Martin Drange

Alder: 35
  RSS

Om Martin

Nasjonalkonservativ politisk og blanding av liberal og konservativ teologisk. Skriver på Verneverdig.wordpress.com

Følgere

For mye av det gode?

Publisert over 10 år siden

Jeg har bare et lite spørsmål: Er det for drøyt å si til noen at du er glad i dem hver gang du snakker med dem/er med dem? Da tenker jeg ikke bare på kjærester, men også venner. Hva synes dere?

Gå til innlegget

Utenriksminister Jonas Gahr Støre nekter å kalle Hamas for terror-organisasjon. Dette "behøver" en sarkastisk uekte artikkel som heter: Gahr Støre nekter å kalle Vigrid for nazister. For hvor ligger den grunnleggende forskjellen mellom H og V?

Så her følger den uekte artikkelen (bare for å presisere det grundig):

 

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil ikke kalle Vigrid for en høyre-ekstrem organisasjon. Det ble klart i Stortingets spørretime onsdag.

 

Det var Hans Olav Syversen (KrF) som stilte følgende korte spørsmål til Støre:

 


– Mener regjeringen at Vigrid er en høyreekstrem organisasjon eller ikke?

 


Utenriksministeren svarte at dersom Syversen etterspør en bindende juridisk kategorisering av Vigrid som en høyreekstrem organisasjon, må svaret bli at regjeringen ikke setter slike merkelapper.

 


– Vi skal være forsiktige med å sette merkelappen «høyre-ekstrem» på noen organisasjoner dersom det skal ha en juridisk mening.

 


– Ser vi på historien finner vi at en lang rekke organisasjoner, i fortid og nåtid, har begått rasistiske handlinger og som vi har tatt avstand fra, men at vi ikke av den grunn har definert organisasjonen som en høyre-ekstrem organisasjon.

 


– Spørsmålet er nemlig hva difinisjonen fører til, hva vi legger vi i en slik status, svarte utenriksministeren.

 


Avstand fra nazisme

 

Gahr Støre la til at regjeringen tar skarp avstand fra enhver fremmedfiendtlig handling, uavhenig av hvem som står bak.

 


– Utfordringen knyttet til politisk dialog oppstår i møtet med organisasjoner som begår rasedrap og med det stiller seg på utsiden av det internasjonale samfunn og normale relasjoner. Vigrid er i dag i en slik kategori. Men jeg mener det er uklokt å avskjære muligheten for dialog overhodet.

 


– Norge opprettholder sitt syn om at Vigrid må etterleve det internasjonale samfunnets krav om nye nordmenns rett til å eksistere, avstå fra bruk av vold og respektere inngåtte avtaler.

 


– Det er norsk politikk å være i dialog med alle parter i Norge. Slik har det vært i mange år. Denne kontakten skal vi bruke til å være utvetydige og kompromissløse når det gjelder vår forankring i universelle verdier og normer og motstand mot enhver handling som kan kalles rasistisk, sa utenriksministeren.

 

Jeg er helt overbevist om at det innen Vigrid finnes krefter som vil i en annen retning enn de ekstremistiske.

 

 

Kilde

 

Gå til innlegget

Hevder Vårt Land vil avvikle nasjonalstaten

Publisert nesten 11 år siden

Audun Hjertager i miljøpartiet de grønne påstår tydeligvis at avisen Vårt Land er i mot nasjonalstaten. Hva er vårt Lands kommentar til dette?

I kommentar 45 under Hjertagers eget innlegg "Ytringsfrihet fru Blom", skriver han nemlig:

"Jeg har oppfattet Vårt Land som en balansert ikke-nasjonalistisk, ikke-høyreekstrem og ikke-overkarismatisk kristen avis, og kjemper vel litt for at også debattforumet skal være slik. Marerittet mitt er at folk skal besøke verdidebatt om et år eller to, og der bli overbevist om at kristendom handler om å ta vare på seg selv og ikke andre osv."

Siden nasjonalismen går ut fra det grunnleggende prinsippet om at hvert folk skal få ha selvbestemmelsesrett over sitt eget land, påstår altså Hjertager at Vårt Land ønsker at det norske folket ikke skal få bestemme den politiske kursen i Norge lenger. Hvor han har dette fra er vanskelig for meg å forstå, men påstanden er svært alvorlig.

Hva er en nasjonalstat? Vi kan lese på Wikipedia:

En nasjonalstat er en stat som er oppbygd omkring en nasjon. Nasjonalstaten er en stat hvor sammensetningen av befolkningen utgjør en ensartet språklig og kulturell gruppe med felles bakgrunn og historie. Nasjonalstaten oppstår som idé etter den franske revolusjon, og tankegangen bak denne idéen kan finnes hos den politiske filosofen Montesquieu. Tanken bak nasjonalstaten er at et folk (en nasjon) selv råder for sitt territorium. Dette tar et oppgjør med opplysningstidens dynastiske enevoldsstat, som mer eller mindre var eid av suverenen eller fyrsten. Nasjonalstaten som idé knyttes til folkesuverenitetsprinsippet slik det defineres hos Rousseau. Dermed er det også en nær sammenheng mellom tanken om nasjonalstaten og tanken om demokrati og parlamentarisme. Idealet får også næring fra Herder og hans folkekultur-tanke.

Hva er såkalt høyrekstremt med et land hvor folket har råderett over det? Hva er såkalt høyreekstrem med demokrati og parlamentarisme? Og en avstandstagen fra at en elite bestemmer, slik tilfellet var før nasjonalstatenes tid..?

Hjertager kobler også nasjonalisme sammen med egoisme. Det er en rar påstand, i sær siden professor i sosiologi, Sigurd Skirbekk, viser til forskning som peker på klar sammenheng med vår kjære velferdsstat og det faktum at vi er en nasjonalstat.

Det er ingenting galt med nasjonalisme som grunnleggende premiss. Det er fullstendig rimelig. Det er til og med for lettvint å snakke om noen "isme", siden nasjonalistisk tankegods preger eller mindre alle de ideologisk forskjellige norske partiene på ulike måter. (men noen på adskillig mer omfattende punkter enn andre selvsagt).

Det kan hende at ikke selv forstod hva han skrev. At han misbruker begrepet "nasjonalisme" - slik mange gjør - og kobler det med begrepet "nazisme" (nasjonalsosialisme) eller fascisme. Det er ingen grunn til å redusere et ord på den måten. Har Audun misbrukt begrepet uten å vite om det, burde han presisere og beklage det. Det redelige er å ta på alvor hva begrepene faktisk betyr før man bruker dem.

Det er viktig å ikke tolke hva folk sier, men å ta på alvor det de faktisk sier. Det har jeg gjort, og derfor mente jeg at dette innlegget var nødvendig.

Forstår Audun begrepet "nasjonalisme" riktig, da er det en utrolig drøy påstand rettet mot avisen Vårt Land, som han burde kunne dokumentere. Mange abonnenter av Vårt Land ville nok tatt sterkt avstand fra avisen, om de fant ut av Hjertager hadde rett.

Men det kommer de jo ikke til å gjøre.

 

 


Gå til innlegget

Nyttårsforsett? Nei, ett ønske

Publisert nesten 11 år siden

Her er min nyttårstale. Jeg kunne skrevet om nyttårsforsetter, men jeg vil mye heller skrive mine tanker om dere på Verdidebatt. Og hva jeg ønsker for dere. For oss alle.

Mange har et fascinerende fanatisk forhold til hva et nytt år har å si i forhold til nye muligheter. Hun som skal slanke seg propper i seg masse sjokolade, og betrygger seg samtidig med at "neste år - da skal jeg trene og bare spise gulerøtter".

Jeg har blitt allergisk mot nyttårsforsett. For idet jeg uttaler at jeg skal noe, virker det lite sannsynlig at det skjer. Jeg tror at forsettene er magi nesten: "Neste år skal jeg trene mer", sier jeg. Men det skjer jo ikke!

I stedet for å si nyttårforsett, så vil jeg handle på dem denne gangen. Kun da er de verdt noe, og kanskje da vil jeg tørre å si hva de er ved neste nyttår. Ord blir gjerne ikke til handling, men handling er verdt å sette ord på.

Selv om jeg ikke røper forsetter, eller tenker nevneverdig på dem nå, så er det en ting jeg undrer meg over. Noe jeg ønsker dypere innsikt i.

Jeg skulle så gjerne forstått hvem menneskene på Verdidebatt.no er. Hvorfor de er som de er. Det er lett for meg å glemme at når jeg argumenterer for mine synspunkter, så har de blitt til som følge av mange bøker jeg har lest som andre ikke har lest. Siden de ikke ser mitt liv gjennom mine briller, forstår de ikke at jeg ikke har onde hensikter. På min egen blogg (altså ikke her) har jeg blitt kaldt ond, for noe av det jeg mener. Sånt går innpå en.

Og for meg virker det som om flere mennesker innpå verdidebatt ikke virker å ha rene hensikter, når de kommer til kort i debatter men likevel står på sitt. Jeg innrømmer det, det er inntrykket mitt. Det er vanskelig for meg å forstå flere av dere. Jeg har så lyst å forstå! Jeg vet ikke hvem dere egentlig er. Vi som diskuterer, sitter med hvert vårt tastatur, og mange av oss hamrer løs.

Skjellsord og frekkheter hagler. Vi tolker begreper ulikt, fordi vi har en helt ulik forståelse av de begrepene. Vi tolker hva andre skriver ulikt, fordi vi har forskjellig oppvekst, og total ulik livserfaring. Og vi har ulike kilder vi leser på, og ulike livssyn.

Det jeg synes er noe av det mest interresante med mennesker er at vi har makten til å forandre helt sider ved vår personlighet, eller synspunkt vi har. Vi forandres. Og det burde jo være til det gode.Jeg håper det ofte er det.

Det hadde vært så artig å sett hvordan våre diskusjoner var, om vi satt rundt et bord. Og så inn i øynene til hverandre mens vi snakket. Da hadde vi vært mer sårbare, og vi hadde ikke så lett misforstått hverandre.Skjønt, det er usannsynlig at det hender, er det vel ikke?

Jeg vil uansett at hver eneste person som jeg har diskutert/kverulert med, skal vite at jeg ønsker dere alt godt.

Jeg ønsker at dere skal lære mer om verden og livet. Om samfunn og politikk. Om medmennesker. Og bli fulle av sannhet og visdom, for å si det litt fromt. Vi kan alle stadig lære mer, utforske mer, og vokse som personer.

Dèt ønsker jeg for Verdidebatts lesere og kommentatorer i 2011. Og selvsagt også for mennesker ellers.

Godt Nytt År!

 

Gå til innlegget

Når er man en rasist?

Publisert nesten 11 år siden

Jeg har noen spørsmål angående emnet rasisme, som jeg er nysjerrig på hva Verdidebatt-bloggerne mener noe om. Jeg forventer å få ulike svar, men hvem vet.

 

Er man en rasist hvis man som etnisk nordmann (eller hvit nordmann om du vil):

 

  1. Ønsker å bo i et land der de fleste innbyggerne er etniske nordmenn?
  2. Foretrekker eller helst ser for seg en etnisk norsk partner?
  3. Foretrekker eller helt ser for seg en partner innenfor en bestemt ikke-hvit etnisk gruppe?
Må man ha nei på alle disse spørsmålene for å ikke være en rasist, eller finnes det gråsoner? I så fall, hvorfor? 
Er det også noen grunn til å svare annerledes på disse spørsmålene for deg, hvis man f.eks puttet inn "etnisk pakistaner" eller "svart somalier" i stedet for "hvit nordmann?"

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere