifte", så er det nærmest Pandoras eske" de åpner. For, om det er lov å gifte seg med nummer to, så må det også være lov å gifte seg med nummer tjueto. 
- Slapp av, du da! tenker du kanskje.
- Det er ikke det vi mener, tenker du kanskje også.

La meg stille et informert spørsmål: Om du mener at det er lov å gifte seg igjen, hvor går grensen for gjengifte for deg, for at du skal si at "det var litt mange ganger"?

5? 10? 15?

Jeg bare spør, for BIBELEN har satt grensen ved ett ekteskap. Alle som gifter seg med en annen, mens den første ektefellen er i live, skal kalles en horkvinne. Og siden bibelen også kaller mannfolk for horkarer, så gjelder det vel begge veier. 

Det er på tide å reise banneret og fremheve hva bibelen sier om saken. Ikke snakke om hva han eller hun eller biskop-ditt-eller-datt mener om sex og ekteskap. 

Bibelen sier at så lenge en mann og en kvinne er lovlig gift, mao. at det er første gang for begge to, så er de uløselig bundet til hverandre til døden skiller dem. Det betyr ikke at man skal fornekte sannheten og si "jeg er ikke skilt", når man faktisk er det, men IKKE HOPP PÅ NESTE og tenk "så lenge jeg er i ett ekteskap om gangen, så er det greit". 

Det er faktisk ikke greit, ifølge bibelen.

De som har giftet seg igjen, er ikke emner for å inneha posisjoner som diakoner, eldste eller tilsynsmenn, og skal dermed ikke være forbilder for andre kristne. 

"- Men skilsmissen skjedde før jeg ble kristen", er det noen som tenker nå. 

Ifølge Guds ord, så dreier det seg ikke om enten du var kristen eller ikke da det skjedde, men AT det skjedde. Det finner du grunnlag for i Mark. 10:29-30. Her må du lese KJV, NKJV, eller Bibelen, Guds Ord fra Bibelforlaget. Her står det, på lik linje med et titalls andre oversettelser:

Mark 10,29-30 Da svarte Jesus og sa: «Sannelig sier Jeg dere: Det er ingen som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor ELLER HUSTRU eller barn eller åkrer for Min skyld og evangeliets skyld, som ikke skal få hundre foll igjen nå i denne tiden, hus og brødre og søstre og mødre og barn og åkrer, sammen med forfølgelser, og i den tiden som kommer, evig liv. 

(Legg merke til at en ny hustru IKKE loves dem som forlater en hustru for evangeliets skyld). Alt annen skal man få hundre fold igjen, men ingen steder står det lovet en ny hustru til den som forlater sin hustru for evangeliets skyld. 

Og siden bibelen befaler dem som er skilt til å forholde seg enslig eller å forlike seg med sin EKTEfelle, så er det ikke til å komme fra at "seriemonogami" ikke har sin plass blant kristne. Nei, ikke blant noen, faktisk, men de kristne, som Den Hellige Ånds tempel og amassadører for himmelen, forventes å oppføre seg som ambassadører også. Verdig.

Gå til innlegget

Plager det deg å ha mindre hjerne?

Publisert over 10 år siden

I Vårt Land i forrige måned ble det skrevet at forskning viser at vekkelseskristne har mindre hjerne enn kristne i andre, tradisjonelle kirkesamfunn. Plager det deg å ha mindre hjerne?

Jeg finner det HELT uproblematisk å ha mindre hjerne enn andre kristne. Hva med deg?

En forklaring er på sin plass:
Jeg, Øyvind, i min menneskelige, humanistiske tankegang, vil nok sikkert ha litt å si om denne saken (såret stolthet, sinne, "krenkede" følelser eller lignende).

På et åndelig plan; i min ånd, er ikke et problem i det hele tatt å bli anklaget for å være mindre intelligent, bare fordi jeg tror på oppstandelsen fra de døde, skapelse og evig liv sammen med Gud.

Hvordan er det med deg?

Gå til innlegget

Guds ord har befaling til ALLE

Publisert over 10 år siden

Jeg så på Dr. Phil i dag og ble skikkelig provosert. Tror folk at Guds ord bare gjelder for kristne? Skjønner de ikke at Gud, gjennom bibelen, befaler ALLE mennesker på ALLE steder til å leve rett?

Jeg har akkurat sett på "Dr. Phil" på TV3, der han snakket om hva som foregår inne i hodet på kvinner som blir elskerinner til gifte menn, og kvinner som har hatt elskere. Elskerinner og avvendte elskerinner og forsmådde ektemenn var i studioet, i kjent stil. 

Dr. Phil er sikkert en hyggelig mann, og for det som finnes av amerikanske talkshow-verter, så er han kanskje den mest frittalende av dem alle. Han tør å si en del ting som andre kanskje skygger unna. Det skal han ha for.

Men mye av konkluderingen i programmet dreier seg som "Samfunnet ser på det som feil", "Jeg er for god til å bli behandlet sånn", "Jeg klarer ikke å stole på min kone, som har hatt en elsker i lengre tid (som jeg var utro med under mitt første ekteskap)" osv. Gjestene prøvde på alle mulige måter å rettferdiggjøre sine egne handlinger, sett i forhold til andre mennesker. 

I dag slo tanken meg igjen:

- Tror nordmenn flest at bibelen ikke gjelder for ALLE mennesker? Tror de at de kan komme unna Guds dom, og at bibelens befalinger bare gjelder de kristne? Tror virkelig folk at det som bibelen befaler oss å gjøre, bare gjelder for de som er "født sånn/sånn anlagt/har riktig fødsel/sånne interesser" eller lignende. I så fall er det utrolig synd.

Apg 17,30 Sannelig, disse uvitenhetens tider har Gud båret over med, men nå befaler Han at alle mennesker alle steder skal omvende seg.
Rom 5,18 Altså, slik som fordømmelsen ved den enes fall kom over alle mennesker, slik blir Den Enes rettferdige gjerning for alle mennesker til livets rettferdiggjørelse.
Bibelen forteller oss at INGEN kommer inn i himmelen basert på egne gjerninger. Ingen. Derfor er det kun Jesu stedfortredende offer som gjelder som inngangsbillett til himmelen. Denne må tas i mot og gjøres personlig.
Gud har ingen barnebarn. Hver enkelt person må ha et personlig forhold til Jesus Kristus for å komme inn i himmelen.Dette er vårt ansvar som kristne å få formidlet til hele verden.
Forkynnelsen om at bibelen, Guds eneste ord til alle mennesker, må komme ut til ALLE mennesker. På den siste dag må alle ha fått muligheten til å høre dette, og ha hørt at Jesus er den ENESTE mellommannen mellom Gud og mennesker.
Dette har du og jeg ansvaret for å formidle til alle våre venner, våre familiemedlemmer og til personer som vi nyter tillit hos og solide relasjoner til.
Hva tenker du om saken?

Gå til innlegget

Proaktiv - ikke reaktiv ekteskapsundervisning

Publisert over 10 år siden

Jeg tror at KUN hvis ekteskapet sees på som en livslang pakt som kun brytes gjennom den enes død, vil antallet skilsmisser blant kristne gå ned. Ellers vil ALLTID kjødelige kristne finne en brekkstang til å leve ut sine kjødelige lyster.

Jeg leser på nettet om Geir og Linn Byberg, som mener at kristne står i fare for å få like stor grad av samboerskap, skilsmisser og utroskap blant aktive menighetsmedlemmer som i resten av samfunnet. De utfordrer kristne menigheter til å motvirke denne utviklingen gjennom åpne og ærlige fellesskap.

Det står respekt av parets erfaring. De har holdt familieundervisning i menigheter gjennom de siste ti årene, og de var tidligere ledere for Familiefokus i Ungdom i Oppdrag.

I intervjuet fremhever de viktige prinsipper for å få familier på "rett kjøl", gjennom å skape et klima som gjør at folk snakker sant om livet, skape større bevissthet omkring temaet, ha livsnære grupper og større ærlighet/åpenhet.

Du kan lese hele intervjuet her: http://alturl.com/jfuhn

Dette er bra, men det er like fullt noe jeg etterlyser i forbindelse med ekteskapet stilling i menigheter i Norge.

PROAKTIV

Jeg tror at om ikke ALLE norske menigheter får seg en oppvekker i forhold til synet på ekteskapets ubrytelighet, så vil denne utviklingen bare fortsette og fortsette.

Om ikke menigheter fra hele landet får opp øynene for bibelens befaling om at et ektepar som ikke har vært gift tidligere, blir gift, så er de bundet til hverandre så lenge de begge er i live (Rom.7.1-3), selv om de blir skilt, så vil det ikke bli en endring i det hele tatt.

Om en person er helt overbevist om at dersom ekteskapet oppløses, så er det ett valg som gjelder; enten å leve resten av livet som ugift, eller å forlike seg med sin ektefelle, så vil antallet skilsmisser gå kraftig ned.

Hvor mange gifte personer finner det mer koselig å bo på "et rom og kjøkken" med evt. felles barn annenhver uke eller en gang hver 14. dag, enn å prøve å finne en måte å leve sammen med sin ektefelle i noen år til?

Jeg tror tallet er lavt.

Å undervise i menigheter over hele dette landet om at Guds ord HAR IKKE ENDRET seg på dette punktet, tror jeg er den ENESTE måten å få endringene til å komme frem i Norske kristne menigheter, og dermed også i hver enkelt kristen.

KJØDELIG KRISTENDOM

Mange kristne lever fortsatt etter halve verset i Rom.81, og vet ikke en gang at det finnes mer. De tror at bibelen sier at det ikke finnes fordømmelse for kristne, men de kunne ikke vært lenger fra sannheten.

Se forskjellen på oversettelsene fra Rom. 8:1:

"Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus." Dette står i 1988-oversettelsen, 1930-oversettelsen og en rekke moderne oversettelser.

Men se hva Luthers oversettelse av 1545, King James oversettelsen, Young's Literal Translation og en rekke andre bibeloversettelser sier:

"Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus,* de som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden."

Noen håndskrifter har utelatt andre delen av verset, men dette var inkludert i norske bibler frem til tidlig på 1900-tallet.

Bibelselskapet følger en teksttradisjon som ikke har med desse ordene i vers 1, der lesemåten i De forente Bibelselskapers tredje utgave og Nestle-aalands 25. - 27. utgave ikke inkluderer disse ordene.

BIelforlagets oversettelse av 1997 har dem med.

Men de samme ordene kommer tilbake i Rom. 8:5, og meningen er derfor ikke til å misforstå: De kristne som lever et liv i kjødelige lyster, er det fordømmelse for.

KJØDETS GJERNINGER - ÅNDENS FRUKT

Bibelen sier at kjødet og Ånden står hverandre i mot. Og det er kun gjennom å vandre i Ånden at man ikke kommer til å fullføre kjødets lyst (gjøre kjødelige gjerninger).

Her er det lett å se hvilke gjerninger som kan beskrives som kødelige, i forhold til et ekteskapelig samliv. (Uthevinger er mine.)

Gal 5,19-23 Kjødets gjerninger er åpenbare. De er: ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløs utukt, avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhevdelse, splittelser, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, usømmelig festing og andre slike gjerninger. Om disse gjerningene sier jeg dere nå på forhånd, slik som jeg også sa til dere tidligere, at de som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt. Loven er ikke imot slike. (Bibelforlaget, 1997)

KONKLUSJON:

En person som ser etter muligheter for å leve livet sitt ifølge Guds befalinger, vil vise frukt som er god og i tråd med beskrivelsen av Åndens frukt. Det sister ordet der er EGKRATEIA, som kort og greit betyr "å holde seg i tømme seksuelt". Med andre ord: Ikke ha sex med noen annen enn den personen man er bundet til for livet (første gang for begge parter).

Andre som ikke lever etter dette, er kanskje i Kristus Jesus, men det er fordømmelse for dem, siden de lever etter kjødets gjerninger. Og dem er det fordømmelse for.

(I dette innlegget snakker jeg kun om dette som har å gjøre med ekteskapelig samliv/sex. Det andre kan vi ta en annen gang.)

HVA BETYR ORD?

Til avslutning vil jeg gjerne linke til en av de sterkeste musikkvideoene jeg har sett i det siste: Chris Medina, som har blitt et fenomen etter å ha deltatt på American Idol, og fortalte historien sin om forloveden som fikk hjerneskade etter en kollisjon. Han røk ut av konkurransen, men forlovedens historie har gjort at folk har engasjert seg. Det kan du også gjøre når sangen kommer på norske ITUnes. Om du vil, så kjøp den, så vil familien få litt av inntekten. Sangen heter "What are Words" og forteller en hel del om akkurat dette jeg skriver om: Trofasthet livet ut, selv om livets utfordringer kommer en rett i fleisen.

http://alturl.com/f686j

Her er linken til Chris sin audition under American Idol: http://alturl.com/bf32s

 

Gå til innlegget

Jeg så et klipp på CNNs "Piers Morgan Tonight" show, der han intervjuer Joel og Victoria Osteen, og jeg må innrømme at jeg ble imponert over at megapastoren tar bladet fra munnen.

Avisen Washington Post skrev i går et innlegg omkring det faktum at megapastor Joel Osteen “came clean” omkring sine meninger omkring homoseksualitet, og den ordbruken bibelen bruker omkring det, som andre synder.

Joel og kona Victoria, som jeg har truffet to anledninger som journalist, er sammen hos Piers Morgan, og det er interessert å se paret være så rett frem.
Det virker som om de har bestemt seg for å være rett frem omkring dette temaet, noe også Piers Morgan trekker frem.

- Tøft for Elton John...
Morgan på sin side trekker frem sin “gode venn” Elton John og hans partner, og sier at det vil være hardt for ham å sitte hjemme og høre på at han er en synder. Joel henviser til Skriften igjen, og gjør på mange måter en bedre fremtoning enn jeg hadde ventet.

På min blogg JesusWalker.com finner du linken til avisens side, og kan du se videoklipp fra intervjuet.

 

Synd er ikke bare synd

Jeg har lenge vært positiv til Joel Osteen og hans tjeneste, selv om jeg synes at det han kommer med, er litt “lett”, om du forstår meg rett.  Han holder mye “oppløftende” prekener, og som han sier i intervjuet med Piers Morgan, så er det menneskene han er etter, og ikke etter å stemple folks synder. Det er jeg enig i. Det viktigste er å få folk med til himmelen, men likevel:

Joel Osteen snakker om at det ikke finnes nivåer av synd, noe som ikke er riktig ifølge Guds ord.

Nivåer av synd

Det finnes synd, synd mot eget legeme (hor), som er såpass mye verre at lederpersoner i menighetene ikke skal være forbilder for andre, om de lever i, og så finnes det den utilgivelige synd. (1. Kor 6,18; Matt 12,31; Mark 3,28-29; 1. Tim 3,2, 12; Tit 1,6)
Her ser vi  at bibelen deler opp synder i de som kan og de som ikke kan tilgis.

Når kommer norske predikanter til å innlemme mer forkynnelse om gudfryktig livsførsel? Jeg håper det skjer snart.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere