Mette Solveig Müller

Alder: 76
  RSS

Om Mette Solveig

Jeg er bare meg, og representerer ikke andre enn meg selv i denne debatten. - Bahailæra, som på det sterkeste fortsatt forfølges i Iran, ble et vendepunkt for meg og fikk meg til å se Jesu lære i et for meg tydeligere lys.

Følgere

Et TV-program jeg så i går omhandlet begrepet "Tankekraft" uten "overtro". Det ga virkelig min tanke "vinger" i forhold til dette å manipulere andre mennesker gjennom påvirkning av tanken? - Er det egentlig dette den politiske historien forteller om?

I programmet møtte vi en ansvarlig et TV program som ikke visste hva han var med på. Før sendingen begynte var intervjueren opptatt av om lyssettingen var riktig; noe vi ikke var med på som seere. - Så til opptak hvor selve spørsmålet ble stilt: "Kunne programlederen fortelle om en gang det virkelig gikk galt i programmet", spurte intervjueren? Han ville ha svaret i et eneste ord som beskrev situasjonen. Før kandidaten svarte skrev han selv ordet "Belysning" på et papir. 

Den intervjuede fortalte om en farlig situasjon med en lampe som hadde falt ned, og beskrev hendelsen i det ene ordet "Lampe". - Han ble himmelfallen , da han så at intervjueren hadde skrevet ordet "Belysning" på sitt eget papir, før han avga sitt svar. - Tankekraft? - Nei, dette handler om noe annet nemlig "Tankekontroll"! - Så enkelt, men likevel skremmende om det å være menneske? - Og hvor lett andre får kontroll med vår egen tenking?

---------

Så tilsynelatende enkelt lar vi oss faktisk manipulere av andre! Det som hadde skjedd forut for sendingen var allerede gått i glemmeboken, men hjernen var penset inn på det ønskelige tankesporet, - "belysning".

Mine tanker fortsetter til historieske hendelser og massesuggesjon vi ikke har evne til å forstå i dag. Samtidig som jeg spørr om hva som påvirker vår politike tanke i vår egen tid?

11.sept.2001 forandret kollektivt vår tenking om den faren islam kunne være, og vi aksepterte uendelig mye mer kontroller og oppfølginger på flyplasser etc. - Vi forsto det når vi måtte hjelpe de muslimske land til å innføre "demokrati".

Her hjemme ble vi kollektivt påvirket av 22 juli 2011. - Faren ved den ytterliggående høyretenkingen, som ofte var representert av konservative krisne verdier, var blitt en ny fare i vårt eget samfunn. Det gode var at denne tenkingen "opphevet" noe av virkningen fra 11.sept. 2001! - Men de politiske fiendene var faktisk nå ALLE personer med noe som helst tankegods felles med det klipp og limarbeidet Anders BB hadde produsert. Høyresiden i norsk politikk var så og si eliminert.

Men vi er et forholdsvist traust folkeslag, og PST kunne i går formidle at disse høyreekstreme stemmene enda ikke hadde klart å organisere seg i vårt samfunn. For å være på den sikre siden, ønsker de nå tilgang til alle våre private datamaskiner, slik at de kan effektivisere denne kontrollen. Dette fremsettes på en så selvfølgelig måte, at vi alle forstår at dette er til vårt eget beste.-

---------

Men i våre forskjellige troslærer har vi et annet fellesskap. - Vi er alle på et eller annet vis, bedt om å gå inn i våre lønnkammer i stillhet, - for der å lytte til vårt eget indre, - det som er gitt oss av Gud vår skaper, samtidig som vår sultne sjel "næres" av "Lyset" i den "evige visdom", de hellige tekster;  - sendt ned til menneker til ulike tider og ulike steder når det har blitt "nattemørkt" på jord. Alle troende har i tillegg, på den ene eller andre måten blitt undervist i hvordan å klare tanken gjennom avståelse fra fysiske og materielle gleder - gjennom faste!

Slik sett vil all religiøs tro kunne representere en fare for dem som ønsker å manipulere vår tanke! - Dette er virkelig vel verd å grunne på nå som vi virkelig trenger å løfte oss mot en høyere forståelse?

Jeg fikk nylig anledning til å lese Matt.28, v. 18 - 20 (misjonsbefalingen) fra prekestolen i kirken. Ord som virkelig ga meg dypere mening, og  jeg tok kraft da jeg kom til ordene:

"...og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere"!

Er det ikke bønn, faste, daglig oppbyggelse av gamle visdomsord som alle troende egentlig har til felles? Troens vei, er veien for å oppnå større bevissthet om alt som er! Den "Veien" har vi gått i vesten!  -  Både i vårt eget indre og i verden som omgir oss gjennom vitenskap. Det er denne "Veien" Jesus ville lede oss på - "Veien" til større bevissthet; så vi igjen kan bli som én sjel i ett legeme; - slik det hele startet.

Jeg er glad og takknemlig for å ha fått mulighet til å fremføre "Misjonsbefalingen" i en av våre kirker, og at jeg er fri til å dele mine tanker med dere.

Vennlig hilsen Mette

Gå til innlegget

Er vi selv "Don Quioter"?

Publisert over 7 år siden

Jeg har hele tiden ønsket å holde meg unna de politiske sakene det strides om i vårt samfunn. En blir så lett sittende med en flau smakk av å diskutere bageteller, mens de store saker sklir ut av henda på oss.

Kanskje er vi selv "Don Quioter" som kjemper mest mot vindmøller?

En setning fra denne filmen , "The Secret of Oz", om vårt økonomiske systems historie bet seg fast:

"We must keep the people busy with political antagonism"

"We'll therefore speed up the question of reform (of tariffs within) the Democratic Party; and we'll put the spotligt on the question ....(for) the Republican parties."

"By dividing the electorate this way, we'll be able to have them spend their energies at struggling amongst themselves on question that for us, have no importence whatsoever"

United States Bankers magazin 1892, as quoted in the Michel Journal, Jan. - Febr. 2003

---------

Jeg skrev ned ordene som kommer mot  slutten av denne filmen, hvor vi får en historisk gjennomgang av vårt økonomiske system, basert på den kunnskap L. Frank Baum antagelig ville gi oss med sin bok "The wonderful Wizard of Oz"? (Vel verdt å få med seg)

Disneyworld laget sin versjon i en film fra 1939, "The Wizard of Oz", med noen små forandringer - som kanskje er større en de i første omgang ser ut til?

Vi er vel mange som reagerer på alt det intetsigende i nyhetene fra almenkringkasteren og media. Er det fortsatt slik at vi best holdes undertrykket ved å tro hverandre som fiender; - på snart alle plan? - I stedenfor å nærme oss hverandre som sannhetssøkende individ - i åpenhet?

De religiøse modellene har alltid stått for ballanse og harmoni, slik jeg forstår det. Men i dag gjelder andre krefter.

Vennlig hilsen Mette

Gå til innlegget

Psykiatri den nye religionen?

Publisert rundt 8 år siden

Samtidig som religion har blitt sterkt nedtonet i vår del av verden, har fag som psykiatri fått en enorm vekst og plass i samfunnet. Er det sammenhenger her? Lykkepiller er blitt en ny folkesykdom. Kan vi stole på psykiatrien som en vitenskap?

Selv om dette er tanker jeg har hatt i mange år, kom de i fokus da jeg leste artikkelen i Morgenbladet denne uken: "Reparere, diagnistisere, medisinere"

En ganske så sterk påstand når artikkelforfatteren skriver:

"Uvitenhet. Men psykiatrien befinner seg faktisk på gyngende grunn når det kommer til en egentlig forståelse av egne betegnelser.

– Faget er kjennetegnet av en avgrunnsdyp uvitenhet. Vi kjenner stort sett ingen av mekanismene i de tilstandene vi behandler, sier Max Fink, som i mange år var sjef for psykiatrien ved Stony Brook University i New York, og nå er professor emeritus."

.........

Ligger ikke dette litt i samme gate som politikken? Vi skal lære om det som er best for "de andre"? Mens det religiøse aspektet, som trekker opp grenser for mitt eget  liv, slik at jeg trinnvis kan lære mer om mitt eget indre og nå mitt eget utviklingspotensiale, se det ligger fullstendig brakk i "friheten navn"? Blir all denne friheten for mye for en ungdom, så har vi rusmidler og alkohol til "selvmedisinering". Vi lever i det stadig mer "Grenseløse samfunn", der absolutt alt er tillatt; - grenser flyttes hele tiden, - og nesten alltid i konkurranse med andre. Vi blir individfokusert. Mange blir tapere i et slikt opplegg.

Kan ikke si annet, enn at jeg har stor sympati for alle dem som holder fast ved de grenser de engang ble opplært til innenfor sin troslære. - Disse grensene er der for egen beskyttelse, for dem som forstår det.

Men når livet blir vanskelig, så ligger veien åpen for "behandling", av mennesker. Psykiateren  skal finne ut hva som HAR gått galt. Og mest sannsynlig er det noen i familien som har sviktet og må skiftes ut. - Og den kjemiske ballansen skal gjenopprettes med "lykkepiller". Et mer misvisende ord finnes vel ikke i vårt vokabular? Dette er et fokus som ser ut til å bare skade enda mer? Først brutte relasjoner, før man - tydelig -  blir mer og mer skadet av medikamentet. En tragedie!

Det man trenger er ofte "nye tankespor". Det som har hendt ligger bak meg, all fremtid er foran meg  - og den skaper jeg selv. Det at jeg har kjærlighet til min Gud og skaper og kan elske andre som meg selv som teller. - Man kan rett og slett ikke elske andre mennesker uten først å virkelig akseptere seg selv med alle mine feil og mangler. - Den det er aller verst å tilgi er - veldig ofte seg selv.

Derfor er det min erfaring og forståelse, at når det gjelder våre mer humanistiske fag, så er det den enkelte utøver og hans /hennes erkjennelsesnivå som er det viktigste forhold  som kan avgjøre behandlingen! - Dette er min påstand! - Våre prester har ofte gått en vei som gjør dem mer velegnet for den vanskelige samtalen enn mange andre moderne terapauter! Denne ros skal denne yrkesgruppen få av meg nå i denne tid hvor jeg vet at mange sliter. -De har ikke rekvisisjonsrett på annet enn hellige skrifter, heldigvis.

Bevissthet og selverkjennelse utvikler individet i sitt "lønnkammer" i stille ettertenksomhet under studier av visdom fra tidligere slekter, - gjennom "faste" ved selv å  å avstå fra noen av fristelsene i vårt samfunn. Viktigst å avstå fra, er selvfølgelig de en kjenner avhengighet overfor.

Dette er det jeg vil kalle "religionenes vei", og som psykiatrien på ingen måte kan evne å erstatte. Men en ny vei heter "Spirituell psykologi". - Den tror jeg det er verdt å utforske mer? Selv om noen mener dette tilhører "den farlige nyåndeligheten".

Vennlig hilsen Mette

Gå til innlegget

Hjelp! - Jeg er en datakløne!

Publisert over 8 år siden

Jeg har mistet alle bilder på både VD og avisa Vårt Land. Det er kjempe upraktisk, spesielt ikke å kunne se bildene av debattantene en gang? Vanskelig å orientere seg for meg. Hva kan jeg gjøre?

Selvfølgelig er det min egen feil. Jeg var inne på egen profilside og så på mitt bilde i innlegg fra 22 des.2012.

Så ble jeg nyskjerrig, og høyreklikket på bildet, og trykket "vis bildeinfo". Det kom opp mange adresser, og jeg fant mitt bilde og markerte. Så sto den en rubrikk under at jeg kunne hake av i for å blokkere for "et eller annet". Og jeg tenkte det var sikkert lurt å trykke der for at ikke personlige bilder ble misbrukt.

Så i alt vaset, ble altså alle bilder også profilbilder borte. Det er ikke noe morro å ikke se dere! Har noen råd til en stor datakløne? Jeg finner ikke ut av dette.

Tar sjangsen på å si "På forhånd takk" :-)) Mette

PS Bildet jeg la ved dette innlegget av egen profil, kom jo da av forståelige grunner heller ikke med...  :-(

Gå til innlegget

Om kropp og sjel i disse juletider ;-)

Publisert nesten 9 år siden

I en tråd om "Hvem det er som forstyrrer min inderligste ro" - , kom jeg i hu dette diktet jeg samlet fra en artikkel jeg leste. Den moret meg ofte, og det ble nå et hyggelig gjensyn. Den passer ikke minst nå "I denne søte juletid"

KROPP OG SJEL

Mennesket er et samlet hele, som består av tvende dele.

Kroppen er den ene del, og den annen kalles sjel.

Kroppen, mer og mindre fin, kan vi ligne med et skrin.

Skrinet rommer en juvel, nemlig før bemeldte sjel.

Sjelen kan vi kun forstå, kroppen må vi kjenne på.

Kropp og sjel må ingen skille, ti da går det mennesket ille.

Kropp og sjel står last og brast; kroppen foretrekker last.

Selv om den er nokså tynn, er den alltid full av synd.

Sjelen strever alltid opp, men blir hindret av sin kropp.

Driver sjelen åndskultur, så tar kroppen seg en lur.

Kroppen liker mat og drikke, men det liker sjelen ikke.

Derfor om en kropp blir full, taler sjelen bare tull.

Sjelen er bestandig skjønn, sjelen eier intet kjønn.

Kroppen derimot som sagt, mangler alt som heter takt.

Elsker sjelen andre sjele, straks vil kroppen ha det hele.

Sjelen kjemper med sin kropp, en vil ned og en vil opp.

Får en kropp det som den vil, går en sjel ad helved til.

C.W. Rubenson

...........

Dette diktet kan vel noen og hver kjenne seg igjen i,  både ateister, kristne og andre? Så det får bli min julehilsen til dere alle. Takker for alle de rike innspill dere har gitt meg i året som var. God jul :-)

Vennlig hilsen Mette

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere