Mette Solveig Müller

Alder: 76
  RSS

Om Mette Solveig

Jeg er bare meg, og representerer ikke andre enn meg selv i denne debatten. - Bahailæra, som på det sterkeste fortsatt forfølges i Iran, ble et vendepunkt for meg og fikk meg til å se Jesu lære i et for meg tydeligere lys.

Følgere

Tvilling-gudens barn

Publisert over 10 år siden

Når jeg ser på den jødiske kabbalah eller nærmer meg taoistiske tanker som yin og yang, så fremkommer det tydelig denne todeling av skaperverket i en feminin og en maskulin natur. Jeg ønsker et fokus på "kvinnerollen" og kvinners "verdighet".

Den ene siden av denne to-delingen kan stå for strenghetens og den andre for barmhjertigs søyler, og i mine egne tekster finner jeg denne tanken uttrykt i bildet av en fugl:

Ikke før begge vingene er like godt utviklet, vil fuglen kunne fly rett. Skulle en vinge forbli svak, vil fuglens flukt bli sterkt preget av dette.

Vi snakker mye om "likestilling" og tror vi har verdens mest likestilte samfunn. Samtidig som kvinner faller ut av yrkeslivet med en overhyppighet av uforklarlig sykdom.

Dette tror jeg er noe av den mest essensielle utfordringen vi står overfor i dag. Fokuset på "kvinnerollen". Ikke minst, når vi i tillegg til det patriarkatet vi har hatt her i vesten, nå får et enda sterkere patriarkat inn med islam? Da må hver stein snues. Da trenger vi virkelig fullt fokus på «kvinnenaturen», og kanskje "mannsnaturen"? - Jeg pleier å si; - at jeg lærte mer om menn 6 måneder på nett enn i 30 års samliv ;-)

Flere på forumet mener de har den fulle frihet til å spille ut sin seksualitet i det offentlige rom, uten å skulle oppleve krenkelser fra menn av den grunn? - Men er de helt sikre på at de ikke krenker andre kvinner? Kan deres frihet bety andre kvinners ufrihet, spør jeg?

Tidlig på 70-tallet het det, at jo flere kvinner som ble alene, jo flere ekteskap ville gå i oppløsning. Og det har skjedd i en slik grad i dag, at i dag er det nesten er mer naturlig å leve singel i vår del av verden. Har muslimske menn en virkelig god grunn til å være redde for sine kvinner i våre samfunn? Er vår kvinneadferd med på å holde andre kvinner i fangenskap?

Jeg var meget uskyldig i min ungdom. Så jeg opplevde en ung voksen tid, som jeg faktisk kan gjenkjenne i muslimske kvinners fortellinger. Da jeg var ung og forelsket, og vandret på gaten med Han, så gjorde det meg usigelig vondt at han måtte snu seg etter alle veldreide dameben som kom oss i møte. For jeg ønsket jo at det var meg han så? Jeg kjenner enda på den ufriheten jeg opplevde. - Tanken vandrer fort til all plastisk kirurgi i vår tid. - Jeg "manglet" 5 cm på leggen der den var slankest fikk jeg høre.

Senere kom «friheten» med 68-generasjonen. Da var det fest og morro, og da lå kurtisen av de andre kvinnene på et høyt plan med vakre kompliment og nokså mye alkohol innabords.  Konfrontert med dette, kunne svaret fra «den moderne mann» da gjerne lyde:

«Ekteskapet handler om å gå ut og bli sulten for så å komme hjem og spise»

Da jeg hørte denne setningen første gang, så satte den seg helt fast i meg, og jeg kjenner virkelig ubehaget fra den. Snakk om å være en bruksgjenstand? - Noe så kvinneundertrykkende? - Men alle de andre kvinnene så jo ut til å ikke bry seg? - Det er "Hans frie valg", sa de andre kvinnene? -

I moskeen hørte jeg imamen begrunne hvorfor han ikke håndhilste på andre kvinner. Han sa det var fordi hans hender var forbeholdt hans egen kvinne. - Jeg tørket en liten tåre i øyekroken av disse ordene :) Og klippet ut et sitat der det sto: "Vi lengter etter hendenes innside", og festet det under min mors brudebilde på veggen.

Men så leser jeg i boka til Bente Müller «Gjennom lysmuren» om denne tvilling-gudens barn og den «hellige gral», og kjenner at her er det virkelig noe som kommer på plass for meg:

«Min kropp er mitt Tempel

Ingen pakt gir deg rett til å trenge inn i denne kirke

Du må vakkert vente ute til tempelportene åpnes

og du ønskes velkommen til det gåtefulle nattverdsmåltidet

der symbolenes edleste vin skjenkes deg av Gralsbegeret

Og før du begir deg opp altergangen

skal du blotte ditt tilslørede hode

og reise deg naken for det ufødte barn

du skal møte mellom mine tente fakler

Aldri fattet du symbolikken i den talende nattverdsakten

Ditt forhold til dette ritualet er en tragedie.

-gjennom nattverdens billedsprog fikk mennesket nøkkelen

til Jordsamfunnets karmiske botshandling!

Men hva gjorde kirkens patriarker med denne livsviktige nøkkelen?

 

Bente Müller er spennende og annerledes å lese. Hun skriver senere:

«Vinbegeret, kvinneskjødet , den Feminine Tankes skjød, Kunstens inneste vesen.

Brødet er mannslemmet, den Maskuline Tankes spyd, Vitenskapens ytterste.

Nattverdshandlingen er oppfordringen til å la disse punktene møtes.

«Ved den første symbolske nattverdsakt var Brødet usyret

vinen var det ikke

Bak hver detalj skjuler det seg en dypere sannhet

For at brødet skulle modnes måtte kvinnen dele sin spiritus med brødets bærer»

 

Så i dag er det opp til oss kvinner? Jeg deler disse tankene med dere nå. Kanskje var Bente Müller litt for tidlig ute med sin bok til at vi evnet å forstå henne? Men med disse tankene vender jeg tilbake til «Det hellige ekteskapet», slik jeg mener det er innstiftet nettopp med tanke på det ufødte barns liv?

Kanskje får Einar Gelius litt drahjelp i tillegg ;-) Ikke vet jeg – men kvinnens/ dualismens rolle i denne verdens utvikling åpenbares gradvis for meg?

Vennlig hilsen mette

 

 

 

Gå til innlegget

Vinoppskrift med mer?

Publisert over 10 år siden

Anbefales for store samfunnsgrupper der det hersker mye uro

Man tager den vannmengde man har,

og fyller opp med masse epler fra kunnskapens tre i Edens hage.

Denne blandingen tilsettes så litt gjær, også kalt "etikk og  Guds evige visdom". Uten den riktige gjæren kan vinen bli dårlig.

Lar du denne blandingen få stå og modnes i en viss tid, vil du få en utrolig flott vin. "Den Nye Vin" kalles den, og innevarsler "Jesu gjenkomst".

Det må bemerkes at Kjell K. har lært meg at "vann" i bibelen er menneskemengder. Men så lenge de er "nedsenket i havet" vil de være ubevisste om sitt eget potensial og ofte ganske syndige, slik jeg nå forstår at "synden" oppholder seg i vannet.

Men tilsetter du epler / nok kunnskap  og gjær /etikk og Guds evige visdom i passe blandig til dette "vannet" /menneskemengde, så fremkommer altså denne "nye vinen" / "det nye mennesket".

Nå viste Jesus også til, at når hun/yin og han/yang ble forenet i det store bryllupet, så fikk han også til å lage denne vinen, dette nye mennesket,  på et øyeblikk? Utrolig at han kunne lage en ny vin så enkelt, ved bare å bære frem disse "vanndunkene" til velsignelse og vielse?

Så det er tydeligvis to litt ulike vinoppskrifter her? Den siste har mange opplevd og kaller seg da "frelst". - Den første oppskriften er på mange måter sikrere og har i tillegg vært i bruk av mange humanetikkere ;-)

Jesus viste  sine disipler at han faktisk kunne gå på vannet uten å synke. Han var nok fyllt av "denne nye vinen", eller den våkne bevissthet som framkom da han steg ut av sin spirituelle fostertilværelse?  Uten å synke mer ned igjen, til den tidligere ubevisste tilstanden nede i vannet; det spirituelle "fostervannet",  var han blitt et menneske uten synd. -

Han ba sine disipler også om å bli "menneskefiskere", da det var masse "menneskefisk" i sjøen, de burde se å hjelpe opp på land. - Men hvorfor sa han ikke alt dette mye enklere, hvis det skulle være slik å forstå?

----

Dette er et forsøk fra min side på å forstå det spirituelle språket i biblen. Mener dere jeg er på rett vei, eller er jeg helt på viddene?

Det er vel greit å bli fortrolig med at bibelen er i symbolspråk, og at det religiøse språket ikke skal forståes bokstavelig. Tekstene oppfordrer oss altså sannsynligvis ikke til å drikke alkohol, men til å tilegne oss kunnskap og etisk høyverdig vandel med en våken bevissthet i forhold til alt som skjer i og rundt oss her på jord?

De fleste vil vel umiddelbart forstå av hvilken voldsom betydning gjærens beskaffenhet har i denne vinindustrien?

med vennlig hilsen mette

ps jeg prøvde å fjerne bildet igjen, men det klarte jeg ikke ;-) Fant bildet her

Gå til innlegget

Veien videre i Egypt?

Publisert over 10 år siden

Jeg kom over dette åpne brevet til folket i Egypt fra bahaisamfunnet der. De har ikke tidligere hatt rettigheter til kunne uttrykke seg fritt. Men den nye situasjonen har nå frembrakt denne muligheten som de utnytter.

Jeg tror det er interessant også for VD's lesere her i Norge å gjøre seg kjent med de tankene de har om den nye situasjonen som har oppstått i landet sitt? Det synes klart at de står overfor et vendepunkt og må ta alvorlige valg i forhold til veien videre og hva de ønsker, og hvordan de skal nå sine mål.  Så her kommer linken til brevet:

http://basmagm.wordpress.com/2011/04/07/an-open-letter-to-the-people-of-egypt/

Sakser litt herfra:

"The fact that, as a people, we have chosen to become actively involved in determining the direction of our nation is a public sign that our society has reached a new stage in its development. A planted seed grows gradually and organically, and evolves through stages of increasing strength until it attains to a state that is recognizably “mature”; human societies share this trait too. At a certain time, dissatisfaction grows within a population at being held back from full participation in the processes that steer the course of a country, and the desire for more responsibility to be ceded to the citizens becomes overwhelming. Set in this context, the events that have taken place in Egypt can be seen as a response to forces that are, in fact, drawing the entire human race towards greater maturity and interdependence. One indication that humanity is advancing in this direction is that aspects of conduct which did not seem out of place in an earlier age—behaviours that resulted in conflict, corruption, and inequality—are increasingly seen as incompatible with the values that underpin a just society. Over time, people everywhere are becoming bolder in rejecting the attitudes and systems that prevented their progress towards maturity"

Jeg vil ikke forstyrre skrivet mer med mine ord. God lesning.

Vennlig hilsen mette

 

Gå til innlegget

Godt Nytt År ;-)

Publisert over 10 år siden

I dag markerer verdens bahaier den første dagen i et nytt år! Vi har beveget oss inn i år 168 siden troens start i 1844

Dette hadde jeg lyst til å gi litt informasjon om. Bahai- kallenderen er bygget opp over 19 måneder á 19 dager.- Går det ikke opp sier du? - Det stemmer. -Derfor er det noen innskutte dager i siste del av februar  med gavmildhet og mye glede, før fasten setter inn, som den siste måned i året. Den starter 2 mars og avsluttes altså med et nytt år. Det samme skjer til samme tid hvert eneste år. Og hvilken praktfull tid på året å ha gått igjennom en slags "renselse", for å møte det nye året?
Nyttår er også vårjevndøgn.   Så godt. Slik sett er det faktisk et "Nytt År" for oss alle?

For akkurat nå vil solens tilstedeværelse hos oss, være lengre enn mørket :-)   "Lyset har vunnet over mørket"! - En vakker symbolikk og forståelse?- Kan det vært annerledes? De religiøse uttrykkene er ofte vakre I fastetiden har jeg prøvd å kaste vinterens dvale av meg. Kommet opp litt tidligere, og kanskje lagt et grunnlag for litt bedre vaner?

Jeg tenkte å finne en vakker soloppgang, men endte opp med dette bildet av de bahaisymboler du kan møte på. De kan jo stå som et bilde på det jeg opplever som "en åndelige soloppgang"?

Det øverste symbolet er nistjernen. 9 tallet er sentralt i bahai, det mest fullkomne tallet som evner å romme alle de andre tallene. Jødestjernen har fått en trekant til, med tre nye religioner etter seg.

Det mellomste tegnet er fyllt av symbolikk. Der vi ser at det oppe er likt det nede, - "som i himmel - så og på jord". Dette bindes sammen med en loddrett hake, uløselig. I mellom står alle profetene og stjernene på siden er symbol for tvillingprofetene i bahai.

Det nederste symbolet er Baha'u'llahs navn på persisk. Der betyr visst "Guds herlighet"?
Dette ble visst mest for orientering. Men det kan jo stå som en tråd for spørsmål, som jeg eller andre som kjenner til bahai klarer å svare på etter hvert?
Her og nå

ønsker jeg dere alle Et Riktig Godt Nytt År - I LYSET - Spesielt interesserte kan lese mer om bahaikallendern her

med vennlig hilsen mette

Gå til innlegget

Jus på tvers

Publisert over 10 år siden

Petter Wessel Zapffe var en norsk filosof, som virkelig kunne uttrykke seg i korte fyndige setninger. I debatten om "Guds dom" fikk jeg lyst til å sitere litt fra det diktet som handler om "præjudikater og deres betydning for retsutviklingen".

Så kan leseren filosofere videre.  - Det var først hans tilnærming til Jobs bok som fasinerte meg, men nå mener jeg å se han har en betydning langt utover det.

Petter Wessel Zapffe er vel kanskje en av våre aller største filosofer, som mange kan finne glede i et gjensyn med?  Link her til Store norske leksikon.

Han hadde studert jus, og starter sitt lange dikt "Jus på tvers" slik:

 

Et præjudikat er en høiesteretsdom

- stort mere man kan ikke sige derom.

Og høiesteret er al ære værd,

den er trygg og forstandig i all sin færd.

En dom av Høiesterets-kvalitet

den skulde ha virkning til evighet.

Og da var jo saken grei, men nei,

så enkel er den dessværre ei.

Selv assessorer er mennesker kun,

med menneskers tanke og menneskers mund.

Og ordet: Errare humanum est, (å feile er menneskelig)

det passer på dem som på mennesker flest.

 

Etter tre lange vers kommer avslutningen som følger:

 

Men på den anden side

kan rettens ENHET lide

ved alt for stor vilkårlighet

Man vet

at hvo sin hund opdrage vil

han tukte må med konsekvens

så dyret gjennom spark og smil

kan spore en bestemt tendens.

For hvis han blir i utid vred

han mister dyrets kjærlighed.

 

Slik også RETTENS vokter må

i folkets skarpe øine stå,

som prøvet ven, som vis og god,

som suveræn og tjener tro.


Det synes efter dette, som om dommen av igår

skulde kræve større hensyn end en gammel uten anke;

men herved er at merke, at jo lenger tiden går

desto fastere gror dommen i folkets sind og tanke.

 

Moral:

En kræftbyld av igår

den kan du trygt la skjære.

Men er den mæt av år

bør helst du la den være.

 

vennlig hilsen mette

 

 

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere