Martin Gellein

Alder: 47
  RSS

Om Martin

Følgere

Noe om Guds trofsthet og hans ords troverdighet - Israel

Noe om Guds trofasthet og hans ords troverdighet   -   Israel

 

 

Det Gamle Testamentet

 

I pakten Gud inngår med Abraham (1) lover Gud at israelittene skal være hans folk og at folket skal få landet Israel til eie. Avtalen er evig.

I pakten Gud inngår med David (2) lover Gud at Israels kongeætt skal utgå fra ham.  Avtalen er evig.

I lovpakten (3), som Gud inngår med Israel ved Moses, forplikter israelittene seg til å overholde Guds lov. Om de handler i samsvar med loven vil de motta alle de velsignelser Gud har gitt dem løfter om. Om de ikke handler i samsvar med loven vil de miste alle disse velsignelsene.

Historien er kjent: Israel overholder slett ikke loven, kongeriket går i oppløsning og de mister alle de velsignelser Gud har lovet dem. Dette er tydelig i Bibelen og like til i dag.

Men.

I årene før Israels kongerike går i oppløsning forkynner Guds profeter om Den Nye Pakt (4). Den gamle pakt det henvises til er lovpakten.  Ved Den Nye Pakt vil Gud rense israelittene fra deres synder (lovbrudd). Slik fjerner altså Gud selv det som er til hindrer for at israelittene skal motta hans velsignelser knyttet til paktene med Abraham og David. Skjønner du tegninga?

På denne tiden skal Gud følgelig samle folket i landet (J. fr. pakten med Abraham) og innsette en konge av Davids ætt til å styre over Israel (J. fr. pakten med David). Han skal også folkeslagene lyde. Han skal styre med rettferdighet og skape fred på jorden.

I tiden etter at Israels kongerike var gått i oppløsning vokste forventningene til denne kongen og denne tiden med fred. Kongen ble kalt Messias av israelittene, og tiden da han fremstår ble kalt den messianske tidsalder.

 

Det Nye Testamentet

 

Det Nye Testamentet forkynner at Jesus er Messias (Kristus). Han er Israels konge av Davids ætt.  Han innstifter Den Nye Pakt. Hver den som trer inn i dette paktsforholdet blir renset fra sin synd.

Men.

Israel tok/tar ikke imot Jesus som Messias, og derfor mottok/mottar de heller ikke velsignelsene knyttet til Den Nye Pakt.  De tar ham ikke imot som konge. Heller ikke folkeslagene lyder ham.  Det blir slett ingen rettferdighet og fred på jorden.

Hva nå?

Jo. Evangeliet (Den Nye Pakt) blir forkynt for alle folkeslag og hver den som trer inn i paktsforholdet blir renset for sin synd. En gang skal tallet på frelste individer fra folkeslagene ha nådd et endelig mål. Da skal Jesus Messias komme tilbake, Israel som folk skal tre inn i Den Nye Pakt og tiden med fred på jorden blir virkelighet.

Gud har altså designet det slik at han fremstår som trofast og hans ord som troverdig, i forhold til løftene i de store sentrale avtalene i Det Gamle Testamentet: (1) Pakten med Abraham, (2) pakten med David,(3) lovpakten (den gamle pakt) og (4) Den Nye Pakt.

 

Her og nå

Vi som har tatt imot Jesus som Messias bør fremfor alt (1) gi evangeliet videre til alle mennesker. Vel vitende om at et endelig mål engang vil være nådd, bør vi også (2) ha forventning til hans gjenkomst og holde frem hans trofasthet og hans ords troverdighet. Dette innebærer å holde frem Israels forestående antagelse av Jesus som Messias og de velsignelser som følger, for alle folkeslag over hele jorden.

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere