Mette Solveig Müller

Alder: 76
  RSS

Om Mette Solveig

Jeg er bare meg, og representerer ikke andre enn meg selv i denne debatten. - Bahailæra, som på det sterkeste fortsatt forfølges i Iran, ble et vendepunkt for meg og fikk meg til å se Jesu lære i et for meg tydeligere lys.

Følgere

Guds ord - evig for all tid?

Publisert nesten 11 år siden

Så er kirkemøtet over for denne gang, og vi har fått mange ord presentert her, med finurlige vinklinger på ritualene. Mine tanker går til den danske salmedikteren Thomas Kingo, som kom med sine åndelige sanger i 1681

Jeg får da spørsmålet; -  Representerer denne Kingo fortsatt kirkens lære?

Eller er budskapet forandret underveis? -Eventuelt hvordan?

Les selv og vurder saken. - Jeg kan bare si selv, at akkurat denne teksten var den som virkelig trøstet meg og ga meg mening når jeg hadde strevd og funnet en havn.

Far, verden, far vel,
Jeg vil ikke lengre være din trell,
De byrder du veltet meg mangefold på,
Dem kaster jeg av meg og vil dem forsmå.
Jeg river meg løs; for jeg kjedes nu ved
Forfengelighet,
Forfengelighet.

Hva er det vel alt
Som verden så falskelig lykke har kalt?
Det er jo kun skygger og drivende sky,
Kun bobler som stiger og brister på ny;
Det er jo kun gyngeis, gjøgl og fortred,
Forfengelighet,
Forfengelighet.

Å rikdom og gull,
Du jorderiks avgud i skinnende muld!
Du er dog av verdens de falskeste ting,
Som vokser og minker og veksler omkring.
Hva er du når man deg ved solen har sett?
Forfengelighet,
Forfengelighet.

Akk ære, hva er,
Hva er dog de kroner og kranser du bær?
Misunnelse lurer så lett bak din rygg,
Rett aldri du føler deg sikker og trygg;
Du engstes og faller og varer ei ved -
Forfengelighet,
Forfengelighet.

Akk, kjødelig lyst,
Hvis giftige lebe så mangen har kyst!
Ditt fengende tønder, din flyvende gnist
Blev mangen til evige luer til sist.
Din skål synes honning, men drikken er led -
Forfengelighet,
Forfengelighet.

Så far da , farvel!
Du skal ikke mere bedrage min sjel.
Du dårende verden, jeg sier deg av,
Og senker deg ned i forglemmelsens hav,
Jeg lenges å trøstes for sorger og savn
I Frelserens favn,
I Frelserens favn.

Der skal mine år
Begynne i evighets deilige vår,
Der skal ikke dagen med solen oppgry,
Ei månen tilmåle meg ne eller ny,
Min Jesus er solen, med lys som går inn
I innerste sinn,
I innerste sinn.

Så far da, far vel!
du skal nu ej længer bedrage min sjæl,
bedragerske verden, jeg takker dig af
og sænker dig ned i forglemmelsens grav;
jeg længes at trøstes for sorrig og nød
i Abrahams skød!

Min rikdom av gull
Skal være av idel bestandighet full,
Den skal ikke tyven bestjele meg da,
Den skal ei spissfindighet røve meg fra,
Min rikdom er fri for all jorderiks stød,
I Abrahams skjød,
I Abrahams skjød.

La meg avslutningsvis formidle en noe lysere av Kingo, som også har sterk  appell.

Nu rinner solen opp
Av østerlide,
Forgyller fjellets topp
Og bergets side.
Vær glad, min sjel,
Og la din stemme klinge,
Stig opp fra jordens bo
Og deg med takk og tro
Til himlen svinge!

med vennlig hilsen mette

Gå til innlegget

Historien og planetene

Publisert nesten 11 år siden

... og vår framtid? I alle år har menneskene skuet ut i verdensrommet i stor undring. - Er det liv der et annet sted? Og vi gjør viktige vitenskapelige oppdagelser. Stor var min sorg, da Pluto ble degradert som planet.

Men i dag er nyheten, at Eris, - den 9 ende niende planeten, - den  som ble oppdaget nå nylig i bane utenfor Pluto, likevel er mindre. - Den er bare så utrolig kompakt!

 

Og nå begynner mine tanker på en spennende vandring. - Istedenfor å lure på om det er liv der ute, så går heller tankene mot hva disse planeter og deres oppdagelse betyr for oss her på jorda? Virkelig betyr?

.........

Fra gudeverdenen er vi godt kjent med alle de gudenavnene som nettopp har vært identisk med de nærmeste planetene, slik som 1. Merkur, 2. Mars, 3. Venus og 4. Jupiter. Ja endog 5. Saturn har vel blitt oppfattet som selve Satan, der den går i bane rundt sola i 7 års sykluser, og vil gjenopprette «Guds Orden» der individ , men også samfunn avviker fra de Lover som er nedlagt i dem. Guds lov har ikke opphørt å virke!

Da er det at jeg begynner å tenke mer historisk på de mer kollektive planetene som er oppdaget i vår mer moderne tid. Og ser en klar sammenheng, med at vi ikke lenger har dette mangfoldet i gudeverdenen, men skal fokusere på Guds Enhet – også her på jord.

6.  Uranus ble oppdaget i 1781. Den regnes som en planet som står for nye oppdagelser, individualisme og revolusjon. Det blir liksom ikke vanskelig å plassere dette inn i den franske revolusjon om «Frihet, likhet og brorskap»

7.  Neptun ble oppdaget i 1846. Denne planeten er i sin natur åndelig, men kan også ha en tendens til drømmer. En finner ofte planeten Neptun plassert i det 12 te huset hos personer med store rusproblem, har jeg lest i min hobby-astrologi. Dette huset viser til noe som er ukjent for en selv.  Derfor kan Neptuns påvirkning  slå ut i både åndelig og i mer materialistisk/ drømmende forståelse, - for å si det slik. - Kan jeg våge meg så langt som å si at vi her aner både Kristus og antikrist i historien? - For mine tanker går selvfølgelig til 1844, som er året da både bahaitroen og marxismen fikk sin spede begynnelse. Fra mitt virke som sosionom, ble jeg uhyre skeptisk til den ideologi som påberodde seg, at alle mennesker ville bli lykkelige om de slapp økonomiske bekymringer.

8.  Pluto ble oppdaget i 1930. Historisk tenker jeg på de voldsomme forsøk på forandring som satte inn på den tiden, og illusoriske forsøk på å skape kunstig enhet via krig. - Selv har jeg Pluto sentralt plassert i mitt fødselshoroskop, og forsto at det var et ord for dette. Jeg var en plutoniker. Dette er personer som virkelig sliter med forandringer. Hos meg virket disse forandringene sammen med følelsene mine, og var plassert slik at jeg ikke skulle vite hva som påvirket meg. Men det påvirket alt jeg gjorde. - Når man så har akseptert å ha vært en plutoniker i livet, blir det jo en voldsom skuffelse når vitenskapsmenn degraderer planeten til fordel for denne Eris?

9.  Eris – oppdaget 5 jan. 2005, på bilder fra 21.10.2003, og annonsert til folket 29 juli 2005. SANN! Det virkelig spennende er nå hva denne planeten representerer, og det var dette som var dagens nyhet. - Denne planeten befinner seg utenfor Pluto, og de trodde den større enn Pluto. Men nye metoder viser at den nok ikke er det, men at den er så aldeles utrolig KOMPAKT. Hva innebærer dette at en planet er kompakt? - Det vil innebære en stor massetetthet! Så da kommer vi til – hva er det denne planeten påvirker våre liv med i dag?

.........

Jeg flytter ned til jorda vår igjen og ser på hva som skjer rundt meg. Jeg har ønsket så inderlig å skape en familie med tette kjærlige bånd. Men jeg ser meg rundt og ser hvordan barn klandrer sine foreldre for at de ikke klarte oppgaven bedre, de river seg løs og skaper  andre allianser, og hele samfunnet drives ut i en voldsom eksperimentell individualisme. Kanskje denne planeten Eris varsler oss om, at vi må skape en jord der menneskene må bygge sterkere relasjoner til hverandre igjen? Slik budet om å hedre dine foreldre la opp til? Men nå må det bygges - i individene, - i familiene, i lokalsamfunnene, - i landene, - og på hele den vide jord! - Kjærlighetens evangelium skal knytte alle disse båndene. -

Men kravene er voldsomme - Vi må tilbake til Guds hensikt med mitt eget liv, og vi må hver og en overholde Guds lover for vår tid. Herfra må vi bygge alle relasjonene våre. - Dette er ikke noe overflatisk; for byggverket blir ikke sterkere enn den svakeste delen. Mange opplever en smertefull tid. -  Likevel påvirker Eris oss, tenker jeg - og hjelper oss nok om vi virkelig setter alt inn på å skaffe oss viten om vår egen skaper og hans vilje for vår tid..... For Han, den ENE Gud, -  åpenbarte sin siste vilje for menneskene i 1844, da han ga oss den  gjeldende åpenbaring for "Vår Tid". - Dette tror jeg....

Så er det litt tallmagi i disse planetene i tillegg. Vi kjenner alle bibelens 7 år sykluser, som gjør 7 tallet hellig. 8 tallet har tilhørt opprøreren i stor grad, og jeg kjenner at Enneagrammet kommet i tankene mine nå. Slik Jesu blir nitallet, - Freden – det fullkomne tallet. Dit vi nå er på vei, til en klode med større tetthet, også kalt kjærlighet i vår verden.

 

Så begynn å tenk! - Hvor fantastisk og stort er det at denne 9 ende planeten er oppdaget, og vi mennesker skal virkeliggjøre disse kreftene her på jord? Hvorfor skal noen planeter degraderes?

I radiogudstjenesten i dag snakket presten om at vi ber om tegn, for vi skal få tegn!! Er det ikke nettopp på himmelen vi nå har fått disse tegnene?

Håper dere er med på å undre dere videre? Dette er mine personlige filosoferinger, og må ikke utlegges som mer enn det.

 

Hjertelige hilsener fra mette

 

 

 

Gå til innlegget

Hvem var og Er Jesus?

Publisert nesten 11 år siden

Spørsmålet ble nylig stilt på Litteraturhuset i Oslo. - Det ble konstatert at det var blitt enklere å snakke om Gud, - mens Jesus var det fortsatt tabu og snakke om? - Blir det for personlig? Kanskje det... - Kanskje er det til og med lettere for andre troende å snakke om Jesus enn for de kristne selv, sto det i artikkelen? Jeg tar utfordringen.

Grete Ullestad på Verdidebatt, har i lengre tid etterspurt mer informasjon om hvem Jesus var, uten å få et klart svar fra teologisk hold. Kanskje ingen tørr være så ukloke at de gir et klart svar på det? -

Men er tiden kommet for å se nærmere på det likevel? Uansett hva som kommer fram, er jeg sikker på at temaet har utrolig mange innfallsvinkler. Jeg vil bare forsøksvis ta opp noen av dem som jeg har festet meg ved, og siden jeg ikke er teolog, kaller jeg det filosofi:

1.  Kjærligheten. - Uansett hva annet som måtte dukke opp, handler det om vår kjærlighet til ham. Vi ser det rene mennesket Jesus, fullstendig uten smuss og lar oss tiltrekke. Gud er kjærlighet og skaperkraft.

2.  En lærer. - Han gikk rundt og underviste mennesker i hvordan de skulle være mot seg selv og overfor sine medmennesker. - Han dømte ingen, for han så hvem de var. Han lærte oss hvordan vi skulle be i Fader Vår.

3.  En utfordrer. - Han utfordret makten – Makten søker alltid sitt eget! - For dette ble han henrettet. Faren ligger i å få makten - da kommer det nye utfordrere....

4.  En mystiker – en legende. Hele hans liv og død er fullt av mystrier å grunne på for å bli klok av. - Kanskje handler det om det ene menneskets «åndelige fødsel» i trange krybberom, og om å være «i sin fars (åndens hus) fra 12 årsalderen, og dø (den materielle og egosentriske død) på korset, for å leve i ånden? -

5.  Veien. Hans liv handler om våre liv. Han viser oss hvordan vi selv må ta våre kors opp og labbe videre - mot lyset; - bli lysarbeidere - for en ny og bedre verden. I hver den skapte ting på jord finnes det myriader av kunnskap og visdom, om vi bare er nyskjerrige nok, og ikke sunket hen i våre egne materielle, mentale og egosentriske begjær.

6.  Fremtiden /endetiden. - Sakramentene han ga oss peker antagelig fremover på noe han ville at vi aldri skulle glemme? Når jeg ser hvordan jødenes høytider peker fremover mot en tid som skal komme, - så blir jeg opptatt av om våre kristne sakramenter også formidler dette?

7.  Enhetstanken / Sannheten Fremkommer i «Jesu legeme» der hver celle er sann overfor sin egen gjerning og ikke skuler til andre celler.? Mine tanker går til nadverden. - Denne merkelige skikken med å spise Jesu legeme og drikke hans blod. - Gjøres det for at vi ikke skal glemme målet? - Målet som handler om at individene fylles av kjærlighetens ånd, gleden, (blodet) - og finne sin naturlige og tiltenkte plass og virke på Jesu legeme, som også er vår felles jord?

 

Det kan sikkert skrives side opp og side ned om Jesus. - Dette var min lille filosofiske tilnærming til hvem Jesus var og Er.

Det aner meg at jeg i denne tilnærmingen har fanget begrepet «å underkaste seg guddommen», i dette å finne sin egen plass for åndelig virke her på jorden, - inneforstått i «Jesu legeme»? -

Slik hver og en kan la alle de hellige tekstene gi oss veiledning for vår egen pilgrimsvandring på jorden? -

Jeg aner, at i dette "Jesu legeme" er det ikke forskjell på de store lærere Gud har sendt ned til menneskeheten og skapt sine samfunn og "religioner" ut av. De har bare kommet til ulik tid, på ulikt sted, med budskap, som også er tilpasset den tid og det sted åpenbaringen skjedde. - Derfor må visdommens kjerne alltid fornyes av nye budbringere som har fått innsikt i den. Den religiøse kraften har gjennom historien alltid vist seg som den sterkeste kraften for å forme et bedre samfunn.

I dette legemet har vi alle vår egen spesielle verdi - Enheten i Gud.  - Er en eneste celle syk, vil det kjennes i hele kroppen. Jeg liker litt systemteoretisk tenking, - for nettopp dette ligger i begrepet "Jesu legeme".

Kjærligheten er tiltrekningen på cellenivå i denne kroppen. - All frastøting er død – Vi må vite hva som er "syke celler" , så giftpilene våre ikke treffer feil! For er det sykdom i ett organ- så vil hele legemet lide! -

Slik filosoferer jeg videre rundt Jesus, som den filosof jeg er innerst inne.

«Enhet i mangfoldighet» «Jorden er kun ett land og menneskeheten dets innbyggere»

«Jesus er Veien, Sannheten og Livet», heter det. Det er nok ingen vei utenom.

Nå begynner også mye motgang for de troende, slik vi ser det i Iran og Irak.

Denne gangen kan vi ikke løse problemet med krig og gjengjeldelse. Vi må lære av Jesu lidelse på korset: - Å ikke hevne, men  tilgi våre overgripere. - Bare det kan bane vei for en fredelig framtid fremtid.

masse hilsen mette

 

 

Gå til innlegget

Jesus presentert i islam

Publisert rundt 11 år siden

Islam blir ofte diskutert her på VD, og noen ganger opplever jeg angrep på profeten Muhammed. Da jeg har mest andrehåndsopplysning om koranen, tenkte jeg at det skulle være greit å se på hva koranen og Muhammed selv formidlet om Jesus? Så jeg tok et søk på navnet Jesus.

Jeg har samlet mine funn her, og legger dem ut til dere debattanter. Kan tenke meg at ikke alle er like kjent med dette? - Dette er et stoff jeg ikke vil evne å debattere, men håper noen likevel kan finne det verdifullt å meditere litt over?

med vennlig hilsen mette

-----------------------------------------------------------------

2:87 Vi gav i sin tid Moses skriften, og Vi sendte sendebud etter ham. Jesus, Marias sønn, gav Vi klare bevis, og Vi støttet ham med Den Hellige Ånd. Er det ikke slik at hver gang et sendebud kommer til dere med noe dere ikke liker, så opptrer dere hovmodig, beskylder noen av dem for løgn og dreper andre? 

2:136 Si: «Vi tror på Gud, på det som er åpenbart for oss, og for Abraham og Ismael, Isak, Jakob og stammene, på det som ble gitt Moses og Jesus og profetene fra deres Herre. Vi gjør ingen forskjell på noen av dem, og vi har hengitt oss til Ham i tjeneste.

2:253 Av disse sendebud har Vi favorisert noen fremfor andre, noen har Gud talt til, andre har Han gitt en høyere plass. Vi gav Jesus, Marias sønn, klare bevis og støttet ham med Den Hellige Ånd. Hvis Gud hadde villet slik, ville ikke de som kom etter dem, kommet i strid etter at de hadde mottatt den klare beskjed. Men de kom i strid. Noen trodde, noen trodde ikke. Hvis Gud hadde villet slik, ville de ikke kommet i strid. Men Gud gjør som Han bestemmer.

3:45 En gang sa englene: «Maria, Gud bebuder deg et ord fra Ham selv. Hans navn skal være Kristus, – Jesus, Marias sønn, og høyt æret skal han bli, i denne verden og den hinsidige, av dem som får komme Gud nær. 

3:52 Og da Jesus merket vantro hos dem, sa han: «Hvem vil bli mine medhjelpere på Guds vei?» Disiplene svarte: «Vi er Guds medhjelpere, vi tror på Gud. Bevitne du at vi har hengitt oss til Ham. 

3:55 En gang sa Gud: «Jesus, jeg vil avslutte ditt liv, og ta deg opp til Meg, og befri deg for de vantro. Jeg vil sette dem som følger deg over de vantro til oppstandelsens dag. Så skal dere vende tilbake til Meg, og Jeg skal treffe avgjørelse mellom dere i det dere var uenige om. 

3:59 Forholdet med Jesus er overfor Gud det samme som med Adam. Han skapte ham av støv og sa til ham: «Bli!» Og dermed var han.

3:84 Si: «Vi tror på Gud, på det som er åpenbart for oss, for Abraham, Ismael, Isak, Jakob og stammene, og på det som ble gitt Moses, Jesus og profetene fra Herren. Vi gjør ingen forskjell på noen av dem! Og til Ham har vi hengitt oss.»

4:157 «Se, vi har drept Messias, Jesus, Marias sønn, Guds sendebud!» Men de drepte ham ikke, og de korsfestet ham ikke, men det fortonet seg slik for dem. De som er uenige om ham, er i tvil med hensyn til dette. De har ingen kunnskap om det, men følger formodninger. De har ikke drept ham med sikkerhet. 

4:163 Vi har gitt deg åpenbaringer, slik som Vi gav Noa åpenbaringer, og profetene etter ham, Abraham, Ismael, Isak, Jakob, stammehøvdingene, og Jesus, Job, Jonas, Aron og Salomo, og til David gav Vi salmene. 

4:171 Dere som har mottatt skriften, overdriv ikke i deres religion. Si ikke om Gud annet enn det som er sant! Messias, Jesus, Marias sønn, var bare et Guds sendebud, og Hans ord, som Han inngav Maria, en Ånd fra Ham! Tro på Gud, og Hans sendebud, og si ikke: «Gud er tre.» La det være, til deres eget beste! Gud er én Gud! Ære være Ham, at Han skulle ha en sønn! Ham tilhører alt i himlene og på jord! Gud er tilstrekkelig som beskytter! 

5:46 Vi lot Jesus, Marias sønn, følge i profetenes spor, for å stadfeste loven som var før ham. Og Vi gav ham evangeliet med ledelse og lys for å stadfeste det som forelå før det i loven, og som ledelse og formaning for de gudfryktige.

5:110 En gang sa Gud: «Jesus, Marias sønn, kom i hu Min nåde mot deg og din mor, da Jeg styrket deg med Den Hellige Ånd, så du talte til folk både i vuggen og i moden alder, da Jeg lærte deg skriften og visdommen, loven og evangeliet, da du laget som en fugl av leire med Mitt bifall, blåste på den, og den ble en fugl med Mitt bifall, da du helbredet den blinde og den spedalske med Mitt bifall, da du med Mitt bifall oppvekket de døde, da Jeg holdt Israels barn i tømme, den gang du kom til dem med klar beskjed, mens de vantro blant dem sa: ’Dette er intet annet enn åpenbar magi!’»

5:112 Eller da disiplene sa: «Jesus, Marias sønn, er din Herre i stand til å sende oss et dekket bord fra himmelen?» Jesus svarte: «Vis gudsfrykt, om dere er troende.» 

5:114 Jesus, Marias sønn, sa: «O Gud, vår Herre, send oss et dekket bord fra himmelen, så det må bli en høytid for oss, fra den første til den siste, og som et jærtegn fra Deg! Gi oss Du underhold! Du er den beste forsørger!» 

5:116 En gang sier Gud: «Jesus, Marias sønn, har du sagt til menneskene: ’Ta meg og min mor til guder utenom Gud?’» Og han svarte: «Deg alene all ære! Jeg ville ikke si noe som jeg ikke har rett til. Om jeg hadde sagt det, ville Du visst det! Du kjenner det som er i meg, men jeg kjenner ikke det som er i Deg. 

6:85 Likeledes Sakarias, Johannes, Jesus, Elias, – alle var de rettferdige,  

19:34 Dette er Jesus, Marias sønn, med sanne ord, som de er i tvil om. 

33:7 En gang sluttet Vi en avtale med profetene, og med deg, Noa og Abraham, Moses og Jesus, Marias sønn. Vi sluttet en høytidelig pakt med dem,

42:13 Han har fastsatt for dere som religion det Han bestemte for Noa, det Vi har åpenbart for deg, og det Vi bestemte for Abraham og Moses, og Jesus: «Overhold religionen! Unngå splittelser deri!» Det er hardt for avgudsdyrkerne, det du kaller dem til. Gud utvelger for dette dem Han vil, og leder dit de botferdige. 

43:63 Da Jesus kom med klar beskjed, sa han: «Jeg er kommet til dere med visdommen, og for å gjøre klart for dere noe av det dere strides om. Så frykt Gud, og adlyd meg! 

57:27 Og Vi lot følge i deres fotspor Våre sendebud. Således sendte Vi Jesus, Marias sønn, og gav ham evangeliet, og la i deres hjerter som følger ham, mildhet og medfølelse. Munkevesenet fant de på, Vi foreskrev dem det ikke, kun for å søke Guds velbehag. Men de overholdt det ikke på rette måte. Vi gav de troende blant dem deres lønn, men mange av dem er syndefulle.

61:6 En gang sa Jesus, Marias sønn: «Israels barn, jeg er Guds sendebud til dere, for å stadfeste loven som foreligger før meg, og bebude et sendebud som kommer etter meg, hvis navn er Ahmad.» Og da han kom til dem med klare bevis, sa de: «Dette er skjær trolldom.»

61:14 Dere som tror, vær Guds hjelpesmenn, slik som Jesus, Marias sønn, sa til disiplene: «Hvem vil bli mine hjelpesmenn hen til Gud?» Disiplene sa: «Vi er Guds hjelpesmenn!» Og en gruppe av Israels barn trodde, og en gruppe fornektet. Så støttet Vi dem som trodde mot deres fiende, og de tok seieren! 

Gå til innlegget

Grenselosen

Publisert rundt 11 år siden

Jeg har lært at uttrykket "å frykte og elske Gud", handler om "indre årvåkenhet".

Når jeg tenker på ordet "Gudsfrykt", - så går automatisk mine tanker til grenselosen jeg møtte.

Jeg var eneste sosionom på rehabiliteringssenteret for eldre mennesker med hjerneslag og mulithandicap, som medførte store vansker med å kunne komme tilbake til eget hjem. - Så var det en eldre mann jeg fikk henvisning om. - Jeg gikk for å samtale med han. - Han hadde den samme tunge pust som min mor. Så det var tungt for han å snakke.  -  - Jeg hadde alltid med meg, i min underbevissthet, at jeg lurte på hvilke andre plager mennesker led under enn de rent fysiske?  Slik også i forhold til min nåværende henvisning. 

At jeg ikke husker så mange detaljer fra vår samtale, skyldes at dette var på den tiden min egen hukommelse og konsentrasjonsevne hadde begynt å svikte meg noe enormt, så jeg måtte bruke alle mine evner til å klare å følge opp samtalen. - Men vi kom i en utrolig god kontakt der og da, og han begynte å betro meg noe han aldri hadde snakket med noe menneske om tidligere. - Han fortalte fra krigens dager i Norge da han loset nordmenn på flukt fra Henry Rinnan  over fjellet og over grensen til Sverige. Det var en tur på mange timer, som ofte tok flere dager.

Han fortalte med en stille, rolig og intens stemme, om opplevelsene fra den gang. Det var ofte strabasiøse turer. Det hendte han gikk seg bort på hjemturen i uværet som kom over han alene der inne på fjellet. - Jeg satt som fjetret å lyttet det jeg maktet, men visste at jeg ikke klarte å huske dette. Det formidlet jeg til han, at jeg dessverre ikke var rette person å alt betro dette til nå, for det burde bli husket og nedskrevet. Og det maktet jeg ikke når jeg ikke kunne både notere og være lyttende. Han var bare glad for at jeg ville lytte.

Men det som gjorde et helt uutslettelig inntrykk, var da han formidlet noe om hvordan han måtte stole på sin egen stemme om HVEM han skulle gi los til og Hvem han måtte avvise! - Dette handlet om liv og død for han! - For det var flere ganger at Rinnans folk var ute etter han og prøvde å få noe på han. 

Han hadde berget livet, ved nettopp å stole på sin egen indre intuisjon. Hans egen indre årvåkenhet var det eneste stemmen som egentlig skilte ham fra døden.

Jeg var utrolig beæret over at han hadde valgt å fortelle akkurat meg sin historie.

Dette står for meg som det ypperste eksempel på ekte "Gudsfrykt". 

mette

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere