Mette Solveig Müller

Alder: 76
  RSS

Om Mette Solveig

Jeg er bare meg, og representerer ikke andre enn meg selv i denne debatten. - Bahailæra, som på det sterkeste fortsatt forfølges i Iran, ble et vendepunkt for meg og fikk meg til å se Jesu lære i et for meg tydeligere lys.

Følgere

Skaperens vilje?

Publisert over 11 år siden

Jeg postet dette innlegget som en kommentar under tråden "Donorbarn". - Men opplever at temaet er så mye større. - Ønsker derfor å presentere det i en egen tråd.

-------

Jeg har filosofert litt mer over dette med min meget sterke motstand mot donorbarn, surrogatmødre og alt til faget henhørende. - Og har kommet frem til hva det egentlig er som skiller oss i våre livssyn.

Hvor vi står handler rett og slett om vi har tro  på en skaper - eller ikke

Det handler nemlig om "et verdensbilde", der jeg ser og skjønner at alt skjer i en større sammenheng enn jeg makter å overskue - ELLER om jeg tror alt bare skjer ved en tilfeldighet.

Kjærligheten/tiltrekningen er selve "Guds skaperkraft"; - både slik den fysisk kommer til syne i universet og i vår kropp, - og "åndelig"  i våre mentale "skaperevner". - I denne skapelsen er kjærligheten mellom mann og kvinne sentral; det har alle religioner og kulturer forkynt. - Det handler IKKE om "vår syndige natur", men om vilkår for barnas unnfangelse!

Mor og far" tiltrekkes" av hverandre både fysisk og åndelig;  Noe som er ment å ligge til grunn for  ALL barneproduksjon, er min påstand - Dette er "det Hellige ekteskapet", slik jeg ser det nå. Min egne "røtter", er nettopp min egen slekt, for å bruke "treets bilde"; - Gode røtter gir styrke- Det handler om våre "grunnforhold" - ikke om menneskers gode eller dårlige "moralbegrep". 

Når vi tar et tilfeldig egg, befruktet med et ganske så tilfeldig utplukket egg, fra en mer tilfeldig manns sæd, og deretter plassert i en fattig  kvinnes mage for utruging; - JA, så har vi klart å skape et menneske! -

Og dette barn bør vi sannelig ta godt vare på; Det er skapt "i vårt eget bilde", - etter tilfeldighetenes lov !  Det er det ekstreme utfallet av et Gudløst liv; - der mennesket selv har gjort seg til guddom! - Et liv uten forståelse for den større sammenheng vi lever i og alle er en del av.

Dette viser klart hvordan våre motsetninger går nettopp her ;- Mellom de av oss som har en tro på en Guds orden, og de som ikke tror og forklarer alt med "tilfeldigheter"!  -

Jeg ser at vårt fysiske univers følger sine meget bestemte lover, og mener bestemt at Gud har gitt oss like sterke lover også for hvordan vi skal bruke vår "åndelige skaperkraft". - Religionene har faktisk vært de sterkeste kildene til skapelsen av sivilisasjoner opp gjennom tidene, - men alle når de et forfall og trenger sin fornyelse.

Håper bare snart alle troende innser at vi ikke kan motarbeide hverandre mer, men skjønne at vi trenger å stå sammen i denne verden. - Vi som har vår lit til Guds lover og forordninger - mot de som bare tror alt er tilfeldig , og ikke har grenser for sin "skaperkraft". Men skaper etter sine egne behov og begjær

Er det dette som handler om "Å være skaperen lydig og gjøre hans vilje? - Unnfangelsen av "Det Nye Mennesket", som vil gjøre 1000 årsriket mulig?

Det er sterke ord her, - men slik kom de til meg idag.

Med vennlig hilsen Mette

Gå til innlegget

Menneskerettigheter i Iran

Publisert over 11 år siden

Shirin Ebadi har vært i Norge og talt. - All ære til Kjell Magne Bondevik og hans fredsinnstitutt. -

I den anledning kom hun med en sterk appel til oss og verden, om ikke å glemme menneskerettighetene i Iran. - Det er viktigere å fokusere på dette, enn å bare tenke på atomvåpen og millitærmakt. Hun håpet FN ville sende en utsending for å undersøke og berette om forholdene. Vi ga henne en fredspris. - Vi bør følge hennes arbeid.

Selv er hun nok i en vanskelig situasjon, da hun har sin familie i Iran og vet hvilken overlast de kan lide om hun uttaler seg for meget. - Siden hum takket ja til å forsvare 2 av de de 7 bahailederne som ble arrestert i mars 2008 og fortsatt sitter fengslet uten lov og dom, har forholdene forverret seg mye for henne. - En av de arresterte arbeidet visstnok på hennes kontor for menneskerettigheter. Her er en artikkel som formidler noe av det hun har vært utsatt for:

http://www.iran-press-service.com/ips/articles-2008/august2008/by-attacking-mrs-shirin-ebadi-the-islamic-republic.shtml

Saken har til nå blitt stadig utsatt i rettssamfunnet der. Shirin Ebadi har ikke blitt gitt tilgang til å stille opp med sitt forsvar. - Hvordan kan vi klare å bistå henne i hennes arbeid?

Om kristne blir forfulgt er det forferdelig. - Likevel er det ikke i samme grad som bahaier. Bahaiene blir stemplet som en opprørsk sekt, og løyet på og talt ondt om i media. - Det er regimets hensikt å forsøke å utrydde dem som gruppe, kan det virke som. -  De har mistet de fleste rettigheter som andre borgere har. - Det er "min personlige tro", at verden har alt å vinne ved å engasjere seg i deres sak.

Det bildet regimet skaper, er sterkt i strid med det  jeg erfarer med iranske bahaier, da læren i seg selv  virkelig er en fredsbevegelse utgått av islam. -  Deres første plikt er faktisk å ikke opponere mot det samfunnet de lever i. - Så jeg tviler faktisk på om de har deltatt i demonstrasjonene der? -Jeg tror faktisk ikke det...

I dagens avis, "Vårt Land" tar Jahn Otto Johansen opp, hvordan kristne må engasjere seg for de overgrep som begåes mot kristne i muslimske land. - Ja, jeg håper media blir mer bevisste på dette.

I kjølvannet av demonstrasjonene nå, kommer det frem at muslimene her i landet også må ta opp urett som skjer i deres hjemland. - Ja, det hadde vært å håpe på- -

Men saken er at bahaiene her i Norge og andre steder, har fortsatt pårørende som kan lide om de uttaler seg, tenker jeg. De kan heller aldri samtale om noe sensitivt over telefon med pårørende i Iran for eksempel. Slik mister de litt oversikt over hva som skjer. Det er våre medier og verdenssamfunnet som må reagere.

Vi må engsjere oss i sterkere i ALLE brudd på menneskerettighetene som skjer, og spesielt i Iran nå, slik Shirin Ebadi oppfordrer oss til. Hvorfor er media i Norge så tause om bahaienes sak? - 

Avslutter med en link til siste pressemelding fra bahaisamfunnet om situasjonen:

http://www.bahai.no/1388.0.html

Med vennlig hilsen Mette 

Gå til innlegget

Debattantene på verdidebatt?

Publisert nesten 12 år siden

Det slo meg at han dikteren Olav H. Hauge må ha vært litt synsk (ler) Han har noen treffende karakteristikker av oss debattanter her på verdidebatt i sine dikt? – Les selv og se om du kjenner deg selv igjen (ler ) ?  - (dette er et humoristisk innlegg til ettertanke - som jeg ikke forventer besvarelser på)

Steinguden

Du ber steinguden

der inni deg.

Og tener han truge

og ofrar til han i løynd.

Kransar og kvikte kjertar

ber du til han

med blodige hender,

endå du kjenner

kjøldi av han

i hjarta ditt

og veit dine drag

vert stive som hans

og dine smil

 like kald.

Kom ikkje med helile sanningi

Kom ikkje med heile sanningi,

kom ikke med havet for min tørste,

kom ikkje med himmelen når eg bed um ljos,

men kom med et glimt, ei dogg, eit fjom,

slik fuglane ber med seg vassdropar frå lauget

og vinden eit korn av salt.

Eit korn

Eit korn av rettvise

slo rot i hjarta mitt, voks

og vart til ein salt eld.

Eg ofra til han og gjødde han

med feitt slakt.

Og elden vart ei øgle.

Når det kjem til stykket

År ut og år inn har du site bøygd yver bøkene,

du har samla deg meir kunnskap

enn du treng til ni liv.

 Når det kjem til stykket, er det

so lite som skal til, og det vesle

har hjarta alltid visst.

I Egypt hadde guden for lærdom

hovud som ei ape.

Her har eg butt

Her har eg butt meir enn en mannsalder.

År med vind og stjernor i høg rigg

har siglt framum.

Tre og fuglar har slege seg til her,

 men eg har ikkje roa meg.

Det er den draumen

Det er den draumen me ber på

at det må skje –

At tidi skal opna seg

At hjarta skal opna seg

At dører skal opna seg

At berget skal opna seg

At kjeldor skal springa –

At draumen skal opna seg.,

At me ein morgonstund skal glida inn

På en våg me ikkje har visst um.

Framfør undergangen

Jesu ord

Og Heraklits vassgraut

Kan enno frelsa verdi.

So liketil er det

Fristende å avslutte med setningen fra første diktet i samlingen: "Eg er berre ein gneiste av den store eld", - så har vi fått med "den sammenbindende kraften" ;)

Diktene er alle hentet fra: ”Dikt i samling” av Olav H. Hauge”

Mvh  Mette

Gå til innlegget

Shirin Ebadi og kvinners rettigheter

Publisert nesten 12 år siden

Vi leser i dagens nyheter at Shirin Ebadi er fratatt sin fredsprismedalje og diplom av sitt eget lands myndigheter. Dette opprører oss, og stiller mange spørsmål

I sitt arbeid har hun nettopp stått opp for kvinners og barns rettigheter innenfor islam.

Jeg har det siste året lest om hennes arbeid, der hun selv har valgt å stille opp som forsvarer for de sju lederne av bahaisamfunnet, som sitter fenglet uten lov og dom i langt over ett år, og om hvordan Irans myndigheter har hindret henne i å utføre dette arbeidet.

Kan disse forhold ha noen sammenheng med det vi nå hører om?  - Jeg mener det kan ha det.    Det har vært flere pressemeldinger som denne fra 25 mai i år: http://www.bahai.no/1369.0.html      for dem som ønsker å lese sev, men klipper følgende:

"Angsten for baha’iene har vært utbredt blant prester og politikere i Iran helt siden 1844. Det provoserer at baha’iene hevder at kvinner skal ha samme rettigheter som menn, at det må være obligatorisk skolegang for alle (med prioritet til jenter), at de store skillene mellom fattig og rik må fjernes, at alle religioner er som kapitler i én og samme bok og at baha’i-troen er det foreløpige siste kapittelet i denne boken, at presteskapet har utspilt sin rolle, at menneskeheten har nådd sin modenhetsalder og må etablere en verdensorden som vil kreve at alle nasjoner avgir suverenitet på enkelte områder, at det internasjonale baha’i-samfunnet har sitt åndelige og administrative verdenssenter i Haifa, Israel, ikke for å provosere Iran, men som direkte konsekvens av at iranske statsledere selv fordømte baha’i-troens grunnlegger, Bahá’u’lláh, til landsforvisning og 40 års fengsel som endte i fangebyen Akka, nær Haifa, i det som da var del av det ottomanske riket. 

Nobelprisvinner Shirin Ebadi og hennes medarbeidere, som har påtatt seg å forsvare de sju baha’iene, får ikke snakke med dem. Ingen får se dem. Ingen får vite hva som skal skje med dem. "

At bahaitroen nettopp står opp for like rettigheter for kvinners og med menn, ser ut til å være noe av det mest "samfunnsfiendtlige" med denne troen for det muslimske styresettet i Iran.  - Bahaitroen  har  og har hatt perioder med voldsomme forfølgelser opp gjennom hele sin historie. - Jeg ser ikke bort fra at det nettopp er ved å påta seg dette forvaret av de 7 fengslede bahailederne, at hun har opplevd den urett vi nå får høre om angående sin medaljer og diplom. for fredsprisen. 

Det er bare få dager siden en stor avis ble forbudt, ene og alene da den hadde publisert et bilde av et bahaitempel. -  Det sier noe om intensiteten i motstanden mot troen. Link: http://www.nytimes.com/aponline/2009/11/23/world/AP-ML-Iran-Bahais.html?_r=2&emc=eta1

mvh  Mette

Gå til innlegget

12.11.1817

Publisert nesten 12 år siden

Den 12.november er en annen helligdag innen bahatroen.

Det var dagen da Baha’u’llah ble født i 1817. Han er blitt stående som grunnleggeren av troen, og navnet hans betyr: ”Guds Herlighet”.(mer kan leses på min kommentar til Erling Rimehaugs tråd: ”En tro for meg”. og min egen tråd 20.10.1819)

Det er så uendelig mange innfallsvinkler til dette stoffet om han, at jeg har hatt store problem med å finne ut hvordan jeg skulle presentere det. – Skal jeg beskrive hans bakgrunn med aner fra Persias storhetstid?- Eller de ufattelige lidelsene han ble utsatt for istedenfor henrettelse?. Skal jeg beskrive reisen hans som landsforvist, og som fange til / i det største fengselet Akka? Eller hva hans skrifter formidler om hva som er og blir nødvendig for å skape fred på jord?

Eller må jeg heller gå rett på hans budskap og fortelle hvorfor han har navnet ”Guds Herlighet”. – Jeg tror det er dette jeg må i dag. –

Vi har unnlatt å fortelle om dette alt for lenge. Mens vi har konsentrert oss om vår egen selvutvikling. Selv har jeg ikke forstått det, og forventer knapt at andre gjør det. – Men når verdens uro når slike høyder som vi ser i dag, blir det viktig å fortelle om det aller viktigste! - For alle dem som lider under de forferdeligste forhold, de trenger hans budskap:

 Baha’u’llah har nemlig ved sitt budskap "gjort alle ting nye". Det tror jeg  Han er ”En profet for vår egen tid”.

Av alle de verk han skrev og ord han talte, står ett eneste verk igjen som ”Den Aller Helligste Bok”. – Dette er en ”ny lovsamling”. – Med et pennestrøk har han fjernet det som er årsak til stridigheter mellom Guds folk, slik bare en Guds manifestasjon eller profet  kan gjøre det!

Huff – lover – Er ikke det slike DU SKAL – DU SKAL IKKE? - Nei -  Tro ikke”, sier Baha’u’llah, ”at det bare er en lovsamling vi har åpenbart for dere. –Nei, snarere har vi brutt seglet på den utsøkte vin med maktens og styrkens fingre”. – Han sier videre at vi skal overholde Hans lover av kjærlighet til Han. Dette er et personlig anliggende for den enkelte. – Slik vi kjenner budskapet til alle tider,  sier han, ”at vi skal overholde hans lover av kjærlighet til Hans skjønnhet ”  Jeg spør meg selv om dette er ”Det nye Jerusalem”?

Jeg forenkler heller min oppgave denne gang, med å formidle hva professor Edward Browne fra universitetet i Cambridge berettet, da han som den eneste ”vestens mann”  har formidlet hva han opplevde da han fikk et møte med han i fengslet i Akka:

”En mild, verdig stemme ba meg sitte og fortsatte så: ”Lovet være Gud at du er kommet!.... Og det for å besøke en fange og en forvist… Hvis man bare kunne forstå at vi ikke vil annet enn verdens beste og alle nasjoners lykke! Men vi blir ansett for å være agitatorer og oppviglere som ikke fortjener annet enn trelldom og utvisning… Hva galt er det i å forkynne at alle folkeslag skal bli som ett folk i den samme tro, at kjærligheten og brorskapets bånd mellom menneskene må styrkes og all religionsforskjell og rasestrid opphøre? Det vil jo måtte bli slik at.  ”Den største Fred” en gang skal komme. Trenger ikke dere i europa også denne fred? Var det ikke det Kristus forkynte?... Allikevel bruker konger og keisere sine skatter til å ødelegge menneskene, i stedet for å skape lykke og fred. Alle strider, all blodsutgydelse må en gang opphøre, og alle må bli som en slekt og en familie. Man skal ikke hedre et menneske fordi han elsker sitt land, la han æres fordi han elsker hele menneskeheten.”

”Så vidt jeg erindrer”, skriver Browne videre, ”var det blant annet disse ord han talte, og leseren får selv avgjøre om tilhengere av en sådan tro fortjener død og slaveri, og hvor vidt verden vil vinne eller tape ved at den blir utbredt.”  (E.G.Brownw, The Travellers Narrative, intr.) Nå er det jeg som stiller det samme spørsmålet.

Det er nå 146 år siden 1863, da Baha’u’llah formidlet den oppgaven han hadde fått av Gud  til sine tilhengere i en hage i Bagdad.. Men fortsatt blir hans  tilhengere undertrykt på verst tenkelige måte i hans opprinnelsesland. Og ikke bare tilhengerne. Alle lider under at gamle religiøse lover settes inn i håp om å tilveiebringe mer orden samfunnet. Baha’u’llahs budskap handler om ”FRED”. – Dette kan vel bare forståes, om vi virkelig fatter hva Jesu lidelse egentlig betyr for oss?

”Det du har lært om Abraham, den All-Barmhjertiges venn, er sannhet, der er ingen tvil om det. Guds røst befalte Ham å ofre Isak, så at Hans standhaftighet i Guds Tro og Hans løsrivelse fra alt annet enn Ham måtte bli bevist for menneskene. Guds formål var, imidlertid, å ofre ham som løsepenger for alle jordens folks synder og misgjerninger. Den samme ære søkte også Jesus, Marias sønn, og bønnfalt den Ene sanne Gud, opphøyet være Hans Navn og herlighet, å bli seg tildelt. Av samme grunn ble også Husayn gitt som offer av Muhammed, Guds apostel.” (Glimt XXXII)

Hva gjør vi med alle de murene vi bygger for å trygge oss selv? Hva gjør de med oss?

Forstå dette den som kan. .  

 Mvh  Mette

PS Bildet jeg har valgt å la følge dette innlegget er ikke fra de fredelige hagene i Haifa, bahaitroens verdenssenter, slik det kunne synes naturlig. Jeg har valgt et monument som står i sentrum av Teheran! – Det kalles Tehran Azedi Tower. Dette er et monument tegnet av en arkitekt, som selv er/var(?) bahai og har lagt inn mange bahaisymboler i utførelsen. Det ble satt opp av tsaren i 1971 midt på torget i byen. – Det har i senere tid vært et scenario for noen voldsomme uroligheter i Teheran sentrum. Likevel er det byens stolthet!

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere