Martin Drange

Alder: 35
  RSS

Om Martin

Nasjonalkonservativ politisk og blanding av liberal og konservativ teologisk. Skriver på Verneverdig.wordpress.com

Følgere

Å stilles til regnskap

Publisert over 11 år siden

Offentlige regnskap handler om tillit og å respektere de som bidrar på spleisefesten, uansett sammenheng.

For noen år siden foreslo Frp at det burde settes opp regnskap over hvor mye av skattepengene som går til veiene - dette var naturlig nok ett ledd i deres kamp mot bomringene. De andre partiene bare fnyste av dem. Men Frp hadde da et poeng, for om det skulle vise seg at vi betalte dobbelt for samme ting, hvorfor skulle man da hatt bomringer? (litt av en frontsak men dog) Samme partiet ønsket innvandringsregnskap - det fikk vi heller aldri. På tross av at vi vet at innvandringen koster mye penger for flere land i Europa, i hvert fall de europeiske (se Hege Storhaugs bok "Rundlurt"), ble det ikke lagt ut noe seriøst. Nok en gang blir ikke vi som betaler skatt tatt på alvor. Når en regjering/stat fortsetter å være så arrogant, og nekte å vise til hva spleisefesten vår bidrar til, så sitter vi igjen maktesløse, og vi blir distansert fra dem. 

Og vi burde ikke tenke annerledes om menigheter. Frikirker har det som kalles for "tiende", dvs at mange av medlemmene betaler 10 prosent av hva de tjener. Man begrunner dette i Bibelen, med at det er en lov fra Gud, og at om du gir såpass mye penger, vil du få enda større velsignelser tilbake (dette er jo sosialdemokratiet i et nøtteskall forresten). Ok, jeg tror ikke disse lovene er obligatoriske, men en viktig relevans ser jeg med dem, akkurat som med velferdsstaten - det er fordi man sikrer seg nok penger til å leie det bygget man bruker, og til å få inn litt penger til ulike prosjekter, og gjerne lønninger. Statsstøtten alene vil ha rimelig lite å si, så man er fullstendig avhengig av medlemmenes lojalitet i sånne kirker.

Men også her synes jeg at man skal være skeptisk som tiendebetalende medlem, om kirken ikke er villig til å vise noe regnskap for hvor pengene går. Prester og politikere kan begge være korrupte selvsagt, og med et særpreget kristent (eller bare vitenskapelig fundert) menneskesyn, skal man ikke være for sikker på noen som helst. Det er klart lysten til å betale inn til et felleskap minker, om man er litt skeptisk, og ser at man ikke får vite hvor pengene går. Tillit er viktig, og det må gå begge veier. 

Gå til innlegget

Islamist bygger moskè på Ground Zero

Publisert over 11 år siden

Selv om skepsisen min til moskèen i nærheten av Ground Zero, bygde på et irrasjonelt grunnlag, er det nå tydelig at en skepsis til moskèen likevel er berettiget. 

Etter å ha ombestemt meg i forhold til det å forby den, skrev jeg i kommentarfeltet til innlegget "Merkelig sted for moskèbygging" følgende: 

"Det eneste argumentet amerikanerne kunne brukt for å nekte denne moskèen måtte ha vært om det var islamister". "

Selv om jeg mente det skulle være lovlig å godta dette, syntes jeg fortsatt det var et snodig sted å ha en moskè - men jeg forstod at det ikke kunne være grunn nok for å forby. Jeg regnet i grunn med at saken var ute av verden, for jeg tenkte: "hva er sannsynligheten for at akkurat denne moskèen skulle være islamistisk?". 

Nei si det. Men i dag leste jeg noe interresant.

Mannen som står bak Fort Cordoba (ja, moskèen skal hete det) er islamist. Faisal Abdul Rauf støtter statlig sharialovgivning, og sier at religionsdialog overhode ikke er forenlig med Islam.Ikke så rart gjerne, når man vet at han har nære bånd til Det muslimske brorskap.

Walid Shoebat, et tidligere medlem av PLO, tar opp temaet på en video her, og viser til at Rauf sier en ting til engelskspråklig media, men ganske andre ting til arabisk media. 

Jeg vet ikke hva annet jeg skal bli enn oppgitt egentlig.. 

Jeg hadde gjerne da rett i èn ting jeg skrev i mitt første innlegg om saken: Moskèen vil bli sett på som et seierstegn for islamister verden over. Et kampsymbol. Og amerikanske politikere som ikke har fulgt med i timen, støtter det. Obama også. 

Gå til innlegget

Virtuell skole?

Publisert over 11 år siden

"Internett vil gjøre skolen overflødig", sier Microsofts grunnlegger, Bill Gates. Han mener det vil komme programmer som fint kan overta mange læreres jobb. 

For flere vil det nok høres fristende ut å slippe å gå på skole med masende lærere. Men kan det tenkes at Gates ikke tar på alvor det sosiale aspektet ved en stedsbundet skole? For ikke å snakke om integreringsbiten!

Ettersom skolen er et sted alle "type" mennesker møtes, og i større eller mindre grad blir kjent (folk har jo ofte en tendens til å henge med de som en er lik på en eller flere områder), så må jeg få lov å være uenig. Ok, jeg skal glatt være en av de som sier at jeg har hatet skolen og er utrolig lei den. 

Men så har den også ført til at jeg har mange av de vennene jeg har. Over halvparten av vennene mine er folk jeg har gått på skole med. Skolen tvinger folk til å være sosiale. Og mange kan trenge en dytt. 

Så etter min mening burde en stedsbunden skole bestå, men da gjerne med en type leksearbeid, som heller mer i retningen til det Gates foreslår. 

Gå til innlegget

Kjønnsnøytralt ekteskap - en oppdatering

Publisert over 11 år siden

Etter å ha lest kommentaren til Pluto under innlegget "document no mot homoekteskap"på bloggen min, må jeg innrømme min forrige analyse kom litt til kort. 97-98 prosent av menneskene er heterofile, og dette er jo også noe å ta hensyn til. 

Jeg synes derfor det fornuftige måtte være at man hadde to ekteskapsformer - og her har Monsen og Rustad et poeng, for det har man jo ikke i dag. Man har simpelthen bare kjønnsnøytralt ekteskap, og dette indikerer jo også at staten ikke synes kjønnsforskjellene er nevneverdige. Noe som selvsagt er feil. 

Om man hadde en ekteskapsform for tokjønnede forhold, der man selvsagt klargjorde at denne bunnet i det som er (statistisk) normalt, og en annen ekteskapsform for enkjønnede forhold, så mener jeg at man på best mulig måte hadde opprettholdt homofiles rettigheter, og opprettholdt sannferdighet i forhold til virkeligheten. 

Gå til innlegget

Document.no mot homoekteskap

Publisert over 11 år siden

Document.no legger seg på en ortodoks linje i forhold til kjønnsnøytralt ekteskap. Ettersom dette ofte er en nettside jeg har respekt for og leser med interesse, mener jeg det er trist at lederen, Hans Rustad, velger dette.

I et ferskt innlegg skriver han om at Nina Karin Monsen skal tale på neste møte for Documents Venner. Rustad mener at homoekteskap kan være med på å ødelegge for at Norge skal få nok barn, og at innføringen av kjønnsnøytalt ekteskap bygger på tankegangen om at kjønnene er like.

Jeg støtter meg i stor grad på det Cassanders skriver i sin kommentar til Rustads innlegg: 

"Jeg går ut fra at Rustad og jeg er enige om at kjønn er en biologisk realitet.

De er da litt pussig å se hvor lite tiltro han ser ut til å ha til de nokså åpenbare implikasjonene. 
Siden mennesket i stor grad (ca 92-95 av dem) er "hardwired" til å seksuelt tiltrekkes av det motsatte kjønn, vil de nettopp velge seg en samlivsform som tilfredsstiller det behovet.

Det er også rimelig at de fleste vil vil velge en samlivsform som ivaretar barns behov for stabilitet. Det er grunn til å tro at dette også vil gjelde for sammekjønn-ekteskap.

Det virker som det ligger en slags underliggende redsel for at hvis en tok bort de sosiale føringene(for "familien" aka det "tradisjonelle ekteskapet") ville folk flest homse i vei alldeles over stokk og stein. 
Ain't gonna happen! Det sørger bl.a. biologien for."

Det er dumt at document.no med en slik fronting, automatisk vil dytte fra seg flere lesere og sympatisører. Det blir veldig perifert i forhold til hva Document.no egentlig skal handle om. Å blande inn homoekteskap i en debatt om utfordringene knyttet til ulike tolkninger av slam, og det man mener er en feilslått innvandringspolitikk, blir usaklig. Det bunner ikke i reelle fakta. 

Og ikke minst vil det bare bekrefte det bildet mange har av dette nettstedet - irrasjonelt grums fra fortiden. En analyse jeg på ingen måte deler. Document.no trengs, fordi det finnes overveldende mange grunner til at Vesten vil slite med islamisme, og med andre store problemer knyttet til innvandring, men document.no burde holdt seg unna å fronte en slik mostand. 

Ellers; Se gjerne min post om hvorfor jeg selv er for kjønnsnøytralt ekteskap, og hvordan jeg kombinerer dette med min kristne tro (var mot før). 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere