Mette Solveig Müller

Alder: 76
  RSS

Om Mette Solveig

Jeg er bare meg, og representerer ikke andre enn meg selv i denne debatten. - Bahailæra, som på det sterkeste fortsatt forfølges i Iran, ble et vendepunkt for meg og fikk meg til å se Jesu lære i et for meg tydeligere lys.

Følgere

Forhåndsvisningen?

Publisert nesten 12 år siden

Jeg skrev et innlegg i går, og ønsket å se på det undervei. Brukte knappen "Forhåndsvisning", og alt forsvant. Jeg fant ikke innlegget mitt igjen!!! - Logget meg ut og gjorde noen ærend, .... men syntes det var merkelig og ville gjøre et forsøk til......

Stor var min forbløffelse, når jeg så at "min kladd" alt var nevnt som mitt siste innlegg under mitt navn? - Men det var absolutt ikke "klikkbart"!

Jeg logget meg inn igjen, og da først dukket det opp på min side! - Da opplevde jeg et visst press på å få det avsted ganske fort......

Er det slik denne funksjonen er ment å fungere?

mvh  Mette

Gå til innlegget

20.oktober 1819

Publisert nesten 12 år siden

Den 20 oktober er en viktig helligdag i bahaitroen. På denne dag i 1819, ble forløperen til bahaitroen født i Shiraz i Iran. Han som ble kalt Bab, som betyr ”Porten”. Det er i dag 190 år siden, og det er enda lite kjent i vår kultur,hva som skjedde den gang, da læren fortsatt er sterkt undertrykt og forfulgt i sitt opprinnelsesland Iran. –

Da jeg selv leste om det som skjedde første gang, var det som om Jesu liv, lære og død fikk en sterk fornyelse i mitt eget liv. Det var som jeg kunne se og forstå hva som også hadde hendt med Jesus den gangen for 2000 år siden. 

I 1844 var det mange muslimer som ventet på en ny Gudsmanifestasjon slik det var lovet dem i de hellige bøkene. Mulla Husayn var en som ventet og lette etter denne lovede. Den 23 mai 1844 møtte han en ung mann (Bab), som møtte han med et strålende smil i byporten i Shiraz, og ønsket ham velkommen. – Den unge mannens verdige holdning og forekommende vesen gjorde et øyeblikkelig og varig inntrykk på den reisende, som satte seg ved sin mesters føtter utover natten, uten å legge merke til at timene gikk. I dette øyeblikket ble en ny religionsordning født, og han fikk et glimt av hva som skulle skje:

”Denne kvelden” ble han fortalt, ”denne selvsamme stunden vil i de kommende dager bli feiret som en av de største og mest betydningsfulle av alle fester. Takk Gud for at han nådigst har hjulpet deg å nå fem til ditt hjertes attrå… I begynnelsen må atten sjeler, spontant og av egen drift, godta meg og erkjenne at min åpenbaring er sann. Hver av dem vil måtte forsøke å finne meg uavhengig av andre, uten andres varsel eller oppfordring”

Dette siste er et prinsipp som går på uavhengig søken etter sannhet. – Det skjedde raskt at 18 mennesker hadde funnet ut av hans stade, ja mange fler ble det. Disse første 18 ble ikke kalt apostler, men ”levende bokstaver”, de var 19 med Bab. 

Disse levende bokstavene forkynte nå Babs lære vidt utover, og satset mye på at de selv holdt sine liv rene og rettskafne, slik Babs eget liv fremsto. – Bab hadde ikke mye skolegang, da hans lærer tidlig hadde opplevd at han ikke hadde noe å lære denne gutten. Han hadde fått all sin kunnskap direkte fra Gud. Denne læreren ble en av hans første disipler og mange vendte seg nå mot Bab med et nytt håp for fremtiden.

For dette skjedde i en tid da det var meget mørkt i Iran. Flertallet av presteskapet reiste seg i en voldsom opposisjon til han, da han med sin lære satte deres egen posisjon i fare. Fra sine prekestoler fordømte de hans lære og satte folket opp mot disse babiene.

9.juli 1850 ble han henrettet, bare 31 år gammel. Det første kompaniet som var satt opp for å skyte han, var et kristent kompani, og de mislyktes i oppdraget. Han kunne gå fra stedet, da han enda hadde noe igjen han skulle ha sagt. Men det neste kompaniet på 750 mann som ble satt opp, muslimer denne gang, lykte med sin gjerning. En sandstorm sørget for at det i samme øyeblikk som han døde, la seg et veldig mørke, og det var uråd å se noe som helst. – Slik omtrent lyder historien.

Det ble en bølge av henrettelser. Tahere, som var en kvinne, hun var en av de første bokstaver. – Hun var på mange måter den første moderne kvinnen i Iran. Hun rev av seg sløret, og forskrekket derved de tilstedeværende noe voldsomt, for dette var helt uhørt.  For i Babs lære var menn og kvinner likeverdige. Men hun ble  stenet i hjel. Jeg har lest at ca. 20000 mennesker ble henrettet på ulikt vis i denne første tiden.

Baha’u’llah var fra en adelig familie i Teheran. Derfor kunne de ikke godt ta livet av han. I stedet for sendte de han ut av landet, en forvisning som endte opp i det største fengselet i det ottomanske riket – nå i Akka i Israel. – Derfor vil noen av dere ha sett at verdenssenteret til bahai ligger i Haifa. - Til Karmelfjellet ble Baha’u’llah ført som fange første gang. Han formidlet til de troende i sitt reisefølge, at hit skal de føre Babs levninger, som de på mirakuløst vis hadde fått reddet og tatt vare på. Bahaier i hele verden har samarbeidet om denne oppgaven, og tidlig på 2000 tallet sto terrassene rundt hans gravmæle ferdig og innviet.

Bah’u’llah videreførte Babs lære, men utviklet trossamfunnets form ytterligere i et meget omfattende  forfatterskap.  Etter hans død igjen i 1892, tok hans sønn over spredningen av Babs og farens budskap, og dro til New York med det. Der det ble presentert på den første store religigionskonferansen i Chicago i 1893.

Link til denne hendelsen:    http://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_the_World's_Religions 

Det kan videre nevnes at hinduen Swami Vivekananda også først ble hørt på denne konferansen i Chicago! - Det var han som ble den første til å introdusere Vedanta og Yogi i Europa og USA. - Selv tror jeg at denne religionskonferansen ble en sterk pådriver til alt det kulturelle og religiøse livet vi opplevde her hjemme på begynnelsen av 19oo -tallet. -

Denne historien mener jeg er interessant, når Vårt Land i disse tider har mange innlegg om profeter og profetier i vår tid. –  Bildet er fra religionskonferansen i Chicago i 1893.

Så profeter har fremkommet andre steder på jorden også, så jeg deler herved disse opplysningene med dere på min blogg.

Mvh  Mette

 

Gå til innlegget

I soknerådet mot sin vilje

Publisert nesten 12 år siden

Det har vært valg i kirke og sogn, med større deltakelse enn tidligere. - Solfrid F.Pedersen har blitt valgt inn mot sin vilje. - Det er noe hun ikke trives med, og klarer ikke å se det som en tillitserklæring, og vurderer utmeldelse av DNK.

Link til artikkelen: http://www.vl.no/kristenliv/article4608837.ece

Men jeg gledet meg stort da jeg leste dette: "Ei plikt. Reglane er klare: Den som er fylt 18 år og valbar, har plikt på seg til å ta imot val. "

For dette må virkelig være en vei å gå for å få til en folkekirke? For dette innebærer jo nettopp at det ikke lenger er en liten elite med like meninger som sitter og styrer og bestemmer? - Det kommer nettopp inn mennesker med ULIKE meninger, som må lære seg å rådslå og enes i vanskelige spørsmål?  Dette innebærer at sakene nok blir mye  bedre belyst, at nettopp det å rådslå med en god tone seg imellom blir en hovesak. - Høres befriende ut i forhold til en del av de politiske debattene vi er blitt vant til 

Det kan hende at det ikke passer for det enkelte individet å sitte i dette styret - Men vedkommende er jo valgt nettopp fordi det finnes mange nok mennesker som har tiltro til nettopp hennes vurderinger?

Det er da mye bedre å få inn mennesker til styre og stell som vi virkelig har tillit til. - enn de som bare selv ønsker "å styre" andre?

En slik kirke vil jeg kanskje på sikt vurdere å melde meg inn i igjen...... 

mvh Mette   

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere